Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Akne
Författare Docent , Hudmottagningen Skindoc/Danderyd
Granskare Allmänläkare Helen von Sydow, /
Uppdaterad 2019-07-10
Specialitet Hud/Venereologi
Skriv ut
annons

BAKGRUND
 

Akne är vanligt från tidig pubertet och cirka var tredje individ har så uttalade besvär att han/hon önskar behandla besvären.

Besvär upp i vuxen ålder är vanligt och ca 5 % av kvinnor och 3 % av män har fortfarande viss aktivitet vid 40 års ålder.

 

Patogenes

Vid puberteten, då androgenhalten ökar hos både män och kvinnor, sker en ökad aktivitet i talgkörtlarna. Den ökade sebumsekretionen, liksom hyperkeratiniseringen av talgkörtelns utförsgång och ökad mängd Propionebacterium acne med samtidig inflammation, anses ha etiologisk betydelse.

Tidigare har man i många år varit skeptisk till kostens betydelse för akne. De senaste åren har dock studier gett indikationer på att födan kan ha viss betydelse för akneuppkomsten. Det är bl a insulinets testosteronliknande egenskaper som gett dessa antydningar. Det finns studier som antyder att ”medelhavskost” har viss effekt vid akne, men skillnaden mot kontrollgruppen var mycket liten.

Polycystiska ovarier (PCO) innefattar hormonavvikelser som ofta ger upphov till akne. Förutom genetiska och etniska faktorer påverkas PCO också av övervikt och insulinstegringar, se ovan om födan.

 

Definitioner

Olika typer av akne övergår i varandra:
 

 • Akne komedonika (pormaskakne). Proppbildning i talgkörtelutförsgångar dominerar bilden utan påtagligt inflammatoriskt inslag.
   
 • Akne papulopustulosa. Rodnade papler och pustler dominerar bilden.
   
 • Akne nodulocystika. Djupare infiltrat och pusfyllda cystor.


SYMTOM
 

Diagnosen är oftast uppenbar i tonåren med komedoner, papler och pustler i ansikte och ofta på bröst och rygg.

Vid mer uttalad akne kan det finnas ett inslag av djupare noduli. Dessa löper stor risk att obehandlade läka med ärr, men ärrläkning kan även ske vid andra aknelesioner, som får stå bristfälligt behandlade under många månader.


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Rosacea. Kännetecknas av frånvaro av komedoner och ett mer påtagligt erythem, huvudsakligen lokaliserat centralt i ansiktet. Drabbar bara vuxna. Blir ofta sämre av sol. Rosacea kan också vara huvudsakligen enkelsidig, vilket är ovanligt vid akne.
   
 • Furunkulos. Kännetecknas av mer akuta ömmande, oftast enstaka lesioner med annan utbredning än vid akne, fr a intertriginöst (hidradenitis suppurativa). Svarar i regel dåligt på farmakologiskt akneterapi. Kirurgi är viktigt behandlingsalternativ vid hidradenititis suppurativa. Blandformer förekommer.
   
 • Pityrosporumfollikulit (”hårsäcksinflammation”). Kan misstänkas vid kliande follikulära papulopuster på övre delen av bålen. Aknebehandling hjälper inte, men kan behandlas med t ex propylenglykol 50 % i vatten (färdig apoteksberedning) ) eller utvärtes medel mot tinea.


UTREDNING OCH PROVTAGNING
 

 • Hos kvinnor med vuxenakne kan hormonstörning misstänkas vid samtidigt oregelbundna menstruationer eller ökad behåring. Utredning med ultraljud avseende polycystiska ovarier (PCO) och ev hormonutredning med frågeställningen ökat androgenpåslag kan då vara indicerad.

 

BEHANDLING
 

Komedoakne
 

 • A-vitaminderivat 1 ggr/dag till natten (Differin, kräm). Effekt tidigast efter 3–6 veckor. Behandlingstid årslång. Har även bevisat förebyggande effekt eftersom det påverkar den första aknelesionen, mikrokomedonen. Ger i regel en initial irritation, vilket patienten bör informeras om. I början kan man därför behöva hoppa över enstaka dagar för att huden ska vänja sig.
   
 • Alternativ: Azelainsyra (Skinoren kräm eller Finacea gel) 2 ggr/dag. Effekt tidigast efter 4–8 veckor. Behandlingstid årslång.

Papulopustulös akne
 

 • Förstahandsmedel vid lindrig till måttlig akne är ett bensoylperoxidpreparat 1 gång/dag (Basiron AC gel/wash), receptfritt. Effekt kan ses efter 2–6 veckor. Behandlingstid årslång. Har en mycket effektiv baktericid effekt. Dock vanligt med irritationer, rena kontaktallergier och även risk för blekning av textilier och hår.
   
 • Bensoylperoxid + A-vitaminderivat 1 gång/dag (Epiduo) om otillräcklig effekt av bensoylperoxidpreparat enbart. Behandlingstid årslång.
   
 • Alternativ: Bensoylperoxid + klindamycin (Duac) eller tretinoin + klindamycin (Acnatac). Geler, 1 gång/dag. Behandlingstid 3 månader. Kan upprepas vid behov.
   
 • Klindamycin (Dalacin kutan emulsion) enbart bör idag undvikas p g a risken för bakterieresistens. Alternativen enligt ovan bättre.
   
 • Vid mer uttalad papulopustulös akne, eller när enstaka noduli finns, kan peroral behandling med Lymecyclin (Tetralysal) 300 mg x 2 p.o i 3 månader ges, alternativt tetracyklin 3 månader, 500 mg x 2. Detta ska kombineras med utvärtes behandling (Differin, Epiduo, bensoylperoxid eller azelainsyra) för att minska resistensutveckling hos Propionebacterium acnes.

  Risken för solreaktioner är liten med dessa tetracyklinpreparat (till skillnad mot doxycyklin i fulldos). I samband med utsättande/luftning av antibiotika är det lämpligt att behandla minst ett par veckor med bensoylperoxider för att minska antalet resistenta stammar av P acne.
  Andrahandsmedel är erytromycin, i första hand vid sen graviditet. Erytromycin är klassat i Kategori D och ska enligt FASS inte användas av kvinnor som planerar graviditet eller under graviditet såvida det inte är absolut nödvändigt. Behandlingstid 3 månader. Större risk för bakterieresistens än tetracykliner och bör därför användas restriktivt.
   
 • Antibiotika bör inte ges i mer än 2 st 3-månaderskurer p g a resistensrisken och alltid kombineras med utvärtes aknemedel.
   
 • Till kvinnor med p-pillerönskemål kan Desolett eller Yasmin ges, även om nyare studier gett antydan om högre tromboembolirisk än tidigare generationen p-piller. Effekten är långsamt insättande och noteras först efter några månader. Generellt har kombinations-p-piller en lindrande effekt på akne, medan minipiller och hormonspiral försämrar akne.
   
 • Laserbehandling eller olika typer av ljusbehandling får fortfarande anses vara för kostsamt och omständligt i relation till effekten (i studier är den bästa ljusbehandlingen inte bättre än Differin).

Remiss till dermatolog

Vid svår akne eller otillfredsställande behandlingsresultat vid andra former av akne. Läkemedelsverkets senaste rekommendationer (2014) poängterar att 2 st 3-månaderskurer med antibiotika utan läkning är en remissindikation till hudläkare för ställningstagande till behandling med läkemedlet Isotretinoin (hette tidigare Roaccutan) 0,5–1 mg/kg kroppsvikt i ofta mer än 6 månader. Det föreligger inte heller längre något krav på att det måste vara en svår/nodulocystisk akne för behandling. Detta preparat ger långtidsläkning hos de allra flesta patienter. Isotretinoin är teratogent och läkemedelsverket har föreskrivit täta graviditetskontroller hos fertila kvinnor. Vanliga biverkningar är torrhet i hud och slemhinnor. Mindre vanligt är muskel- och ledvärk. Förekomst av depressioner är diskuterat, men är inte bevisat vanligare vid Isotretinoinbehandling. Läkemedelsinteraktioner är sällsynta.

Läkemedelsverkets rekommendationer är mycket tydliga: Minska perorala antibiotika vid akne, öka användandet av isotretinoin!

 

BILDARKIV
 

Länk till www.dermis.net


ICD-10

Akne, ospecificerad L70.9
Annan specificerad akne L70.8

 

Referenser:

Information från Läkemedelsverket 2014(25):4. Länk
 

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 508

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Akne

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Sjuksköterska som vill kombinera akut infektionssjukvård och beroendevård?
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare/Överläkare inom ortopedi
Södra Älvsborgs Sjukhus, Ortopedkliniken


Sjuksköterska
Hemodialysmottagning Huddinge


Specialistsköterska, vårdlärare eller fysioterapeut? Sök bland lediga tjänster.
Försvarsmakten


Specialistläkare till PAVA och palliativa resursteamet, Sunderby Sjukhus
Region Norrbotten


Specialistläkare med stort intresse för smärtlindring
Akademiska sjukhuset


Allmänspecialist, Piteå Hälsocentral
Region Norrbotten


Sjuksköterska till utbildningsmöjlighet inom den barnkirurgiska slutenvården i Solna
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska till primärvården
Vårdcentralen Strängnäs


Behandla patienter du inte träffar någon annanstans- sjuksköterska till Reuma, Hud och Njurmedicin, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset


Söker läkare till flera orter i Sverige.
Achima Care


Psykiatrisjuksköterska till barn- och ungdomspsykiatri, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Sjuksköterska till IBD Mag- och tarmmottagning/dagvård
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare Lungsjukdomar
Akademiska sjukhuset


Sjuksköterska till BUP-linjen, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Distriktssköterska till primärvården
Vårdcentralen Strängnäs


Barnmorska till Laponia hälsocentral, Gällivare
Region Norrbotten


Sjuksköterska som är intresserad av högspecialiserad infektionsvård sökes till Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset


Intensivvårdssjuksköterska till IVAK, Piteå sjukhus
Region Norrbotten


Barnsjuksköterskor till barnallergi och lungmedicin- mottagningen i Solna och i Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset


Vill du bli James sjuksköterskekollega inom Tema Neuro i Solna?
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska/ ambulanssjuksköterska till Arjeplogs hälsocentral
Region Norrbotten


Sjuksköterskor till IVAK, Piteå sjukhus
Region Norrbotten


Specialistläkare Lungsjukdomar
Akademiska sjukhuset


Operativ chef läkare
Doktor24


Intermediärvårds- sjuksköterska till Barnintensiven (BIVA)
Akademiska sjukhuset


Pia och Josefine söker sjuksköterska
Transplantationskirurgisk vårdavdelning i Huddinge


Specialistläkare rehabiliteringsmedicin eller närliggande specialitet
Akademiska sjukhuset


Specialistläkare/Överläkare till Palliativ enhet
Södra Älvsborgs Sjukhus, Klinik för Nära Vård, Palliativt team


Specialistläkare/överläkare till Strokeenheten, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten

annons
annons
annons