Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Rinit, vasomotorisk
Författare Professor , ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus
Professor, överläkare, ÖNH-specialist , Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
Granskare Allmänläkare Helen von Sydow, /
Uppdaterad 2019-01-28
Specialitet Allergologi, ÖNH
Skriv ut

BAKGRUND
 

Med vasomotorisk rinit (VMR) avses en icke-infektiös, icke-allergisk, rinit. Synonymt begrepp är persisterande (perenn) icke-allergisk rinit.

Personer med VMR har ofta av en överretbarhet i slemhinnan för ospecifika fysikaliska och kemiska stimuli, exempelvis kyla, värme, rök och parfymer.

Överkänslighet i de övre luftvägarna förekommer hos drygt 10 % av populationen. VMR ses framför allt hos medelålders och äldre, till skillnad från den allergiska riniten som är vanlig i yngre ålder. Symtomdebut efter 40 år har sällan en allergisk orsak.

Till skillnad mot den allergiska riniten kan man trots allergologisk utredning inte finna någon immunologisk orsak. VMR är således ej IgE-medierad.

 

Patogenes
 

Uppkomstmekanismen är okänd.

Den fysiologiska kontrollen av blodflöde, blodvolym och sekretion i näsan styrs av autonoma reflexmekanismer. En aktivering av sensoriska irritationsreceptorer i epitelet kan vara en utlösande faktor. Ämnen från mastceller och fria nervändslut kan därvid frisättas i större mängd än normalt.SYMTOM
 

 • Nysningar
 • Rinnsnuva
 • Nästäppa

Ögonsymtom ses mer sällan vid VMR än vid allergiskt betingad rinit.


 

KLINISK BILD
 

Symtomen kan förekomma tillsammans eller med dominans för någon enskild komponent. Vanligen startar besvären med nysningar och rinnsnuva, för att efter en tid övergå till nästäppa. Besvären är ofta av intermittent natur men kan vara kontinuerliga.

Uttalade besvär kan ge störd nattsömn och dagtrötthet. Patienter uppvisar ofta en ospecifik hyperreaktivitet vilket innebär att icke-allergena stimuli, i koncentrationer som normalt inte framkallar besvär, kan utlösa symtom.

Stimuli som ofta uppges kunna utlösa besvär:
 

 • Starka dofter
 • Formaldehyd från spånplattor
 • Trycksvärta från tidningar
 • Växlingar i temperatur och luftfuktighet
 • SO2–föroreningar

Infektioner som drabbar patienter med överkänslighet i de övre luftvägarna förvärrar symtomen. Ofta får en banal förkylning ett förlängt förlopp. Det kan då vara svårt att veta när infektionen klingat av och om de kvarstående problemen beror på ökade besvär av ospecifik slemhinnekänslighet eller infektionen i sig.DIFFERENTIALDIAGNOSER
 DIAGNOSTIK
 

 • Flera faktorer kan bidra till besvären. Diagnos ställs i första hand med noggrann sjukhistoria.
   
 • Uppgifter om ärftlighet för allergiska sjukdomar, tidigare allergiska symtom, sjukdomens duration och årstidsvariationer är av vikt.
   
 • Besvär av rök, kyla leder tanken mot ospecifik hyperreaktivitet.
   
 • Ofta krävs hudpricktest och/eller blodprov (phadiatop) för att utesluta IgE-medierad allergi.
   
 • Huvudsakligen nästäppa, med föga variation mellan sidorna, talar för strukturella problem.
   
 • Immunologiska faktorer kan misstänkas vid säsongsbundna besvär.
   
 • Varningsignaler:
  Ensidig nästäppa med trögflytande eller purulent sekretion och eventuell blodtillblandning kan hos vuxna ha cancer som bakomliggande orsak.
  Hos ett barn kan samma symtom bero på en instoppad främmande kropp.BEHANDLING
 

En behandlingsperiod på minst 4-5 veckor fordras och i många fall kan besvären kräva intermittent behandling under flera år. För framgångsrik behandling behövs regelbunden kontakt med VMR-patienterna.

 

Farmakoterapi
 

Följande terapialternativ kan övervägas:

 • Antihistaminer
  Har visat sig kunna reducera symtomen till 45 % av placebovärdet. Resultatet är dock ofta otillräckligt vid enbart antihistaminbehandling.
   
 • Lokala steroider
  Har ofta god effekt när symtomen huvudsakligen består av nysningar och rinnsnuva. Effekten är sämre på patienter vars huvudproblem är nästäppa.

  - Beklometason (Becotide Nasal) 1-2 spraydoser i vardera näsborre 2 ggr dagligen
  - Budesonid (Rhinocort) 2 spraydoser i vardera näsborre 1 gång dagligen
  - Budesonid (Desonix Sandoz) 2 spraydoser i vardera näsborre 1 gång dagligen
  - Mometason (Nasonex) 2 spraydoser i vardera näsborre 1 gång dagligen
  - Flutikason (Flutide Nasal, Avamys) 2 spraydoser i vardera näsborre 1 gång dagligen
  - Triamcinolon (Nasacort) 2 spraydoser i vardera näsborre 1 gång dagligen
  - Flutikason/azelastin (Dymista) 1-2 spraydoser i vardera näsborre
   
 • Antikolinergika
  Hos patienter vars huvudsakliga symtom består av rinnsnuva kan ett antikolinergikum avsett för rinitbehandling ge gott resultat, exv ipratropium (Atrovent Nasal) 21 µg/dos, 2 spraydoser i vardera näsborre 2-3 ggr dagligen.

Då en betydande del av svullnaden beror på blodansamling i näsmusslornas sinusoider kan adrenerga farmaka tillfälligtvis ha god effekt. Effekten är dock övergående och kan leda till missbruk.

I terapiresistenta fall rekommenderas remiss till öron- näs, och halsspecialist.


Kirurgi
 

Den nedre näsmusslan spelar stor roll för nästäppa och en hypertrofi av nedre näsmusslan är vanlig hos patienter med vasomotorisk rinit. I terapiresistenta fall vars huvudsymtom består av nästäppa kan kirurgi vara indicerat. Syfter är då att reducera inferiora näsmusslans volym.

Flera typer av ingrepp förekommer. Det vanligaste är s k submukös konkotomi. Andra exempel på ingrepp är konkotomi (man klipper av nedre, främre delen av inferiora näsmusslan) och uppvärmning av näsmusslans slemhinna med radiofrekvensbehandling.


 

ICD-10

Vasomotorisk rinit J30.0

 

Referenser
 

Van Cauwenberge P, Bachert C, Passalacqua G, Bousquet J, Canonica GW, Durham SR, Fokkens WJ, Howarth PH, Lund V, Malling HJ, Mygind N, Passali D, Scadding GK, Wang DY. Consensus statement on the treatment of allergic rhinitis. European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Allergy. 2000 Feb; 55(2):116-34. Länk


 

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 491

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Rinit, vasomotorisk

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
AT-läkare
Höglandssjukhuset Eksjö, Länssjukhuset Ryhov, Värnamo sjukhus


Vi söker AT-läkare
Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Nyköpings lasarett


BHV sköterska till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


Nu söker vi sjuksköterskor
BB Karolinska Huddinge, Eftervård


AT-läkare
Hässleholms sjukhus


Specialistläkare AnOpIVA-Barnsektionen
Verksamhetsområde Anestesi, Operation och Intensivvård


Specialistläkare/Överläkare till Palliativ enhet
Södra Älvsborgs Sjukhus, Klinik för Nära Vård, Palliativt team


Specialistläkare/Överläkare inom ortopedi
Södra Älvsborgs Sjukhus, Ortopedkliniken


Överläkare till AnOpIVA-Barnsektionen
Verksamhetsområde Anestesi, Operation och Intensivvård


Specialistläkare inom radiologi
Radiologiska kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna och Kullbergska sjukhuset Katrineholm


AT-läkare
Lasarettet i Landskrona


Biträdande Överläkare i Barnortopedi
Verksamhetsområde Ortopedi och Handkirurgi


AT-läkare
Region Blekinge


AT-läkare
Helsingborgs lasarett


Verksamhetschef Akademiska laboratoriet
Verksamhetsområde Akademiska laboratoriet


Sjuksköterska kirurgiska vårdavdelningen
Kirurgi och urologi, Nyköpings lasarett


AT läkare
Lasarettet i Enköping


Specialistläkare/biträdande överläkare
Akademiska barnsjukhuset


Sjuksköterska
IBD Mag- Tarmmottagning


Sjuksköterska
Akutmottagningen, Nyköping


AT-läkare
Lasarettet i Ystad


Sjuksköterska
barnneurologimottagningen/ dagvården i Solna


Specialistläkare till Ryggsektionen
Verksamhetsområde Ortopedi och handkirurgi


Allmän- eller akutläkare till förbandsplats i Mali
Försvarsmakten


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


AT-läkare
Lasarettet Trelleborg


Sjuksköterska
Blodbussen


Intensivvårdssjuksköterska/ Barnsjuksköterska
Barnintensiven, Barn PMI, Solna


Sjuksköterska/ barnsjuksköterska med intresse för diabetes
Barn- och ungdomsmottagningen, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Biträdande överläkare AnOpIVA-Barnsektionen
Verksamhetsområde Anestesi, Operation och Intensivvård

annons
annons
annons