Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
annons
Brösthypertrofi
Författare Specialistläk plastikkirurgi , Plastikkirurgen /Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Granskare Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Uppdaterad 2019-03-19
Specialitet Plastikkirurgi
Skriv ut

BAKGRUND
 

Det kvinnliga bröstet består av bröstkörtel och fett. Bröstets sammansättning och storlek varierar mellan individer, vilket gör det svårt att säga hur stort ett normalt bröst är. Vissa studier anger ca 350-400 ml/bröst som normalvolym. Relationen mellan fett och bröstkörtel förändras genom livet, ofta efter barnafödande och menopaus.

Vissa kvinnor drabbas av s k brösthypertrofi eller brösthyperplasi, vilket innebär tillväxt av brösten. Detta kan ibland orsaka kroppsliga och/eller psykosociala bekymmer. Smärta från rygg, skuldror och axlar, samt ibland även från brösten, uppges ofta. I många fall uppstår även svårigheter att hitta kläder som passar, motionsidrott blir besvärlig och ibland smärtsam, hållningen försämras och eksem och svamp under brösten kan uppstå. Psykosociala besvär, såsom nedsatt självkänsla och ovilja att vistas på badanläggningar eller visa sig naken för sin partner är vanligt förekommande.

Målet med bröstförminskande kirurgi är att symtomlindra och få patienten att åter fungera socialt och yrkesmässigt opåverkad av bysten. Lägsta möjliga komplikationsfrekvens och optimalt kosmetiskt resultat eftersträvas.


Orsaker
 

 • Ärftlighet
 • Menopaus
 • Östrogenreceptoröverkänslighet


SYMTOM


 • Smärta från axlar, nacke och rygg
 • Smärta från övre delen av brösten
 • Spänningshuvudvärk
 • Svårighet att motionera
 • Svårighet att hitta BH och kläder som passar
 • Klåda under brösten
 • Psykosociala besvär


KLINSKA FYND


 • Stor byst/tung byst
 • Gropar över axlar efter BH-band
 • Spänd nack- och ryggmuskulatur
 • Dålig hållning
 • Eksem
 • Återkommande svampinfektioner


DIFFERENTIALDIAGNOSER


UTREDNING


Anamnes
 

 • Vilka symtom föreligger?
 • När började besvären?
 • Var sitter smärtan?
 • Annan sjuklighet?
 • Tidigare ryggskada?
 • Provat andra behandlingar? T ex massage, träning e t c
 • Bröstcancerhereditet?
 • Bröstcancerscreening?
 • Rökning?
 • Läkemedelsanamnes inklusive naturläkemedel och omega-3-preparat


Status
 

 • Hjärta
 • Lungor
 • Blodtryck
 • BMI
 • Bröst
 • Regionala lymfkörtlar
 • Rygg- och nackmuskulatur

Andra undersökningar

Volymmätning görs, om möjligt. (Olika storlekar av plastskålar/-bunkar kan användas.)

Om patienten är i ålder för mammografiscreeningsprogrammet ska mammografi utföras om föregående undersökning är > 6 månader gammal vid operationstillfället.


 

BEHANDLING


Behandlingen är kirurgisk. Bröstvävnad, både fett och eventuell bröstkörtelvävnad, tas bort. En rad metoder finns beskrivna. Huvudsakligen delas de in i:
 

 • Horisontella tekniker
 • Wise pattern (nyckelhålstekniker)
 • Shortscar-tekniker
 • Fettsugningstekniker

I Sverige används främst varianter på s k Wise pattern, där ärret ser ut som ett ankare. Lambåtekniken som används vid operationen kan skilja sig åt och vara baserad på superior, medial, inferior, lateral eller bilateral lambå med vårtgårdskomplex. I undantagsfall flyttas bröstvårtan genom fri transplantation.

 

Indikation
 

 • Bröstvolym ≥ 800 ml/bröst.
   
 • Normalviktighet
  - BMI ≤ 25 om yngre än 50 år
  - BMI ≤ 27 om äldre än 50 år.
   
 • Symtom på belastningsbesvär från axlar, rygg och nacke.
   
 • Faktorer som intertrigo, jugulum-mamill-avstånd och sociala bekymmer vägs in i bedömningen.
   
 • Vid stor bröstasymmetri kan indikation finnas, även i frånvaro av ovanstående.

Under förutsättning att patienten uppfyller dessa kriterier finns det stora förutsättningar för att den offentligt finansierade vården kan erbjuda operativ behandling. Observera att det således inte är tillräckligt med en ptotisk byst utan förstorad volym. I södra Sverige används ett datorprogram som väger samman en rad faktorer och därefter ger riktlinjer avseende eventuell kirurgi. I vissa delar av landet utförs kirurgin inom länssjukvården medan den i andra delar enbart utförs på plastikkirurgiska kliniker.

 

Kontraindikationer
 

 • Rökning
 • Övervikt
 • Orimliga förväntningar
 • Graviditet och amning (minst 6 mån efter avslutad amning)
 • Ålder - hos unga kvinnor bör brösten vara volymstabila i minst ett år
 • Svår systemisk sjukdom (ASA 3)


Pre-, peri- och postoperativ behandling
 

 • Dränage - används endast undantagsvis
 • Profylaktisk antibiotikabehandling har ingen effekt
 • Histopatologisk undersökning av preparat sker om patienten är över 40 år eller har hereditet för bröstcancer
 • Trombosprofylax kan övervägas vid långa operationstider


Komplikationer
 

 • Infektion
 • Fettvävsnekros
 • Vårtgårdsnekros
 • Hematom
 • Nedsatt eller avsaknad av sensorik i vårtgård
 • Hyperestesi
 • Nedsatt eller oförmåga till amning
 • Missprydande ärr
 • Asymmetri
 • Hudöverskott
 • "Fyrkantig" bröstform


UPPFÖLJNING


 • Sjukskrivning ca 2-3 veckor
 • Undvik tunga lyft och hård fysisk aktivitet i ca 4-6 veckor
 • Använd stödjande BH utan bygel under läkningsperioden
 • Tejpa ärr med pappers- eller silikontejp i 3-6 mån, för bättre läkning

Återbesök till sjuksköterska och/eller operatör under första månaden efter operation och eventuellt efter ett år för bedömning av slutresultatet.


 

ICD-10

Hypertrofi av bröstkörtel N62.9

 

Operationskod


Fettsugning av bröst HAD20
Reduktion av bröst med transposition av areola HAD30
Reduktion av bröst med transplantation av areola HAD35

 

Referenser


Saariniemi, K. M., M. Joukamaa, et al. (2009). "Breast reduction alleviates depression and anxiety and restores self-esteem: A prospective randomised clinical trial." Scandinavian Journal of Plastic and Reconstructive Surgery and Hand Surgery 43(6): 320-324. Länk

Cunningham, B. L., A. J. L. Gear, et al. (2005). "Analysis of breast reduction complications derived from the BRAVO study." Plastic and Reconstructive Surgery 115(6): 1597-1604. Länk

Blomqvist, L. and Y. Brandberg (2004). "Three-year follow-up on clinical symptoms and health-related quality of life after reduction mammaplasty." Plast Reconstr Surg 114(1): 49-54. Länk

Kerrigan, C. (2005). "Maximizing outcomes in breast reduction surgery: A review of 518 consecutive patients: Discussion." Plastic and Reconstructive Surgery 116(6): 1640-1641. Länk

Lewin R et al . Risk factors for complications after breast reduction surgery. Journal of plastic surgery and hand surgery. 2014;48:10-14. Länk

Lewin R et al. A randomized prospective study of prophylactic antibiotic cloxacillin in breast reduction surgery. Ann Plast Surgery. 2015 Jan; 74(1):17-21. Länk

 

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 4291

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Brösthypertrofi

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Erfarna Sjuksköterskor sökes
Akut Geriatrisk Rehabilitering för Ortopedi- Stroke och andra Neurologiska sjukdomar, Avdelning B81 i Huddinge


Sektionsledare
HIV, Hepatit och Tuberkulos mottagning


Ett hållbart arbetsliv som sjuksköterska
Ortopedavdelningen i Gävle


Sektionsledare till HIV, Hepatit och Tuberkulos mottagning
Akademiska sjukhuset


Nattsjuksköterska
Hjärta Kärl avdelning 1, Kärlkirurgisk avdelning


PRÖVA-PÅ-KURSEN 48H FÖR LÄKARSTUDERANDE, 18-20 OKTOBER 2019
Försvarsmakten


Sjuksköterska
Geriatrisk Akutvårdsavdelning inriktning infektion


Sjuksköterska
Lungavdelningen i Gävle


Onkolog med intresse för strålbehandling
Verksamhetsområde Blod- och tumörsjukdomar, strålbehandlingsavdelningen


Är du medicinsk sekreterare?
Välkommen till Vårdadministrativ service!


Sjuksköterska natt
Rekonstruktiv plastikkirurgi slutenvård


Sjuksköterska
Hud- och Sesammottagningen, Huddinge


Specialistsjuksköterska
Intensivvårdsavdelningen i Gävle


Utbildningsmöjlighet för sjuksköterska
Barnsjukvården


Geriatriker/specialist i allmänmedicin
Ljusdal hälsocentral


Röntgensjuksköterska
Nuklearmedicin Solna


Överläkare eller biträdande överläkare
Patientområde Hematologi


Sjuksköterska
Internmedicinsk vårdavdelning i Hudiksvall


Avdelningschefer inom Blod- och tumörsjukdomar
Verksamhetsområde Blod- och tumörsjukdomar

annons