Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Babesios (babesia) och Candidatus Neoehrlichia mikurensis - fästingöverförda sjukdomar, ovanliga
Författare Professor , Infektion/Göteborgs Universitet
Granskare Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Uppdaterad 2019-01-22
Specialitet Infektion
Skriv ut

 

BABESIOS


BAKGRUND


Babesios (piroplasmos) orsakas av en protozo, "babesia", som liknar malariaparasiten. Smittan sprids via fästingar och infekterar röda blodkroppar. Babesios är en zoonos (i Sverige utgör främst hjortdjur och tamboskap smittreservoar) och människor smittas mycket sällan. Risken för immun- och mjältfriska personer att drabbas är i det närmaste obefintlig.

Babesios ger upphov till malarialiknande symtom, d v s feber, hemolys och hemoglobinuri. I de flesta fall blir dock symtomen diskreta och subkliniska. De svåraste fallen ses hos patienter med svår immunbrist och de som saknar mjälte.

Sjukdomen är välkänd inom veterinärmedicinen, men har de senaste åren också uppmärksammats genom enstaka fall i Sverige. Dessa få fall har varit personer som saknat mjälte. Smittämnet beskrevs första gången 1885 av rumänen Viktor Babes som i mikroskop såg organismen i blod från sjuka kor. Idag finns fler än 100 olika babesiaarter beskrivna.

Babesia har påvisats hos fästingar i Sverige men hur stor del av fästingpopulation som bär på smittämnet är oklart. Hos några friska personer har antikroppsreaktion mot babesia uppkommit efter fästingbett. Det är viktigt att skilja antikroppsreaktion mot sjukdom vid flera fästingöverförda infektioner eftersom fästingbettet kan ge exposition av ett smittämne utan att sjukdom utbryter, samma princip som en vaccination. Det finns ett tyskt laboratorium som använder icke-validerade metoder för överdiagnostik av babesios.

Blodtransfusionssmitta har förekommit.

Sjukdomen är inte anmälningspliktig, men misstänkta fall bör ändå rapporteras för epidemiologisk övervakning.


 

SYMTOM

 • Hög feber
 • Frossa
 • Trötthet
 • Muskelvärk
 • Hematuri och njursvikt hos svåra fall


KOMPLIKATIONER
 

 • Risk för komplikation i form av hemolytisk anemi


INKUBATIONSTID
 

 • 1-4 veckor efter fästingbettet


DIAGNOS
 

 • Blodutstryk och mikroskopi, ringformer som liknar falciparum-malaria ses i röda blodkroppar.
 • Antikroppsreaktion uppstår sent. Serologisk och PCR metod finns på Folkhälsomyndigheten.
 • Anemi
 • Lätt förhöjt leverstatus vanligt
 • S-LD förhöjt

babesia_komb.jpg
 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

BEHANDLING
 

Alternativ behandling
 

Intravenös behandling med klindamycin i den högre dosen 600 mg x3 och intravenöst azithromycin 500 mg x 1 kan behövas initialt vid svår sjukdom. Behandlingstid 7-10 dagar (behöver ibland förlängas vid svår sjukdom).

Andra antimalariamedel, t ex klorokin, tetracyklin, primaquin och pyrimethamine-sulfadoxin har ingen effekt.


 

PROFYLAX
 

Ta bort fästingar på huden så snabbt som möjligt. Tät klädsel, trä t ex strumporna utanpå byxorna vid svamp- eller bärplockning. Inget vaccin finns.

 

ICD-10

Babesios B60.0

 

Referenser

Kletsova EA, Spitzer ED, Fries BC, Marcos LA. Babesiosis in Long Island: Review of 62 cases focusing on treatment with azithromycin and atovaquone. Ann Clin Microbiol Antimicrob 2017; 16:26. Länk 


 

CANDIDATUS NEOEHRLICHIA MIKURENSIS
 

BAKGRUND
 

Candidatus Neoehrlichia mikurensis är en liten intracellulärt växande Gram-negativ bakterie som tillhör familjen anaplasmataceae. Den liknar närmast Anaplasma- och Ehrlichia-bakterierna.

Bakterien upptäcktes 1999 i nederländska fästingar. Efter fynd på japanska råttor 2004 på ön Mikura fick den namnet mikurensis. Det första sjukdomsfallet beskrevs 2009 hos en patient i Göteborg med immunbrist och avsaknad av mjälte. Hittills finns endast enstaka fall beskrivna i världen. Alla svårt sjuka patienter har haft ett kraftigt nedsatt immunförsvar p g a kronisk sjukdom, t ex lymfom, leukemi, eller svår reumatisk sjukdom. Flertalet patienter saknade även mjälte. Några fall av febersjukdom hos immunkompetenta finns rapporterat från Kina.

Ca 9 % av fästingar och gnagare i södra Sverige bär på smittan. Sannolikt är bärarfrekvensen likartad i övriga Sverige. Trots att bakterien således är vanlig är risken att drabbas av sjukdom ytterst liten och för immunfriska i stort sett obefintlig.

Sjukdomen är inte anmälningspliktig, men misstänkta fall bör ändå rapporteras för epidemiologisk övervakning.


 

SYMTOM


 • Hög feber
 • Led-/muskelvärk
 • Ventrombos (i ca hälften av fallen)
 • Hudutslag har beskrivits


KOMPLIKATIONER
 

 • Risk för komplikation i form av tromboemboliska komplikationer


INKUBATIONSTID
 

 • Okänd


DIAGNOS


 • 16S rRNA PCR-test på blod med efterföljande sekvensering
 • Bakterien går inte att odla fram
 • Antikroppstest finns ännu inte. Ingen korsreaktion mot släktingarna Anaplasma eller Ehrlichia.
 • CRP-stegring (50-100 mg/L) finns rapporterat
 • Leukocytos (neutrofila)
 • Anemi


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Viros
 • Anaplasma och andra bakteriella infektioner
 • Malignitet


BEHANDLING


Beta-laktamantibiotika (t ex penicillin, cefalosporiner) är verkningslösa.


 

PROFYLAX

Ta bort fästingar på huden så snabbt som möjligt. Tät klädsel, t ex ta strumporna utanpå byxorna vid svamp- eller bärplockning. Inget vaccin finns.


 

Referenser


First case of human "Candidatus Neoehrlichia mikurensis" infection in a febrile patient with chronic lymphocytic leukemia. Welinder-Olsson C, Kjellin E, Vaht K, Jacobsson S, Wenneras C. J Clin Microbiol 2010; 48 (5):1956-1959. Länk

Andersson M, Råberg L. Wild rodents and novel human pathogen candidatus Neoehrlichia mikurensis, southern Sweden. Emerg Infect Dis.2011 Sep;17 (9):1716-1718. Länk

Human infection with Candidatus Neoehrlichia mikurensis, China. Li H et al Emerg Infect Dis. 2012 Oct;18(10):1636-9. Länk

Folkhälsomyndigheten: Babesios

Mandell. Infectious Diseases, Sixth edition sid 3209-3214.
 

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 4238

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Babesios (babesia) och Candidatus Neoehrlichia mikurensis - fästingöverförda sjukdomar, ovanliga

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Ansökan är öppen för 48 H – en pröva-på kurs för legitimerad personal.
Försvarsmakten


Sjuksköterska till hjärt- och medicinavdelningen? Se hit! Hjärt- och medicinavdelningen, Kullbergska sjukhuset Katrineholm
Region Sörmland


Specialistläkare till PAVA och palliativa resursteamet, Sunderby Sjukhus
Region Norrbotten


Allmänspecialist till Öjebyn, Hällans hälsocentral, Piteå
Region Norrbotten


Psykiatrisjuksköterska till barn- och ungdomspsykiatri, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Sjuksköterska/natt till GAVA, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Vill du vara med i satsning på arbetsmiljön? Vi söker specialistläkare! Kvinnokliniken Mälarsjukhuset/ Kullbergska sjukhuset
Region Sörmland


Specialistläkare/överläkare till Strokeenheten, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Kardiolog till Verksamhetsområdet Kardiologi
Gävle


Sjuksköterska/ ambulanssjuksköterska till Arjeplogs hälsocentral
Region Norrbotten


ST-läkare till Psykiatrin, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Sjuksköterska/ Barnsjuksköterska till Barnkliniken i Gällivare
Region Norrbotten


Skolsköterska Dammsdal, Vingåker
Region Sörmland


Doktor24 anställer legitimerade läkare som är i början av i sin karriär
Medical Operations


Behandla patienter du inte träffar någon annanstans- sjuksköterska till Reuma, Hud och Njurmedicin, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset


Röntgensjuksköterska till Länsklinik Bild- och funktionsmedicin, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Vi söker en engagerad sjuksköterska med intresse av njurmedicin och diabetes
Karolinska Universitetssjukhuset


Ortopediska avdelningen söker sjuksköterska Ortopeden, Nyköping lasarett
Region Sörmland


Operativ chef läkare
Doktor24


Distriktssköterska/ BVC sjuksköterska till Mjölkuddens hälsocentral, Luleå
Region Norrbotten


Röntgensjuksköterskor till radiologiska kliniken
Region Sörmland


Nyfiken på teknik och omvårdnad? Vi söker sjuksköterskor till SÖS Dialysmottagning!
Karolinska Universitetssjukhuset


Intermediärvårds- sjuksköterska till Barnintensiven (BIVA)
Akademiska sjukhuset


Sjuksköterska till framtidens vårdavdelning Akutvårdsavdelningen på Nyköpings lasarett
Region Sörmland


Biomedicinsk analytiker till klinisk fysiologi, Sunderby Sjukhus
Region Norrbotten


Sjuksköterska sökes till allmänpsykiatriska avdelningen Psykiatriska kliniken i Nyköping
Region Sörmland


BVC-sjuksköterska Vårdcentralen Tunafors Eskilstuna
Region Sörmland


Nyfiken på kompetensår? Vi söker sjuksköterskor till Tema Inflammation och Infektion
Karolinska Universitetssjukhuset


Överläkare inom psykiatri och beroendemedicin!
Region Sörmland


Sjuksköterska/ Distriktsjuksköterska
Region Norrbotten

annons
annons
annons
annons