Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Chirurgia minor - naevus och "knutor"
Författare Specialistläkare , VO Kirurgi/Lasarettet i Ystad
Professor , VO Kirurgi /Skånes Universitetssjukvård
Granskare Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Uppdaterad 2016-06-26
Specialitet Kirurgi, Hud/Venereologi
Skriv ut
annonsBAKGRUND
 

Orden excision och incision kommer från latinets caedere, "att hugga". Begreppet exstirpation kommer från latinets stirps ("rot") och exstirpare, "att utrota". I detta sammanhang innebär exstirpation att man under kontrollerade former tar bort en bit hud (vanligen för att excidera ett naevus eller annan hudförändring) eller en knuta i subkutis (t ex lipom, atherom).

Översikten nedan beskriver en säker och adekvat metod bland många att utföra en hudexcision eller excision av en knuta. För en översikt vad gäller diagnoser och indikationer för excision av olika förändringar hänvisas till annan litteratur.


 

BEHANDLING


Översikt
 

 1. Rita ut lämplig incision
 2. Bedöva
 3. Sterila handskar, tvätta huden
 4. Incidera huden
 5. Exstirpera förändringen
 6. Suturera
 7. Bandagera

Länk till video "Naevus - excision" och "Lipom - excision"


Rita ut incisionen

Hudförändring
 

 • Följ hudens sprickriktning för att minimera spänningen i såret (komprimera som på bilderna, se figur 1).
   
 • Undantag extremiteter – rita ut tänkt incision i extremitetens längsriktning (underlättar vid eventuell utvidgad excision).
   
 • Exstirperas med 2-3 mm marginal.
   
 • Börja med att rita prickar där avståndet är som kortast och som längst.
   
 • Ratio bredd:längd maximalt 1:2½


Figur 1. Rita ut ovalärt snitt i hudens sprickriktning.

hudexcision1.jpgFigur 2. Rita prickar där avståndet är som kortast och som längst.

hudexcision2.jpg


Knuta
 

 • Rita ut konturerna runt förändringen före bedövningen, då det ofta är svårt att palpera knutan efteråt.
   
 • Markera incisionslinje i sprickriktningen (ofta räcker det att incisionen är cirka 2/3 av knutans längd).
   
 • Vid större knutor kan en liten ovalär incision rakt ovanför knutan göra att man slipper få ett överskott på hud.

Bedöva
 

 • Fråga alltid om patienten har en känd allergi (t ex "Tål du tandläkarbedövning?").
   
 • Preparatval (några vanliga exempel)
  - Bupivacain (Marcain 0,25 %) - långsammare anslag, längre duration
  - Mepivacain (Carbocain 1 %) - snabbare anslag, kortare duration.
   
 • Man kan minska smärtan vid lokalbedövning genom att
  - Värma bedövningsvätskan till kroppstemperatur
  - Buffra med natriumbikarbonat 50 mg/ml (sprutas in i lokalanestesiflaskan med rosa nål, 5 ml är vad som får plats i en oöppnad flaska, måste därefter användas < 24 timmar).
   
 • Med eller utan adrenalin?
  - Ändartärer (t ex fingrar, näsa, penis) aldrig med adrenalin (detta grundar sig dock mer på tradition än evidens)
  - Annars valfritt, men som regel med adrenalin då detta gör att man får mindre blödning vid excisionen.

Hudförändring
 

 • Stick först i skarp vinkel genom huden (minst 45o)
 • För in hela nålen (eller så långt man behöver gå)
 • Aspirera
 • Bedöva kontinuerligt i djupa dermis och ytliga subkutis på vägen ut
 • Rikta om nålen subkutant för att minimera antalet instick (se figur)


Figur 3. Bedövning av hudförändring.

hudexcision3.jpg


Knuta
 

 • Bedöva i första hand i djupa dermis och ytliga subkutis ovan knutan
 • Om förändringen är ytlig kan man även lägga bedövning under knutan
 • Komplettera vid behov på djupet en bit in på exstirpationen


Exstirpera hudförändring

Incision
 

 • Använd skalpell med knivblad femton (se figur 4).
   
 • Sträck huden med den fria handen.
   
 • Skär vinkelrätt genom huden (lätt att råka vinkla skalpellen åt sidan eftersom man ofta håller i "penngrepp").
   
 • Skär först ned till dermis på båda sidor.
   
 • Fortsätt därefter till det subkutana fettet.


Figur 4. Skalpell med knivblad 15.

hudexcision4.jpgExstirpation
 

 • Var noggrann vid ändarna – undvik "överskär" (se figur 5).
   
 • Lyft i ovalens ena spets (men undvik att ta i själva hudförändringen (kan ge skador som försvårar patologens bedömning).
   
 • Under samtidigt drag delas subkutis med skalpellen vinkelrätt mot fettet (se figur 6).
   
 • Fortsätt tills preparatet är helt friat.


Figur 5. Undvik överskär.

hudexcision5.jpg

Figur 6. Under samtidigt drag delas subkutis med skalpellen vinkelrätt mot fettet.

hudexcision6.jpg


Exstirpera knuta

Incision
 

 • Sträck huden, skär vinkelrätt mot huden genom dermis och ned till det subkutana fettet.
   
 • Identifiera eventuell kapsel.


Exstirpation
 

 • Mindre knutor kan ofta klämmas ut.
   
 • Annars debridera och klipp med liten sax i fett och bindväv runt knutan för att fria kapseln från subkutis.
   
 • Sträva alltid efter att få ut kapseln hel
  - Vid atherom läcker ofta talget ut om man får hål på kapseln, vilket gör excisionen svårare
  - Risk för recidiv om del av kapseln lämnas.

Avslutning
 

 • Hemostas
  - T ex kompression, diatermi, ligatur
  - Nästan all blödning slutar dock spontant efter hudsutureringen
  - Vid behov stående madrassuturer (ökad hemostas)
   
 • Underminera subkutant om hög spänning (spreta och klipp med sax i subkutis)
   
 • Suturera (se Chirurgia minor - hudsuturering)
   
 • Omläggning
   
 • Ev tryckförband första dygnet (kan minska eventuellt hematom)


UPPFÖLJNING


 • Grundregel – alla preparat skickas för analys på patologen (PAD).
   
 • Undantag kan vara t ex tydliga atherom.
   
 • Bestäm och meddela patienten före hemgång hur planeringen är (t ex brev, telefon, återbesök, men lämna aldrig maligna PAD-svar via brev eller telefon!).
   
 • Suturtagning av distriktssköterska (remiss av läkare eller sköterska, för förslag på hur länge suturerna skall sitta se Hudsuturering).
   
 • Informera patienten att söka sjukvård vid infektionstecken eller blödning från såret.


ICD-10

Andra och icke specificerade hudförändringar R23.8

 

Referenser

Nordzell B. Grundläggande plastikkirurgisk teknik. Studentlitteratur, 2007.

Elander A, Lossing, C. Excision och suturering i hud och subkutan vävnad. Läkartidningen. 2000;97:3730-3736.

 

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 4231

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Chirurgia minor - naevus och "knutor"

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Specialistläkare inom urologi till Bollnäs
Region Gävleborg


AT-läkare
Hässleholms sjukhus


AT-läkare
Länssjukhuset Ryhov


AT-läkare
Lasarettet i Ystad


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


Allmänspecialist alt ST inom allmänmedicin
Södertull Din hälsocentral


AT-läkare
Lasarettet Trelleborg


AT-läkare
Värnamo sjukhus


AT-läkare
Höglandssjukhuset Eksjö


Doktor24 anställer legitimerade läkare som är i början av i sin karriär
Medical Operations - Stockholm


AT-läkare
Lasarettet i Landskrona


AT-läkare
Ängelholms sjukhus


AT-läkare
Helsingborgs lasarett


AT-läkare
Skånes universitetssjukhus i Malmö/Lund


Psykolog till Psykiatriska öppenvårdsmottagningen Södra Hälsingland
Region Gävleborg


AT-läkare
Region Blekinge


AT-läkare
NU-sjukvården

annons
annons
annons