Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
annons
Klamydiakonjunktivit
Författare Professor, överläkare , S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm
Granskare Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Uppdaterad 2018-05-03
Specialitet Ögon
Skriv utBAKGRUND
 

Chlamydia är obligata intracellulära organismer som inkluderar tre olika typer: Chlamydia trachomatis, Chlamydia psittaci och Chlamydia pneumoniae. Det är främst Chlamydia trachomatis som är aktuell i samband med ögoninfektioner och då kan orsaka främst två typer av konjunktivit:

  1. Trakom (serotyp A, B, Ba och C: ses mest i utvecklingsländer)
  2. Inklusionskonjunktivit (serotyp D-K)
Inklusionskonjunktiviten hos nyfödda barn skiljer sig vad avser kliniska fynd och svar på behandling (se nedan).

I denna behandlingsöversikt beskrivs endast inklusionskonjunktivit, som är en vanligen sexuellt överförd sjukdom.

Obs! Klamydiainfektionen är en anmälningspliktig sjukdom och patienten omfattas av smittskyddslagen.

 

Orsaker
 

Nästan alla som har en ögoninfektion med Chlamydia har också en urogenital infektion, såsom uretrit, cervicit e t c. Av de som har en urogenital klamydiainfektion får cirka 1 på 300 inklusionskonjunktivit.

Sjukdomen ses företrädesvis hos ungdomar och människor i sexuellt aktiv ålder och smittar via direkt eller indirekt kontakt med infekterat genitalt sekret. Direktsmitta via t ex utlåning av mascara har beskrivits.

Smitta via dåligt klorerat vatten i simbassänger och lån av kosmetika (t ex mascara) har beskrivits, men torde vara ovanligt.

 


SYMTOM
 

 • Vanligen en inkubationstid på 1-2 veckor.
   
 • Initialt ganska lindriga symtom, som kan ha funnits i upp till flera veckor innan patienten söker vård. Patienten går ofta med en lindrig konjunktivit under flera veckor utan förbättring, trots lokalbehandling såsom vid bakteriell konjunktivit.
   
 • Skavkänsla och klåda är vanligt.
   
 • Unilaterala till bilaterala symtom. Initialt vanligen besvär i ett öga, som sedan går över till det andra ögat efter flera dagar till någon vecka men kan också hålla sig strikt ensidigt.
   
 • Ögonlockssvullnad.
   
 • Ljuskänslighet, speciellt om kornealt engagemang i form av epiteliala infiltrat.
   
 • Vid fråga kan patienten ofta uppge uro-genitala symtom.

Viktiga anamnestiska uppgifter
 

 1. Duration
  Hur länge har patienten haft besvär? Ofta finns anamnes på overksam/dåligt verksam behandling.
   
 2. Ljuskänslighet
  Om kornealt engagemang i form av epiteliala infiltrat.
   
 3. Kontaktlinser?
  Linser skall ej bäras av patient med pågående infektion.
   
 4. Syn
  Normal eller synnedsättning?
   
 5. Urogenitalia symtom
  Ibland (men inte alltid).

Kliniska fynd
 

 • Syn oftast normal
   
 • Follikulär konjunktivitbild - speciellt i nedre fornix.
   
 • Preaurikulära lymfkörtlar kan ofta palperas ömmande
   
 • Ögonlockssvullnad
   
 • Mucopurulent, ofta trådigt, sekret. Inte lika gult som vid bakteriell konjunktivit.
   
 • Konjunktival injektion eller blandinjektion; oftast har klamydiakonjunktiviten en mycket typisk ilsken körsbärsröd injektion.
   
 • Ibland grå-vita korneala infiltrat i epitelet som färgas med fluoresceinfärg och är vanligast i den övre och mellersta delen av kornea. Denna keratit ses ofta först tidigast en vecka efter debuten.
  Dessa kan likna infiltraten vid adenoviruskeratokonjunktivit, men är oftast mer perifert belägna i kornea än vid adenoviruskeratokonjunktivit.

  • Klamydiakonjunktiviten uppvisar ej membranbildning i konjunktiva (i motsats till adenoviruskeratokonjunktivit).
   Så kallade membraner ses tydligast i nedre fornix där man kan se vita områden, som förefaller ligga ovanpå konjunktiva, men som sitter fast i denna.

  • Klamydiakonjunktiviten kan ha en mikropannus på 1-2 mm upptill (i motsats till adenoviruskeratokonjunktivit). Mikropannus i dessa fall består av en utväxt av fibrovaskulär bindväv och inflammatoriska celler mellan kornealepitelet och Bowmans membran (epitelets basalmembran). Den syns som en vitaktig hinna under kornealepitelet upptill vid limbus, d v s vanligen under den del av kornea som täcks av ögonlocket varför man måste lyfta på ögonlocket för att se pannus.

Inklusionskonjunktivit hos nyfödda barn ses först efter en inkubationstid på minst 5 dagar efter födelsen och barnet har då smittats vid själva förlossningen. En konjunktivit hos nyfödda barn som är under 5 dygn gamla är därför i princip aldrig orsakad av Chlamydia-bakterier.

Vad avser kliniska fynd så skiljer sig inklusionskonjunktiviten hos nyfödda från den man ser hos vuxna i följande avseenden:
 

 • Mindre follikulärt engagemang i konjunktiva
   
 • Vanligen mer mucopurulent sekret
   
 • I enstaka fall membranbildningar i konjunktiva
   
 • Infektionen svarar bättre på lokalbehandling
   
 • Observera att man hos nyfödda kan ha andra klamydiainfektioner såsom pneumonit och otit varför systembehandling är att föredra (se nedan)


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Adenoviruskonjunktivit
  Ofta mer dramatiskt förlopp och fler symtom och fynd. Dessutom kan man se membranbildningar i konjunktiva (nedre fornix) vilket man vanligen ej gör vid inklusionskonjunktivit.
   
 • Bakteriell konjunktivit
  Mer purulent sekret.
   
 • Främmande kropp
  Vanligen strikt ensidig och kraftig främmande kroppskänsla.
   
 • Gonokock-konjunktivit
  Oftast tidig debut, redan första levnadsdygnet. Skiljer sig dessutom p g a sin extremt kraftiga, ofta skummande pusbildning.
   
 • Bakteriell keratit
  Oftast ett vitaktigt infiltrat i kornea och värk från ögat.
   
 • Allergisk konjunktivit


UTREDNING / PROVTAGNING
 

 • Visus
   
 • Yttre inspektion och inspektion med oftalmoskop/spaltlampa: titta i nedre fornix efter folliklar (kan ha blödningar i dessa) och trådigt sekret.
   
 • Palpation av preaurikulära lymfkörtlar
   
 • Fluoresceinfärga och evertera ögonlocken
   
 • Om klar misstanke - skriv remiss till ögonläkare och skicka patienten för handläggning.
  Om vag misstanke - tag ett konjunktivalprov för odling och ge aureomycinsalva.
  Vid positiv odling uppföljning på ögonklinik samt klamydiaprovtagning genitalt innan peroral behandling.
   
 • Om patienten har en ögonklamydia bör genitalt prov tas då ögoninfektionen nästan alltid är kombinerad med en genital infektion.
   
 • Immunofluorescensprov som tas enligt nedan.
   
 • Adenovirusisolering tas enligt nedan.
   
 • Obs. Anmälningspliktig sjukdom - patienten omfattas av smittskyddslagen.

Immunofluorescensprov

Beroende på de resurser som finns kan man göra molekylärbiologisk diagnostik såsom PCR eller klamydiaodling för att ställa diagnos.

Viktigt är att man vid den molekylärbiologiska diagnostiken skrapar hårt på lokalbedövad konjunktiva så att man verkligen får med celler, eftersom Chlamydiaparasiten är en obligat intracellulär organism. Klamydiaodling tas med speciell provtagningspinne och tar tre dagar för att få svar. De molekylärbiologiska metoderna (PCR) har nästan helt kommit att ersätta odling.

Ta även adenovirusisolering, eftersom detta är en differentialdiagnos. Samma provtagning men vanligen annan remiss.

Vid fastställd diagnos remitteras kvinnor till gynklinik och män till hudpoliklinik för fortsatt handläggning. Detta patienter skall smittspåras.

 


BEHANDLING
 

Patient med inklusionskonjunktivit är berättigad till fria läkemedel. Smittspårning av partner skall göras och denne skall behandlas.


Peroral behandling:
 

Behandlingen sköts oftast av gyn/hud/ven-klinik, eftersom patienten skall undersökas med avseende på gyn/uro besvär. (Patient med inklusionskonjunktivit har en urogenital infektion i nästan 100 % av fallen).

Obehandlad läker ögoninfektionen troligen ut på 6 till 18 månader utan sequelae, men de urogenitala manifestationerna kan ha orsakat skada såsom sterilitet innan dess.


Behandling av nyfödda:

Erytromycin i lösning (individuell dosering - diskutera med barnläkare). Ges antingen direkt per oralt (med spruta i mungipan) eller blandas med modersmjölk och ges i flaska.

 

Lokalbehandling:

Obs! Chloromycetin avdödar inte bakterien - hämmar den bara.

 

Uppföljning/fortsatt omhändertagande
 

Uppföljning bör ske på ögonmottagning speciellt om det finns korneala engagemang.

En gång per vecka första veckorna är lämpligt, sedan glesare. Tätare kontroller om korneala infiltrat.


 

ICD-10

Klamydiakonjunktivit A74.0

 

Referenser

Carta F, Zanetti S, Pinna A, Sotgiu M, Fadda G. The treatment and follow up of adult chlamydial ophthalmia. Br J Ophthalmol. 1994 Mar. 78(3):206-8. Länk

Taylor HR, Fitch CP, Murillo-Lopez F, Rapoza P. The diagnosis and treatment of chlamydial conjunctivitis. Int Ophthalmol. 1988. 12(2):95-9. Länk

Salopek-Rabatic J. Chlamydial conjunctivitis in contact lens wearers: successful treatment with single dose azithromycin. CLAO J. 2001 Oct. 27(4):209-11. Länk

Malamos P, Georgalas I, Rallis K, Andrianopoulos K, Georgopoulos G, Theodossiadis P, et al. Evaluation of single-dose azithromycin versus standard azithromycin/doxycycline treatment and clinical assessment of regression course in patients with adult inclusion conjunctivitis. Curr Eye Res. 2013 Dec. 38(12):1198-206. Länk
 

Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 420

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Klamydiakonjunktivit

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Specialistläkare
Doktor24


Områdeschef Vårdcentralen Halland,
Varberg/Halmstad


Kom och jobba hos oss som sjuksköterska eller barnmorska
Landstinget Sörmland


Specialistläkare Allmänmedicin Läkar-Pool
Närhälsan Göteborgsregionen


ST läkare i neurologi
Neurologiska kliniken


Specialistläkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatrimottagning Centrum Affektivt team!


Regional ST-läkartjänst inom klinisk mikrobiologi
NU-sjukvården, Område III, Laboratoriemedicin, Klinisk mikrobiologi


Kirurg, anestesiolog eller ortoped - tjänstgör en kort tid i Mali!
Försvarsmakten


Legitimerade läkare sökes till KRY
Högtillgänglig vård


Specialistläkare/Överläkare - Lungmedicin
Länssjukhuset Kalmar

annons