Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

Hallux valgus
Författare Distriktsläkare , Neptunuskliniken/Varberg
Professor , Ortopedkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Granskare Professor Urban Lindgren, Ortopedi/Karolinska Institutet
Uppdaterad 2018-10-27
Specialitet Ortopedi
Skriv utBAKGRUND
 

Hallux Valgus är den vanligaste fotåkomman hos vuxna och är vanligare hos kvinnor än män. Hallux Valgus betyder att stortån är snedställd. Stortåns ände trycks mot andra tån och ibland ligger dessa två tår omlott, med den andra tån ovanpå den stora. Samtidigt blir leden mellan första mellanfotsbenet och stortån vinklad inåt, vilket gör framfoten bredare. Patientens huvudsakliga problem är smärta.

Artros kan i vissa fall utvecklas i stortåns grundled (MTP 1), men det är dock är inte speciellt vanligt i samband med Hallux Valgus. Artros i stortåns grundled leder till s k Hallux Rigidus, d v s stel och smärtsam stortå. Det är dock ovanligt att patienten samtidigt har Hallux Valgus och Hallux Rigidus.


 

ORSAKER
 

Etiologin till Hallux Valgus är okänd. Smala och trånga skor har ofta fått skulden, men om detta är den enda orsaken vet man inte med säkerhet.
Dock förekommer tillståndet främst hos kvinnor och nästan aldrig hos barfotabefolkning.

Viss ärftlighet finns. Hos unga, d v s barn och tonåringar förekommer s k juvenil Hallux Valgus, som beror på att det första metatarsalbenet är vinklat medialt. Den primära orsaken är felvinkeln av benet, vilket sedan leder till sekundära förändringar. Dessa patienter är huvudsakligen unga tonårsflickor, som har problem med skor och som får besvär i samband med idrottsutövning.


 

SYMTOM
 

Det vanligaste är att patienten söker läkarhjälp p g a smärta och problem med att få passande skor. Patienten är ofta besvärsfri barfota, men drabbas av smärta p g a tryck från skorna. Detta sker vid belastning och i samband med rörelse. Besvären är således korrelerade till hur bred foten är. I vissa fall har patienten också besvär från femte metatarsalbenet, ofta p g a tryck.

Smärtsam inflammation i slemsäcken över grundleden kan också uppstå men är inte en primär orsak utan ett symtom.

Smärtan uppstår dels från inflammerad vävnad över stortån medialt och dels från benutskottet. Patienten får svårt att hitta skor som är breda nog utan att ge besvär.

Smärtans intensitet beror på hur mycket snedställd tån är, samt vilken grad av inflammation som föreligger vid stortåleden.
Smärtan ökar oftast vid ökad belastning.

Hallux Valgus kan indelas i juvenil (barn, tonåringar) och förvärvad (medelålders, äldre).


 

KLINISKA FYND
 

Sjukdomshistoria och kliniska fynd är klassiska och ger diagnosen. Fördjupade röntgenundersökningar är till liten eller ingen hjälp att ställa diagnosen. I vissa fall kan röntgenundersökning dock vara till hjälp vid preoperativ utvärdering och ställningstagande till operation, framför allt för valet av operationsmetod. Röntgenundersökning rekommenderas ej som en del av primär utredning.


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

UTREDNING
 

  • Röntgenundersökning görs för att utvärdera eventuell artros.
     
  • Laboratorieprover vid misstanke om artrit. Har dock ingen plats vid utredning av Hallux Valgus.


BEHANDLING
 

Tidiga/lindriga besvär behandlas med breda och mjuka skor samt främre pelott för att försöka bygga upp det främre fotvalvet.

Eventuell slemsäcksinflammation avlastas med skumplastinlägg med hål för det mest ömmaste stället, samt inflammationshämmande medel (NSAID) i form av t ex:

  • Tabl Voltaren 50 mg x 3
  • Kaps Orudis Retard 200 mg x 1
  • Tabl Naproxen 500 mg x 2
  • Gel Orudis utvärtes x 2 över det mest inflammerade området

Även coxiber (t ex Celebra och Arcoxia) kan användas, speciellt vid gastrointestinal känslighet. Försiktighet med dessa preparat vid njur-hjärt-kärlsjukdom.

Operation görs vid uttalade besvär och först efter att icke-operativ behandling inte har gett tillräckligt god effekt. Mer är 100 olika operationsmetoder finns beskrivna. Vid operation görs s k osteotomi, där felställningen rätas ut. Fixation sker då oftast med någon form av skruv eller spik, vilket innebär att patienterna kan påbörja belastning tidigt efter operationen.

Behandlande läkare gör en bedömning i samråd med patienten beroende på ålder, funktionskrav och ledens utseende. Operationerna ger oftast gott resultat. Olika typer av operationer är indicerade avseende juvenil jämfört med förvärvad Hallux Valgus. Rehabiliteringstiden efter operation är i regel åtminstone cirka 3-4 månader. Med användning av moderna operationsmetoder kan man slippa användning av gips efter operationen, eftersom intern fixation med stift eller skruv är möjligt. Detta underlättar rehabiliteringen efter operation mycket och läkningstiden blir markant kortare.


 

UPPFÖLJNING
 

Prognosen är god hos patienter med lindriga besvär om rätt skor används. Viss försämring uppträder i regel med åren.

Efter operativ behandling är prognosen god. Återfall förekommer, men är inte speciellt vanligt. God operationsteknik är ofta avgörande för resultatet.ICD-10

Hallux valgus M20.1

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
M20 Förvärvade deformiteter i fingrar och tår

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 411

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Hallux valgus

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Sjuksköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska - Dialysmottagningen i Kalmar och Oskarshamn
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


Två bröstkirurger med onkologiskt intresse
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska/barnmorska till gynekologiska mottagningen
Kvinnokliniken, Nyköpings lasarett


Röntgensjuksköterska
Oskarshamns sjukhus


Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna


Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


Intensivvårdssjuksköterska Nyköping Intensivvårdsavdelningen
Nyköpings lasarett


Undersköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Läkare till specialiserad sjukvård i hemmet
Medicinkliniken, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Specialistläkare/överläkare till palliativ enhet
Södra Älvsborgs sjukhus


ST-läkare akutsjukvård Akutmottagningen
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Psykolog till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm

annons
annons