Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Stimulering inför IVF, ICSI
Författare Specialistläkare , Fertilitetscentrum/Göteborg
Granskare , /
Uppdaterad 2013-11-30
Specialitet Gynekologi/Obstetrik
Skriv utBAKGRUND
 

IVF = In vitro fertilisering (provrörsbefruktning)

ICSI = intra cytoplasmatic spermieinjektion (mikroinjektion)


 

BEHANDLING
 

A. Stimulering i kombination med nedreglering (GnRH agonist)
 

Nedreglering

Standard är lång nedreglering med Suprecur 0,9 mg/dag (alt Synarela 0,8 mg/dag) med start på cykeldag 21.

Om normal mens kommer efter 7-10 dagar behöver ej östradiol (E2) kontrolleras.

Nedregleringen pågår i minst två veckor innan stimuleringsstart.
Om patienten ej får mens inom 14 dagar kontrollerar man med ultraljud/E2 före stimuleringsstart. I dessa fall måste graviditet uteslutas (urin/serum hCG).

Patienter med oligomenorre (> 35 dagars cykel) och/eller PCO (polycystiska ovarier) bör startas på cykeldag 1, ev efter en gestagenkur.
Dessa patienter kontrollerar E2 efter 3 veckor. Om detta är < 200 pmol/L kan stimuleringen starta.

Hos övriga patienter som startar nedreglering på cykeldag 1 kan E2 kontrolleras efter 2 veckor.


FSH stimulering

Normalt sänks dosen Suprecur till 0,45 mg/dag (Synarela 0,4 mg/dag) vid start.

Nedreglering pågår till och med hCG-dagen.

Rekombinant FSH (Gonal F eller Puregon) alternativt urinderiverade gonadotropiner (Menopur eller Fostimon) ges subkutant dagligen. Lämplig startdos är 150 (-225) IE (se nedan).

Vid förstagångsstimulering, eller hos svårstimulerade patienter, görs första ultraljud på stimuleringsdag 5-6, vid behov kan då dosen justeras.

Ytterligare ultraljud behöver som regel göras stimuleringsdag 9-10 eller senare.

Vid stimulering inför förnyad IVF-behandling tas hänsyn till tidigare svar.
I allmänhet krävs färre kontroller.

Ultraljud görs vanligen endast vid ett tillfälle, stimuleringsdag 9-10, och med utgångspunkt härifrån kan dag för hCG och aspiration beräknas.

 

B. Stimulering i kombination med antagonist
 

Patienten startar med rekombinant FSH (Gonal F, Puregon) alternativt urinderiverade gonadotropiner (Menopur, Fostimon) cykeldag 2-3. Lämplig startdos i allmänhet 150 - 225 IE.

Korifollitropin alfa (Elonva) är långverkande och ges istället för FSH/hMG vid stimuleringsstart (enbart till kvinnor med förväntat normalt svar, ej till kvinnor med OHSS-risk). Elonva doseras efter kvinnans vikt.

Simuleringsdag 5 startar dagliga injektioner av antagonist (Orgalutran eller Cetrotide).

Vid första gångens stimulering kan tidig ultraljudskontroll (stimuleringsdag 6) ibland rekommenderas för eventuell dosjustering. Förnyat ultraljud görs sedan stimuleringsdag 8-9.

För de allra flesta patienter räcker det med endast ultraljudskontroll stimuleringsdag 8-9. Då Elonva används görs första monitoreringsultraljudet på stimuleringsdag 8 för ställningstagande till kompletterande FSH-stimulering.

 

C. hCG
 

I princip gäller samma kriterier för när hCG ska ges vid antagonist- eller agonistprotokoll, d v s så snart adekvat follikelmognad uppnåtts.

Då minst 3 folliklar är 15-18 mm ges rec hCG (Ovitrelle 250 mikrogram) alternativt urinderiverat hCG (Pregnyl 5000 IE) subkutant. Vid antagonistprotokoll ses en mer heterogen follikelkohort än vid agonist och det kan vara aktuellt att ge hCG då man har 3 folliklar i storleksintervallet 15-19 mm.
Visst utrymme finns för att tidigare- eller senarelägga hCG-injektionen en dag för att därmed undvika äggaspiration under lördag-söndag.

Äggaspiration utförs 36-37 timmar efter hCG.

Äggaspiration görs vanligen stimuleringsdag 12-14 om agonistprotokol använts, oftast tidigare i antagonistprotokoll (stimuleringsdag 10-13).

 

D. Progesteron
 

Från och med äggaspirationen (eller 1-2 dagar senare beroende på olika rutiner) ges progesteron MIC vagitorier i dosen 400 mg x 2-3, alternativt Crinone vaginal gel 1 x 1-2 eller Lutinus vaginaltablett x 2-3. Progesteron ges fram till graviditetstesten. Om patienten är gravid kan hon fortsätta ytterligare en vecka eller avbryta progesteronbehandlingen, beroende på klinikens rutiner.
 


Kommentar
 

 • Ovariernas utseende (volym, antal små antrala folliklar AFC) eller serum-nivån av AMH kan användas för att prognosticera hur patienten kommer att svara på FSH-stimulering och därmed bestämma startdos av FSH.
   
 • FSH har lång halveringstid och en gradvis ackumulering sker till en steady-statenivå i serum efter 4-5 dagar. Det är därför inte meningsfullt med täta dosjusteringar.
   
 • Försiktig dosering hos unga kvinnor (< 30), kvinnor med PCO syndrom eller PCO-liknande ovarier.
  Lämplig startdos kan här vara Puregon 100 IE, Gonal F 112 IE eller Menopur 112 IE.
   
 • Kvinnor över 36 år (utan PCO) kan vanligen starta med rec FSH alternativt hMG 225 IE.
   
 • Hos kvinnor över 40 år bör startdosen oftast vara 300 IE.
   
 • Om kvinnan är > 40 år bör ovarialreserven (AFC) bedömas med ultraljud och/eller AMH innan man kan rekommendera IVF-behandling.
   
 • Hos patienter som är s k poor-responders kan ev andra stimuleringsscheman prövas.

Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 391

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Stimulering inför IVF, ICSI

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Specialistläkare i allmänmedicin
till VC Tåbelund i Eslöv


Specialistläkare
Doktor24


Specialistläkare i allmänmedicin
VC Närlunda i Helsingborg


ST-läkare, Klinisk immunologi och transfunsionsmedicin
Region Östergötland


Läkare till primärvården
Vårdcentralen Linden Katrineholm


Specialist allmänmedicin
till Hudiksvall Nordanstig hälsocentraler


Specialistläkare - kardiologi
Länssjukhuset i Kalmar


2 läkare
Östra Läkargruppen i Kristianstad


Sommarvikariat
Region Gävleborg


Din kompetens behövs till sjukvårdsberedskapen för våra soldater i Mali.
Försvarsmakten


Vårdenhetschef
till barn- och ungdomssjukvården i Hudiksvall och Bollnäs


Legitimerade läkare sökes till KRY
Högtillgänglig vård


Överläkare/ Specialistläkare
Operationsenheten i Ängelholm

annons
annons