Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Sömnsjuka (Afrikansk trypanosomiasis)
Författare Professor , Infektion/Göteborgs Universitet
Granskare Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Uppdaterad 2019-02-02
Specialitet Infektion
Skriv ut

BAKGRUND


Sömnsjuka orsakas av de intracellulära protozerna Trypanosoma brucei gambiense och Trypanosoma brucei rhodesiense. Sjukdomen sprids genom den blodsugande tsetseflugan, vilken bara finns i Afrika söder om Sahara.

Afrikansk sömnsjuka kan indelas i en västafrikansk (gambiense) och en östafrikansk (rhodesiense) form som geografiskt inte överlappar varandra (se kartamedicalecology.org). Majoriteten av kliniska fall är den västafrikanska varianten. Obehandlad har sjukdomen hög dödlighet. Antalet fall rapporterade till WHO har minskat från 300 000/år i slutet av 90-talet till mindre än 3000/år. Inga fall rapporteras från Sydafrika.

För bild på tsetseflugan och parasiten, se:
 

Afrikansk trypanosomiasis (CDC) 

SYMTOM


Västafrikansk trypanosomiasis

Ett smärtsamt indurerat sår (schanker) kan uppkomma på bettstället efter 1-2 veckor. Såret spontanläker efter ytterligare några veckor. Smitta sprids dock ofta i kroppen utan föregående sårbildning.


Stadium 1

I det första sjukdomsstadiet, som kan pågå i veckor till månader (hemolymfatisk sjukdom), har patienten feber och förstorade lymfkörtlar (särskilt occipitala, "Winterbottoms tecken"). Hjärtkomplikationer (pankardit) är vanligt förekommande i denna fas.


Stadium 2

I det andra stadiet invaderas CNS och orsakar meningoencefalit. Detta sker oftast 1-2 år efter smittotillfället. Huvudvärk, somnolens dagtid (därav namnet sömnsjuka), personlighetsstörningar och kognitiva besvär tilltar långsamt. Extrapyramidala symtom och en parkinsonliknande symtombild ses senare i förloppet. Likvorundersökning med påvisad inflammatorisk reaktion, d v s förhöjt cellantal, är definition för stadium 2.

Patienten dör i medeltal efter cirka 3 års sjukdom. Obehandlad överlever patienten mycket sällan längre än 6-7 år.

Inkubationstiden för västafrikansk trypanosomiasis är några månader upp till ett år.


Östafrikansk trypanosomiasis

Den största skillnaden mot den västafrikanska formen är ett snabbare förlopp. I övrigt finns många kliniska likheter. Inkubationstiden är oftast kortare (3 dygn till 3 veckor). Symtom med hög slängande feber och hudutslag kan uppträda redan ett par dagar efter tsetseflugbettet.

Lymfkörtelsvullnad är inget uttalat symtom vid den östafrikanska varianten. Neurologiska symtom tillkommer och sjukdomen kan leda till döden inom några veckor till månader.


 

DIAGNOS


 • Direktmikroskopi och tjock droppe av sårvätska, blod, lymfkörtelaspirat eller likvor. Rhodesiense-varianten har mycket högre antal parasiter i blodet än gambiense och upptäcks lättare i blod. För gambiense kan man behöva ta lymkörtelaspirat från de occipitala körtlarna.
   
 • Odling från blod, likvor eller benmärg i specialodlingsmedium
   
 • Serologi: mycket höga IgM-värden
   
 • Agglutinationstest mot frystorkade trypanosomer (CATT) är ett snabbtest som har lägre specificitet men kan användas som screeningtest i fält
   
 • Likvor med pleocytos (celltal över 6 x 106/L) är ett tidigt tecken på spridning till CNS. Senare ses även ett förhöjt likvortryck och högt albuminvärde. Det är viktigt att analysera likvor för att skilja stadium 1 från 2, vilket har betydelse för behandlingsvalet.
   
 • Lab: Anemi, trombocytopeni, elfores visandes på polyklonalt höga IgM, hög sänka.
   
 • Benmärgsutstryk med giemsafärgning


BEHANDLING


Stadium 1

Västafrikanska formen (Trypanosoma brucei gambiense): Förstahandsbehandling är T. Fexinidazole i dos 1800 mg x 1 dag 1-4 och 1200 mg x 1 dag 5-10. Den gamla behandlingen var Parenteralt pentamidin (Pentacarinat) 4 mg/kg i 7 dagar.

Östafrikanska formen (Trypanosoma brucei rhodesiense): Suramin (licenspreparat) ges först som en testdos på 100-200 mg dag 1. Därefter ges 1 g intravenöst dag 2, 3, 7, 14 och 21 till vuxna.

Både pentamidin och suramin penetrerar dåligt till CNS och är därför inte lämpliga för behandling av sjukdom i stadium 2.


Stadium 2

Västafrikanska formen: Förstahandsbehandling är T. Fexinidazole i dos 1800 mg x 1 dag 1-4 och 1200 mg x 1 dag 5-10. Den gamla behandlingen var Eflornitin ensamt i 4-dos i.v. eller i färre dagliga doser och då i kombination med nifurtimox (båda licenspreparat).

Östafrikanska formen: Ett arsenikinnehållande läkemedel, melarsoprol (licenspreparat) 2-3,6 mg/kg/dag i.v. uppdelat på 3 doser i 3 dagar och 1 vecka senare 3,6 mg/kg/dag i.v. uppdelat på 3 doser i 3 dagar. Den senare behandlingsserien upprepas 10-21 dagar senare.

Melarsoprol har tyvärr mycket toxiska biverkningar med encefalitsymtom i 5-10 %. Behandlingen kombineras ofta med kortikosteroider (30-40 mg prednisolon per dag) som bör startas 2 dagar före melarsoprol ges för att minska denna risk. Andra biverkningar är hudreaktioner, polyneuropati och gastrointestinala besvär.

Likvorkontroller bör utföras regelbundet efter behandling (under cirka 2 år) för att utesluta återinsjuknande.


 

PROFYLAX


Inget vaccin finns.

Använd långärmade kläder i neutrala färger i endemiska områden; tsetseflugan lär dras till mörka och ljusa färger. Undvik att gå i buskage. Använd insektsrepellerande medel.

Eftersom människan är den viktigaste reservoaren för gambiense kan man genom att hitta och behandla så många fall som möjligt minska epidemin. För rhodesiense är däremot flera djurarter reservoarer. Olika metoder för att minska antalet tsetseflugor har prövats.


 

ICD-10

Gambiense-trypanosomiasis B56.0
Rhodesiense-trypanosomiasis B56.1
Afrikansk trypanosomiasis, ospecificerad B56.9

 

Referenser


Brun R, Blum, J, Chappuis F, Burri C. Human African trypanosomiasis. Lancet. 2010;375:148-159. Länk

WHO: African trypanosomiasis (sleeping sickness). Länk

Mandell, Principles and Practice of Infectious Diseases, sixth edition; sid 3165.

Rodgers J. Human African trypanosomiasis, chemotherapy and CNS disease. J Neuroimmunol. 2009 Jun 25;211(1-2):16-22. Länk

Kennedy PG. The continuing problem of human African trypanosomiasis (sleeping sickness). Ann Neurol. 2008 Aug;64(2):116-26. Länk

CDC - African Trypanosomiasis; Treatment. Länk
 

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 3737

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Sömnsjuka (Afrikansk trypanosomiasis)

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Psykolog eller fysioterapeut? Se alla lediga tjänster inom hälso- och sjukvård
Försvarsmakten


Sektionsledare till HIV, Hepatit och Tuberkulos mottagning
Akademiska sjukhuset


Sjuksköterska natt
Rekonstruktiv plastikkirurgi slutenvård


Specialistläkare/överläkare till Palliativ vård
Akademiska sjukhuset


Sektionsledare
HIV, Hepatit och Tuberkulos mottagning


Sjuksköterska till ortopedens avdelning för högspecialiserad ortopedi
Akademiska sjukhuset


Intensivvårdssjuksköterskor sökes till Brännskadecentrum
Akademiska sjukhuset


Specialistläkare/BÖL/ÖL vid klinisk fysiologi
Akademiska sjukhuset


Sjuksköterska Hemoterapi
Akademiska sjukhuset


Flexibel specialistläkare i allmänmedicin
Södertull Din hälsocentral


Vikarierande Vårdadministratör/medicinsk sekreterare
Tema Hjärta och Kärl Huddinge


ST-läkare Klinisk genetik
Akademiska sjukhuset


Specialistläkare i neurologi
Neurologmottagningen i Gävle


Samordnande specialistsjuksköterska
Akademiska sjukhuset


Pedagogiska läkartjänster
Akademiska sjukhuset


Hematolog
Medicinkliniken, Nyköpings lasarett


ST-läkare Lungsjukdomar
Akademiska sjukhuset


Intermediärvårdssjuksköterska till Barnintensiven (BIVA)
Akademiska sjukhuset


Omvårdnadschef
Barnoperation


Specialistläkare Klinisk Mikrobiologi/Bakteriologi
Akademiska sjukhuset


Thoraxintensiven söker intensivvårdsjuksköterska
Akademiska sjukhuset


Verksamhetschef
Barn- och ungdomssjukvården

annons
annons