Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Huvudlöss
Författare Överläkare , Hud/Skaraborgs sjukhus
Granskare Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Uppdaterad 2018-06-16
Specialitet Hud/Venereologi, Infektion
Skriv utBAKGRUND
 

Huvudlöss är vanliga framförallt hos barn men även vuxna kan drabbas. Risk för smitta är störst på sommaren då lössen är som mest aktiva. Efter skolornas terminsstart brukar sedan lusepidemierna ta fart. Försäljningen av produkter som används vid behandling av hårlöss har ökat på senare år.


Definition

Huvudlöss (Pediculus capitis) är 2-3 mm långa, vinglösa insekter som lever av blod. Färgen varierar från grå, brun, svart till röd beroende på när födointaget ägt rum. Lusen lever nära hårbotten och enbart på människa.


Figur 1. Huvudlus (© Kim Søholt Larsen).

loss2.jpgFigur 2. Hårbotten med ägg.

huvudloss3.jpgFigur 3. Lusens livscykel (© Kim Søholt Larsen).

loss1.jpgSpridning

Lössen sprids genom kontakt hår mot hår och idag finns därför många situationer med risk för smittspridning t ex då flera sitter tätt tillsammans och tittar på samma läsplatta eller tar ”selfies”. Lusen förflyttar sig genom att klättra längs hårstråt men kan inte hoppa eller flyga. Utanför hårbotten är lusen oförmögen att förflytta sig och torkar dessutom snabbt ut och kan därför inte etablera sig i nya hår. Det är framför allt sjuka och döda djur som hittas utanför hårbotten. Smitta via föremål, kläder och sängkläder är ytterst ovanligt. Då huvudlusen lever av blod och inte av smuts kan alla drabbas, ingen är immun.


 

SYMTOM


Klåda i hårbotten är det vanligaste symtomet. Barn som nyligen smittats och vuxna saknar ofta symtom. Ibland ses rivsår och även tecken på sekundärinfektion. Svart puder på huvudkudden eller kragen kan vara lusens avföring eller ömsade lusskinn.


 

DIAGNOS
 

Diagnosen ställs genom att hitta levande löss. Luskammen är här ett viktigt redskap och bör vara ljus med tätt mellan tänderna. Diagnostiken underlättas om håret är fuktigt och behandlat med balsam, vilket förhindrar att lössen förflyttar sig. Vid kamning är det viktigt att vara systematisk och noggrann. Stryk av kammen mot ett vitt papper för att lättare se lössen. Om levande huvudlöss konstaterats skall också övriga familjemedlemmar och nära kontakter undersökas regelbundet de närmaste veckorna.

Finkamning av barn rekommenderas inför terminsstart och varje vecka under terminens första 2 månader för att i tid upptäcka eventuella löss. Lössen förefaller vara mer aktiva sommartid och det finns därför stor risk för smittspridning i samband med olika sommaraktiviteter. Efter skolans terminsstart finns sedan möjligheter för spridning och epidemierna tar fart. Finkamning och behandling av de med levande löss före terminsstart eller under första skolveckan skulle därför avsevärt kunna minska epidemierna!


Kontaktspårning

Om huvudlöss konstaterats skall personer som den/de drabbade haft kontakt med, hår mot hår, informeras. Då löss ofta förekommer i förskolan och skolan bör skolsköterskan kopplas in i ett tidigt stadium.

Korrekt information om diagnostik, kontaktspårning, smittspridning och behandling bör utarbetas och delas ut.


 

BEHANDLING


Behandling med enbart kamning måste upprepas dagligen under lång tid och kräver noggrannhet varför kombination med lokalt ”lusmedel” rekommenderas.

De senaste åren har resistens mot tidigare rekommenderade läkemedel mot huvudlöss konstaterats. SMI har påvisat resistens mot såväl malation som permetrin, som ingick i tidigare lusmedel, varför behandling med dimetikon- (silikonolje-) baserade, medicintekniska produkter, rekommenderas i första hand.

 

Rekommendation av lusmedel
 

  • Förstahandsval – dimetikon- (silikonolje-) baserade produkter, t ex Hedrin, NYDA, Linicin m fl.
     
  • Andrahandsval – kombination disulfiram och bensylbensoat (Tenutex).

Bara de med levande löss behandlas. Behandlingen skall koordineras och ske samtidigt då produkterna inte har någon skyddande effekt mot återsmitta. Hela håret och hårbotten skall vara täckt med tillräcklig mängd av lusmedlet. Det finns olika varianter av dimetikon varför olika produkter som finns på marknaden inte är jämförbara. Rekommenderad verkningstid varierar varför anvisningarna i bipacksedeln skall följas. Behandlingen bör upprepas efter 1 vecka då effekten på lusäggen inte kan garanteras. Förebyggande behandling med dimetikonprodukter kan inte rekommenderas. Noggrann finkamning kan däremot förhindra att nya löss etablerar sig.


 

UPPFÖLJNING


Behandlingseffekten följs upp genom regelbunden finkamning varannan till var tredje dag i 14 dagar

Kamning gäller även övriga familjen, som inte varit drabbade. Vid behandlingssvikt överväg återsmitta som oftast beror på bristande smittspårning eller att alla drabbade inte har behandlats. Andra möjliga orsaker kan vara att behandlingen skett i otakt eller att behandlingen inte genomförts korrekt, ibland p g a bristande information eller svårigheter att förstå behandlingsinstruktionen.

Om levande löss konstaterats, trots korrekt genomförd behandling, skall rapport skickas till läkemedelsverket. Det finns särskild blankett vad gäller de medicintekniska produkterna och för övriga används biverkningsblanketten, båda hittas på Läkemedelsverkets hemsida.


 

ICD-10

Huvudlöss B85.0

 

Referenser
 

Behandling av huvudlöss - ny rekommendation. Information från läkemedelsverket 5:2010.

Liceworld.com

 

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 3677

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Huvudlöss

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


Sjuksköterska
Huddinge Neonatalmottagning


Omvårdnadschef
Huddinge, Multisjuka äldre II inklusive Geriatrisk akutvårdsavdelning


AT-läkare
Lasarettet i Landskrona


Sjuksköterska
barnneurologimottagningen/ dagvården i Solna


Sjuksköterska/uroterapeut
barnneurologimottagningen i Solna


AT-läkare
Helsingborgs lasarett


Specialistsjuksköterska
Barnuppvaket – Postop Barn


AT-läkare
Hässleholms sjukhus


ST-läkartjänst inom Neurokirurgi
Verksamhetsområde Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi


Biträdande Överläkare i Barnortopedi
Verksamhetsområde Ortopedi och Handkirurgi


AT-läkare
Ängelholms sjukhus


AT-läkare
Region Norrbotten


Intermediärvårds- sjuksköterska till Barnintensiven (BIVA)
Akademiska sjukhuset


Specialistläkare i Barnortopedi
Verksamhetsområde Ortopedi och Handkirurgi


Intensivvårdssjuksköterska/ Barnsjuksköterska
Barnintensiven, Barn PMI, Solna


ST-läkare, Gastroenterologi och hepatologi
Verksamhetsområde Specialmedicin, hud och reumatologi


Vi söker AT-läkare
Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Nyköpings lasarett


Specialistläkare i Plastikkirurgi
Plastik- och käkkirurgi


Överläkare blod- och tumörsjukdomar hos barn
Akademiska barnsjukhuset


Öron- näsa- hals Specialist/Överläkare
Öron- näsa- halskliniken Region Sörmland (ÖNH), Eskilstuna, Katrineholm eller Nyköping


AT-läkare
Skånes universitetssjukhus i Malmö/Lund


AT läkare
Lasarettet i Enköping


AT-läkare
Höglandssjukhuset Eksjö, Länssjukhuset Ryhov, Värnamo sjukhus


Specialistläkare till Ryggsektionen
Verksamhetsområde Ortopedi och handkirurgi


AT-läkare
Region Blekinge


ST-läkare i plastikkirurgi
Plastik- och käkkirurgi


Pedagogiska läkartjänster
Akademiska sjukhuset


AT-läkare
Lasarettet i Ystad


Specialistläkare/biträdande överläkare
Akademiska barnsjukhuset

annons
annons