Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Leverabscess
Författare Professor , Infektion/Göteborgs Universitet
Granskare Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Uppdaterad 2019-04-30
Specialitet Infektion, Kirurgi, Gastroenterologi
Skriv ut

BAKGRUND


Pyogena leverabscesser debuterar ofta som oklar feber utan uttalade buksymtom och drabbar framför allt individer med nedsatt allmäntillstånd. Pyogen leverabscess kan förekomma solitärt eller multipelt.

Infektionsfokus vid leverabscesser utgörs av:
 

 • Gallvägar (ca 30 %)
 • Intraabdominellt (ca 25 %)
 • Okänt (ca 20 %)
 • Hematogent (ca 15 %)
 • Trauma
 • Metastas (ca 10 %)

Vid multipla abscesser dominerar gallvägsfokus. Underliggande sjukdomar är ofta Mb Crohn eller annan kronisk granulomatös sjukdom, diabetes, malignitet eller alkoholism. Leverabscess drabbar höger leverlob dubbelt så ofta som vänster. Incidensen är högst vid 50-60 års ålder.

Blandflora med 2-4 patogener är vanligt. Förutom olika streptokockarter påminner floran om den vid kolangit (t ex E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus spp och enterokocker). Anaeroba bakterier hittas i cirka hälften av fallen, dominerade av Bacteroidesarter och Fusobakterier. Hos barn är Staphylococcus aureus en viktig patogen. Svamp, vanligen Candidaarter, förekommer framför allt hos immunsupprimerade patienter men är ovanligt.

I många utvecklingsländer är extraintestinal amöba, Entamoeba histolytica, en vanlig orsak till leverabscess. Oftast drabbas höger leverlob. Dessa patienter kan ha ett smygande insjuknande månader eller år efter vistelse i endemiskt område med oklar feber och högersidiga dova buksmärtor som enda symtom. Illamående och tarmsymtom förekommer i cirka 15-35 % av alla fall. Ikterus är ovanligt. Graviditet, malnutrition, steroidbehandling och späd ålder ger ett allvarligare förlopp.

För amöba och echinokockos som orsak till leverabscess, se Differentialdiagnoser nedan.

För mer information om bukabscesser, se:
 

Bukabscess 

SYMTOM


 • Långdragen trötthet, avtackling
 • Viktnedgång
 • Aptitlöshet
 • Feber - ofta låggradig, kan vara intermittent. Hög feber och septisk allmänpåverkan endast i enstaka fall.
 • Frossa
 • Ibland ikterus
 • Hosta eller hicka kan förekomma vid retning av diafragma
 • Ibland diffusa smärtor lokaliserade till övre högra kvadranten med utstrålning till höger skulderblad ("referred pain")


UTREDNING och DIAGNOS


 • Bukstatus oftast normalt, alternativt lätt ömmande förstorad lever
 • Hög CRP och SR
 • Förhöjt LPK
 • Leverstatus patologiskt med förhöjda alkaliska fosfataser
 • Lågt S-albuminvärde
 • Ofta anemi
 • Ultraljud eller datortomografi buk
 • Odling av dränagevätska
 • Blododling
 • Amöbaserologi (om symtom mer än 1 vecka har 99 % förhöjda titrar vid amöbaabscess i levern)


Figur 1. Leverabscess vid DT buk.
 

Leverabscess
 

BEHANDLING


Oftast består behandlingen av en kombination av perkutant dränage och längre tids antibiotikabehandling. Vissa abscesser kan läka efter enbart antibiotikabehandling. Dränagekatetern spolas dagligen tills volymen utflöde minskat till ca 10 ml eller att abscesshålan fallit ihop vid DT-kontroll.

Antibiotikavalet styrs av odlingssvaret.

Allmänpåverkad patient vid oklar etiologi eller i väntan på bakterieodling:
 


Ej allmänpåverkad patient vid oklar bakteriell etiologi eller i väntan på odlingssvar:
 

Behandlingstid ofta 4-6 veckor. Allmäntillståndet och inflammationsmarkörer i blodet (t ex CRP) är bra markörer för läkning. DT-fynden minskar i storlek, men finns ofta kvar även efter det att infektionen läkt.

Svampabscess behandlas enligt resistensmönster (se Svampinfektioner (invasiva), behandling).

Amöbaabscess behandlas med metronidazol (Flagyl) upp till 2 g per dygn under 8 dagar. Vid svår infektion används ibland en kombination av klorokinfosfat och doxycyklin (Doxyferm).

Ultraljudskontroll eller DT-kontroll behövs inte om patienten mår bra. Det tar lång tid innan förändringarna går tillbaka även vid botade infektioner.


 

KOMPLIKATIONER


 • Fistelbildningar
 • Sepsis
 • Leversvikt


DIFFERENTIALDIAGNOSER


ICD-10

Leverabscess K75.0

 

Referenser


Mandell, Principles and Practice of Infectious Diseases, sixth edition; Infections of the liver and the bilary system, sid 951-958.

Marshall JC, Innes M. Intensive care unit management of intra-abdominal infection. Crit Care Med, 2003;31 (8):2228-37. Länk

http://emedicine.medscape.com/article/188802-overview

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 3675

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Leverabscess

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Sektionsledare till HIV, Hepatit och Tuberkulos mottagning
Akademiska sjukhuset


Psykolog eller fysioterapeut? Se alla lediga tjänster inom hälso- och sjukvård
Försvarsmakten


Thoraxintensiven söker intensivvårdsjuksköterska
Akademiska sjukhuset


Samordnande specialistsjuksköterska
Akademiska sjukhuset


Specialistläkare/BÖL/ÖL vid klinisk fysiologi
Akademiska sjukhuset


Hematolog
Medicinkliniken, Nyköpings lasarett


Specialistläkare/överläkare till Palliativ vård
Akademiska sjukhuset


Pedagogiska läkartjänster
Akademiska sjukhuset


Sjuksköterska till ortopedens avdelning för högspecialiserad ortopedi
Akademiska sjukhuset


Vikarierande Vårdadministratör/medicinsk sekreterare
Tema Hjärta och Kärl Huddinge


Verksamhetschef
Barn- och ungdomssjukvården


Sjuksköterska Hemoterapi
Akademiska sjukhuset


Flexibel specialistläkare i allmänmedicin
Södertull Din hälsocentral


Intermediärvårdssjuksköterska till Barnintensiven (BIVA)
Akademiska sjukhuset


Forskningssjuksköterska
Karolinska Trial Alliance Prim


ST-läkare Klinisk genetik
Akademiska sjukhuset


ST-läkare Lungsjukdomar
Akademiska sjukhuset


Sektionsledare
HIV, Hepatit och Tuberkulos mottagning


Intensivvårdssjuksköterskor sökes till Brännskadecentrum
Akademiska sjukhuset


Sjuksköterska natt
Rekonstruktiv plastikkirurgi slutenvård


Specialistläkare i neurologi
Neurologmottagningen i Gävle


Specialistläkare Klinisk Mikrobiologi/Bakteriologi
Akademiska sjukhuset

annons
annons
annons