Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Bältros (Herpes zoster)
Författare Professor , Infektion/Göteborgs Universitet
Granskare Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Uppdaterad 2019-01-22
Specialitet Infektion
Skriv ut

 

BAKGRUND


Bältros orsakas av varicella-zostervirus, vilket är ett DNA-virus inom alfa-herpesfamiljen. Cirka 20 % av befolkningen får kliniska symtom på bältros någon gång under livet. Sjukdomen karaktäriseras av en unilateral blåsbildning i huden som utbreder sig över ett dermatom, oftast thorakalt, men kan uppstå på alla delar av kroppen. Orsaken är en reaktivering av varicellavirus som legat latent i dorsala nervganglier sedan en tidigare vattkoppsinfektion.

Bältros drabbar främst personer över 50 år, men kan även drabba yngre vuxna och barn. Vid vattkoppsinfektion första levnadsåret uppträder bältros inte sällan redan hos barn. Eftersom bältros är en reaktivering av en gammal infektion finns det inget samband mellan aktuell exposition av varicella-zostervirus och utveckling av herpes zoster. Risken för långvariga svårbehandlade smärttillstånd, s k post-herpetisk neuralgi, ökar med stigande ålder.

Cirka 4 % av patienterna kan få ett andra skov av herpes zoster, men oftast orsakas recidiverande herpesinfektioner av herpes simplex.

Hos de flesta finner man ingen säker utlösande faktor, utan reaktiveringen uppkommer genom att immuniteten mot varicella/zoster sjunker successivt efter genomgången vattkoppsinfektion. Immunsuppression ökar risken för svår sjukdom och obehandlade personer med hiv-infektion drabbas ofta av herpes zoster tidigt i livet. Generaliserad herpes zoster, d v s vesikler som sprider sig generellt på kroppen utanför dermatomet, är en mycket allvarlig komplikation hos patienter med grav immunbrist, t ex efter cytostatikabehandlingar.

Bältros smittar inte via luftburen smitta, som vattkoppor gör, utan endast via direktkontakt med sårvätska från blåsor till personer som aldrig haft vattkoppor. Till exempel kan en äldre person med bältros smitta sitt barnbarn så att detta får vattkoppor. Däremot kan inte barnbarnet med vattkoppor smitta mormor så att hon får bältros.

För mer information, se:
 

Varicella-zostervirus

Vattkoppor (Varicella) 

SYMTOM


 • Smärta, som ibland är svår, brukar börja någon dag innan blåsorna blir synliga.
   
 • Feber och lätta allmänsymtom kan förekomma första dagarna.
   
 • Hudrodnad med små blåsor som bildar ett bälte på ena kroppshalvan (se Bild 1 och 2). Oftast sitter blåsorna på bålen, men bältros kan drabba alla delar av kroppen, även ögonen (zoster ophtalmicus).
   
 • Inkubationstid kan inte anges då det är kroppens "eget" latenta vattkoppsvirus som aktiverats och ger besvär.


Bild 1. Blåsorna bildar ett liknande bälte som följer ett dermatom på ena kroppshalvan.
 

zoster1.jpgBild 2. Blåsorna vid bältros är oftast lokaliserade på bålen.
 

zoster2.jpgBild 3. Blåsor vid bältros.
 

herpeszoster3.jpg
 

UTREDNING


 • Klinisk bild räcker nästan alltid för diagnos.
   
 • PCR eller immunfluorescens från blåsskrap eller stigande antikroppstitrar är till hjälp vid osäker diagnos.
   
 • Utredning av ev bakomliggande immunbrist rekommenderas vid recidiverande herpes zoster, riskgrupper för HIV-infektion eller atypisk sjukdom, t ex generaliserad zoster.
  - Tag ordentlig anamnes!
  - Skriv remiss till infektionsklinik
  - Tag HIV-test.


DIFFERENTIALDIAGNOSER
BEHANDLING


Hos personer under 50 år och okomplicerad sjukdom rekommenderas ingen behandling. Till personer över 50 år rekommenderas behandling om den sätts in tidigt (inom 72 timmar från första blåsan) i sjukdomsförloppet.
 

Valaciklovir har färre doseringstillfällen och högre biotillgänglighet än aciklovir. Dosen skall reduceras hos patienter med njursvikt. Behandling lindrar och förkortar tiden för akuta symtom, men det har varit svårt att visa säker effekt på postherpetisk neuralgi.

Alla patienter med ögonengegemang skall behandlas oavsett inkubationstid för att minska risken för ögonskador.

 

Komplikationer
 

 • Postherpetisk neuralgi lokalt över det tidigare infekterade området är den vanligaste komplikationen, framför allt hos äldre personer. Drabbar ca 50% av alla patienter över 60 år. Smärtan är inte sällan svår och kan vara kontinuerlig eller komma i skov.

  Två smärttillstånd dominerar:
  1) En kontinuerlig, molande, borrande värk, och
  2) En kraftig skärande smärta som ofta utlöses av beröring av det tidigare infekterade området

  Tillståndet är svårbehandlat och kan pågå i månader. Vanliga analgetika har ofta dålig effekt. Tricykliskt antidepressiva läkemedel som ges till kvällen för att även utnyttja den sederande effekten kan provas, t ex amitriptylin (Saroten) som är mest studerat. Effekten kommer successivt. Dosen får anpassas till åldern. (För övriga förslag och möjligheter till smärtlindring, se även Neuropatisk smärta.)
   
 • Sekundära hudinfektioner med stafylokocker eller streptokocker.
   
 • I de fall ögonlock eller näsrygg drabbas bör ögonläkare konsulteras. Risk för keratit och iridocyklit.
   
 • Perifer facialispares - i svåra fall ge intravenöst aciklovir 10-15 mg/kg x 3 och kortikosteroider, i lindrigare fall valaciclovir 1 g x 3 och kortikosteroider.
   
 • Hörselnedsättning - behandling som vid facialispares ovan.
   
 • Allvarlig generaliserad herpes zoster kan utvecklas hos personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
   
 • Meningit (serös).
   
 • Vaskulit i centrala nervsystemet med slaganfall som följd. Behandling som vid facialispares ovan.


PROFYLAX
 

Vaccin finns sedan hösten 2013 (Zostavax) och riktar sig till personer från 50 års ålder. Vaccinet ges som 1 dos subcutant. Det har använts i USA sedan 10 år tillbaka och är därmed väl beprövat. Vaccinet är ett levande försvagat vaccin och skall därför inte ges till immunsupprimerade.

Ett subunit (d v s icke levande) vaccin med adjuvans (Shingrix) har visat mycket lovande resultat i klinisk studie och är godkänt av FDA i oktober 2017 men finns ännu inte på marknaden.


 

ICD-10

Bältros med encefalit B02.0
Bältros med meningit B02.1
Bältros med andra komplikationer från nervsystemet B02.2
Bältros med ögonkomplikationer B02.3
Generaliserad bältros B02.7
Bältros med andra specificerade komplikationer B02.8
Bältros utan komplikation B02.9

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
B02 Bältros

Referenser


Antiviral treatment for preventing postherpetic neuralgia. Li Q, Chen N, Yang J, Shou M, Zhou D, Zhang Q, He L. Cochrane Database Syst Rev 2009 Apr 15;(2):CD006866. Länk

Mandell Infectious Diseases, Sixth edition sid 1781-1785.


 

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 3544

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Bältros (Herpes zoster)

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Specialistsköterska, vårdlärare eller fysioterapeut? Sök bland lediga tjänster.
Försvarsmakten


Sjuksköterska till IBD Mag- och tarmmottagning/dagvård
Karolinska Universitetssjukhuset


Distriktssköterska till primärvården
Vårdcentralen Strängnäs


Specialistläkare/överläkare till Strokeenheten, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Sjuksköterska som är intresserad av högspecialiserad infektionsvård sökes till Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterskor till IVAK, Piteå sjukhus
Region Norrbotten


Specialistläkare rehabiliteringsmedicin eller närliggande specialitet
Akademiska sjukhuset


Specialistläkare till PAVA och palliativa resursteamet, Sunderby Sjukhus
Region Norrbotten


Specialistläkare/Överläkare till Palliativ enhet
Södra Älvsborgs Sjukhus, Klinik för Nära Vård, Palliativt team


Pia och Josefine söker sjuksköterska
Transplantationskirurgisk vårdavdelning i Huddinge


Operativ chef läkare
Doktor24


Intermediärvårds- sjuksköterska till Barnintensiven (BIVA)
Akademiska sjukhuset


Behandla patienter du inte träffar någon annanstans- sjuksköterska till Reuma, Hud och Njurmedicin, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset


Vill du bli James sjuksköterskekollega inom Tema Neuro i Solna?
Karolinska Universitetssjukhuset


Söker läkare till flera orter i Sverige.
Achima Care


Intensivvårdssjuksköterska till IVAK, Piteå sjukhus
Region Norrbotten


Sjuksköterska/ ambulanssjuksköterska till Arjeplogs hälsocentral
Region Norrbotten


Sjuksköterska till primärvården
Vårdcentralen Strängnäs


Sjuksköterska
Hemodialysmottagning Huddinge


Specialistläkare Lungsjukdomar
Akademiska sjukhuset


Specialistläkare med stort intresse för smärtlindring
Akademiska sjukhuset


Specialistläkare Lungsjukdomar
Akademiska sjukhuset


Allmänspecialist, Piteå Hälsocentral
Region Norrbotten


Barnsjuksköterskor till barnallergi och lungmedicin- mottagningen i Solna och i Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset


Psykiatrisjuksköterska till barn- och ungdomspsykiatri, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Sjuksköterska till utbildningsmöjlighet inom den barnkirurgiska slutenvården i Solna
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska som vill kombinera akut infektionssjukvård och beroendevård?
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska till BUP-linjen, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Barnmorska till Laponia hälsocentral, Gällivare
Region Norrbotten


Specialistläkare/Överläkare inom ortopedi
Södra Älvsborgs Sjukhus, Ortopedkliniken

annons
annons
annons