Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Vattkoppor (Varicella)
Författare Professor , Infektion/Göteborgs Universitet
Granskare Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Uppdaterad 2019-01-22
Specialitet Infektion, Pediatrik
Skriv ut

 

BAKGRUND


Vattkoppor orsakas av varicella-zostervirus (VZV) som är ett DNA-virus inom alfa-herpesfamiljen. Vattkoppor är mycket smittsamt och smittar främst via luften runt den sjuke. Smittsamheten börjar några dagar innan utslagen debuterar. Det finns ingen känd djurreservoar.

Smittspridningen är stor inom familjen och vid tät kontakt. De flesta smittas som barn och vid 12 års ålder är endast cirka 3 % i Sverige fortfarande mottagliga för sjukdomen. Undantag är inte sällan invandrare från tropiska länder som kommit till Sverige i vuxen ålder. Efter den primära infektionen ligger VZV latent i kroppens nervceller. Virus kan lång tid senare reaktiveras och ge upphov till bältros.

Fall av vattkoppor är inte anmälningspliktigt enligt smittskyddslagen. Det är ingen nytta med smittskyddsåtgärder på förskolor eller i skolor eftersom smittspridning till alla mottagliga redan skett.

För mer information om bältros, se:
 

Bältros (Herpes zoster) 

SYMTOM OCH KLINISKA FYND


Vattkoppor börjar oftast med lätt till måttlig feber och värk i kroppen något dygn. Därefter debuterar ett utslag som kliar först på överkroppen och som sedan sprider sig till ansiktet, hårbotten, armarna och benen, samt munhåla. Utslagen är runda eller ovala och 0,5 till 1 cm stora. I början är utslagen röda och upphöjda, sedan bildas en blåsa (koppa) på toppen. Blåsan har de första dagarna klart innehåll som sedan blir grumligt och omges av en röd zon.

Hosta, magsmärtor och smärtor vid vattenkastning ingår ofta i bilden och orsakas av blåsor på kroppens slemhinnor. Utslagen i munnen kan göra ont när barnet äter. Ibland kan utslagen sitta på ögonlocken och irritera. Klådan kan bli besvärlig och små barn river inte sällan sönder blåsorna som kan sekundärinfekteras.

Typiskt är att kopporna är av olika ålder och successivt torkar in och bildar skorpor. När alla kopporna torkat betraktar man patienten som smittfri. Ofta vill förskolor och skolor att kopporna skall vara intorkade innan barnen återvänder efter sjukdomen, vilket i många fall saknar betydelse eftersom smittan redan varit utbredd i omgivningen. Ärr efter de intorkade kopporna kvarstår en tid, men brukar inte bli bestående.

Inkubationstiden är 14-16 dygn (10-26 dygn).


Figur 1. Utslag och blåsor vid vattkoppsinfektion.

Varicella 1Figur 2. Närbild på utslag vid vattkoppsinfektion.

Varicella 2Figur 3. Blåsor på munslemhinna vid vattkoppsinfektion.

Varicella 3Figur 4. Vattkoppor hos barn.

Varicella hos barn.
DIAGNOS


 • Klinisk bild räcker nästan alltid.
 • PCR på blåsinnehåll är till hjälp vid osäker diagnos.


DIFFERENTIALDIAGNOSER


BEHANDLING


Det finns ingen indikation för antiviral behandling hos de flesta barn med okomplicerad sjukdom.
 

 • Svalt rum lindrar klådan och sänker kroppstemperaturen.
   
 • Febern är sällan så hög att febernedsättande mediciner behövs. Undvik salicylsyrapreparat p g a risk för Reyes syndrom (leversjukdom och encefalopati).
   
 • Klipp barnets naglar för att minska risken för rivsår.
   
 • Mot besvärlig klåda kan antihistamin prövas, speciellt till natten T ex desloratidin (Aerius) 5 mg till barn från 12 år och uppåt, 2,5 mg till barn mellan 6 -11 år och mixtur Aerius 0,5 mg/ml till yngre barn, åldersberoende dosering- se dosering i FASS.

Till tonåringar och vuxna rekommenderas behandling om den sätts in tidigt i sjukdomsförloppet, gärna inom 24 timmar. Senare än 48 timmar efter sjukdomsdebut har immunfriska sannolikt mindre effekt av behandling. Hos immunsupprimerade rekommenderas behandling oavsett sjukdomsduration. Ge valaciklovir (Valtrex) 1 g x 3 i 7 dagar. Dosen skall reduceras hos patienter med njursvikt.


 

KOMPLIKATIONER


 • Reaktivering senare i livet av latent VZV orsakar herpes zoster (se Varicella-zostervirus). Vid varicella första levnadsåret uppträder herpes zoster (bältros) inte sällan redan under barnaåren.
   
 • Sekundära hudinfektioner med stafylokocker eller streptokocker förekommer speciellt hos små barn.
   
 • Sällsynta fall av streptokocksepsis är den vanligaste orsaken till livshotande komplikation hos immunfriska barn.
   
 • Varicellapneumonit är en allvarlig komplikation som framför allt drabbar vuxna rökare. Uppträder vanligen efter ett par dagars sjukdom. Orsakar svårigheter med syresättningen av blodet och kan ibland kräva intensivvård.
   
 • Cerebellit är den vanligaste centralnervösa (CNS) komplikationen och innebär att barnet drabbas av ataxi, bredspårig gång och nystagmus. Ses med en incidens på ca 1/2000 barn. Benign komplikation som läker inom några veckor.
   
 • Encefalit är ovanligare, men mer allvarligt.
   
 • Vuxna kan få arteritförändringar i CNS-kärl i samband med vattkoppor med stroke som följd.
   
 • Perinatal varicella är allvarlig om modern insjuknar under tiden 5 dagar före till 2 dagar efter förlossning. Om modern insjuknar tidigare under graviditeten hinner fostret få maternella antikroppar och därmed skydd.

Särskilt allvarlig är sjukdomen med stor risk för disseminerad infektion om den drabbar personer med nedsatt immunförsvar ex efter cytostatikabehandlingar.


 

PROFYLAX
 

Vaccin (Varilrix) som ger bra skydd och kan användas från 9 månaders ålder. Barn från 9 månaders ålder och vuxna bör få 2 doser av Varilrix för att säkerställa skydd mot varicella. Den andra dosen bör tidigast ges 6 veckor efter första dosen och får under inga omständigheter understiga 4 veckor. Högriskpatienter kan fordra ytterligare vaccindoser. Även om man redan blivit exponerad för viruset kan man ta vaccinet upp till 72 timmar efter exponeringen och slippa bli sjuk. Diskussionen om allmän vattkoppsvaccination pågår, men vaccinationen finns ännu inte med i det allmänna programmet. Tonåringar och äldre som aldrig haft vattkoppor och som saknar antikroppar mot varicella har speciell nytta av vaccination.

Humant immunoglobulin används endast som profylax i speciella situationer, t ex nyfödda med hög risk för svår varicella (se infpreg) eller om svårt immunsupprimerade mottagliga patienter blivit exponerade.

Undvik vård av varicellapatienter i närheten av kroniskt sjuka och immunsupprimerade.


 

ICD-10

Vattkoppor utan komplikation B01.9
Vattkoppor med andra specificerade komplikationer B01.8
Vattkoppsencefalit B01.1
Vattkoppor med meningit B01.0

 

Referenser


Heininger U, Seward JF. Varicella. Lancet. 2006;368:1365-76. Länk

Grimheden P,Bennet R, Hjern A, Nilsson A, Eriksson M. Vattkoppor inte alltid
en harmlös barnsjukdom, Läkartidningen No 9 2009.


 

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 3428

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Vattkoppor (Varicella)

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Pedagogiska läkartjänster
Akademiska sjukhuset


AT-läkare
Skånes universitetssjukhus i Malmö/Lund


Sjuksköterska
IBD Mag- Tarmmottagning


Sjuksköterska kirurgiska vårdavdelningen
Kirurgi och urologi, Nyköpings lasarett


AT-läkare
Lasarettet Trelleborg


Specialistläkare/Överläkare till Palliativ enhet
Södra Älvsborgs Sjukhus, Klinik för Nära Vård, Palliativt team


AT-läkare
Ängelholms sjukhus


Nu söker vi sjuksköterskor
BB Karolinska Huddinge, Eftervård


AT läkare
Lasarettet i Enköping


Sjuksköterska
barnneurologimottagningen/ dagvården i Solna


AT-läkare
Region Norrbotten


Öron- näsa- hals Specialist/Överläkare
Öron- näsa- halskliniken Region Sörmland (ÖNH), Eskilstuna, Katrineholm eller Nyköping


AT-läkare
Lasarettet i Landskrona


Intensivvårdssjuksköterska/ Barnsjuksköterska
Barnintensiven, Barn PMI, Solna


Specialistsjuksköterska
Barnuppvaket – Postop Barn


Sjuksköterska
Barnakutmottagningen i Solna


Sjuksköterska
Avancerad kirurgisk verksamhet i Solna


Specialistläkare inom radiologi
Radiologiska kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna och Kullbergska sjukhuset Katrineholm


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


Sjuksköterska/ barnsjuksköterska med intresse för diabetes
Barn- och ungdomsmottagningen, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Vi söker AT-läkare
Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Nyköpings lasarett


Specialistläkare/biträdande överläkare
Akademiska barnsjukhuset


Specialistläkare i Barnortopedi
Verksamhetsområde Ortopedi och Handkirurgi


Sjuksköterska/uroterapeut
barnneurologimottagningen i Solna


Specialistläkare AnOpIVA-Barnsektionen
Verksamhetsområde Anestesi, Operation och Intensivvård


Sjuksköterska
Funktionsområde Inflammation, avdelning K84


Sjuksköterska
Akutmottagningen, Nyköping


AT-läkare
Hässleholms sjukhus


AT-läkare
Helsingborgs lasarett


Doktor24 anställer legitimerade läkare som är i början av i sin karriär
Medical Operations

annons
annons
annons