Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Anemi, sekundär
Författare Docent , Sektionen för Hematologi och Koagulation/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Granskare Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Uppdaterad 2019-02-02
Specialitet Hematologi
Skriv ut

BAKGRUND
 

Sekundär anemi (”anemia of chronic disease”, ACD) uppstår genom akut eller kronisk hämning av erytropoesen medierad av inflammatoriska cytokiner vid t ex infektion, kollagenos eller tumörsjukdom. Vid ACD föreligger ofta en för anemigraden låg erytropoetinproduktion.

Vid ACD sker karaktäristiska förändringar i järnomsättningen p g a av ökade nivåer av hepcidin, genom att denna nyckel-regulator hämmar produktionen av ferroportin, ett protein som möjliggör järnexport från tunntarmsepitel, leverceller och makrofager.

ACD karaktäriseras följaktligen av sänkt järnresorption från tarmen, sänkt serumjärn, sänkt TIBC (transferrin) och ökat depåjärn (ökning av S-Ferritin och mängd färgbart järn i t ex benmärg). Den relativa bristen på tillgängligt järn leder till en minskning av andelen sideroblaster i benmärgen och en måttlig perifer mikrocytos.

Anemin är måttlig (sällan under 90 g/L) men kan kompliceras av andra anemimekanismer (t ex järnbrist, blödning, hemolys, toxisk benmärgspåverkan, erytropoetinbrist) relaterade till grundsjukdomen och/eller dess behandling.


 

ORSAKER
 

SYMTOM
 

ACD har inga specifika symtom. Anemisymtom kan förekomma men som regel dominerar grundsjukdomen symtombilden.

För mer information om symtom vid anemi, se:
 

Anemi, allmän utredning, akut behandling. 

KLINISKA FYND
 

De kliniska fynden domineras av grundsjukdomen, men allmänna anemifynd kan pålagras.

För mer information om den kliniska bilden vid anemi, se:
 

Anemi, allmän utredning, akut behandling. 

UTREDNING/PROVTAGNING
 

Den typiska laboratoriebilden vid ACD är följande:
 

 • Måttlig anemi
  Hb mellan 90 och 100 g/l.
   
 • Normocytär, normokrom anemi (MCV och MCH normala).
  Vid uttalade former ses dock sänkt MCV/MCH.
   
 • Retikulocyter låga/normala
   
 • S-Fe lågt men även S-transferrin (TIBC) är lågt; transferrinmättnad (S-Fe/S-TIBCx100) oftast > 15 % (jmf järnbrist < 15 %).
   
 • S-ferritin förhöjt (stiger vid inflammation)
   
 • S-transferrinreceptor (S-sTfR) normal
   
 • S-hepcidin ökad
   
 • Oftast inflammatorisk bild:
  - Förhöjd SR och/eller CRP, reaktiv trombocytos; S-elfores visar ospecifik, inflammatorisk bild.


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

Hos patienter med en grundsjukdom som leder till ACD är det viktigt att bedöma i vilken omfattning annat än ACD bidrar till anemin. Symtomgivande anemi innebär som regel att en annan anemimekanism har pålagrats ACD (se ovan), vilken då skall hanteras i särskild ordning.

Primärt bör man ta man ställning till om det samtidigt föreligger övriga tillstånd med mikrocytos, såsom järnbrist eller talassemia minor.
 

 • Järnbristanemi vid ACD uppvisar, till skillnad från okomplicerad järnbristanemi, lågt S-TIBC (transferrin) och normalt S-Ferritin. Emellertid sker en viss ökning av järnabsorptionen, ökningen av S-sTfR (löslig transferrinreceptor) är densamma, S-hepcidin är lågt, och järndepåerna i benmärgen är tomma. I praktiken är ett förhållandevis lågt S-Ferritin (som borde vara ökat p g a inflammationen, riktvärde < 150 µg/L), ökad S-sTfR och lågt S-hepcidin starka indicier på järnbrist vid ACD. Ett behandlingsförsök med järn under ca 1 månad med stigande Hb och MCV bevisar järnbrist.
  OBS: S-sTfR är oberoende av inflammation men ökar, förutom vid järnbrist, vid all ökning av erytropoesen (hemolys, talassemia minor, polycytemi, erytropoetisk återhämtning, e t c). Därför bör man alltid kontrollera retikulocyter om S-sTfR tas på misstanke järnbrist. Ökad S-sTfR utan ökade retikulocyter är en stark indikator på järnbrist.
   
 • Talassemia minor: karaktärsieras av kraftigt sänkt MCV, oftast under 70 fl. Även här är det viktigt att primärt diagnostisera och behandla ev järnbrist eller annan anemimekanism eftersom diagnostiken av talassemi med fraktionerade hemoglobiner försvåras om erytropoesen är gravt hämmad av andra skäl. OBS att talassemia minor ofta har ökad S-sTfR (och lätt ökade retikulocyter) p g a en låggradig hemolys.


BEHANDLING
 

Behandlingen inriktas i första hand på grundsjukdomen. En måttlig anemi kräver oftast ingen behandling. Vid ACD kan ev funktionell järnbrist behandlas, med tanke på nedsatt resorption av peroralt järn har parenteralt järn en fördel, men skall undvikas om transferrin (ev mätt som TIBC) är påtagligt sänkt
(se Anemi, järnbrist). Övrig anemibehandling sker på samma sätt som hos patienter som inte har ACD. Den hämning av erytropoesen som är karaktäristisk för ACD innebär dock en långsammare ökning av Hb. När grundsjukomen spontant eller genom behandling förbättras, klingar ACD av, vilket kan ta relativt lång tid.

För erytropoetinbehandling av anemi vid njursvikt och cancer hänvisas till riktlinjer från respektive specialitet. Se även PM Anemi vid cancersjukdomar. Innan erytropoetinbehandling övervägs skall ev andra anemimekanismer diagnosticeras och behandlas.


 

ICD-10

Anemi vid tumörsjukdom D63.0
Anemi vid andra kroniska sjukdomar som klassificeras annorstädes D63.8
Anemi, ospecificerad D64.9

 
Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 340

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Anemi, sekundär

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Hematolog
Medicinkliniken, Nyköpings lasarett


BHV sköterska till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


Specialistläkare till Ryggsektionen
Verksamhetsområde Ortopedi och handkirurgi


Sjuksköterska
barnneurologimottagningen/ dagvården i Solna


Specialistläkare/Överläkare till Palliativ enhet
Södra Älvsborgs Sjukhus, Klinik för Nära Vård, Palliativt team


AT-läkare
Höglandssjukhuset Eksjö, Länssjukhuset Ryhov, Värnamo sjukhus


Specialistläkare i Barnortopedi
Verksamhetsområde Ortopedi och Handkirurgi


Sjuksköterska/ barnsjuksköterska med intresse för diabetes
Barn- och ungdomsmottagningen, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Erfaren sjuksköterska
intermediärvårdsavdelningen i Solna


Sjuksköterska
Akutmottagningen, Nyköping


Intensivvårdssjuksköterska/ Barnsjuksköterska
Barnintensiven, Barn PMI, Solna


ST-läkare
Onkologikliniken Sörmland, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Öron- näsa- hals Specialist/Överläkare
Öron- näsa- halskliniken Region Sörmland (ÖNH), Eskilstuna, Katrineholm eller Nyköping


Allmän- eller akutläkare till förbandsplats i Mali
Försvarsmakten


AT-läkare
Helsingborgs lasarett


Sjuksköterska
Avancerad kirurgisk verksamhet i Solna


Verksamhetschef Akademiska laboratoriet
Verksamhetsområde Akademiska laboratoriet


Intermediärvårds- sjuksköterska till Barnintensiven (BIVA)
Akademiska sjukhuset


AT-läkare
Skånes universitetssjukhus i Malmö/Lund


Sjuksköterska
IBD Mag- Tarmmottagning


Vi söker AT-läkare
Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Nyköpings lasarett


Sjuksköterska
Barnakutmottagningen i Solna


Sjuksköterska
Funktionsområde Inflammation, avdelning K84


AT-läkare
Hässleholms sjukhus


Biträdande Överläkare i Barnortopedi
Verksamhetsområde Ortopedi och Handkirurgi


AT-läkare
Region Norrbotten


Sjuksköterska/uroterapeut
barnneurologimottagningen i Solna


Specialistläkare/biträdande överläkare
Akademiska barnsjukhuset


Specialistläkare/Överläkare inom ortopedi
Södra Älvsborgs Sjukhus, Ortopedkliniken


Doktor24 anställer legitimerade läkare som är i början av i sin karriär
Medical Operations

annons
annons
annons