Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
annons
annons
Trombocytopeni
Författare ST-läkare, PhD , Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (C2:66)/Karolinska Universitetslaboratoriet
Granskare Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Uppdaterad 2019-09-20
Specialitet Hematologi
Skriv ut
annonsBakgrund/Definition
 

Trombocytopeni - ett trombocyttal under normalområdet 150–350 x 109/L.

Oberoende av orsak ger svår trombocytopeni karakteristiska blödningar i hud (petekier, hematom) och slemhinnor (mun, näsa, tarm, urinvägar och uterus).
Blödningar i CNS, leder och muskler är ovanligt förekommande.

Spontana blödningar uppträder oftast först vid TPK < 20–30 x 109/L och livshotande blödningar ses huvudsakligen vid TPK < 5 x 109/L.


 

ORSAKER
 

Defekt bildning i benmärgen
 

 • Aplastisk anemi
 • Cytostatikabehandling
 • Myelodysplastiska syndrom
 • Strålning
 • Lymfom/myelom
 • Leukemi
 • B12/Folsyra-brist
 • Alkoholinducerad


Förstorad mjälte
 

 • Alla former av splenomegali ger oftast en måttlig trombocytopeni


Ökad konsumtion
 

 • ITP - akut/kronisk (idiopatisk trombocytopen purpura)
 • Läkemedelsutlöst (nästan alla läkemedel kan ge trombocytopeni)
 • Heparin-inducerad trombocytopeni (HIT) är ett specialfall av läkemedelsutlöst trombocytopeni som kan orsakas av lågmolekylärt såväl som vanligt heparin.
 • Posttransfusionspurpura
 • Neonatal alloimmun trombocytopeni
 • HLA-immunisering
 • TTP (trombotisk trombocytopen purpura)
 • HUS (hemolytiskt uremiskt syndrom)
 • DIC (dissimenerad intravasal koagulation)
 • Septikemi
 • Hemangiom
 • Extracorporeal cirkulation


En kombination av de tre föregående

 


SYMTOM
 

Ofta inga symtom, särskilt om måttlig trombocytopeni > 30 x 109/L. Annars ökande symtom i takt med graden av trombocytopeni.

Den bakomliggande orsaken kan ofta ge mera framträdande symtom:
 

 • Petekier
 • Hematom i huden
 • Näsblödning
 • Blodblåsor i munnen
 • Hematuri
 • Melena
 • Menorrhagier
 • Ev allmänsymtom vid malign blodsjukdom (feber, svettningar, avmagring)KLINISKA FYND
 

Ofta beroende av den bakomliggande orsaken:

 • Petekier, hematom, slemhinneblödningar
 • Ev splenomegali
 • TTP - feber, njursvikt, hemolytisk anemi och neurologiska symtom
 • Sepsis/DIC - feber och påverkat allmäntillstånd
 • Heparininducerad trombocytopeni (HIT) - paradoxal trombotisering


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Pseudotrombocytopeni:
  provtagningsartefakt p g a trombocytagglutination i EDTA-blod
  - ”Giant platelet syndromes
  - Trombocytsatellitism
 • Hudblödningar p g a senil purpura, steroidpurpura eller factitia


UTREDNING/PROVTAGNING
 

Anamnes
 

 • Grad och typ av blödningar?
 • Läkemedel - ASA/NSAID, Kinin/Kinidin, Sulfa, Heparin och lågmolekylärt heparin?
 • Feber?
 • Avmagring?
 • Svettningar?


Status
 

 • Hud
 • Lymfkörtlar
 • Lever/mjälte


Labb
 

 • Hb, LPK, differentialräkning, TPK (kontrollera gärna både EDTA- och citratblod!), EVF
 • Elektrolyt- och leverstatus (inkl S-alb)
 • PK/APTT
 • LD
 • B12/Folsyra
 • ANA


Övrigt
 

 • Ultraljud/CT vid misstanke om splenomegali
 • Ev benmärgsaspiration/biopsiBEHANDLING


Terapeutisk transfusion
 

Vid allvarlig blödning och TPK < 50 x 109/L skall alltid trombocyttransfusion ges.

Ge ett trombocytkoncentrat (d v s "poolade" trombocyter; BAT) från fyra givare alternativt ett aferesat trombocytkoncentrat och kontrollera TPK 1 timme efter transfusionen. En sådan transfusion bör höja TPK med minst 20 x 109/L.

OBS! Trombocyttransfusion bör undvikas vid TTP då de transfunderade trombocyterna ger ökad trombosbildning. Vid TTP ska trombocytkoncentrat endast ges vid aktiv blödning och vid operativa ingrepp, exempelvis insättning av dialyskateter (CDK) inför plasmaferes. Akutbehandling av TTP utgörs av plasmaferes alternativt infusion av färskfrusen plasma om plasmaferes inte finns att tillgå.

OBS! Dåligt svar på trombocyttransfusion kan tyda på immunologiskt betingad trombocytopeni då trombocyterna omedelbart bryts ner! Vid trombocytrefraktäritet bör jouren på transfusionsmedicin kontaktas för att utreda om patienten har HLA-antikroppar och för att ta fram HLA-matchade trombocyter.

Sträva efter att vidmakthålla TPK > 50 x 109/L.

 

Profylaktisk transfusion
 

Ska övervägas om TPK < 10–20 x 109/L, särskilt om samtidig feber, om patienten står på antikoagulation eller om kirurgiskt ingrepp planeras.

OBS! Profylaktisk trombocyttransfusion skall inte ges vid immunologisk trombocytopeni t ex ITP!Fortsatt omhändertagande
 

Fastställ den utlösande orsaken och ge om möjligt riktad behandling.

 • Sätt ut läkemedel som kan undvaras.
 • Heparin och lågmolekylärt heparin kan ge en lömsk och svår trombocytopeni (HIT).
 • Glöm ej TTP som i sig kräver behandling med plasmaferes och färskfrusen plasma.
 • Diskutera med en hematolog!

ICD-10

Trombocytopeni, ospecificerad D69.6
Sekundär trombocytopeni D69.5
Annan primär trombocytopeni D69.4

 

Referenser
 

Blombery P, Scully M. Management of thrombotic thrombocytopenic purpura: current perspectives. J Blood Med. 2014 Feb 5;5:15-23. Länk

Lee GM, Arepally GM. Diagnosis and management of hHeparin-induced thrombocytopenia. Hematol Oncol North Am 2013;27:541-63. Länk

Arnold DM et al. Approach to the diagnosis and management of drug-induced immune thrombocytopenia. Transfus Med Rev 2013;27:137-145. Länk

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 339

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Trombocytopeni

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Specialistläkare i klinisk fysiologi eller kardiologi
Region Sörmland


Nattsjuksköterska till Gastromedicin och Endokrin i nya sjukhusbyggnaden, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset


Med kvinnosjukvård i fokus! Överläkare/Specialist med forskningsintresse
Region Sörmland


Doktor24 anställer legitimerade läkare som är i början av i sin karriär
Doktor24


Lediga jobb som läkare, sköterska och fysioterapeut.
Försvarsmakten


Specialist i Allmänmedicin, Helsa vårdcentral Älta
Helsa Primärvård Sverige AB


Sjuksköterska sökes till LIVA - Långtidsintensiv- vårdsavdelning
Karolinska Universitetssjukhuset


Vill du vara med i satsning på arbetsmiljön? Vi söker specialistläkare! Kvinnokliniken Mälarsjukhuset/ Kullbergska sjukhuset
Region Sörmland


Sommarvikariat underläkare/läkarassistent 2020
Region Norrbotten


Operationssjuksköterska till operationsavdelningen Anestesikliniken, Nyköpings lasarett
Region Sörmland


Sjuksköterska till Barn- reumatologi, ortopedi och neurologi
Karolinska Universitetssjukhuset


Behandla patienter du inte träffar någon annanstans- sjuksköterska till Reuma, Hud och Njurmedicin, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset


Biomedicinska analytiker till Laboratoriemedicin, Sunderby sjukhus, Luleå
Region Norrbotten


Överläkare inom psykiatri och beroendemedicin!
Region Sörmland


Akutläkare till Nyköping lasarett
Region Sörmland


Specialistläkare eller överläkare? Fortsätt din karriär hos oss!
Region Sörmland, Katrineholm


Specialistläkare eller överläkare? Fortsätt din karriär hos oss!
Region Sörmland, Nyköping


Specialistläkare eller överläkare? Fortsätt din karriär hos oss!
Region Sörmland, Eskilstuna


Strålspecialist/Överläkare eller Specialistläkare inom Onkologi Onkologkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna
Region Sörmland


Södersjukhusets Dialys dagvård söker Planeringsansvarig sjuksköterska/ arbetsledare
Karolinska Universitetssjukhuset


Biomedicinsk analytiker till klinisk fysiologi, Sunderby Sjukhus
Region Norrbotten


Var med från början i våra nya lokaler! Vi söker sjuksköterska till Gastromedicin och Endokrin i Solna.
Karolinska Universitetssjukhuset


Nyfiken på kompetensår? Vi söker sjuksköterskor till Tema Inflammation och Infektion
Karolinska Universitetssjukhuset


Nyexaminerad sjuksköterska till Dialysmottagning
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialist i nuklearmedicin
Region Sörmland


Verksamhetschef till Anestesikliniken
Södra Älvsborgs Sjukhus


Specialistläkare till Akutkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna
Region Sörmland


Specialistläkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska till vår Självdialysmottagningen i Rosenlund
Karolinska Universitetssjukhuset

annons
annons
annons