Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
annons
Trombocytopeni
Författare ST-läkare, PhD , Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (C2:66)/Karolinska Universitetslaboratoriet
Granskare Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Uppdaterad 2019-09-20
Specialitet Hematologi
Skriv utBakgrund/Definition
 

Trombocytopeni - ett trombocyttal under normalområdet 150–350 x 109/L.

Oberoende av orsak ger svår trombocytopeni karakteristiska blödningar i hud (petekier, hematom) och slemhinnor (mun, näsa, tarm, urinvägar och uterus).
Blödningar i CNS, leder och muskler är ovanligt förekommande.

Spontana blödningar uppträder oftast först vid TPK < 20–30 x 109/L och livshotande blödningar ses huvudsakligen vid TPK < 5 x 109/L.


 

ORSAKER
 

Defekt bildning i benmärgen
 

 • Aplastisk anemi
 • Cytostatikabehandling
 • Myelodysplastiska syndrom
 • Strålning
 • Lymfom/myelom
 • Leukemi
 • B12/Folsyra-brist
 • Alkoholinducerad


Förstorad mjälte
 

 • Alla former av splenomegali ger oftast en måttlig trombocytopeni


Ökad konsumtion
 

 • ITP - akut/kronisk (idiopatisk trombocytopen purpura)
 • Läkemedelsutlöst (nästan alla läkemedel kan ge trombocytopeni)
 • Heparin-inducerad trombocytopeni (HIT) är ett specialfall av läkemedelsutlöst trombocytopeni som kan orsakas av lågmolekylärt såväl som vanligt heparin.
 • Posttransfusionspurpura
 • Neonatal alloimmun trombocytopeni
 • HLA-immunisering
 • TTP (trombotisk trombocytopen purpura)
 • HUS (hemolytiskt uremiskt syndrom)
 • DIC (dissimenerad intravasal koagulation)
 • Septikemi
 • Hemangiom
 • Extracorporeal cirkulation


En kombination av de tre föregående

 


SYMTOM
 

Ofta inga symtom, särskilt om måttlig trombocytopeni > 30 x 109/L. Annars ökande symtom i takt med graden av trombocytopeni.

Den bakomliggande orsaken kan ofta ge mera framträdande symtom:
 

 • Petekier
 • Hematom i huden
 • Näsblödning
 • Blodblåsor i munnen
 • Hematuri
 • Melena
 • Menorrhagier
 • Ev allmänsymtom vid malign blodsjukdom (feber, svettningar, avmagring)KLINISKA FYND
 

Ofta beroende av den bakomliggande orsaken:

 • Petekier, hematom, slemhinneblödningar
 • Ev splenomegali
 • TTP - feber, njursvikt, hemolytisk anemi och neurologiska symtom
 • Sepsis/DIC - feber och påverkat allmäntillstånd
 • Heparininducerad trombocytopeni (HIT) - paradoxal trombotisering


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Pseudotrombocytopeni:
  provtagningsartefakt p g a trombocytagglutination i EDTA-blod
  - ”Giant platelet syndromes
  - Trombocytsatellitism
 • Hudblödningar p g a senil purpura, steroidpurpura eller factitia


UTREDNING/PROVTAGNING
 

Anamnes
 

 • Grad och typ av blödningar?
 • Läkemedel - ASA/NSAID, Kinin/Kinidin, Sulfa, Heparin och lågmolekylärt heparin?
 • Feber?
 • Avmagring?
 • Svettningar?


Status
 

 • Hud
 • Lymfkörtlar
 • Lever/mjälte


Labb
 

 • Hb, LPK, differentialräkning, TPK (kontrollera gärna både EDTA- och citratblod!), EVF
 • Elektrolyt- och leverstatus (inkl S-alb)
 • PK/APTT
 • LD
 • B12/Folsyra
 • ANA


Övrigt
 

 • Ultraljud/CT vid misstanke om splenomegali
 • Ev benmärgsaspiration/biopsiBEHANDLING


Terapeutisk transfusion
 

Vid allvarlig blödning och TPK < 50 x 109/L skall alltid trombocyttransfusion ges.

Ge ett trombocytkoncentrat (d v s "poolade" trombocyter; BAT) från fyra givare alternativt ett aferesat trombocytkoncentrat och kontrollera TPK 1 timme efter transfusionen. En sådan transfusion bör höja TPK med minst 20 x 109/L.

OBS! Trombocyttransfusion bör undvikas vid TTP då de transfunderade trombocyterna ger ökad trombosbildning. Vid TTP ska trombocytkoncentrat endast ges vid aktiv blödning och vid operativa ingrepp, exempelvis insättning av dialyskateter (CDK) inför plasmaferes. Akutbehandling av TTP utgörs av plasmaferes alternativt infusion av färskfrusen plasma om plasmaferes inte finns att tillgå.

OBS! Dåligt svar på trombocyttransfusion kan tyda på immunologiskt betingad trombocytopeni då trombocyterna omedelbart bryts ner! Vid trombocytrefraktäritet bör jouren på transfusionsmedicin kontaktas för att utreda om patienten har HLA-antikroppar och för att ta fram HLA-matchade trombocyter.

Sträva efter att vidmakthålla TPK > 50 x 109/L.

 

Profylaktisk transfusion
 

Ska övervägas om TPK < 10–20 x 109/L, särskilt om samtidig feber, om patienten står på antikoagulation eller om kirurgiskt ingrepp planeras.

OBS! Profylaktisk trombocyttransfusion skall inte ges vid immunologisk trombocytopeni t ex ITP!Fortsatt omhändertagande
 

Fastställ den utlösande orsaken och ge om möjligt riktad behandling.

 • Sätt ut läkemedel som kan undvaras.
 • Heparin och lågmolekylärt heparin kan ge en lömsk och svår trombocytopeni (HIT).
 • Glöm ej TTP som i sig kräver behandling med plasmaferes och färskfrusen plasma.
 • Diskutera med en hematolog!

ICD-10

Trombocytopeni, ospecificerad D69.6
Sekundär trombocytopeni D69.5
Annan primär trombocytopeni D69.4

 

Referenser
 

Blombery P, Scully M. Management of thrombotic thrombocytopenic purpura: current perspectives. J Blood Med. 2014 Feb 5;5:15-23. Länk

Lee GM, Arepally GM. Diagnosis and management of hHeparin-induced thrombocytopenia. Hematol Oncol North Am 2013;27:541-63. Länk

Arnold DM et al. Approach to the diagnosis and management of drug-induced immune thrombocytopenia. Transfus Med Rev 2013;27:137-145. Länk

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 339

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Trombocytopeni

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Sjuksköterska/barnmorska till gynekologiska mottagningen
Kvinnokliniken, Nyköpings lasarett


Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


Avdelningschef – Cytologi/Admin/ Obduktion/Bårhus - Klinisk patologi Diagnostiskt centrum
Region Kalmar


Verkställande direktör (VD)
Folktandvården Sörmland


Specialist i allmänmedicin till Nybro Hälsocentral
Region Kalmar


Specialistläkare till ASIH och palliativ vård
Aleris ASIH Syd


Sjuksköterska - Dialysmottagningen i Kalmar och Oskarshamn
Länssjukhuset i Kalmar


Specialistläkare/överläkare till palliativ enhet
Södra Älvsborgs sjukhus


Sjuksköterska - Medicinmottagning
Länssjukhuset i Kalmar


Läkare till specialiserad sjukvård i hemmet
Medicinkliniken, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna


Specialistläkare/överläkare - Affektiva teamet Psykiatrimottagning Mölndal
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska till psykiatriska akutmottagningen
Psykiatriska kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Specialist i allmänmedicin alt. senior handledare i allmänmedicin
Region Kalmar


Sjuksköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska natt till palliativa vårdteamet
Nyköpings lasarett


Distriktsläkare eller ST-läkare till primärvården
Vårdcentralen Mariefred


Psykolog till psykiatrisk öppenvårdsmottagning
Psykiatrisk mottagning, Nyköping


Intensivvårdssjuksköterska Nyköping Intensivvårdsavdelningen
Nyköpings lasarett


Psykolog till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


Sjuksköterska till medicinmottagningen
Vårdplats- och mottagningsenheten, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Specialistsjuksköterska till intensivvårdsavdelningen Anestesikliniken
Mälarsjukhuset Eskilstuna


ST-läkare akutsjukvård Akutmottagningen
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Undersköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Barnmorska till kvinnoavdelningen och förlossningen
Kvinnokliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Avdelningschef – Histologen – Klinisk patologi Diagnostiskt centrum
Region Kalmar


Sjuksköterska till akutvårdsavdelningen/ intermediärvårds - avdelningen
Mälarsjukhuset, Eskilstuna

annons
annons
annons
annons
annons