Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Trombocytopeni
Författare Professor , Sektionen för Hematologi, Onkologi och Lungmedicin/Södra Älvsborgs Sjukhus Borås
Granskare Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Uppdaterad 2016-08-28
Specialitet Hematologi
Skriv ut
annonsBakgrund/Definition
 

Trombocytopeni - ett trombocyttal under normalområdet 150 – 350 x 109/L.

Oberoende av orsak ger svår trombocytopeni karakteristiska blödningar i hud (petekier, hematom) och slemhinnor (mun, näsa, tarm, urinvägar och uterus).
Blödningar i CNS, leder och muskler är ovanligt förekommande.

Spontana blödningar uppträder oftast först vid TPK < 20-30 x 109/L och livshotande blödningar ses huvudsakligen vid TPK < 5 x 109/L.


 

ORSAKER
 

I. Defekt bildning i benmärgen

 • Aplastisk anemi
 • Cytostatikabehandling
 • Myelodysplastiska syndrom
 • Strålning
 • Lymfom/myelom
 • Leukemi
 • B12/Folsyra-brist
 • Alkoholinducerad

II. Förstorad mjälte

 • Alla former av splenomegali ger oftast en måttlig trombocytopeni

III. Ökad konsumtion

 • ITP - akut/kronisk (idiopatisk trombocytopen purpura)
 • Läkemedelsutlöst
 • Posttransfusionspurpura
 • Neonatal alloimmun trombocytopeni
 • HLA-immunisering
 • TTP (trombotisk trombocytopen purpura)
 • HUS (hemolytiskt uremiskt syndrom)
 • DIC (dissimenerad intravasal koagulation)
 • Septikemi
 • Hemangiom
 • Extracorporeal cirkulation

IV. En kombination av de tre föregående (I - III)


Utredningen inriktas i första hand på att försöka fastställa den bakomliggande orsaken till trombocytopeninSYMTOM
 

Ofta inga symtom, särskilt om måttlig trombocytopeni >30 x 109/L. Annars ökande symtom i takt med graden av trombocytopeni.

Den bakomliggande orsaken kan ofta ge mera framträdande symtom:

 • Petekier
 • Hematom i huden
 • Näsblödning
 • Blodblåsor i munnen
 • Hematuri
 • Melena
 • Menorrhagier
 • Ev. allmänsymtom vid malign blodsjukdom (feber, svettningar, avmagring)


KLINISKA FYND
 

Ofta beroende av den bakomliggande orsaken:

 • Petekier, hematom, slemhinneblödningar
 • Ev. förstorad mjälte
 • TTP - feber, njursvikt, hemolytisk anemi och neurologiska symtom
 • Sepsis/DIC – feber och påverkat allmäntillstånd
 • Heparininducerad trombocytopeni (HIT) – paradoxal trombotisering

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Pseudotrombocytopeni:
  provtagningsartefakt pga trombocytagglutination i EDTA-blod
  ”giant platelet syndromes”
  trombocytsatellitism
 • Hudblödningar pga senil purpura, steroidpurpura eller factitia

UTREDNING/PROVTAGNING
 

 • Anamnes:
  - grad och typ av blödningar
  - läkemedel (t ex ASA/NSAID, Kinin/Kinidin, Sulfa, Heparin
  - feber
  - avmagring
  - svettningar
 • Status:
  - hud
  - lymfkörtlar
  - lever/mjälte
 • Hb, LPK, differentialräkning, TPK (kontrollera gärna både EDTA- och citratblod!), EVF
 • Elektrolyt- och leverstatus (inkl. S-alb)
 • PK/APTT
 • LD
 • B12/Folsyra
 • ANA
 • Om misstanke om splenomegali: ultraljud/CT
 • Ev. benmärgsaspiration/biopsi

BEHANDLING


1. Terapeutisk transfusion
 

Vid allvarlig blödning och TPK < 50 x 109/L skall alltid trombocyttransfusion ges.

Ge 1-2 trombocytkoncentrat (dvs "poolade" trombocyter; BAT) från fyra givare alternativt ett aferesat trombocytkoncentrat och kontrollera TPK 1 timme efter transfusionen.
En sådan transfusion bör höja TPK med minst 20 x 109/L.

OBS! Dåligt svar vid immunologiskt betingad trombocytopeni då trombocyterna omedelbart bryts ner!

Sträva efter att vidmakthålla TPK >50 x 109/L.

 


2. Profylaktisk transfusion
 

Ska övervägas om TPK < 10-20 x 109/L, särskilt om samtidig feber, om patienten står på antikoagulation eller om kirurgiskt ingrepp planeras.

OBS! Profylaktisk trombocyttransfusion skall inte ges vid immunologisk trombocytopeni t ex ITP!
 Fortsatt omhändertagande
 

Fastställ den utlösande orsaken och ge om möjligt riktad behandling.

 • Sätt ut läkemedel som kan undvaras.
 • Heparin kan ge en lömsk och svår trombocytopeni (HIT).
 • Glöm ej TTP som i sig kräver behandling med plasmaferes och färskfrusen plasma.
 • Diskutera med en hematolog!

ICD-10

Trombocytopeni, ospecificerad D69.6
Sekundär trombocytopeni D69.5
Annan primär trombocytopeni D69.4

 

Referenser
 

Blombery P, Scully M. Management of thrombotic thrombocytopenic purpura: current perspectives. J Blood Med. 2014 Feb 5;5:15-23.

Lee GM, Arepally GM. Diagnosis and management of hHeparin-induced thrombocytopenia. Hematol Oncol North Am 2013;27:541-63.

Arnold DM et al. Approach to the diagnosis and management of drug-induced immune thrombocytopenia. Transfus Med Rev 2013;27:137-145.

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 339

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Trombocytopeni

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Läkare till Bra Liv nära. Jobba både digitalt och på en av våra vårdcentraler.
Vårdcentralerna Bra Liv


AT-läkare
Blekingesjukhuset Karlshamn


AT- läkare
Kiruna sjukhus


AT-läkare
region Jönköping.se


AT- läkare
Nyköpings lasarett


Specialistläkare i allmänmedicin/annan specialitet
VC Ramlösa


AT- läkare
Lasarettet Trelleborg


AT-läkare
Region Dalarna


AT- läkare
Helsingborgs lasarett


AT- läkare
Ängelholns sjukhus


AT-läkare
Blekingesjukhuset Karlskrona


AT- läkare
Kullberska sjukhuset


AT läkare
Lasarettet i Enköping


AT läkare
Gällivare Sjukhus


AT- läkare
Mälarsjukhuset i Eskilstuna


Vi söker nu verksamhetschefer till Klinisk kemi, Multidisciplinärt laboratorium och Patientnära laboratorieanalyser
Region Östergötland


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


AT- läkare
Piteå sjukhus


Verksamhetschef Blod- och tumörsjukdomar
Akademiska sjukhuset


AT- läkare
Hässleholms sjukhus


AT-läkare
Sunderby sjukhus


AT- läkare
Lasarettet i Landskrona


Specialistläkare till Psykiatrimottagning Centrum, Affektivt team
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


AT- läkare
Skånes Universitetssjukhus


AT-läkare
Lasarettet i Ystad


AT läkare
Kalix sjukhus


Lediga tjänster inom hälso- och sjukvård.
Försvarsmakten

annons
annons
annons