Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

Amenorré
Författare Professor , CFOG/Norrlands universitetssjukhus
Granskare Docent, överläkare Pernilla Dahm Kähler, Kvinnosjukvården/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Uppdaterad 2020-02-04
Specialitet Gynekologi/Obstetrik
Skriv ut


BAKGRUND


Amenorré är en vanlig orsak till att kvinnor i fertil ålder söker gynekolog. Utredningen styrs av om amenorrén är:

 • Primär - ej börjat menstruera före 16 års ålder men i övrigt normal pubertetsutveckling
 • Sekundär - 3-6 månaders mensbortfall (utreds efter 6 månader)
Amenorré skapar ofta oro avseende fertiliteten och kan medföra medicinska risker på grund av under- eller överproduktion av hormoner.


 

ORSAKER


Amenorré är ett symtom där orsaken kan sitta på olika nivåer i HPG-axeln. Funktionsstörningar i hypotalamus, hypofys, ovarier eller uterus kan ligga bakom.

De vanligaste orsakerna till primär amenorré är:
 

 • Hypotalam hämning på grund av undervikt, överträning och/eller stress
 • Prematur ovariell insufficiens (t ex vid Turners syndrom)
 • Missbildningar i uterus och vagina

De vanligaste orsakerna till sekundär amenorré är:
 

Samtliga ovanstående orsaker till sekundär amenorré innebär att det föreligger anovulation. Anovulation kan förutom amenorré resultera i oligomenorré, vilket definieras som menstruationsintervall mellan 35 dagar och tre månader, därefter används begreppet amenorré. Utredningen av oligo- och amenorré (> 6 månader) är densamma.


 

SYMTOM


Förutom amenorré förekommer olika symtom beroende på grundorsaken:
 

 • Hypotalam amenorré förorsakar oftast inga andra subjektiva symtom
   
 • Prematur ovariell insufficiens kan ge upphov till typiska klimakteriebesvär (värmevallningar, svettningar och torra slemhinnor i underlivet)
   
 • Missbildningar orsakar oftast inga andra symtom. Undantaget hymen imperforata som ger månatliga smärtor i nedre delen av buken
   
 • I PCOS ingår ofta hirsutism och obesitas är vanligt
   
 • Vid prolaktinom (se Hypofysär överproduktion) är galaktorré i princip obligat
   
 • Typiska symtom vid hypotyreos respektive tyreotoxikos


KLINISKA FYND


Beroende på grundorsak:
 

 • Hypotalam amenorré kan vara orsakad av undervikt/anorexi och/eller överträning
   
 • Vid prematur ovariell insufficiens kan vaginal slemhinneatrofi uppstå p g a östrogenbristen
   
 • Turners syndrom kan medföra typiska fysiska karaktäristika, såsom kortväxthet, "webbed neck" e t c, men många har normal kroppslängd och inga stigmata.
   
 • Avsaknad av vagina, vaginala septa, hymen imperforata och uterusmissbildningar kan upptäckas vid gynekologisk undersökning/transvaginalt ultraljud
   
 • Vid PCOS ses vanligen hirsutism, akne, övervikt (hos ca 50 %) samt polycystiska ovarier vid ultraljud
   
 • Det är vanligt med provocerad eller spontan galaktorré vid prolaktinom


UTREDNING


Den primära utredningen vid amenorré syftar till att avgöra på vilken nivå i gonadaxeln störningen sitter och utifrån detta rikta utredningen mot en diagnos.


Basutredning
 

 • Gynekologisk undersökning inklusive transvaginalt ultraljud
 • Graviditetstest
 • Längd och vikt för beräkning av BMI
 • Provtagning:
  - S-FSH - förhöjt vid ovariell insufficiens, lågt eller normalt vid övriga tillstånd
  - S-prolaktin - förhöjt vid prolaktinom och sekundärt till hypotyreos
  - S-TSH, S-T4 - för utredning av tyreoideasjukdom
  - Gestagen-test - blödning efter gestagenkur, t ex medroxiprogesteron (Provera) alt noretisteron (Primolut-Nor) 10 mg dagligen i 10 dagar, konfirmerar normal anatomi och fysiologiska östrogennivåer. Kan ersättas av transvaginalt ultraljud för bedömning av endometrietjocklek.


Riktad utredning
 

 • Vid misstanke om PCOS och utredning av hirsutism tas även S-testosteron, S-SHBG, S-LH och eventuellt 17-OH-progesteron.
   
 • Vid prematur ovariell insufficiens görs kromosomanalys för utredning av Turners syndrom och Turner-mocaisism.
   
 • Vid hyperprolaktinemi görs MR hypofys för påvisande av mikro- eller makroadenom.
   
 • Vid långvarig hypotalam amenorré eller prematur ovariell insufficiens bör DEXA-mätning göras för bedömning av benmineralhalt.


BEHANDLING


Vid graviditetsönskan:
 

 • Hypotalam amenorré - Livsstilsförändring för att uppnå normalt BMI och normal kroppsfetthalt. Om spontana menstruationer inte återfås kan ovulationsstimulering med gonadotropiner ges.
   
 • Vid prematur ovariell insufficiens kan graviditet endast åstadkommas med donerade ägg.
   
 • De flesta missbildningar kan åtgärdas kirurgiskt för att möjliggöra graviditet, med undantag för uterusaplasi.
   
 • Hyperprolaktinemi hos kvinnor med graviditetsönskan behandlas med bromokriptin (Pravidel) 2,5 mg 0,5-1 tabl x 2-3. Kan användas i tidig graviditet.
   
 • Tyreoideasjukdomar behandlas på sedvanligt sätt.


Östrogensubstitution för förebyggande av osteoporos:
 

 • Vid hypotalam amenorré i mer än 6-12 månader och påvisad sänkt benmineralhalt ges östrogensubstitution i form av kombinerade p-piller, t ex Prionelle, alt något MHT-preparat (menopausal hormonell terapi), t ex Femasekvens.
   
 • Vid prematur ovariell insufficiens rekommenderas alltid östrogensubstitution fram till normal menopausålder (ca 50 år).
   
 • Vid långvarig hyperprolaktinemi kan substitution behövas om östrogennivåerna antas vara låga.


Hyperprolaktinemi med eller utan påvisat adenom i hypofysen behandlas med dopaminagonister, t ex kabergolin (Cabaser) 1 mg 0,5 tabl/vecka.

Vid PCOS ges cyklisk gestagenbehandling eller p-piller för normalisering av blödningsmönster. Se separat artikel för övrig behandling och uppföljning vid PCOS.
 

Länk till behandlingsöversikt PCOS - Polycystiskt ovarialsyndromUPPFÖLJNING


 • Vid hypotalam amenorré kan täta kontakter behövas i början för att understödja en livsstilsförändring.
   
 • Vid prematur ovariell insufficiens behövs ofta stödjande samtal och/eller kuratorskontakt vid barnönskan.
   
 • Fortsatt omhändertagande av kvinnor med hyperprolaktinemi och tyreoideasjukdomar sker oftast på medicinklinik eller i primärvården.


ICD-10

Primär amenorré N91.0
Sekundär amenorré N91.1
Amenorré, ospecificerad N91.2

 

Referenser


Speroff L & Fritz M. Clinical Gynecological Endocrinology and Infertility. Lippincott Williams & Wilkins, 2011.

Gynekologi. P-O Janson, B-M Landgren red. Studentlitteratur AB, Lund, 2015, upplaga 2.

Läkemedelsboken, Apoteket AB, se länk

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 3358

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Amenorré

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
ST-läkare akutsjukvård Akutmottagningen
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Röntgensjuksköterska
Oskarshamns sjukhus


Läkare till specialiserad sjukvård i hemmet
Medicinkliniken, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Sjuksköterska/barnmorska till gynekologiska mottagningen
Kvinnokliniken, Nyköpings lasarett


Intensivvårdssjuksköterska Nyköping Intensivvårdsavdelningen
Nyköpings lasarett


Undersköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


Två bröstkirurger med onkologiskt intresse
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska - Dialysmottagningen i Kalmar och Oskarshamn
Länssjukhuset i Kalmar


Specialistläkare/överläkare till palliativ enhet
Södra Älvsborgs sjukhus


Psykolog till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna

annons
annons