Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Kryoglobulinemisk vaskulit
Författare Professor , Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Granskare Docent Bengt Göran Hansson, Medicinkliniken/Hallands sjukhus, Halmstad
Uppdaterad 2019-02-11
Specialitet Reumatologi, Hud/Venereologi
Skriv ut

 

BAKGRUND


Kryoglobulinemisk vaskulit är en vaskulitsjukdom som framför allt drabbar kapillärer, venoler och arterioler och som kännetecknas av lokala immunoglobulindepositioner. Sjukdomen är associerad med förekomst av kryoglobuliner i serum. Ofta är hud, njurar och blodkärl i extremiteter involverade.

Kryoglobuliner är immunoglobuliner som fälls ut redan vid måttligt sänkt temperatur (t ex rumstemperatur) och solubiliseras ånyo vid uppvärmning.

Typer av kryoglobulinemi:
 

 • Monoklonal kryoglobulinemi vid lymfoproliferativ sjukdom (myelom, Waldenströms makroglobulinemi, B-cells-lymfom).
   
 • Essentiell blandad kryoglobulinemi med polyklonal och monoklonal komponent. Denna typ av kryoglobulinemi är ofta associerad med virala infektioner, framför allt hepatit C.
   
 • Blandad polyklonal kryoglobulinemi. Denna typ av kryoglobulinemi associeras med reumatiska sjukdomar (SLE, IgG4-associerad sjukdom, Sjögrens syndrom, ledgångsreumatism).


För mer information om vaskulitsjukdomar, se:
 

Visa översikt: Vaskulitsjukdomar, primära 

SYMTOM


 • Hud - Palpabel purpura, subkutana hemorragier, nekrotiserande sår. I svåra fall ses ischemi av extremiteter med gangrän. Histologiskt fynd av leukocytoklastisk vaskulit.
   
 • Systemiska fynd
  - Lymfadenopati
  - Mononeuritis multiplex (skada på flera nerver)
  - Splenomegali
  - Artriter/artralgier
  - Njurengagemang förekommer hos 50 % av patienterna med typ 2-kryoglobulinemi 

DIAGNOS


Kryoglobulinemisk vaskulit bör misstänkas hos en patient med kutan leukocytoklastisk vaskulit associerad med systemiska manifestationer i närvaro av hypokomplementemi (låga C4-nivåer) och RF-positivitet, polyklonal hypergammaglobulinemi. Alla sådana patienter bör testas för hepatit C-infektion. Diagnosen bekräftas med hudbiopsi där information om inflammation i kärlväggen, förekomst av T- och B-lymfocyter, plasmaceller och komplement bör efterfrågas.
 

Visa översikt: Hepatit C - akut och kronisk 

BEHANDLING


Hos patienter med hepatit C-infektion rekommenderas långvarig interferon alfa-behandling; endera ensamt eller i kombination med ribavirin (Copegus, Rebetol). Immunosuppression bör i dessa fall begränsas till kortikosteroider. (Se även översikt Hepatit C - kronisk, behandling). Rituximab visade sig vara effektiv att inducera remission i fall resistenta till antiviral behandling. Interferon-fria behandlingar av hepatit C visade sig effektiva för behandling av kryoglobulinemisk vaskulit.

I övriga fall ges immunosuppressiv behandling med kortikosteroider samt eventuellt cytostatika, t ex azatioprin (Imurel, Azathioprin)

Anti-B-cellsbehandling med rituximab (Mabthera 1 g x 2) är ett effektivt alternativ till cytostatika behandling särskild vid uttalade hypergammaglobulinemia (totala IgG > 30g/L). Rituximab kan användas som monoterapi och i kombination med cytostatika.


 

ICD-10

Kryoglobulinemi D89.1

 

Referenser


Cacoub P, Comarmond C, Domont F, Savey L, Saadoun D. Cryoglobulinemia Vasculitis. Am J Med. 2015, 128:950-5. Länk

McMurray RW, Elbourne K. Hepatitis C virus infection and autoimmunity. Semin Arthritis Rheum. 1997,26:689-701. Review. Länk

Thomas K, Vassilopoulos D. Infections and vasculitis. Curr Opin Rheumatol. 2017 Jan;29(1):17-23. Review. Länk

Agnello V. Hepatitis C virus infection and type II cryoglobulinemia: an immunological perspective. Hepatology. 1997,26:1375-9. Review. Länk

Pietrogrande M et al. Recommendations for the management of mixed cryoglobulinemia syndrome in hepatitis C virus-infected patients. Autoimmun Rev 2011, 10,444-54. Länk

Lally L, Spiera R. B-cell-targeted therapy in systemic vasculitis. Curr Opin Rheumatol. 2016;28:15-20. Länk

Roccatello D, Sciascia S, Rossi D, Solfietti L, Fenoglio R, Menegatti E, Baldovino S. The challenge of treating hepatitis C virus-associated cryoglobulinemic vasculitis in the era of anti-CD20 monoclonal antibodies and direct antiviral agents. Oncotarget. 2017, 8:41764-41777.Länk

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 3127

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Kryoglobulinemisk vaskulit

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
ST-läkare Klinisk genetik
Akademiska sjukhuset


Specialistläkare Klinisk Mikrobiologi/Bakteriologi
Akademiska sjukhuset


Vikarierande Vårdadministratör/medicinsk sekreterare
Tema Hjärta och Kärl Huddinge


Thoraxintensiven söker intensivvårdsjuksköterska
Akademiska sjukhuset


Psykolog eller fysioterapeut? Se alla lediga tjänster inom hälso- och sjukvård
Försvarsmakten


Flexibel specialistläkare i allmänmedicin
Södertull Din hälsocentral


Forskningssjuksköterska
Karolinska Trial Alliance Prim


Sektionsledare till HIV, Hepatit och Tuberkulos mottagning
Akademiska sjukhuset


Hematolog
Medicinkliniken, Nyköpings lasarett


Intermediärvårdssjuksköterska till Barnintensiven (BIVA)
Akademiska sjukhuset


Sjuksköterska till ortopedens avdelning för högspecialiserad ortopedi
Akademiska sjukhuset


Specialistläkare/överläkare till Palliativ vård
Akademiska sjukhuset


Sjuksköterska Hemoterapi
Akademiska sjukhuset


Forskningssjuksköterska
Cancerstudieenheten Huddinge


Verksamhetschef
Barn- och ungdomssjukvården


Pedagogiska läkartjänster
Akademiska sjukhuset


Samordnande specialistsjuksköterska
Akademiska sjukhuset


Specialistläkare i neurologi
Neurologmottagningen i Gävle


Sjuksköterska natt
Rekonstruktiv plastikkirurgi slutenvård


ST-läkare Lungsjukdomar
Akademiska sjukhuset


Intensivvårdssjuksköterskor sökes till Brännskadecentrum
Akademiska sjukhuset


Sektionsledare
HIV, Hepatit och Tuberkulos mottagning

annons
annons
annons