Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Mykoplasmapneumoni
Författare Professor , Infektion/Göteborgs Universitet
Granskare Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Uppdaterad 2019-01-22
Specialitet Infektion
Skriv ut

BAKGRUND


Mykoplasmapneumoni orsakas av mikroorganismen Mycoplasma pneumoniae och är en vanlig orsak till atypisk lunginflammation. Smitta sprids mellan människor. Det finns ingen känd djurreservoar. Smittspridningen sker via luftvägssekret och är stor inom familj och vid tät kontakt. Vanligt är att flera familjemedlemmar insjuknar efter varandra med någon eller några veckors mellanrum. Mottagligheten för smitta är hög i alla åldrar. Genomgången sjukdom ger ingen långvarig bestående immunitet.

Bakterien kan utsöndras i många veckor, men smittbärarskap blir aldrig kroniskt. I åldersgruppen 20-30 år är mykoplasma den vanligaste orsaken till lunginflammation. Ofta förekommer sporadiska fall, men med ca 4-5 års intervall ses utbrott med mykoplasmapneumoni, vanligen på hösten.

För mer information om pneumonier:
 

Visa översikt: Pneumoni 

KLINIK OCH SYMTOM


Till skillnad från lobär pneumokockpneumoni är sjukdomsförloppet vid mykoplasmapneumoni långsamt. Heshet kan vara ett tidigt symtom. Hostan är ofta torr, retande och kan hålla på i ett par veckor. Huvudvärk och låggradig feber är vanligt.

Av alla som smittas av mykoplasma är det bara ca 10 procent som utvecklar lunginflammation. De flesta får långvariga, men lindrigare, symtom utan att röntgenologiska tecken på lunginflammation ses. Speciellt små barn (< 3 år) får ofta mycket lindriga symtom eller blir bara förkylda. Hos barn över 5 år kan symtomen bli mer uttalade.

Inkubationstiden är runt 2-3 veckor.

Komplikationer kan uppkomma i form av encefalit, Guillain-Barrés syndrom, myokardit, hemolytisk anemi, Stevens-Johnsons syndrom och erythema nodusum (se avsnitt erytema multiforme).


 

DIAGNOS


 • PCR – Används i första hand. Prov från bakre svalgväggen tas med styv bomullspinne. Även bronksköljvätska och trakealsekret kan analyseras. Frågeställningen omfattar ofta också analys av Chlamydophila pneumoniae (TWAR).
   
 • Serologi – Hög IgM-antikroppstiter i akutskedet. IgG-antikroppsstegring efter hand.
   
 • Köldagglutinationstest har tidigare använts i diagnostiken av mykoplasmapneumoni. Testet har dålig specificitet och låg sensitivitet (ca 50%) och används därför numera sällan i modern sjukvård. Två rör för sänka tas. Det ena förvaras i kylskåp 15-20 minuter och det andra i rumstemperatur. När man vickar på det kylda röret ser man vid positivt utfall korniga agglutinat på rörväggen jämfört med det som varit i rumstemperatur.
   
 • Lungröntgen kan ha en varierande bild och ibland uppvisa flera infiltrat (se bild nedan).
   
 • Labb
  – CRP ofta relativt lågt, ibland under 50 mg/l (till skillnad från pneumokockpneumoni)
  – SR hög
  – LPK över 10x109/L i bara 30% av fallen (skillnad mot pneumokockpneumoni)


Figur 1. Exempel på lungröntgeninfiltrat vid mykoplasmapneumoni.
 

Mykoplasmapneumoni 

BEHANDLING


Luftvägsinfektioner orsakade av Mycoplasma pneumoniae utan pneumoni läker spontant och ska inte antibiotikabehandlas. Vid pneumoni bör dock antibiotika ges enligt nedan.
 

 • Makrolid, t ex erytromycin (Ery-Max 250 mg 2 x 2, Abboticin Novum 500 mg 2 x 2) i 5-7 dagar.
   
 • Alt. doxycyklin (Doxyferm, Doxycyklin EQL Pharma 100 mg 2x1) i 5 dagar per os. Doxycyklin kan ges till barn under 8 år men är inte rekommenderat enl FASS. Oftast finns inga skäl att använda doxycyklin till barn vid mycoplasma eftersom allergi mot erytromycin är mycket ovanligt.
   
 • Moxifloxacin (Avelox 400 mg x 1) i 5-7 dagar per os är också ett alternativ, men inget förstahandsmedel vid lunginflammation i Sverige.
   
 • Fenoximetylpenicillin, amoxicillin och andra beta-laktamantibiotika (t ex cefalosporiner) har ingen effekt eftersom Mycoplasma pneumoniae saknar cellvägg.


Infektionen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen, och några specifika smittskyddsåtgärder är inte motiverade.


Profylax

Vaccin finns ej. Allmänt god handhygien rekommenderas.

 

ICD-10

Pneumoni orsakad av Mycoplasma pneumoniae J15.7

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
J15 Bakteriell pneumoni som ej klassificeras annorstädes

Referenser


Atkinson TP, Balish MF, Waites KB. Epidemiology, clinical manifestations, pathogenesis and laboratory detection of Mycoplasma pneumoniae infections. FEMS Microbiol Rev. 2008 Nov;32(6):956-73. Epub 2008 Aug 27. Länk

Bartlett. Is activity against "atypical" pathogens necessary in the treatment protocols for community-acquired pneumonia? Issues with combination therapy. Clin Infect Dis. 2008 Dec 1;47 Suppl 3:S232-6. Länk

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 3083

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Mykoplasmapneumoni

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Specialistsköterska, vårdlärare eller fysioterapeut? Sök bland lediga tjänster.
Försvarsmakten


Barnmorska till Laponia hälsocentral, Gällivare
Region Norrbotten


Distriktssköterska till primärvården
Vårdcentralen Strängnäs


Sjuksköterska som vill kombinera akut infektionssjukvård och beroendevård?
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare till PAVA och palliativa resursteamet, Sunderby Sjukhus
Region Norrbotten


Pia och Josefine söker sjuksköterska
Transplantationskirurgisk vårdavdelning i Huddinge


Specialistläkare/Överläkare till Palliativ enhet
Södra Älvsborgs Sjukhus, Klinik för Nära Vård, Palliativt team


Specialistläkare/Överläkare inom ortopedi
Södra Älvsborgs Sjukhus, Ortopedkliniken


Behandla patienter du inte träffar någon annanstans- sjuksköterska till Reuma, Hud och Njurmedicin, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset


Intermediärvårds- sjuksköterska till Barnintensiven (BIVA)
Akademiska sjukhuset


Specialistläkare Lungsjukdomar
Akademiska sjukhuset


Specialistläkare/överläkare till Strokeenheten, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Sjuksköterska till primärvården
Vårdcentralen Strängnäs


Barnsjuksköterskor till barnallergi och lungmedicin- mottagningen i Solna och i Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska till utbildningsmöjlighet inom den barnkirurgiska slutenvården i Solna
Karolinska Universitetssjukhuset


Vill du bli James sjuksköterskekollega inom Tema Neuro i Solna?
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska till BUP-linjen, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Operativ chef läkare
Doktor24


Sjuksköterska
Hemodialysmottagning Huddinge


Sjuksköterska till IBD Mag- och tarmmottagning/dagvård
Karolinska Universitetssjukhuset


Psykiatrisjuksköterska till barn- och ungdomspsykiatri, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Specialistläkare Lungsjukdomar
Akademiska sjukhuset


Intensivvårdssjuksköterska till IVAK, Piteå sjukhus
Region Norrbotten


Sjuksköterskor till IVAK, Piteå sjukhus
Region Norrbotten


Specialistläkare rehabiliteringsmedicin eller närliggande specialitet
Akademiska sjukhuset


Sjuksköterska som är intresserad av högspecialiserad infektionsvård sökes till Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset


Söker läkare till flera orter i Sverige.
Achima Care


Specialistläkare med stort intresse för smärtlindring
Akademiska sjukhuset


Sjuksköterska/ ambulanssjuksköterska till Arjeplogs hälsocentral
Region Norrbotten


Allmänspecialist, Piteå Hälsocentral
Region Norrbotten

annons
annons