Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Förmaksseptumdefekt
Författare Docent , /Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Granskare Seniorprofessor Karl Swedberg, Medicinkliniken/SU/Östra Sjukhuset
Uppdaterad 2018-02-01
Specialitet Kardiologi, Pediatrik
Skriv utBAKGRUND
 

Förmaksseptumdefekt (ASD-secundum; secundum atrial septal defect) är ett medfött hjärtfel som består i en defekt i förmaksskiljeväggen. Defekten sitter vanligen i fossa ovalis-området. Hålets storlek kan variera avsevärt.

Det kan också finnas defekter på andra ställen i förmaksskiljeväggen, exempelvis i anslutning till inmynningen av den övre hålvenen. Då mynnar oftast också en eller flera lungvener från den högra lungan anomalt, antingen i höger förmak eller i den övre hålvenen (sinus venosus-defekt). Ibland ses flera defekter i förmaksseptum.

 

Epidemiologi


Förmaksseptumdefekt av secundumtyp är ett av de vanligaste medfödda hjärtfelen och utgör i sin isolerade form cirka 10 procent av alla medfödda hjärtfel.

Förmaksseptumdefekt upptäcks vanligen under barnaåren, men i vissa fall först i vuxen ålder.


 

ETIOLOGI och PATOGENES


Förmaksseptumdefekt är medfött och uppstår då de olika septa (septum primum och secundum) i det gemensamma förmaket under embryonalperioden inte utvecklas normalt. På grund av det lägre kärlmotståndet i lungkretsloppet jämfört med systemkretsloppet flödar blodet från det vänstra till det högra förmaket genom hålet i förmaksskiljeväggen. Lungblodflödet ökar därmed. Graden av ökat lungblodflöde beror på defektens storlek, men också på om det finns associerade hjärtfel.

Vid samtidig förträngning, exempelvis i aortaklaffen eller i kroppspulsådern sker en shuntning av blodet i än större grad från vänster till höger förmak. En ökande grad av shuntning sker också med åldern, vilket orsakas av att vänster kammare blir mindre eftergivlig ju äldre vi blir.

Spontanslutning av defekter i fossa ovalisområdet kan ske, men är ovanligt vid stora defekter. Sinus venosus-defekter sluts inte spontant.

Vanligen förekommer förmaksseptumdefekt sporadiskt men familjär anhopning finns. Vid vissa syndrom, t ex Holt-Orams syndrom (skelettmissbildningar i övre extremiteter, vanligen radiusaplasi) är förmaksseptumdefekt av secundumtyp mycket vanligt.


 

DIAGNOSTIK


Vanligen fångas patienter med förmaksseptumdefekt upp i primärvården på grund av avvikande fysikaliska fynd, framför allt vid auskultation av hjärtat. På grund av det ökade lungblodflödet är den andra hjärttonen konstant splittrad och man hör också vanligen ett relativt mjukt systoliskt blåsljud, cirka grad II.
 

  • EKG är patologiskt med tecken till förstoring av höger kammare.
     
  • Lungröntgen visar oftast en viss förstoring av hjärtat och en ökad lungkärlsteckning.
     
  • Ultraljud av hjärtat verifierar diagnosen.

Förmaksseptumdefekter är förhållandevis lätta att diagnostisera vid ekokardiografisk undersökning. På äldre barn och vuxna kan dock defekter som sitter i anslutning till hålvenerna lätt missas på grund av sämre bildförhållanden än hos de yngre barnen.


 

SYMTOM


Om det inte föreligger några associerade hjärtfel har barn mycket sällan symtom vid förmaksseptumdefekt.

Förmaksflimmer eller förmaksfladder uppträder vanligen först i vuxen ålder, liksom hjärtsvikt orsakad av en allt sämre fungerande högerkammare.


 

BEHANDLING


Vissa defekter sluter sig spontant. Asymtomatiska barn med isolerad förmaksseptumdefekt som inte är alltför stor får ingen aktiv behandling. Beslut om indikation för kirurgi eller slutning av defekten med kateterteknik tas lämpligen vid cirka två års ålder.

Vid måttligt stora defekter rekommenderas idag kateterslutning. Det finns ett antal olika instrument att välja på. Ingreppet sker under barnaåren, vanligen före skolåldern, och innebär att en kateter förs till hjärtat via punktion av femoralven. Ett paraplyliknande instrument appliceras sedan via katetersystemet i defekten och omgivande vävnad.

Vid större defekter och defekter i anslutning till hålvenerna är kirurgisk behandling aktuell. Ingreppet sker vanligen någon gång efter två års ålder. Kirurgin utförs i hjärt-lungmaskin och betraktas idag som enkel med mycket liten risk för komplikationer.

Den aktuella forskningen inom området omfattar framförallt införandet av nya instrument vid kateterslutning. Sannolikt kommer man redan inom några år att se biodegraderbara implantat i klinisk användning.


 

PROGNOS


Oavsett om patienten behandlas med kateterteknik eller kirurgi är prognosen mycket god även på lång sikt. Vid fullgott resultat ett år efter behandlingen kan kontrollerna vanligen upphöra. Öppetstående foramen ovale, som upptäcks under barnaåren och som kan definieras som en defekt mindre än 4 mm, behöver ej följas upp.

 

ICD-10

Förmaksseptumdefekt Q21.1

 
Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 3033

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Förmaksseptumdefekt

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
AT-läkare
Höglandssjukhuset Eksjö, Länssjukhuset Ryhov, Värnamo sjukhus


Röntgensjuksköterskor
Radiologiska kliniken, Kullbergska sjukhuset Katrineholm


ST-läkare
Onkologikliniken Sörmland, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska
barnneurologimottagningen/ dagvården i Solna


Pedagogiska läkartjänster
Akademiska sjukhuset


Specialistläkare i Barnortopedi
Verksamhetsområde Ortopedi och Handkirurgi


BHV sköterska till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


AT läkare
Lasarettet i Enköping


Specialistläkare inom radiologi
Radiologiska kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna och Kullbergska sjukhuset Katrineholm


AT-läkare
Hässleholms sjukhus


ST-läkare, Gastroenterologi och hepatologi
Verksamhetsområde Specialmedicin, hud och reumatologi


Biträdande Överläkare i Barnortopedi
Verksamhetsområde Ortopedi och Handkirurgi


AT-läkare
Lasarettet Trelleborg


Intensivvårdssjuksköterska/ Barnsjuksköterska
Barnintensiven, Barn PMI, Solna


Specialistläkare inom radiologi
Radiologiska kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna och Kullbergska sjukhuset Katrineholm


Öron- näsa- hals Specialist/Överläkare
Öron- näsa- halskliniken Region Sörmland (ÖNH), Eskilstuna, Katrineholm eller Nyköping


Sjuksköterska/ barnsjuksköterska med intresse för diabetes
Barn- och ungdomsmottagningen, Mälarsjukhuset Eskilstuna


AT-läkare
Helsingborgs lasarett


ST-läkartjänst inom Neurokirurgi
Verksamhetsområde Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi


Sjuksköterska
Huddinge Neonatalmottagning


Sjuksköterska/uroterapeut
barnneurologimottagningen i Solna


Specialistsjuksköterska
Barnuppvaket – Postop Barn


AT-läkare
Lasarettet i Landskrona


Sjuksköterska
Avancerad kirurgisk verksamhet i Solna


Hematolog
Medicinkliniken, Nyköpings lasarett


Specialistläkare/biträdande överläkare
Akademiska barnsjukhuset


Specialistläkare till Ryggsektionen
Verksamhetsområde Ortopedi och handkirurgi


Verksamhetschef Akademiska laboratoriet
Verksamhetsområde Akademiska laboratoriet


AT-läkare
Region Norrbotten


AT-läkare
Region Blekinge

annons
annons