Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
annons
annons
Aktinisk keratos
Författare Docent , Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Granskare Professor Roger Henriksson, Cancer centrum och Inst för strålningsvetenskaper/Norrlands Universitetssjukhus och Umeå Universitet
Uppdaterad 2019-01-21
Specialitet Hud/Venereologi
Skriv ut

BAKGRUND
 

Aktiniska keratoser (AK) är ytliga solskador i hudens yttre lager (epidermis). AK är mycket vanligt hos den vuxna, ljushyllta befolkningen i Sverige. Prevalensen i Sverige är dock okänd. I Nederländerna har en studie visat att 38 % av befolkningen > 55 år har en eller flera AK.

Förekomsten korrelerar väl med den sammanlagda exponeringen för solens ultravioletta (UV) strålar under livet. Det är vanligare hos män, möjligtvis beroende på en överrepresentation av män bland utomhusarbetare, vilka exponeras mer för solens UV-strålning. AK kan förekomma vid 20-30 års ålder, men är betydligt vanligare hos patienter över 50 år.

AK är mycket tidiga förstadier till skivepitelcancer (SCC), en malign hudtumör som uppstår ur de keratiniserande cellerna (keratinocyterna) i epidermis eller hudadnexen. På grund av risken för att AK övergår i SCC är behandling den allmänna rekommendationen.

För mer information om skivepitelcancer, se:
 

Visa översikt: Skivepitelcancer i solbelyst hud


Etiologi
 

Orsaken till AK är alltså kronisk exponering för solens UV-strålning. Riskfaktorer innefattar:
 

 • Ljushyllthet
 • Hög ålder (större risk för kronisk UV-exponering)
 • Boning i, eller frekventa resor till, soliga eller tropiska länder
 • Immunosuppression efter organtransplantation


SYMTOM


Vanliga symtom/fynd:
 

 • AK känns oftast sträva eller skrovliga när man känner med fingertoppen.
   
 • Patienten upplever oftast att de har "ett eksem som inte läker trots smörjning".
   
 • Ibland ger AK upphov till klåda.

AK har låg risk att progrediera till invasiv SCC. Man har beräknat att risken för enskilda AK att övergå i SCC kan vara 10 procent på 10 år. De kan dock även gå i spontan regression i vissa fall.


 

KLINISKA FYND


Benämningen "aktinisk keratos" kommer från grekiska aktinos (stråle) och keros (horn), vilket beskriver den kliniska bilden av enstaka eller multipla, rodnade, fjällande fläckar i hud som har utsatts för solens UV-strålning (t ex ansikte, hals, bröst, underarmar, handryggar och underben).

Vanligtvis är AK 3-10 mm i diameter. I vissa AK dominerar rodnaden medan andra uppvisar en kraftig hyperkeratos (fjällning). Vid kraftig fjällning kan det bildas ett utstående horn över solskadan vilket kallas cornu cutaneum (hudhorn). Det finns även pigmenterade AK.

Kraftigt solskadade individer kan utveckla multipla AK i utbredda hudpartier, exempelvis skalpen hos tunnhåriga äldre män. I dessa fall brukar man tala om field cancerization.

Exempel på utseende av aktinisk keratos:
 

Extern länk till bilder på dermis.net


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

UTREDNING


Diagnosen är oftast klinisk. I vissa fall krävs en hudbiopsi för att säkerställa diagnosen histopatologiskt.

Patologisk anatomisk diagnostik visar intraepidermala proliferationer av atypiska keratinocyter med dysplasi av varierande grad.

Man kan klassificera AK enligt graden av skivepiteldysplasi:
 

 • Grad I - lätt skivepiteldysplasi
 • Grad II - medelsvår skivepiteldysplasi
 • Grad III - svår skivepiteldysplasi (motsvarande SCC in situ)BEHANDLING


AK bör i möjligaste mån behandlas för att förhindra övergång till invasiv SCC. Behandlingsalternativen är många och valet av metod beror på:
 

 • Läkarens erfarenhet
 • Antalet lesioner
 • Lesionernas storlek, lokal och distribution
 • Metodens tillgänglighet och kostnad
 • Patientens ålder och allmäntillstånd

Exempelvis bör man ta hänsyn till kosmetiken när lesionen sitter i ansiktet eller läkningsförmågan om lesionen är belägen på ett underben.
 

 • För enstaka AK lämpar sig kryoterapi med flytande kväve efter eventuell curettage (skrapning med skarp slev) av hyperkeratos.
   
 • Vid multipla AK (field cancerization) finns flera välbeprövade terapier: fotodynamisk terapi (PDT) med metylaminolevulinat 160 mg/g (Metvix) eller aminolevulinsyra 78 mg/g (Ameluz), imikvimod-kräm 5% (Aldara), imikvimod-kräm 3,75 % (Zyclara), fluorouracil (5-FU)-kräm 5% (Efudix, f n licenspreparat i Sverige), Diklofenak-kräm (Solaraze), ingenolmebutat (Picato 0,015 % och 0,05 %) samt ett kombinationspreparat innehållande 0,5 % 5-fluorouracil och 10 % salicylsyra (Actikerall).
   
 • Curettage och elektrodesiccation (skrapa och bränna) är en ytlig destruktiv behandling som är ett alternativ för AK på underben men som på andra lokaler kan ge mer ärrbildning.
   
 • Andra behandlingsalternativ är ablativ laserbehandling (med CO2- eller Erbium-YAG-laser), kemisk peeling och dermabrasio, men det saknas evidens för att kunna rekommendera dessa metoder som förstahandsval.
   
 • Olika behandlingsmetoder kan kombineras.
   
 • Strålbehandling av AK är kontraindicerat.


UPPFÖLJNING
 

Patienten bör informeras om diagnosen, samt att det föreligger stor risk för att utveckla nya AK i framtiden. Det är därför viktigt att förklara riskerna med solens UV-strålning, ge solskyddsråd, samt uppmana till regelbunden egenkontroll av huden.

Uppföljning hos läkare är inte nödvändig i de flesta fallen.
 

Visa faktablad: Solskydd


 

ICD-10

Aktinisk keratos L57.0

 

Referenser
 

 • Svenska sällskapet för dermatologi och venereologi (SSDV) - Svenska Sällskapet för dermatologisk kirurgi och onkologi (SDKO): Riktlinjer för handläggning av skivepitelcancer och basalcellscancer (pdf).
   
 • Flohil SC, van der Leest RJ, Dowlatshahi EA, Hofman A, de Vries E, Nijsten T. Prevalence of actinic keratosis and its risk factors in the general population: the Rotterdam Study. J Invest Dermatol. 2013; 133: 1971-1978. Länk
   
 • Werner RN, Stockfleth E, Connolly SM, Correia O, Erdmann R, Foley P, et al. Evidence- and consensus-based (S3) Guidelines for the Treatment of Actinic Keratosis - International League of Dermatological Societies in cooperation with the European Dermatology Forum - Short version; International League of Dermatological Societies; European Dermatology Forum. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2015 Nov;29(11):2069-79. Länk
Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 2614

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Aktinisk keratos

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Operationssjuksköterska till operationsavdelningen Anestesikliniken, Nyköpings lasarett
Region Sörmland


Vill du vara med i satsning på arbetsmiljön? Vi söker specialistläkare! Kvinnokliniken Mälarsjukhuset/ Kullbergska sjukhuset
Region Sörmland


Med kvinnosjukvård i fokus! Överläkare/Specialist med forskningsintresse
Region Sörmland


Specialistläkare eller överläkare? Fortsätt din karriär hos oss!
Region Sörmland, Katrineholm


Specialistläkare/överläkare till palliativ enhet
Södra Älvsborgs Sjukhus


Specialistläkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska sökes till LIVA - Långtidsintensiv- vårdsavdelning
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska till Barn- reumatologi, ortopedi och neurologi
Karolinska Universitetssjukhuset


Verksamhetschef till Anestesikliniken
Södra Älvsborgs Sjukhus


Var med från början i våra nya lokaler! Vi söker sjuksköterska till Gastromedicin och Endokrin i Solna.
Karolinska Universitetssjukhuset


Lediga jobb som läkare, sköterska och fysioterapeut.
Försvarsmakten


Sommarvikariat underläkare/läkarassistent 2020
Region Norrbotten


Nattsjuksköterska till Gastromedicin och Endokrin i nya sjukhusbyggnaden, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset


Strålspecialist/Överläkare eller Specialistläkare inom Onkologi Onkologkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna
Region Sörmland


Doktor24 anställer legitimerade läkare som är i början av i sin karriär
Doktor24


Specialistläkare eller överläkare? Fortsätt din karriär hos oss!
Region Sörmland, Eskilstuna


Överläkare inom psykiatri och beroendemedicin!
Region Sörmland


Sjuksköterska till vår Självdialysmottagningen i Rosenlund
Karolinska Universitetssjukhuset


Nyfiken på kompetensår? Vi söker sjuksköterskor till Tema Inflammation och Infektion
Karolinska Universitetssjukhuset


Biomedicinsk analytiker till klinisk fysiologi, Sunderby Sjukhus
Region Norrbotten


Specialist i nuklearmedicin
Region Sörmland


Nyexaminerad sjuksköterska till Dialysmottagning
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare i klinisk fysiologi eller kardiologi
Region Sörmland


Specialist i Allmänmedicin, Helsa vårdcentral Älta
Helsa Primärvård Sverige AB


Akutläkare till Nyköping lasarett
Region Sörmland


Biomedicinska analytiker till Laboratoriemedicin, Sunderby sjukhus, Luleå
Region Norrbotten


Södersjukhusets Dialys dagvård söker Planeringsansvarig sjuksköterska/ arbetsledare
Karolinska Universitetssjukhuset


Behandla patienter du inte träffar någon annanstans- sjuksköterska till Reuma, Hud och Njurmedicin, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare eller överläkare? Fortsätt din karriär hos oss!
Region Sörmland, Nyköping


Specialistläkare till Akutkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna
Region Sörmland

annons
annons