Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Vaccinationer, resemedicin i primärvård
Författare Docent , Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus, Lund
Granskare Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Uppdaterad 2017-12-17
Specialitet Vaccination/Resor, Infektion
Skriv ut
annonsBAKGRUND


Denna översikt ger vägledning om de typer av resor för vilka varje vårdcentral bör kunna erbjuda vaccination och annan profylax och summerar samtidigt vilken reseprofylax som bör ordineras.

Vacciner mot polio, difteri/tetanus, hepatit A och kombinationsvaccin för hepatit A och B bör finnas vid varje vårdcentral så att adekvat grundskydd och profylax för resenärer till våra vanligaste resmål kan ges. Alla primärvårdsläkare bör vara väl förtrogna med dessa vacciner och med principerna för malariaprofylax i områden med måttlig malariarisk.

För vissa resmål gäller att det epidemiologiska läget avseende olika sjukdomar inklusive malaria kan variera avsevärt. Detaljkunskaper om smittvägen för en del ovanligare sjukdomar kan även behövas och ibland krävs vaccination med ovanliga eller dyra vacciner. Vaccination och rådgivning för vissa resmål behöver därför handläggas av specialist. Självklart kan dock varje läkare själv utföra även dessa uppgifter om specialkunskaper finns och aktuella rapporter om förändringar i det epidemiologiska läget följs.

Som ett stöd för den läkare som vill ta på sig ansvaret även för resmål utanför de här rekommenderade, finns information från bl a Folkhälsomyndigheten, WHO och 1177.se och dessutom flera kommersiella informationskällor som kontinuerligt uppdateras (se nedan under Referenser/konsensusdokument).
Ett krav för att ta sig an dessa typer av resor är att man kan fullfölja vaccinationsprogrammet i sin helhet.

 

Vissa grundregler
 

 • All ordination av vacciner för reseprofylax utförs av läkare som också är ansvarig för konsekvenserna av eventuella felaktiga ordinationer.
  Ordination av grundvaccination inom barn- och skolhälsovård samt influensa- och pneumokockvaccin i enlighet med givna kriterier, kan utföras av sjuksköterskor med speciell delegation.
   
 • En bra princip är att alla ordinationer och vaccinationer sker på ett ställe.
  I de flesta fall kan man klara sig med ett vaccinationsbesök.
  Det är inte försvarligt att t ex börja med polio- och difteri/tetanusvaccination på vårdcentralen och sedan hänvisa patienten till annan mottagning för kompletterande vaccination mot gula febern eller japansk B-encefalit.
  Påbörja aldrig ett vaccinationsprogram som inte kan fullföljas på optimalt sätt för patienten!
   
 • De vacciner man i första hand bör använda är de som rekvierats via t ex apotek eller SBL Vaccin.
  Att få vaccin utskrivet på individuella recept blir ofta dyrare för patienten. Flera landsting har gemensam upphandling av vaccin och därmed kraftiga prisrabatter.


MALARIAPROFYLAX
 

Malaria är ett problem i stora delar av världen. Läget förändras ständigt med uppblossande lokala epidemier, förändrad resistenssituation mm.

Resistens mot klorokinfosfat finns rapporterad från en mängd håll i Asien, Afrika och Sydamerika. Samtidigt varierar riskerna att utsättas för och insjukna i malaria väldigt mellan olika platser.

Ingen profylaxregim kan sägas vara helt säker. Malariaprofylax för resenärer till ordentliga problemområden bör därför handläggas av specialintresserade läkare.
Alla primärvårdsläkare bör dock vara förtrogna med klorokinfosfat och Malarone som malariaprofylax till de "lågriskområden" som definieras nedan.

Det viktigaste malariaskyddet är att försöka undvika myggstick (moskitnät, myggmedel m m). Impregnerade myggnät kan köpas på en rad infektionskliniker, vaccinationscentraler och friluftsbutiker.


Klorokinfosfat ges i dosen 2 tabl. á 250 mg per vecka till vuxna (2 1/2 tabl. om vikt 75-90 kg, 3 tabl. om vikt ≥90 kg).
Det räcker i princip att börja med klorokinfosfat vid avresan men man bör ta två veckodoser under den första veckan (t ex dag 1 och 4) för att snabbt nå adekvata koncentrationer.

Malariaprofylax med klorokinfosfat måste alltid tas under 4 veckor efter att man lämnat malariaområdet.

Patienter med psoriasis eller epilepsi bör ej ta klorokinfosfat.

Gravida är en riskgrupp för allvarlig malaria och man bör därför vara mer liberal med klorokinfosfat till denna grupp (t ex vid kortresor till områden med förhållandevis liten malariarisk). Samtidigt har de områden där klorokinfosfat rekommenderas som profylax blivit allt färre.

Malarone (atovakvon + proguanil) ges i dosen 1 tablett dagligen till vuxna. Till barn finns Malarone Junior (10-20 kg: 1x1, 20-30 kg 2x1, 30-40 kg 3x1). Man börjar profylaxen senast på ankomstdagen och fortsätter t.o.m. 5-7 dagar efter utresa från malariaområde.

Malarone rekommenderas inte som profylax till gravida och vid amning.

 

Se även nationella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Direktlänk till dokumentet i PDF-format: Folkhälsomyndigheten - Rekommendationer för malariaprofylax.


 

DIARREPROFYLAX/TIDIGBEHANDLING
 

Profylax mot bakteriell diarrésjukdom kan ske med antibiotikaprofylax i enstaka utvalda fall.
OBS! Profylax och tidig antibiotikabehandling (på platsen) av gastroenterit är endast aktuell vid vissa resor till tredje världen!

Antibiotikabehandling är i normalfallet inte indicerad till turister som söker vård för gastroenterit efter hemkomsten.


Antibiotika

Profylax:

Ciprofloxacin 500 mg x 1.

Kan ges till riskpatienter under korta resor (ej mer än 2 veckor) - immunsupprimerade, patienter med kronisk inflammatorisk tarmsjukdom, akyliker, etc.


Tidig behandling:

Ciprofloxacin 500 mg x 2 i 1-3 dagar alt Azitromax 500 mg x 1 i 1-3 dagar (dock ej godkänd indikation i Fass).

Patienten bör instrueras att avvakta några timmar efter symtomdebut, så att man undviker att behandla en självläkande matförgiftning.

Restriktivitet!

I flera länder kan antibiotika köpas receptfritt på apotek - man kan då ge en lapp med dosering och generiskt namn att använda vid behov. Samtidigt bör beaktas risken att patienten inte får en kontrollerad antibiotikaprodukt.


 

PROFYLAX VID OLIKA RESMÅL


EUROPA

Bör kunna handläggas av alla primärvårdsläkare:

Resmål/typ av resaProfylaxKommentar
Kortare resor till Bosnien, Kosovo, Makedonien, Montenegro, Serbien, forna Sovjet (utom Baltikum), Rumänien, Bulgarien, Albanien och TurkietGrundskydd med tetanus/difteri och polio samt hepatit A-skyddDifteriskydd är speciellt viktigt vid resor till delar av forna Sovjet
Alla övriga länderGrundskydd med tetanus/ difteri och polio-


Bör handläggas av speciellt intresserade/specialmottagningar:

Vid längre tids vistelse (>3 månader) i forna Sovjet (utom Baltikum), Rumänien, Bulgarien, Albanien, Turkiet och delar av forna Jugoslavien kan vaccination mot hepatit B eller tbc (för barn) vara aktuell. I Turkiet kan även tyfoidvaccination behövas i enstaka fall.


 

MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA

Bör kunna handläggas av alla primärvårdsläkare:

Resmål/typ av resaProfylaxKommentar
Kortare resor (≤3 veckor)Grundskydd med tetanus/difteri och polio samt hepatit A-skyddVid vallfärdsresor till Mecca krävs meningokockvaccin.


Bör handläggas av speciellt intresserade eller specialmottagningar:

Vid längre tids vistelse i dessa länder kan t ex vaccination mot tyfoid, hepatit B eller tbc (för barn) vara aktuell. Malaria förekommer i låg frekvens i delar av området.


 

ÖVRIGA ASIEN

Bör kunna handläggas av alla primärvårdsläkare:

Resmål/typ av resaProfylaxKommentar
Affärsresor och kortare (≤3 veckor) turistresor under ordnade förhållanden till alla viktiga storstäder och till Japan, Sydkorea, Taiwan, Kina, Filippinerna, Thailand, Vietnam, Malaysia (utom Borneo), Sumatra, Java, Bali, Maldiverna, Sri Lanka, Indien, Pakistan samt till badturistorter (inklusive utflykter med enstaka övernattningar på landsbygd).Grundskydd med tetanus/difteri och polio samt hepatit A-skydd, men inte medikamentell malariaprofylaxBesökare som övernattar på landsbygden på indonesiska öar öster om Lombok bör erbjudas malariaprofylax (Lariam eller Malarone). Man kan avstå från hepatit A-skydd vid resor till Japan. Malariaprofylax är sällan aktuell i Kina. Vaccination mot japansk B-encefalit kan vara aktuell vid lokal epidemi.
Kringresande med flera övernattningar på landsbygden i Bhutan, Nepal, Laos, Kambodja, Myanmar, östra Indonesien och på Borneo.Grundskydd med tetanus/difteri och polio, hepatit A-skydd samt malariainformation. Malariaprofylax (Malarone) kan övervägas.Vaccination mot japansk B-encefalit kan vara aktuell vid lokal epidemi.


Bör handläggas av speciellt intresserade eller specialmottagningar:

Vid resor >3 veckor, vid mycket kringresande på ovanstående resmål eller vid primitiva förhållanden bör hepatit B-, japansk B-encefalit-, tyfoid- och koleravaccination övervägas, liksom vaccination mot tbc vid långvarig vistelse för barn. Resor till vissa områden i Asien kan kräva speciell malariaprofylax och/eller kvalificerad rådgivning.


 

AFRIKA SÖDER OM SAHARA

Bör kunna handläggas av alla primärvårdsläkare:

Resmål/typ av resaProfylaxKommentar
Affärsresor och kortare (≤3 veckor) turistresor under ordnade förhållanden till Sydafrika (om man ej ämnar besöka de nordöstra delarna nära Moçambique), Namibia (om man ej reser till den nordligaste fjärdedelen), södra Botswana samt Mauritius, Réunion och SeychellernaGrundskydd med tetanus/difteri och polio samt hepatit A-skydd, men inte malariaprofylax och inte gula febern-vaccinationVid längre vistelser eller vid primitiva förhållanden bör hepatit B- och tyfoidvaccination övervägas och sannolikheten för utfärder in i malariaområden diskuteras.
Malariaprofylax behövs vanligen inte vid enstaka övernattningar i nationalparker i Sydafrika (t ex Krugerparken). Vid flera övernattningar kan Malarone övervägas (under nationalparks¬vistelsen plus 5-7 dagar).


Bör handläggas av speciellt intresserade eller specialmottagningar:

Övriga resor i Afrika bl a p g a risken för malaria och gula febern.


 

AUSTRALIEN OCH OCEANIEN

Bör kunna handläggas av alla primärvårdsläkare:

Resmål/typ av resaProfylaxKommentar
Australien och Nya ZeelandGrundskydd med tetanus/difteri och polio-
Kortare resor (≤3 veckor) till öar i Stilla Havet (förutom nedanstående)Grundskydd med tetanus/difteri och polio samt hepatit A-skyddVid längre resor till dessa öar bör hepatit B- och tyfoidvaccination övervägas


Bör handläggas av speciellt intresserade eller specialmottagningar:

Resistent malaria är vanligt förekommande på Vanuatu, Papua Nya Guinea samt Solomonöarna, varför resenärer dit bör ha rådgivning av speciellt intresserad läkare.


 

NORD- OCH MELLANAMERIKA, VÄSTINDIEN

Bör kunna handläggas av alla primärvårdsläkare:

Resmål/restyp ProfylaxKommentar
USA och KanadaGrundskydd med tetanus/difteri och polio-
Kortare resor (≤3 veckor) till Mexiko, Mellanamerika och VästindienGrundskydd med tetanus/difteri och polio samt hepatit A-skyddVid flera övernattningar på landsbygden i låglandsdelar av Mellanamerika, Haiti och Dominikanska Republiken kan malariaprofylax med Klorokinfosfat övervägas


Bör handläggas av speciellt intresserade eller specialmottagningar:

Vid längre vistelse i Mexico, Mellanamerika samt på Haiti och Dominikanska republiken bör bl a hepatit B- och tyfoidvaccination övervägas. Gula febern-vaccination rekommenderas till resenärer till Dariénprovinsen i Panama (öster om kanalen).


 

SYDAMERIKA

Bör kunna handläggas av alla primärvårdsläkare:

Resmål/typ av resaProfylaxKommentar
Kortare resor (≤3 veckor) till Sydamerikas storstäder och turistorter, kustprovinserna i Brasilien (upp till Amazonasbäckenet), Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay samt höglandsområden i AndernaGrundskydd med tetanus/difteri och polio samt hepatit A-skyddGränspassager i de andinska länderna kan underlättas av ett bevis på gula febernskydd. Malariaprofylax med Malarone kan vara aktuell vid flera övernattningar på landsbygden i Amazonas.


Bör handläggas av speciellt intresserade eller specialmottagningar:

Om en längre vistelse planeras i dessa länder bör ofta hepatit B-, tyfoid- och i vissa fall koleravaccination övervägas, liksom vaccination mot tbc vid långvarig vistelse för barn. Vid kringresande eller längre vistelse i övriga Sydamerika är oftast gula febern-vaccination aktuell och det lokala malarialäget bör diskuteras med speciellt intresserad läkare.


 

ICD-10

Läkemedel mot diarréer T47.6
Vaccination avseende polio Z24.0
Vaccination avseende rabies Z24.2
Vaccination avseende gula febern Z24.3
Vaccination avseende mässling enbart Z24.4
Vaccination avseende röda hund enbart Z24.5
Vaccination avseende difteri-stelkramp-kikhosta i kombination Z27.1
Vaccination mot difteri + tetanus (DT) Z27.1A
Vaccination mot difteri + tetanus + pertussis (DPT) Z27.1B
Vaccination avseende mässling-påssjuka-röda hund Z27.4
Vaccination avseende virushepatit Z24.6
Vaccination avseende kolera enbart Z23.0
Vaccination avseende tyfoid-paratyfoidfeber enbart Z23.1

 

Viktiga konsensusdokument och länkar
 

 1. www.1177.se ägs landstingsgemensamt och innehåller landspecifik information)
 2. Reserådet.
 3. Folkhälsomyndigheten (171 82 Solna) www.folkhalsomyndigheten.se
 4. VaccinationsGuiden AB (Apotekareg. 13E, 582 24 Linköping) www.vaccinationsguiden.se
 5. International Travel and Health, Vaccination requirements and health advice, WHO www.who.int/ith/


Blanketter

För medtagande av läkemedel på resan
 

Läkarintyg, narkotikaklassade läkemedel

Läkarintyg, insulinsprutor

Läkarintyg, trombosprofylax

Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 241

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Vaccinationer, resemedicin i primärvård

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Legitimerade läkare sökes till KRY
Högtillgänglig vård


Vill du vara med och göra skillnad? Vi utlyser nu 60 st ST-befattningar.
Västerbottens Läns Landsting


Vi söker kardiolog på hel- eller deltid
Stockholm Heart Center


Vi tar emot remisser för kardiologisk konsultation och klinisk fysiologi. Korta väntetider.
Stockholm Heart Center


Allmänläkare, ST-läkare, leg läkare
Oden vårdentral i Falköping


ST-läkare Geriatrik
Kompetenscentrum för internmedicin och geriatrik, Sunderby sjukhus


ST-läkare i Internmedicin
Medicinkliniken i Karlskrona


ST-läkare Neurologi
Kompetenscentrum för internmedicin och geriatrik, neurologsektionen, Sunderby sjukhus


Specialistläkare/ Överläkare - Nefrologi
Länssjukhuset i Kalmar


Klinisk fysiolog
Stockholm Heart Center


Läkare till Bra Liv nära. Jobba både digitalt och på en av våra vårdcentraler.
Vårdcentralerna Bra Liv


Specialistläkare till neuropsykiatriskt team, Psykiatrimottagning Centrum
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatrimottagning Centrum


I pröva-på-kursen 48H får du ta del av vår verklighet. Sök nu!
Försvarsmakten


Specialistläkare
Doktor24


Hur är det att arbeta på Akademiska sjukhuset?
Läs mer här!

annons