Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Colon irritabile, IBS (Irritable Bowel Syndrome)
Författare Professor , Gastrocentrum/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Granskare Allmänläkare Helen von Sydow, /
Uppdaterad 2017-05-08
Specialitet Gastroenterologi
Skriv ut
Patientbroschyr
Välkommen till mag- och tarmförbundetBAKGRUND


Colon irritabile anses vara en av de vanligaste sjukdomarna i världen. Fler än var tionde person har besvär som kan hänföras till diagnosen colon irritabile.

Trots att sjukdomen är vanlig saknas idag kunskap om orsakerna till colon irritabile.
Sjukdomen har länge givits en psykosomatisk förklaring, men senare tids forskning talar mer för att symtombilden vid colon irritabile är ospecifik och kan ha många olika förklaringar.

Colon irritabile debuterar vanligen mellan 10 och 40 års ålder. Det är ovanligt att colon irritabile debuterar efter 40 års ålder.

 


SYMTOM
 

 • De typiska symtomen vid colon irritabile är buksmärtor och oregelbunden tarmfunktion.
   
 • Många patienter har omväxlande diarré och förstoppning medan andra kan ha huvudsakligen besvär med diarré.
   
 • En mindre andel har huvudsakligen förstoppning.
   
 • Utspändhet eller uppkördhet i buken är också vanligt, liksom besvär av gaser i tarmen.


DIAGNOS
 

Det finns inga symtom, kliniska fynd eller laboratorieprover som kan användas för att med säkerhet fastställa diagnosen colon irritabile.

Diagnosen ställs genom att patientens besvär uppfyller ett antal symtomkriterier och att andra orsaker till besvären har kunnat uteslutas.


Symtomkriterier (Rome-IV kriterierna)
(Efter Lacy et al. Gastroenterology 2016; 150:1393-1407)

Återkommande besvär av buksmärta under minst 1 dag per vecka de senaste 3 månaderna, symtomdebut för minst 6 månader sedan och som uppvisar minst två av följande tre karaktäristika:

 

1. Förändring med tarmtömning

2. Association med förändrad avföringsfrekvens

3. Association med förändrad avföringskonsistens

Undergruppering av colon irritabile kan göras utifrån en standardiserad skala för avföringens konsistens (Bristol Stool Form Scale (Efter Lewis & Heaton, Scand J Gastroenterol. 1997; 32: 920-4)).

1. Colon irritabile med övervägande förstoppning (IBS-C*) – hårda avföringar (Bristol 1-2) 25% och lösa avföringar (Bristol 6-7) < 25% av antalet avföringar.

2. Colon irritabile med övervägande diarré (IBS-D) – lösa avföringar (Bristol 6-7) 25% och hårda avföringar (Bristol 1-2) < 25% av antalet avföringar.

3. Colon irritabile med blandade tarmvanor (IBS-M) – hårda avföringar (Bristol 1-2) 25% och lösa avföringar (Bristol 6-7) 25% av antalet avföringar.

4. Ej klassificerbar colon irritabile (IBS-U) – Otillräckligt avvikande avföringsmönster för att kvalificera för någon av grupperna 1-3.

* IBS = irritable bowel syndrome


 


UTREDNING
 

 • Den svåraste delen av diagnostiken är att utesluta organisk orsak till besvären.
 • Ju längre symtomen har funnits och ju yngre patienten är, desto mindre bör utredningen vara.
 • En noggrann sjukhistoria med särskild inriktning på allvarliga symtom som viktnedgång och gastrointestinal blödning.
 • Status inklusive rektoskopi.
 • Enkla laboratorieprover med inriktning på blödning och inflammation (B-SR, B-Hb, B-LPK, S-Albumin och F-Hb) bör alltid tas.
 • Hos patienter med diarré över 40 år bör coloskopi utföras.
 • Patienter med övervägande diarré bör alltid utredas noggrant enligt principer för diarréutredning.
Behandlingsöversikt: Diarré - utredningBEHANDLING
 

 • Det saknas för närvarande generellt effektiv medicinsk behandling av colon irritabile.
   
 • Det är vanligt att patienter med colon irritabile upplever försämring efter intag av viss typ av föda. Ofta föreligger en intolerans mot fermenterbara kolhydrater. Genom att undvika födoämnen som försämrar besvären kan patienterna till viss del lindra verkningarna av sin sjukdom.

  Länk till PM "Colon irritabile, IBS (Irritable Bowel Syndrome) - kostbehandling"
   
 • Patienter med förstoppning kan uppleva viss förbättring av bulkmedel (Inolaxol, Vi-Siblin, Lunelax, Fiberform) och drygt hälften (54%) förbättras både avseende förstoppning och buksmärta av sekretionsstimuleraren linaklotid (Constella).
   
 • Flatulens kan ibland lindras med dimetikon (Minifom, Dimetikon).
   
 • Hos patienter med diarré kan stoppande mediciner som loperamid (Dimor, Loperamid, Imodium, Primodium) vara av värde.
   
 • Opioider i smärtstillande syfte bör inte användas vid colon irritabile då denna diagnos kan medföra en ökad risk för opioidinducerad hyperalgesi.
   
 • Så kallad probioisk behandling har prövats vid colon irritabile men resultaten är inte tillräckligt entydiga för att sådan behandling skall kunna rekommenderas.
   
 • Kognitiv beteendeterapi, hypnosbehandling och medveten närvaro har generella effekter på symtomupplevelse och livskvalitet som kan vara av värde för patienter med colon irritabile.


Uppföljning
 

När diagnosen väl har kunnat fastställas, finns sällan orsak till rutinmässiga medicinska kontroller av patienter med colon irritabile. Vid svårare former av colon irritabile finns risk för upprepad arbetsoförmåga under enstaka dagar vilket kan behöva uppmärksammas ur försäkringsmedicinsk synvinkel.

 

Länkar
 

Colon irritabile, IBS (Irritable Bowel Syndrome) - kostbehandling

Diarré - utredning


ICD-10

Irritabel tarm utan diarré K58.9
Irritabel tarm med diarré K58.0

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
K58 Irritabel tarm

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 233

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Colon irritabile, IBS (Irritable Bowel Syndrome)

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Specialistläkare/Överläkare inom ortopedi
Södra Älvsborgs Sjukhus, Ortopedkliniken


Specialistläkare AnOpIVA-Barnsektionen
Verksamhetsområde Anestesi, Operation och Intensivvård


Sjuksköterska
Barnakutmottagningen i Solna


AT-läkare
Skånes universitetssjukhus i Malmö/Lund


Sjuksköterska
Blodbussen


Erfaren sjuksköterska
intermediärvårdsavdelningen i Solna


Öron- näsa- hals Specialist/Överläkare
Öron- näsa- halskliniken Region Sörmland (ÖNH), Eskilstuna, Katrineholm eller Nyköping


Sjuksköterska
Akutmottagningen, Nyköping


Sjuksköterska kirurgiska vårdavdelningen
Kirurgi och urologi, Nyköpings lasarett


Intermediärvårds- sjuksköterska till Barnintensiven (BIVA)
Akademiska sjukhuset


Pedagogiska läkartjänster
Akademiska sjukhuset


AT-läkare
Höglandssjukhuset Eksjö, Länssjukhuset Ryhov, Värnamo sjukhus


Allmän- eller akutläkare till förbandsplats i Mali
Försvarsmakten


Doktor24 anställer legitimerade läkare som är i början av i sin karriär
Medical Operations


Sjuksköterska till resursenheten
Vårdplatsenheten Kullbergska sjukhuset Katrineholm


Intensivvårdssjuksköterska/ Barnsjuksköterska
Barnintensiven, Barn PMI, Solna


AT-läkare
Region Blekinge


AT-läkare
Lasarettet Trelleborg


AT-läkare
Lasarettet i Landskrona


Verksamhetschef Akademiska laboratoriet
Verksamhetsområde Akademiska laboratoriet


Specialistläkare/biträdande överläkare
Akademiska barnsjukhuset


Sjuksköterska
Funktionsområde Inflammation, avdelning K84


Specialistläkare/Överläkare till Palliativ enhet
Södra Älvsborgs Sjukhus, Klinik för Nära Vård, Palliativt team


AT-läkare
Region Norrbotten


Sjuksköterska
barnneurologimottagningen/ dagvården i Solna


AT-läkare
Hässleholms sjukhus


ST-läkare
Onkologikliniken Sörmland, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska
IBD Mag- Tarmmottagning


Biträdande överläkare AnOpIVA-Barnsektionen
Verksamhetsområde Anestesi, Operation och Intensivvård


Röntgensjuksköterskor
Radiologiska kliniken, Kullbergska sjukhuset Katrineholm

annons
annons
annons