Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
annons
Diarré - utredning
Författare Professor , Gastrocentrum/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Granskare Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Uppdaterad 2017-05-04
Specialitet Gastroenterologi
Skriv ut
annons


BAKGRUND


Med diarré menas ett ökat antal avföringar per dygn (fler än 3 avföringar) och att avföringen har lös konsistens.

Diarré är en följd av obalans mellan sekretion och digestion i tunntarmen och motilitet och absorption i grovtarmen.

Diarré av tillfällig art kan orsakas av virus- och bakterieinfektioner samt bakterietoxiner.

Kronisk diarré (sedan mer än 4 veckor) bör alltid föranleda utredning.


Anamnes


Anamnesen är det viktigaste verktyget för att komma åt orsaken till diarré.

Durationen och svårighetsgraden (irriterande/oroande/invalidiserande) ger upplysning om behovet och omfattningen av utredning.

Kort anamnes och svåra besvär indikerar angelägen utredning.

 • Tidigare känd tarmsjukdom, diabetes eller thyreoideasjukdom
 • Epidemiologiska uppgifter (utlandsvistelse, andra insjuknade)
 • Tidigare bukoperationer eller strålbehandling (bakteriell överväxt)
 • Alkoholöverkonsumtion (störd motilitet, pankreasinsufficiens)
 • Läkemedel (NSAID, laxantia, antibiotika, protonpumpshämmare)
 • Aggraverande faktorer (speciella födoämnen, mjölk, fet mat)


SYMTOM
 

 • Lös avföring som flyter på vattnet och är svår att spola ner (malabsorption, maldigestion)
 • Nattliga diarréer (sekretorisk diarré)
 • Imperativa trängningar, blod- och slemtillblandning (inflammatorisk tarmsjukdom, tumör)
 • Viktnedgång, matleda (malignitet)
 • Feber (inflammatorisk tarmsjukdom, infektion)


GRUNDLÄGGANDE UTREDNING


En basal diarréutredning bör förutom anamnes omfatta rektoskopi och laboratorieprover:


 • B-Hb, B-Ery-MCV, B-LPK
 • S-Järn, S-Ferritin, S-B12, B-folat
 • B-SR, P-CRP, S-albumin
 • S-Na, S-K, S-kreatinin
 • B-glukos, S-TSH, S-T4
 • F-Hb x 3


Några typiska blodkemiska mönster vid diarré

Bakomliggande orsakHbMCVJärnFerritinB12/FolatAlbuminCRP/SR
Malabsorption---(-)-(-)N
Inflammation-N-NN-+
Blödning----NNN

- = sänkt; (-) = normalt eller lätt sänkt; N = normalt; + = förhöjt

Vid misstanke om infektionsgenes bör dessutom avföringsprov tas vid 3 tillfällen för odling, bestämning av Clostridium difficile toxin samt för påvisande av cystor och maskägg. Parasitologisk diagnostik görs numera med PCR för de tre vanligaste parasiterna (Giardia intestinalis, Enamoeba histolytica och Cryptosporidier.

Vid misstanke om celiaki kan transglutaminasantikroppar ge stöd för diagnosen.

Vid misstanke om laktosmalabsorption är genetisk analys av LCT-13910 C>T av värde. Personer med genotyperna TT och CT är laktostoleranta medan de med genotypen CC är laktosintoleranta. Laktosmalabsorption kan även vara sekundär till generell skada på tunntarmsluddet vid t.ex. celiaki.

Bestämning av F-kalprotektin, som är en markör för inflammatorisk aktivitet i tarmslemhinnan, kan användas för att identifiera patienter som bör undersökas med koloskopi. Värden < 50 µg/g utesluter betydelsefull inflammation. Patienter med funktionell tarmsjukdom kan ha lätt förhöjda värden för F-kalprotektin medan värden >400 µg/g huvudsakligen ses vid inflammatorisk tarmsjukdom.


 

HANDLÄGGNING


Den grundläggande utredningen bör leda till att patientens diarré kan hänföras till endera av följande fem grupper med olika handläggning.

1. Infektion (ev samråd med infektionsspecialist)

2. Inflammation (samråd med eller remiss till gastroenterolog)

- F-Kalprotektin
- Ileocoloskopi
- MRT tunntarm

3. Malabsorption (samråd med eller remiss till gastroenterolog)

- DNA-analys av LCT-13910 C>T (laktosmalabsorption)
- F-Elastas (pankreasinsufficiens)
- Laktulos-H2-utandningstest eller motsvarande (bakteriell överväxt)
- SeHCAT, S-7-OH-kolestenon (gallsaltsmalabsorption)

4. Tumörmisstanke (samråd med gastroenterolog eller kirurg)

- Coloskopi
- Vid misstanke om neuroendokrin tumör remiss till specialist

5. Motilitetsrubbning (samråd med eller remiss till gastroenterolog)

- Snabb tarmpassage kan ses vid hyperthyreos, efter ventrikelresektion, laxantiamissbruk men också vid t ex stress.
- Diabetesneuropati
- Enteral dysmotilitet

 

BEHANDLING
 

Den viktigaste principen för behandling av kronisk diarré är att i första hand rikta behandlingen mot den underliggande orsaken, i andra hand mot de patogenetiska mekanismerna och i tredje hand mot själva symtomet diarré.

Om specifik behandling och kostråd inte hjälper kan symtomatisk behandling ges med loperamid (Dimor, Loperamid, Imodium, Primodium).
Doseringen är individuell och varierar vanligen mellan 2-16 mg per dygn.

 

ICD-10

Funktionell diarré K59.1
Förändrade avföringsvanor R19.4

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
K59 Andra funktionsrubbningar i tarmen
R19 Andra symtom och sjukdomstecken från matsmältningsorganen och buken


Referenser

AGA Technical Review on the evaluation and management of chronic diarrhea. Gastroenterology 1999; 116: 1464-86.

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 232

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Diarré - utredning

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Verksamhetschef till ambulanssjukvården Sörmland
Region Sörmland


Med kvinnosjukvård i fokus! Överläkare/Specialist med forskningsintresse
Region Sörmland


Strålspecialist/Överläkare eller Specialistläkare inom Onkologi Onkologkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna
Region Sörmland


Var med från början i våra nya lokaler! Vi söker sjuksköterska till Gastromedicin och Endokrin i Solna.
Karolinska Universitetssjukhuset


ST-läkare till fysiologiska enheten i Gävle
Region Gävleborg


Röntgensjuksköterska till Länsklinik Bild- och funktionsmedicin, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Ansökan är öppen för 48 H – en pröva-på kurs för legitimerad personal.
Försvarsmakten


Sjuksköterska till utbildningsmöjlighet inom den barnkirurgiska slutenvården i Solna
Karolinska Universitetssjukhuset


Röntgensjuksköterskor till radiologiska kliniken
Region Sörmland


Psykolog/PTP-psykolog till psykiatriska öppenvårdsmottagningen Bollnäs
Region Gävleborg


Överläkare till ortopedisk kirurgi Ortopedkliniken Nyköpings lasarett
Region Sörmland


Sjuksköterska sökes till Funktionsområde Inflammation, avdelning K84
Karolinska Universitetssjukhuset


Överläkare inom psykiatri och beroendemedicin!
Region Sörmland


Skolsköterska Dammsdal, Vingåker
Region Sörmland


Sjuksköterska/natt till GAVA, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Sjuksköterska till Avdelning 46 hjärta/kärl, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Vill du vara med i satsning på arbetsmiljön? Vi söker specialistläkare! Kvinnokliniken Mälarsjukhuset/ Kullbergska sjukhuset
Region Sörmland


Sjuksköterska sökes till allmänpsykiatriska avdelningen Psykiatriska kliniken i Nyköping
Region Sörmland


Specialistläkare eller överläkare? Fortsätt din karriär hos oss!
Region Sörmland, Nyköping


Distriktssköterska/ BVC sjuksköterska till Mjölkuddens hälsocentral, Luleå
Region Norrbotten


ST-läkare till Psykiatrin, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Allmänspecialist till Öjebyn, Hällans hälsocentral, Piteå
Region Norrbotten


Operationssjuksköterska till operationsavdelningen Anestesikliniken Nyköpings lasarett
Region Sörmland


Sjuksköterska till högspecialiserad vård inom lungkirurgi och lungonkologi
Karolinska Universitetssjukhuset


Fysioterapeut till Kullbergska sjukhuset öppenvård och slutenvård Paramedicin, Kullbergska sjukhuset Katrineholm
Region Sörmland


Sjuksköterska till Transplantation
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare till Akutkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna
Region Sörmland


Biomedicinska analytiker till Laboratoriemedicin, Sunderby sjukhus, Luleå
Region Norrbotten


Sjuksköterska till framtidens vårdavdelning Akutvårdsavdelningen på Nyköpings lasarett
Region Sörmland


Behandla patienter du inte träffar någon annanstans- sjuksköterska till Reuma, Hud och Njurmedicin, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset

annons
annons
annons
annons