Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

Denguefeber
Författare Professor , Infektion/Göteborgs Universitet
Granskare Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Uppdaterad 2019-05-23
Specialitet Infektion, Virologi
Skriv ut
annons

BAKGRUND
 

Denguefeber orsakas av ett virus tillhörande gruppen flavivirus och sprids via myggor inom Aedessläktet. Globalt beräknas ungefär 100 miljoner personer per år drabbas av sjukdomen. Denguevirus finns i fyra ganska lika, men ändå antigenskilda serotyper. Detta innebär att man kan återinfekteras efter genomgången sjukdom. Förutom människor kan sannolikt vissa apor fungera som reservoar. Sjukdomen smittar inte mellan människor.

Den första beskrivningen av denguefeber är från slutet av 1700-talet. Ett stort utbrott i Sydostasien efter andra världskriget har därefter spritt sig över den tropiska delen av världen. Sjukdomen är vanlig i Indien, Sydostasien, Brasilien och Kuba. 100-200 fall rapporteras årligen i Sverige. De flesta har smittats i Thailand och en del i Indien. Singapore, Keraladistriktet i södra Indien och Filipinerna har speciellt uppmärksammats sista tiden. I USA har man sett en del fall från södra Florida.

 

Extern länk till bild - geografisk utbredning av denguefeber


 

SYMTOM
 

Denguefeber

Akut hög feber, huvudvärk, rygg-muskel-och ledsmärtor och ibland konjunktivit. Efter några dagars sjukdom uppträder ofta ett finprickigt exantem (liknar mässlingutslag, se fig 1) som främst ses på fotryggen och i armhålor. Exantemet bleknar efter några dagar och då kommer inte sällan skarpt välavgränsade hudpeteckier framför allt på armar och bens extensorsidor. Oftast godartat förlopp och vissa får enbart övergående feber 2-7 dagar.
 

Dengue.jpg

Fig 1. Exantem


Hemorragisk denguefeber

En ovanligare, men allvarlig, form som sällan drabbar turister. Barn under 1 år löper störst risk vid primär infektion, medan äldre barn och vuxna anses drabbas av denna komplikation vid upprepad exposition. Febern pågår 2-7 dagar i kombination med illamående, kräkningar, buksmärtor, led-och muskelsmärtor och huvudvärk. Sjukdomen övergår därefter i en hemorragisk klinisk bild med blödningar från slemhinnor, till exempel munslemhinna, gastrointestinalt och i huden. Peteckier är vanliga.

 

Dengue_2.jpg

Fig 2. Bild som visar hur hemorragisk dengue kan se ut på solbränd och icke solbränd hud. De ljusa partierna är normal hud (Bild från Rickard Eitrem, Karlskrona).

De små kapillärerna blir vid dengueblödning extremt permeabla, vilket förorsakar vätskeutflöde från blodkärlen. Hypovolemi och cirkulatorisk chock som kallas hemorragisk denguechock kan utvecklas.
Dessa fall har ofta högt Hb och hematokrit. Dödligheten är hög om inte adekvat vätskebehandling ges.


 

INKUBATIONSTID
 

 • 5-10 dagar

 

UTREDNING
 

 • Trombocytopeni, mer uttalad i svåra fall.
   
 • Leukopeni, vanligt.
   
 • Leverstatus, ofta lätt förhöjda transaminaser.
   
 • CRP- ofta lätt förhöjt kring 50 mg/L.
   
 • Serologi, Elisa IgM och IgG (skickas till Folkhälsomyndigheten) Obs! ange tid för insjuknande. IgM kan vara negativt de första 5 dagarna. För tolkning i relation till tid för insjuknande se nedan:
Antikroppsutveckling vid dengueinfektion


 • PCR-test finns men används sällan och är bara positiv i blod första 5 dagarna.
   
 • Tourniquet-test; innebär att man med hjälp av en blodtrycksmanschett lägger på ett tryck mellan systoliskt och diastoliskt i 5 minuter och sedan räknar antal peteckier på överarmens insida. Över 20 peteckier på en 2,5 kvadratcentimeters area anses onormalt. Denna test används på många håll men har relativt låg specificitet.


BEHANDLING
 

 • Adekvat vätsketillförsel

 

PROFYLAX
 

Undvik myggstick med rätt klädsel och myggmedel. Vaccin finns registrerat i flera länder men inte i Sverige. FDA har nyligen godkänt ett vaccin (Dengvaxia) med stora restriktioner för användning. Rekommenderas endast till barn 9-16 år som bor i endemiskt område. Aedesmyggan är, till skillnad från andra myggor, aktiva även under dagtid. Myggan finns även i stadsmiljö.


 

KOMPLIKATIONER
 

Encefalit. Långvarig trötthet.

 

Övrigt
 

Denguefeber är anmälningspliktigt enligt smittskyddslagen.

 

ICD-10

Denguefeber A90.9
Hemorragisk denguefeber A91.9

 

Referenser
 

 • Mandell Infectious Diseases, Sixth edition sid 1929-1930
   
 • https://www.cdc.gov/dengue/
   
 • Sjukdomsinformation om denguefeber, Folkhälsomyndigheten. Länk
   
 • Villar et al. Efficacy of a tetravalent dengue vaccine in children in Latin America. New Engl J Med 2015; 372:113-123. Länk
Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 2283

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Denguefeber

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Specialist- eller överläkare infektionssjukdomar
Region Gotland


Legitimerade läkare & specialistläkare för utveckling av framtidens sjukvård
Product Development - Stockholm


Två specialistläkare till ögonsjukvården Sörmland
Ögonsjukvården Sörmland, Mälarsjukhuset Eskilstuna och Nyköpings lasarett


Sjuksköterska/ endoskoperande -sjuksköterska till endoskopienheten
Endoskopimottagningen Nyköpings lasarett


Doktor24 söker sjuksköterskor till framtidens vårdmottagningar i Stockholm
Medical Operations - Stockholm


Specialistläkare med sektionsledaransvar för ultraljud/ specialistmödravård
Kvinnokliniken, Nyköpings lasarett


Läkarchef och medicinsk rådgivare till infektions- och lungkliniken
Mälarsjukhuset Eskilstuna


​Doktor24 söker specialister i allmänmedicin - tillsammans skapar vi hållbar digifysisk vård
Medical Operations


Sjuksköterska till endoskopimottagningen
Kliniken för kirurgi och urologi, Nyköping lasarett


Legitimerad psykolog erbjuds arbete hos oss!
Psykosmottagningen, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Psykolog med intresse personlighetsstörningar
Psykiatrisk öppenvårdsmottagning Nyköping


Specialistläkare till akutkliniken
Akutkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska till psykiatriska akutmottagningen
Psykiatriska kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Vårdenhetschef ögonmottagningen Eskilstuna
Ögonmottagningen, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Tjänstgör tidvis i Försvarsmakten
Försvarsmakten


Verksamhetschef till anestesikliniken
Anestesikliniken i Nyköping


Chefsläkare till behandlingshem sökes!
Stockrosen vård & omsorg

annons