Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

Badsårsfeber
Författare Docent (infektion), överläkare , Blekinge Kompetenscentrum/Region Blekinge
Granskare Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Uppdaterad 2019-11-05
Specialitet Infektion
Skriv ut
annons

BAKGRUND
 

Orsaker/predisponerande faktorer
 

 • Bad i bräckt (eller sött) vatten
 • Hudskada, t ex bensår
 • Traumatiskt sår under bad
 • Immunsupprimerade
 • Äldre/åldringar
 • Hög badvattentemperatur

Etiologi och sjukdomsbilder

Vibrioner av olika slag – oftast Vibrio cholerae (non-O 1, non-O 139), Vibrio vulnificus. En liknande sjukdomsbild beskrevs från Halland 2014 och orsakades av Shewanella algae. I USA är antalet fall av Vibrio vulnificus i kraftigt stigande. V. vulnificus kan förekomma som primär sepsis, d v s utan sår som ingångsport.
 

Badsårsfeber är en allvarlig sjukdom men bakterien kan orsaka flera andra typer av lindrigare infektioner: diarré (som inte är kolera), sårinfektion, extern otit och någon gång mediaotit. Dessa infektioner är betydligt vanligare och kallas inte badsårsfeber. År 2018 anmäldes 135 inhemskt smittade vibrioinfektioner enligt SmL. Detta var alla tiders högsta antal. Smittskyddsläkaren i Blekinge gjorde en sammanställning av de invasiva fallen i Sverige under sommaren 2018. Det inträffade 43 invasiva fall varav 2 avled. De flesta fick initialt endast grampositiv behandling. Under 2019 är totalsiffran för inhemska fall till dags dato 34 fall i FHMs register.


 

SYMTOM
 

 • Smärtsam sårinfektion
 • Akut feber
 • Allmänpåverkan


KLINISKA FYND
 

 • Sårinfektion med feber
 • Ömhet
 • Erysipelas
 • Sepsis med eller utan chock
 • Nekrotiserande fasciit

Badsårsfeber_88_år_jpeg.jpg

Bild 1 En 88-årig man som hade ett bensår som blev infekterat med V. cholerae. Patienten hade 41 graders feber, men blododlingarna var negativa. Kunde skrivas hem efter en veckas vårdtid.

 

Badsårsfeber_jpeg.jpg

Bild 2 En 80-årig man med badsårsfeber. Patienten hade multiorgansvikt. Man fick amputera vänster ben och göra fasciotomi på höger underben för att rädda detta, men patienten avled efter sex veckor trots intensivvård.
DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

Badsårsfeber kan inte kliniskt skiljas från: 

UTREDNING/PROVTAGNING
 

 • Anamnes
  Har patienten exponerats för söt- eller bräckt vatten nyligen?
  (inkubationstid 1-3 dagar)
   
 • Ta sårodling!
  Mikrobiologen hittar denna bakterie även om man inte specifikt efterfrågar "vibrioner?"


BEHANDLING
 

Det är viktigt att känna till att vibrioner är gramnegativa bakterier som har naturlig resistens mot antibiotika med grampositivt spektrum, exv fenoximetylpenicillin (Kåvepenin), flukloxacillin (Heracillin) och klindamycin (Dalacin).

Däremot är de i allmänhet känsliga för bredspektrumantibiotika som täcker gramnegativa bakterier, exv meropenem (Meronem), piperacillin/tazobactam, ciprofloxacin (Ciproxin) och cefalosporiner. Även Shewanella är en gramnegativ bakterie.

Det finns inga behandlingsstudier för denna typ av infektioner utan administrationssätt, doser och behandlingstider följer vanliga regler för respektive infektionstyp; mjukdelar, sepsis o s v.


 

PROGNOS
 

Prognosen är avhängig bl a sjukdomsduration (initialt felaktig behandling!), underliggande sjukdomar och ålder. Att förutsäga prognosen tidigt i sjukdomsförloppet är nästan omöjligt; alltifrån fullt tillfrisknande till död. Någon litteratur om detta finns ännu inte.


 

SMITTSKYDD
 

Badsårsfeber och andra Vibrio cholera (non-O 1, non-O 139) infektioner är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen och anmäls under rubriken "Vibrioinfektion exkl. kolera".

OBS! Den V. cholerae som avhandlas här är anmälningspliktig under denna rubrik eftersom det inte är sjukdomen kolera! Schewanellainfektioner är inte anmälningspliktiga.


 

ICD-10

Andra specificerade lokala infektioner i hud och underhud L08.8
A418 Andra specificerade lokala infektioner i hud och underhud

Andra specificerade lokala infektioner i hud och underhud L08.8
A488 Andra specificerade lokala infektioner i hud och underhud


 

Referenser

Andersson Y, de Jong B, Löfdahl S, Granhall C. Emergence of vibrio infections in wounds – change in surveillance or climate? Abstract. Climate change and infections, Vienna, 2007

Billfeldt J. Oväntat många Shewanella algae-infektioner i Halland. Infektionsläkaren 2014;18(1):3-6. Länk

Eitrem R. Badsårsfeber! Vibrios? Läkartidningen 2006;103:3545. Länk

Granhall C, Eitrem R. Vibrio cholera i Blekinge - fallbeskrivningar. EPI-aktuellt, vol 5, nr 28-30 2006

Vibrioinfektioner, Folkhälsomyndigheten

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 2061

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Badsårsfeber

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Sjuksköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska/barnmorska till gynekologiska mottagningen
Kvinnokliniken, Nyköpings lasarett


Läkare till specialiserad sjukvård i hemmet
Medicinkliniken, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna


Röntgensjuksköterska
Oskarshamns sjukhus


ST-läkare akutsjukvård Akutmottagningen
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Undersköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


Två bröstkirurger med onkologiskt intresse
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Intensivvårdssjuksköterska Nyköping Intensivvårdsavdelningen
Nyköpings lasarett


Sjuksköterska - Dialysmottagningen i Kalmar och Oskarshamn
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


Specialistläkare/överläkare till palliativ enhet
Södra Älvsborgs sjukhus


Psykolog till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm

annons
annons