Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
annons
Badsårsfeber
Författare Docent (infektion), överläkare , Blekinge Kompetenscentrum/Landstinget Blekinge
Granskare Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Uppdaterad 2017-12-12
Specialitet Infektion
Skriv utBAKGRUND
 

Orsaker / predisponerande faktorer
 

 • Bad i bräckt (eller sött) vatten
 • Hudskada, t ex bensår
 • Traumatiskt sår under bad
 • Immunsvag person
 • Äldre / åldringar
 • Hög badvattentemperatur

Etiologi

Vibrioner av olika slag – oftast Vibrio cholerae (non-O 1, non-O 139), Vibrio vulnificus. En liknande sjukdomsbild beskrevs från Halland 2014 och orsakades av Shewanella algae. I USA är antalet fall av Vibrio vulnificus i kraftigt stigande. V. vulnificus kan förekomma som primär sepsis, d v s utan sår som ingångsport.

 

Andra sjukdomsbilder av Vibrio cholerae (non-O1, non-O 139)
 

Badsårsfeber är en allvarlig sjukdom men bakterien kan orsaka flera andra typer av lindrigare infektioner: diarré (som inte är kolera), sårinfektion, extern otit och någon gång mediaotit. Dessa infektioner är betydligt vanligare, och kallas inte badsårsfeber. År 2016 anmäldes 19 inhemska fall med v. cholerae enligt SmL. 21 fall var utlandssmittade. Folkhälsomyndigheten har i sin statistik delat upp de olika sjukdomsbilderna utifrån anmälningarna enligt smittskyddslagen.


 

SYMTOM
 

 • Smärtsam sårinfektion
 • Akut feber
 • Allmänpåverkan


KLINISKA FYND
 

 • Sårinfektion med feber
 • Ömhet
 • Erysipelas
 • Sepsis med eller utan chock
 • Nekrotiserande fasciit

Letaliteten uppges vara upp till 60 %!
 

Badsårsfeber_88_år_jpeg.jpg

Bild 1 En 88 årig man som hade ett besår som blev infekterat med V. cholerae. Patienten hade 41 graders feber, men blododlingarna var negativa. Kunde skrivas hem efter en veckas vårdtid.

 

Badsårsfeber_jpeg.jpg

Bild 2 En 80 årig man med badsårsfeber. Patienten hade multiorgansvikt. Man fick amputera vä ben och göra fasciotomi på höger underben för att rädda detta, men patienten avled efter sex veckor trots intensivvård.
DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

Badsårsfeber kan inte kliniskt skiljas från:

 • sårinfektioner av annan orsak
 • erysipelas orsakad av streptokocker eller stafylokocker
 • nekrotiserande fasciit av annan genes
 • sepsis av annan genes


 

UTREDNING / PROVTAGNING
 

 • Anamnes
  Har patienten exponerats för söt- eller bräckt vatten nyligen?
  (inkubationstid 1-3 dagar)
   
 • Ta sårodling!
  Mikrobiologen hittar denna bakterie även om man inte specifikt efterfrågar "vibrioner?"


BEHANDLING
 

Det är viktigt att känna till att vibrioner är gramnegativa bakterier som har naturlig resistens mot antibiotika med grampositivt spektrum, exv fenoximetylpenicillin (Kåvepenin), flukloxacillin (Heracillin), klindamycin (Dalacin).

Däremot är de i allmänhet känsliga för bredspektrumantibiotika som täcker gramnegativa bakterier, exv meropenem (Meronem), piperacillin/tazobactam, ciprofloxacin (Ciproxin) och cefalosporiner. Även Shewanella är en gramnegativ bakterie.

Det finns inga behandlingsstudier för denna typ av infektioner utan administrationssätt, doser och behandlingstider följer vanliga regler för respektive infektionstyp; mjukdelar, sepsis o s v.


 

SMITTSKYDD
 

Badsårsfeber och andra Vibrio cholera (non-O 1, non-O 139) infektioner är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen och anmäls under rubriken "Vibrioinfektion exkl. kolera".

OBS! Den V. cholerae som avhandlas här är anmälningspliktig under denna rubrik eftersom det inte är sjukdomen kolera! V. vulnificus och Schewanellainfektioner är inte anmälningspliktiga.


 

ICD-10

Andra specificerade lokala infektioner i hud och underhud L08.8
A418 Andra specificerade lokala infektioner i hud och underhud

Andra specificerade lokala infektioner i hud och underhud L08.8
A488 Andra specificerade lokala infektioner i hud och underhud


 

Referenser

Andersson Y, de Jong B, Löfdahl S, Granhall C. Emergence of vibrio infections in wounds – change in surveillance or climate? Abstract. Climate change and infections, Vienna, 2007

Billfeldt J. Oväntat många Shewanella algae-infektioner i Halland. Infektionsläkaren 2014;18(1):3-6

Eitrem R. Badsårsfeber! Vibrios? Läkartidningen 2006;103:3545

Granhall C, Eitrem R. Vibrio cholera i Blekinge - fallbeskrivningar. EPI-aktuellt, vol 5, nr 28-30 2006

Rehnstam-Holm AS, Collin B. Vibrio-arter I sydsvenska vatten orsakade badsårsfeber. Läkartidningen 2009;106 (7):435-8

Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 2061

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Badsårsfeber

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Legitimerade läkare sökes till KRY
Högtillgänglig vård


Specialistläkare Allmänmedicin Läkar-Pool
Närhälsan Göteborgsregionen


Specialistläkare
Doktor24


Kirurg, anestesiolog eller ortoped - tjänstgör en kort tid i Mali!
Försvarsmakten


Områdeschef Vårdcentralen Halland,
Varberg/Halmstad


Kom och jobba hos oss som sjuksköterska eller barnmorska
Landstinget Sörmland


ST läkare i neurologi
Neurologiska kliniken


Specialistläkare/Överläkare - Lungmedicin
Länssjukhuset Kalmar


Specialistläkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatrimottagning Centrum Affektivt team!


Regional ST-läkartjänst inom klinisk mikrobiologi
NU-sjukvården, Område III, Laboratoriemedicin, Klinisk mikrobiologi

annons