Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

Ansiktstrauma, Orbitafrakturer
Författare Övertandläkare , Käkkirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset Uppsala
Docent , VO plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
Granskare Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Uppdaterad 2020-02-16
Specialitet Plastikkirurgi, ÖNH, Odontologi
Skriv utBAKGRUND
 

Anatomi
 

Orbitan är en pyramid-/koniskformat hålrum med basen framåt som har fyra avgränsningar:
 

 1. Tak: Os frontale
 2. Golv: Os maxillae och zygomaticum
 3. Medialvägg: Os frontale, lacrimale, ethmoidale och maxillae
 4. Lateralvägg: Os zygomaticum, spenoidale och frontale

Orbitan angränsar till:
 

 1. Tak: Pannhålan och främre skallgropen
 2. Golv: Käkhålan
 3. Medialvägg: Silbenshålan
 4. Lateralvägg: Bakåt-mellersta skallgropen och lateralt tinningsgropen

Orbitans väggar byggs upp av sju separata ben (Figur 1)
 

Figur 1


 • Gult = Frontale
 • Grönt = Lacrimale
 • Brunt = Ethmoidale
 • Blå = Zygomaticum
 • Lila = Maxillae
 • Turkos = Palatinae
 • Rött = Sphenoidale


  Vid pyramidens spets kommer synnerven n. opticus och a. oftalmica in. Kranialnerverna III, IV, V och VI kommer in från mellersta skallgropen genom fissura orbitalis superior. N. infraorbitalis kommer in från fossa infratemporalis genom fissura orbitalis inferior och löper genom benkanalen i orbitagolvet.

   

  Frakturtyper
   

  ”Blow-out” fraktur (Bild 1 A och B): Delar av en eller flera orbitaväggar trycks ut; till exempel in i sinus maxillaris, ethmoidalis eller främre skallgropen. Vid ren ”blow-out” är orbitaramen intakt. Vanligast är att mediala delen av orbitabotten är engagerad.

  ”Blow in” fraktur: Orbitavägg pressas in i orbitan. Hos vuxna ses intryckt lateral orbitavägg som del av zygomaticomaxillär fraktur. Blow-in av orbitataket är den vanligaste orbitafrakturen hos små barn utan utvecklade käkhålor.

  Orbitafrakturer är ofta en del i större ansiktsfrakturer. Zygomaticomaxillära frakturer engagerar ofta orbitans golv och laterala vägg. Den mediala väggen kan skadas vid frakturer mot näspyramiden, och taket är oftast involverat vid frakturer mot pannan.

   

  Orbitafraktur_bild1A.jpg

  Bild 1A. Blow-out av orbitagolvet. Sagittal rekonstruktion

   

  Orbitafraktur_bild1B.jpg

  Bild 1B. Blow-out av orbitagolvet höger sida. Koronar rekonstruktion


   

  KLINISKA FYND
   

  • Periorbitala hematom (Bild 2)
    
  • Frakturhak på orbitans ram
    
  • Inskränkt ögonrörlighet (Bild 2)
    
  • Ipsilateral hypoestesi, dysestesi eller hyperalgesi i nedre ögonlock, kind, näsvinge och överläpp
    
  • Blefaroptos
    
  • Synnedsättning, bulbskada, upphävd pupillreflex
    
  • Muskelentrapment kan ge vasovagal reaktion vid rörelse av ögat
    
  • Enoftalmus (Bild 3)/exoftalmus/hypoglobus/medialförskjutning. Ödem av ögonlock gör detta svårbedömt i tidigt skede.
    
  • Dubbelseende (diplopi) vid engagemang av orbitan som orsakas av ändrad position av ögonbulben till följd av volymförändring av orbitan eller svullnad av periorbital vävnad. Bidragande orsak är inklämning eller svullnad av extraokulär muskulatur med inskränkt ögonrörlighet (Bild 2).

  Orbitafraktur_bild2.jpg

  Bild 2. M. rectus inf fastklämd på höger sida, patienten tittar vertikalt uppåt.

   

  Orbitafraktur_bild3.jpg

  Bild 3. Vänstersidig enoftalmus

   

  Komplicerade orbitaskador
   

  Frakturer i orbitataket kan skapa trängsel i fissura orbitalis superior (N. III, IV, VI, V1) och ge ett så kallat fissura orbitalis superior syndrom (SOF). Detta innebär dilaterad och ljusstel pupill, pares av alla ögonmuskler, känselnedsättning av övre ögonlock samt panna och är oftast associerat med smärta. Vid samtidig blindhet talar man om orbita apex syndrom där frakturen även påverkar n. opticus.

  Samma symtomkomplex kan också ses vid retrobulbärt hematom där tryckeffekten ger intensiv smärta. En akut lateral kantotomi kan ge omedelbar tryckavlastning av det retrobulbära hematomet. Detta bör utföras akut i lokalbedövning via en liten hudincision vid laterala ögonvrån i väntan på definitiv utrymning av hematomet på operationsavdelning.

  Frakturer av orbitataket kan penetrera dura mater och ge upphov till likvorläckage.

  Övriga strukturer som kan skadas är tårapparat, ögonlock och ögonbulb.


   

  UTREDNING
   

  Radiologisk

  CT med 1,25 mm axiala snitt, samt med sparat ben och mjukdelsalgoritm. Dessa bilder kan lätt användas för högkvalitativa datortomografiska rekonstruktioner och tredimensionella bilder för fin diagnostik.


  Klinisk

  Se symtom/kliniska fynd. Patienter med misstänkt fraktur med engagemang av orbitan bedöms också oftast av ögonspecialist.


   

  BEHANDLING
   

  Indikationen för kirurgi är att återställa orbitaramen och orbitans volym för att förhindra framtida posttraumatisk deformitet och funktionsbortfall. Operationen bör ske inom två veckor under förutsättning att det inte föreligger någon akut komplikation som kräver tidig åtgärd.

  Dubbelseende är i sig inte en indikation för operation då det kan bero på mjukdelssvullnad i orbitan och runt ögonmusklerna, vilket således kan ge vika när ödemet lagt sig. Likaså är isolerad känselnedsättning motsvarande n. infraorbitalis vid odislocerad fraktur ej indikation för operation, utan följs upp med återbesök efter ett par månader.

  Kvarstående känselbortfall kan bero på tillklämd nerv och bör föranleda neurolys.

  Vid operation görs öppen reposition och osteosyntes av orbitaramen och rekonstruktion av orbitavägg med biomaterialimplantat. Kirurgisk access till orbitans väggar sker via nedre ögonlocket (transkonjunktival eller subciliär) mediala ögonvrån (transkarunkulär)och bikoronär friläggning. Begränsad åtkomst till laterala väggen kan fås via incision lateralt i övre ögonlocket eller lateralt om ögonbrynet.

  Vid behov av rekonstruktion av mediala orbitaväggen kan friläggning av orbitan transkonjunktivalt-transkarunkulärt kombineras med endonasal endoskopisk kirurgi för att guida placering av implantat. Andra hjälpmedel för att öka precisionen vid orbitarekonstruktion är kirurgisk navigation och intraoperativ CT.

  Vid bulbskador opereras patienten initialt av ögonspecialist och rekonstruktionen av orbitans väggar får anstå efter inrådan av ögonspecialisten. Detta för att undvika all åverkan på bulben som kan förvärra skadan.
   


  Skyndsam handläggning krävs vid:
   

  • SOF
  • Apexsyndrom
  • Retrobulbärt hematom
  • Bulbskador

  Resttillstånd/komplikationer
   

  • Enoftalmus, exoftalmus eller på annat sätt felpositionerad ögonbulb
  • Dubbelseende
  • Blindhet
  • Oftalmoplegi
  • Ektropion/entropion/retraktion av ögonlock (Bild 4)
  • Tårkanalspåverkan
  • Blefaroptos
  • Sensibilitetsnedsättning n. infraorbitalis

  Orbitafraktur_bild4.jpg

  Bild 4. Entropion och retraktion


   

  ICD-10

  Fraktur på skallbasen S02.1
  Fraktur på orbitalgolvet S02.3
  Fraktur på andra specificerade skallben och ansiktsben S02.8

   

  Referenser
   

  T-G Henriksson, J-M Hirsch. Ansiktstraumatologi, Studentlitteratur 1999

  Sullivan WG. Trauma to the Face, In Wilson RT, Walt AJ eds.: Management of Trauma: Pitfalls and Practice, 2nd ed. Lippincott,Williams & Wilkins 1996

  Della Rocca RC, Nassif JM. Blowout fractures. In Linberg JV, ed. Oculoplastic and Orbital Emergencies. Appleton & Lange; 1990:155-165

  Goodall KL, Brahma A, Bates A, Leatherbarrow B: Lateral canthotomy and inferior cantholysis: an effective method of urgent orbital decompression for sight threatening acute retrobulbar haemorrhage. Injury 1999 Sep; 30(7): 485-90. Länk

  Copyright © Internetmedicin 2020
  ID: 2011

  Kommentera >>
  Behandlingsöversikt: Ansiktstrauma, Orbitafrakturer

   
   
   
      • Du måste vara inloggad för att skriva ut.
  Logga in eller registrera dig gratis här.

  Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
  Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

  Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

  Så här registrerar du dig och skriver ut:
  1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
  till vänster på sidan och följ instruktionerna.
  2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
  3. Logga in.
  4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
  5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
  6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
  ST-läkare akutsjukvård Akutmottagningen
  Mälarsjukhuset Eskilstuna


  Sjuksköterska
  Njuravdelning Eskilstuna


  Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
  Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


  Röntgensjuksköterska
  Oskarshamns sjukhus


  Intensivvårdssjuksköterska Nyköping Intensivvårdsavdelningen
  Nyköpings lasarett


  Sjuksköterska/barnmorska till gynekologiska mottagningen
  Kvinnokliniken, Nyköpings lasarett


  Sjuksköterska - Dialysmottagningen i Kalmar och Oskarshamn
  Länssjukhuset i Kalmar


  Psykolog till primärvården
  Vårdcentralen Linden, Katrineholm


  Två bröstkirurger med onkologiskt intresse
  Mälarsjukhuset Eskilstuna


  Specialistläkare/överläkare till palliativ enhet
  Södra Älvsborgs sjukhus


  Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
  Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


  Läkare till specialiserad sjukvård i hemmet
  Medicinkliniken, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


  Sjuksköterska, geriatrik
  Länssjukhuset i Kalmar


  Undersköterska, geriatrik
  Länssjukhuset i Kalmar

  annons
  annons