Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Ansiktstrauma, Naso-orbito-etmoidala (NOE) frakturer
Författare Med dr, Övertandläkare , Kraniofaciala sjukdomar/Karolinska Sjukhuset
Med dr, överläkare , Plastikkirurgiska kliniken/Oslo universitetssjukhus Rikshospitalet
Professor , Verksamhetsområde öron-, näs- och halssjukdomar/Akademiska sjukhuset Uppsala
Professor , Käkkirurgiska kliniken /Akademiska sjukhuset Uppsala
Överläkare , Verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
Granskare Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Uppdaterad 2019-05-04
Specialitet ÖNH, Odontologi, Plastikkirurgi
Skriv ut





BAKGRUND
 

Det naso-orbito-etmoidala (NOE) komplexet är viktigt för ansiktets anterio-posteriora projektion. Förutom splittrade näsben föreligger skador i frontalsinus, os lacrimale, lamina cribrosa, sinus etmoidalis, och kantalsenefästet. Skadorna kan lätt maskeras av kraftig svullnad och ekkymos.

Det är viktigt att skilja NOE-frakturerna från isolerade näsfrakturer och frakturer i orbita med intryckt medialvägg.


 

DIAGNOSTIK
 

Skademekanism

NOE-frakturer uppkommer genom ett kraftigt trauma mot centrala delar av mellanansiktet.


Symtom och kliniska fynd
 

 • Svullnad över näsa och panna
 • Domningar i panna
 • Likvorläckage (kan även uppstå efter reposition)
 • Ökat interkantalavstånd (telekantus)
 • Förkortning av ögonspringan
 • Avflackad näsrygg (Dish-face-utseende)
 • Septumhematom
 • Nedsatt luktsinne
 • Synnedsättning p g a optikus-påverkan
 • Påverkad ögonmotorik
 • Bulbskador
 • Skador på tårapparaten
 • Rörlighet mellan pannben och näsa

Klassifikation

Dessa frakturer kan vara isolerade som en följd av direkt frontal trauma eller som en del av mer komplicerade mellanansiktsfrakturer.
En grov klassificiering delar dessa frakturer i tre typer med avseende på det "centrala fragment" på vilken mediala kantalligamentet fäster.


Typ:
 

 1. Centrala fragmentet avlöst från processus maxillofrontalis, kantalligamentet intakt. I regel lågenergiskador.
   
 2. Komminut fraktur av centrala fragmentet, kantalligamentet intakt. I regel högerenergiskador.
   
 3. Kantalligamentet avlöst från centrala fragmentet.


UTREDNING
 

CT ansiktsskelett.
 

NOE.jpg

Figur: NOE-fraktur. Intryckt näspyramid och frakturer genom etmoidalceller och orbitans mediala vägg i axial projektion.


 

BEHANDLING
 

Den kirurgiska entrén består oftast av en koronär friläggning alternativt genom ingång via befintlig laceration för reposition och plattfixation. Neurokirurgisk kompetens bör finnas tillgänglig.


 

KOMPLIKATIONER
 

 • Optikusskada
 • Anosmi
 • Telekantus
 • Enoftalmus
 • Epifora
 • Sinuit
 • Likvorläckage
 • Insjunket mellanansikte
 • Mukocele i sinus frontalis
 • Dakrocystit

ICD-10

Multipla frakturer som engagerar skallens och ansiktets ben S02.7

 

Referenser:
 

T-G Henriksson, J-M Hirsch. Ansiktstraumatologi, Studentlitteratur 1999

R-J Fonseca, R-V Walker, N-J Betts, H-D Barber. Oral & maxillofacial trauma 2nd edition, W.B.Saunders Company 1997

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 2005

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Ansiktstrauma, Naso-orbito-etmoidala (NOE) frakturer

 
 
 
   



Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.








Sjuksköterska
barnneurologimottagningen/ dagvården i Solna


Specialistläkare/biträdande överläkare
Akademiska barnsjukhuset


Specialistläkare till Ryggsektionen
Verksamhetsområde Ortopedi och handkirurgi


ST-läkare, Gastroenterologi och hepatologi
Verksamhetsområde Specialmedicin, hud och reumatologi


ST-läkartjänst inom Neurokirurgi
Verksamhetsområde Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi


Specialistsjuksköterska
Barnuppvaket – Postop Barn


Intermediärvårds- sjuksköterska till Barnintensiven (BIVA)
Akademiska sjukhuset


ST-läkare i plastikkirurgi
Plastik- och käkkirurgi


AT-läkare
Skånes universitetssjukhus i Malmö/Lund


Specialistläkare i Plastikkirurgi
Plastik- och käkkirurgi


Specialistläkare i Barnortopedi
Verksamhetsområde Ortopedi och Handkirurgi


AT-läkare
Ängelholms sjukhus


Omvårdnadschef
Huddinge, Multisjuka äldre II inklusive Geriatrisk akutvårdsavdelning


AT-läkare
Region Norrbotten


Verksamhetschef Akademiska laboratoriet
Verksamhetsområde Akademiska laboratoriet


Öron- näsa- hals Specialist/Överläkare
Öron- näsa- halskliniken Region Sörmland (ÖNH), Eskilstuna, Katrineholm eller Nyköping


Pedagogiska läkartjänster
Akademiska sjukhuset


Biträdande Överläkare i Barnortopedi
Verksamhetsområde Ortopedi och Handkirurgi


Vi söker AT-läkare
Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Nyköpings lasarett


AT-läkare
Lasarettet Trelleborg


AT-läkare
Helsingborgs lasarett


AT läkare
Lasarettet i Enköping


AT-läkare
Lasarettet i Landskrona


Överläkare blod- och tumörsjukdomar hos barn
Akademiska barnsjukhuset


AT-läkare
Region Blekinge


Intensivvårdssjuksköterska/ Barnsjuksköterska
Barnintensiven, Barn PMI, Solna


Allmän- eller akutläkare till förbandsplats i Mali
Försvarsmakten


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


AT-läkare
Hässleholms sjukhus


Sjuksköterska/uroterapeut
barnneurologimottagningen i Solna

annons