Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Trombosbehandling, poliklinisk
Författare Docent , Medicin Sahlgrenska/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Med dr, överläkare , Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Specialistläkare , Medicin Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent , Medicin Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Professor emerita , Kvinnokliniken Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Överläkare , Medicin Mölndal/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Överläkare , Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Granskare Docent Bengt Göran Hansson, Medicinkliniken/Hallands sjukhus, Halmstad
Uppdaterad 2014-05-01
Specialitet Koagulation
Skriv ut
annons
 

BAKGRUND
 

DVT: Poliklinisk behandling vid djup ventrombos (DVT) är det normala förfaringssättet eftersom de flesta patienter klarar att själva, eller med hjälp av anhörig, ge injektioner efter att ha erhållit information. Vid behov kan distriktssköterska anlitas.
I första hand utväljes patienter med trombosutbredning som ej engagerar v iliaca eller v cava.

Lungemboli: Under senare år har studier presenterats där man polikliniserat även patienter med lungemboli (< 24 tim sjukhusvård) baserat på en riskstratifiering där patienter med en låg mortalitetsrisk (< 2-3%) polikliniserats. Erfarenheter av lungembolipoliklinisering är ännu begränsade i Sverige.

 

DVT

Fall för inläggning:
 

 • Uttalat lokalstatus
 • Bristande compliance (demens, etyl m m) om ej tillfredställande vårdform
 • Pågående blödning eller risk för blödningskomplikation
 • Annan sjukdom som kräver behandling respektive utredning inneliggande
 • Graviditet (kontakta obstetrikjour)
 • Grav leversjukdom (PK(INR) >1,3) eller dialysberoende njurinsufficiens
 • Trombocytopeni (TPK < 100) eller känd heparininducerad trombocytopeni
 • CNS-blödning < 2 mån respektive skada/operation i CNS, öga, öra < 14 dagar sedan
 • Okontrollerad hypertoni (>200/110)
 • Tecken på lungemboli

Överväg inläggning vid ulcus med behandling insatt sedan < 4 veckor.

 

Handläggning på akutmottagningen
 

 1. Riktad anamnes och noggrant status med tanke på malignitet
 2. Patientinformation
 3. Hb, TPK, PK (INR), APTT, Krea, vikt
 4. Malignitetsscreening (ej akut): ASAT, ALAT, ALP, LPK, SR, Na, K, Ca, PSA (>50 år), urinsticka vid klinisk misstanke om njur/urinvägssjukdom, ev F-Hb
 5. Poliklinisk lungröntgen: Vid anamnes/status som indikerar lungsjukdom eller om patienten är rökare.
 6. Poliklinisk gynekologisk undersökning: Vid proximal idiopatisk DVT eller anamnes/status som indikerar gynekologisk sjukdom
 7. Doseringsanvisning och recept: LMH för 5-6 dygn (2 uttag) och Warfarin/Waran 200 tabl (2 uttag). Alternativt Xarelto.
 8. Knälång kompressionsstrumpa klass I
 9. Trombos-/AK-mottagnings-remiss, enligt lokal rutin

Första dos LMH:
(avser vikt upp till 100 kg)

TidpunktFragmin s.c.
(25.000 E/ml)
Innohep s.c.
(20.000 E/ml)
Klexane s.c.
(100 mg/ml)
08.01 - 20.00200 E/kg175 E/kg1.5 mg/kg
20.01 - 02.00100 E/kg90 E/kg0.75 mg/kg
02.01 - 08.00 200 E/kg175 E/kg1.5 mg/kgFöljande dagliga doser LMH:

Vikt (kg)Fragmin
(25.000 E/ml)
(endos)
Vikt (kg)Innohep
(20.000 E/ml)
(endos)
Vikt (kg)Klexane 100 mg/ml
150mg/ml
46-5610 000 E
(0,4 ml)
40-6010 000 E
(0,5 ml)
36-4560 mg-
57-6812 500 E
(0,5 ml)
61-8014 000 E
(0,7 ml)
46-5980 mg-
69-8215 000 E
(0,6 ml)
80-10018 000 E
(0,9 ml)
60-74100 mg-
83-9018 000 E
(0.72 ml)
75-89-120 mg
91-10010 000 E x2
(0,4 ml x2)
90-100-150 mg


Vid BMI >30 och kända riskfaktorer skall Klexane doseras 1 mg/kg x 2 (enligt FASS).

Det är låg risk för ackumulering av LMH vid korttidsbehandling (< 7-8 dygn) och LMH kan ges i fulldos två dygn. Vid nedsatt njurfunktion reduceras LMH-dosen från dygn 3 baserat på beräknat kreatininclearance.

 

Länk till behandlingsöversikten: Djup ventrombos, DVT

Länk till behandlingsöversikten: Lågmolekylära hepariner, LMH

Länk till behandlingsöversikten: AVK - behandling, antikoagulation

Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 200

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Trombosbehandling, poliklinisk

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Specialistläkare - kardiologi
Länssjukhuset i Kalmar


Läkare till primärvården
Vårdcentralen Linden Katrineholm


Legitimerade läkare sökes till KRY
Högtillgänglig vård


Överläkare/ Specialistläkare
Operationsenheten i Ängelholm


Sommarvikariat
Region Gävleborg


Specialist allmänmedicin
till Hudiksvall Nordanstig hälsocentraler


Vårdenhetschef
till barn- och ungdomssjukvården i Hudiksvall och Bollnäs


2 läkare
Östra Läkargruppen i Kristianstad


ST-läkare, Klinisk immunologi och transfunsionsmedicin
Region Östergötland


Specialistläkare i allmänmedicin
till VC Tåbelund i Eslöv


Din kompetens behövs till sjukvårdsberedskapen för våra soldater i Mali.
Försvarsmakten


Specialistläkare
Doktor24


Specialistläkare i allmänmedicin
VC Närlunda i Helsingborg

annons
annons