Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Trombosbehandling, poliklinisk
Författare Med dr, överläkare , Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Med dr, överläkare , Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Överläkare , Medicin/Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent , Sahlgrenska akademin, Instutitionen för medicin, Avd för molekylär och klinisk medicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Granskare Docent Bengt Göran Hansson, Medicinkliniken/Hallands sjukhus, Halmstad
Uppdaterad 2020-05-16
Specialitet Koagulation
Skriv ut

BAKGRUND
 

DVT: Poliklinisk behandling vid djup ventrombos (DVT) är det normala förfaringssättet sedan flera år tillbaka eftersom de flesta patienter kan behandlas med direkta orala antikoagulantia (DOAK/NOAK) utan behov av LMH-behandling (vid val av apixaban eller rivaroxaban) eller klarar att själva, eller med hjälp av anhörig, ge injektioner med LMH efter att ha erhållit information. Vid behov kan distriktssköterska anlitas.

I första hand utväljes patienter med trombosutbredning som ej engagerar v. iliaca eller v. cava.

Lungemboli: Under senare år har studier presenterats där man polikliniserat även patienter med lungemboli (< 24 tim sjukhusvård) baserat på en riskstratifiering där patienter med en låg mortalitetsrisk (< 2-3 %) polikliniserats. Erfarenheter av lungembolipoliklinisering är ännu begränsade i Sverige. Poliklinisering av lungemboli bör utformas enligt lokala förutsättningar på respektive sjukhus.


 

DVT
 

Fall för inläggning:
 

 • Uttalat lokalstatus - mycket svullet smärtande ben
 • Bristande compliance (demens, etyl m m) om ej tillfredställande vårdform
 • Pågående blödning eller risk för blödningskomplikation
 • Annan sjukdom som kräver behandling respektive utredning inneliggande
 • Graviditet (kontakta obstetrikjour)
 • Grav leversjukdom (PK(INR) >1,3) eller dialysberoende njurinsufficiens
 • Trombocytopeni (TPK < 100) eller känd heparininducerad trombocytopeni
 • CNS-blödning < 2 mån respektive skada/operation i CNS, öga, öra < 14 dagar sedan
 • Okontrollerad hypertoni (> 200/110)
 • Tecken på lungemboli
 • Överväg vid trombos ovanför inguinalligament

Överväg inläggning vid ulcus med behandling insatt sedan < 2 veckor.

 

Handläggning på akutmottagningen
 

 1. Riktad anamnes och noggrant status med tanke på malignitet

  Akutanalyser
  Hb, TPK, PK(INR), APTT och kreatinin. Vikt

  Icke akuta analyser
  LPK, SR, S-Na, S-K, S-Ca, PSA (män > 50 år), urinsticka vid klinisk misstanke om njur- eller annan urinvägssjukdom, s-ALP, s-ALAT, s-ASAT (alt gruppanalys ”leverstatus”). Överväg F-Hb
   
 2. Poliklinisk gynekologkonsult vid proximal idiopatisk DVT eller anamnes/status (t ex resistens i buken) som indikerar aktuell gynekologisk sjukdom.
   
 3. Poliklinisk lungröntgen vid anamnes/status som indikerar lungsjukdom eller om patienten är rökare.
   
 4. Patientinformation (muntlig + broschyr)
   
 5. Recept på vald antikoagulantiabehandling med minst 2 expeditionstillfällen
   
 6. Remiss till trombos- och respektive AK-mottagning
   
 7. Om koagulationsutredning ta prov före start av antikoagulantiabehandlingen eller 1-2 v efter utsättning av NOAK/DOAK eller 8 v efter utsättning av Waran/Warfarin
   
 8. Kompressionsstrumpa klass 1


Val av läkemedel

Förutom warfarin och hepariner finns det idag flera direkta perorala antikoagulantia (NOAK/DOAK), vilka hämmar direkt antingen trombin (dabigatran (Pradaxa)) eller faktor Xa (rivaroxaban (Xarelto), apixaban (Eliquis) och edoxaban (Lixiana)). Dessa rekommenderas i senaste riklinjer (ACCP 2016) före warfarin för behandling av venös tromboemolism, hos icke-cancer patienter med bibehållen njurfunktion (eGFR >30 ml/min). Val av antikoagulation bör dock ske på individuell basis där hänsyn tas till farmakokinetik, komorbiditet, annan medicinering, njurfunktion, lokala rutiner och patientens önskemål.


Olika behandlingsalternativ

NOAK/DOAK förstahandsalternativ men likvärdiga och anges därför här i bokstavsordning.
 

 • Apixaban (Eliquis) 10 mg x 2 i 7 dagar, därefter 5 mg x 2. Vid förlängd behandling efter 6 månader eventuellt 2,5 mg x 2
   
 • Dabigatran (Pradaxa) 150 mg x 2, EFTER initial behandling med ett parenteralt antikoagulantia (LMH/Heparin) i minst 5 dagar
   
 • Edoxaban (Lixiana) 60 mg x 1, EFTER initial behandling med ett parenteralt antikoagulantia (LMH/Heparin) i minst 5 dagar
   
 • Rivaroxaban (Xarelto) 15 mg x 2 i 21 dagar, därefter 20 mg x 1. Vid förlängd behandling efter 6 månader eventuellt 10 mg x 1
   
 • Lågmolekulärt heparin (LMH) (tinzaparin (Innohep) (175 E/kg/dygn), dalteparin (Fragmin) (200 E/kg/dygn) eller enoxaparin (Klexane) (1.5 mg/kg/dygn) subkutant + warfarin tills terapeutiskt PK INR (2-3), dock minst 5 dagar
   
 • Långtidsbehandling med LMH (se länk nedan om lågmolekylära hepariner, LMH)


Länk till behandlingsöversikten: Djup ventrombos, DVT

Länk till behandlingsöversikten: Lågmolekylära hepariner, LMH

Länk till behandlingsöversikten: AVK - behandling, antikoagulation
ICD-10

Lungemboli med uppgift om akut cor pulmonale I26.0
Lungemboli utan uppgift om akut cor pulmonale I26.9
Flebit och tromboflebit i nedre extremiteternas ytliga kärl I80.0
Flebit och tromboflebit i vena femoralis I80.1
Flebit och tromboflebit i andra djupa kärl i nedre extremiteterna I80.2
Flebit och tromboflebit i nedre extremiteterna, ospecificerad I80.3
Flebit och tromboflebit med annan specificerad lokalisation I80.8
Flebit och tromboflebit med icke specificerad lokalisation I80.9

 

Referenser

Clive Kearon et. al. Antithrombotic Therapy for VTE Disease CHEST Guideline and Expert Panel Report. CHEST 2016; 149(2):315-352. Länk

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 200

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Trombosbehandling, poliklinisk

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Barnmorska till kvinnoavdelningen och förlossningen
Kvinnokliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Specialistläkare/överläkare till palliativ enhet
Södra Älvsborgs sjukhus


Psykolog till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


Avdelningschef – Histologen – Klinisk patologi Diagnostiskt centrum
Region Kalmar


Sjuksköterska - Dialysmottagningen i Kalmar och Oskarshamn
Länssjukhuset i Kalmar


Intensivvårdssjuksköterska Nyköping Intensivvårdsavdelningen
Nyköpings lasarett


Specialist i allmänmedicin alt. senior handledare i allmänmedicin
Region Kalmar


Specialist i allmänmedicin till Nybro Hälsocentral
Region Kalmar


Sjuksköterska till akutvårdsavdelningen/ intermediärvårds - avdelningen
Mälarsjukhuset, Eskilstuna


Distriktsläkare eller ST-läkare till primärvården
Vårdcentralen Mariefred


Specialistläkare till ASIH och palliativ vård
Aleris ASIH Syd


Sjuksköterska - Medicinmottagning
Länssjukhuset i Kalmar


Psykolog till psykiatrisk öppenvårdsmottagning
Psykiatrisk mottagning, Nyköping


Specialistsjuksköterska till intensivvårdsavdelningen Anestesikliniken
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska natt till palliativa vårdteamet
Nyköpings lasarett


Verkställande direktör (VD)
Folktandvården Sörmland


Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna


Sjuksköterska till psykiatriska akutmottagningen
Psykiatriska kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska/barnmorska till gynekologiska mottagningen
Kvinnokliniken, Nyköpings lasarett


Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


Specialistläkare/överläkare - Affektiva teamet Psykiatrimottagning Mölndal
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


Undersköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska till medicinmottagningen
Vårdplats- och mottagningsenheten, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Sjuksköterska till specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH)
Vårdcentralen Strängnäs


Sjuksköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Avdelningschef – Cytologi/Admin/ Obduktion/Bårhus - Klinisk patologi Diagnostiskt centrum
Region Kalmar

annons
annons
annons
annons