Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Kikhosta (pertussis)
Författare Professor , Infektion/Göteborgs Universitet
Granskare Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Uppdaterad 2019-05-23
Specialitet Infektion
Skriv ut

BAKGRUND
 

Pertussis orsakas av en aerob gram-negativ bakterie, Bordetella pertussis, som fäster vid luftvägarnas flimmerhår. Symtomen orsakas sedan av bakteriens exotoxin.

Människan är bakteriens enda naturliga värd. Bakterien sprids genom droppsmitta i anslutning till hostattacker. Om man är mottaglig för smitta och befinner sig i samma rum som en kikhostesjuk, är sjukdomsrisken mycket stor. Diagnostiseras ett kikhostefall i en barngrupp kan man räkna med att smittan redan är spridd och därför finns ingen anledning att hålla i övrigt pigga barn borta från gruppen. Undantag gäller om spädbarn riskerar att smittas. Kikhosta är en allvarlig sjukdom för spädbarn.

Smittsamhet minskar successivt, men kan förekomma upp till 6 veckor efter sjukdomsdebut. Genomgången sjukdom ger långvarig immunitet, men immuniteten försvagas successivt och vuxna kan drabbas av lindrig sjukdom igen.

Alla spädbarn erbjuds sedan 1996 vaccination på barnavårdscentralen. Dessförinnan hade vaccination mot pertussis inte rutinmässigt erbjudits barn under drygt 15 års tid. Nuförtiden är kikhosta relativt sällsynt men årligen rapporteras 600-800 fall per år.

Kikhosta är anmälningspliktig. Undersök om det finns omgivningsfall! Tänk på kikhosta vid långvarig hosta! Om det finns spädbarn i omgivningen är det extra viktigt att provta för kikhosta.

 

KLINIK OCH SYMTOM
 

 • Börjar som en förkylning med hosta.
   
 • Endast måttlig eller ingen feber.
   
 • Hostan tilltar, kommer i attacker och blir allt mer intensiv. Lungorna töms med luft och när sedan en djup inandning tas hörs ett kippande, kiknande ljud, vilket givet sjukdomen dess namn.
   
 • Speciellt mycket hosta nattetid och vid matintag.
   
 • Hostattackerna avslutas ofta med kräkning.
   
 • Barnet kan tappa andan och bli cyanotiskt i samband med hostattack.
   
 • Barnet blir svullet runt ögonen och ser blekt ut, ibland subkonjunktivala blödningar.
   
 • Sjukdomen brukar vara över på 6-8 veckor, avklingar successivt.
kikhosta_forlopp.jpg

Bild: Henrik Mellström Dahlgren, Smittskydd Västra Götaland
 

 • Hos vuxna liknar sjukdomen en långvarig övre luftvägsinfektion med intensiv rethosta. Även vaccinerade barn kan få kikhosta, oftast med lindriga symtom, vilket är bakgrunden till boostervaccination (se nedan).


KOMPLIKATIONER
 

 • Pneumoni
 • Öroninflammation
 • Astma kan förvärras
 • Farlig sjukdom för spädbarn: Risk för cerebral hypoxi, encefalopati och dödsfall.


DIAGNOS
 

 • Klinisk diagnos räcker i de flesta fall (om man vet att kikhosta förekommer i omgivningen).
   
 • Nasopharynxodling på aspirat är bättre än pinne, men har ändå relativt låg sensivitet. PCR på ovanstående material har högre sensitivitet än odling.
   
 • Leukocytos med relativ lymfocytos.
   
 • Serologi; kan vara av värde vid negativ odling/PCR, men kan vara svår att tolka.


INKUBATIONSTID
 

 • 1-2 veckor


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Viroser som ger bronkit
 • Atypisk pneumoni


PROFYLAX
 

Ett effektivt vaccin finns som ingår i grundvaccinationsprogrammet. Tre doser ges första året (vid 3, 5 och 12 månaders ålder) och ingår i flera kombinationsvaccin (Hexyon, Infanrix Polio, Infanrix-Polio+Hib, Infanrix hexa, Pentavac). Vid 5-6 års ålder erbjuds en boosterdos pertussisvaccin kombinerat med vaccin mot difteri, tetanus och polio (Boostrix Polio). En femte dos ges vid 14-16 års ålder.

För de barn som är födda till och med 2001 ges booster difteri, tetanus och pertussis först vid 10 års ålder.

Ovaccinerade barn under ett år (speciellt viktigt under första halvåret) som utsätts för smitta bör ges antibiotika i förebyggande syfte enligt nedanstående dosrekommendation.


 

BEHANDLING
 

Om antibiotika sätts in under den första veckans symtom kan sjukdomsförloppet lindras.

När kikningar debuterat är antibiotika verkningslöst ur behandlingssynpunkt. Smittsamheten kan däremot minska med antibiotika. Speciellt viktigt att minska smittsamheten om det finns barn under 1 år i omgivningen. Smittsamheten minskar efter 2 dygns behandling med erytromycin (Ery-Max). Doseras 40 mg/kg och dygn fördelat på 2 doseringstillfällen i 7-10 dagar till små barn och K. Ery-Max 250 mg 2 x2 till vuxna. Profylaktisk behandling skall ges till barn< 6 månader vid misstanke om exposition utan invänta provsvar.


 

LÄNKAR
 

Smittskyddsblad - Kikhhosta


ICD-10

Kikhosta orsakad av Bordetella pertussis A37.0
Kikhosta orsakad av Bordetella parapertussis A37.1
Vaccination mot difteri + tetanus + pertussis (DPT) Z27.1B

 
Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 1842

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Kikhosta (pertussis)

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Specialistsköterska, vårdlärare eller fysioterapeut? Sök bland lediga tjänster.
Försvarsmakten


Sjuksköterska till utbildningsmöjlighet inom den barnkirurgiska slutenvården i Solna
Karolinska Universitetssjukhuset


Behandla patienter du inte träffar någon annanstans- sjuksköterska till Reuma, Hud och Njurmedicin, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset


Barnsjuksköterskor till barnallergi och lungmedicin- mottagningen i Solna och i Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare med stort intresse för smärtlindring
Akademiska sjukhuset


Specialistläkare Lungsjukdomar
Akademiska sjukhuset


Sjuksköterska
Hemodialysmottagning Huddinge


Söker läkare till flera orter i Sverige.
Achima Care


Specialistläkare Lungsjukdomar
Akademiska sjukhuset


Specialistläkare/Överläkare inom ortopedi
Södra Älvsborgs Sjukhus, Ortopedkliniken


Distriktssköterska till primärvården
Vårdcentralen Strängnäs


Intermediärvårds- sjuksköterska till Barnintensiven (BIVA)
Akademiska sjukhuset


Vill du bli James sjuksköterskekollega inom Tema Neuro i Solna?
Karolinska Universitetssjukhuset


Psykiatrisjuksköterska till barn- och ungdomspsykiatri, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Sjuksköterska till IBD Mag- och tarmmottagning/dagvård
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare rehabiliteringsmedicin eller närliggande specialitet
Akademiska sjukhuset


Specialistläkare/Överläkare till Palliativ enhet
Södra Älvsborgs Sjukhus, Klinik för Nära Vård, Palliativt team


Allmänspecialist, Piteå Hälsocentral
Region Norrbotten


Sjuksköterska som vill kombinera akut infektionssjukvård och beroendevård?
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska/ ambulanssjuksköterska till Arjeplogs hälsocentral
Region Norrbotten


Barnmorska till Laponia hälsocentral, Gällivare
Region Norrbotten


Pia och Josefine söker sjuksköterska
Transplantationskirurgisk vårdavdelning i Huddinge


Sjuksköterskor till IVAK, Piteå sjukhus
Region Norrbotten


Sjuksköterska till primärvården
Vårdcentralen Strängnäs


Operativ chef läkare
Doktor24


Specialistläkare till PAVA och palliativa resursteamet, Sunderby Sjukhus
Region Norrbotten


Specialistläkare/överläkare till Strokeenheten, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Sjuksköterska som är intresserad av högspecialiserad infektionsvård sökes till Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset


Intensivvårdssjuksköterska till IVAK, Piteå sjukhus
Region Norrbotten


Sjuksköterska till BUP-linjen, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten

annons
annons
annons