Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Mässling (morbilli)
Författare Professor , Infektion/Göteborgs Universitet
Granskare Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Uppdaterad 2019-04-29
Specialitet Infektion, Pediatrik, Hud/Venereologi
Skriv ut

BAKGRUND
 

Orsakas av ett RNA-virus inom gruppen paramyxovirus. Mässling är en farlig sjukdom hos små barn, särskilt för dem i dåligt hälsotillstånd vid insjuknandet. Virus överförs via droppinfektion som luftburen smitta och är mycket smittsamt. Sjuka kan smitta från 7:e dagen efter smittotillfället till och med 3 dagars feberfrihet.

Sedan vaccination mot mässling infördes i Sverige under 70-talet och blev allmän från 1982 har sjukdomen blivit en sällsynthet. Under det senaste åren har en kraftig ökning av mässling rapporterats inom EU (över 80000 tusen fall 2018). Vanliga länder som svenskar reser till som ex Frankrike, Italien och Grekland har många fall. Värst drabbat är Ukraina. I Sverige smittas ca 20-40 personer per år. Vid årskiftet 2017/2018 förekom ett mindre utbrott i Göteborgstrakten med drygt 30 fall av klinisk mässling. Några fall var barn vars föräldrar avstått från att låta barnen vaccineras och några fall har varit vuxna som ej vaccinerats och ej haft naturlig infektion (ex födda på 60- och 70-talet eller inte vuxit upp i Sverige och därmed inte omfattats av barnvaccinationsprogrammet). Ytterligare en del personer fick lindrig mässling trots tidigare vaccination vilket kallas för genombrottsinfektion och medför sannolikt ingen eller mycket låg smittrisk.

Flertalet av de smittade utanför Sverige är barn, de flesta yngre än 1 år. Barnen har ännu inte fått det vaccin som i de flesta länder erbjuds vid ca 18 månaders ålder. Orsaken till utbrottet är att endast ca 90 % av befolkningen är vaccinerade och man bör komma över 95 % för att få flockimmunitet.

WHO har som mål att utrota mässling, vilket kan vara möjligt eftersom smittämnet inte har någon annan naturlig värd än människan.

Sjukdomen är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

 

KLINIK OCH SYMTOM
 

 • Feber som successivt stiger och är ofta kring 39 grader på fjärde dagen.
 • Torrhosta, pseudokrupp
 • Snuva
 • Konjunktivit, ljuskänslighet
 • Förstorade lymfkörtlar på halsen
 • I kindslemhinnan invid kindtänderna ses saltkornsliknande utslag, Kopliks fläckar (se bild). Dessa kan ses innan utslagen debuterat.

koplikska-.jpg
 • Generellt exanthem, kommer oftast dag 3-5
   
 • Efter 3-4 dagar sjunker oftast febern tillfälligt, men stiger sedan snabbt när utslag uppträder
   
 • Utslagen börjar i hårfästet och runt öronen. Utslagen sprider sig sedan nedåt över resten av kroppen och är storfläckiga, röda, sammanflytande (se bild).
mässling-1.jpgmassling_barn.jpg
 • Febern brukar sjunka på sjätte dagen och utslagen blir mer brunaktiga och kan fjälla något.


KOMPLIKATIONER

Flera komplikationer kan uppträda i efterförloppet till mässling:
 

 • Encefalit, ovanligt (ca 1/1000 fall), men allvarligt.
 • Pneumoni, bakteriell
 • Otit


DIAGNOS
 

 • Klinisk bild
   
 • Serologi; positiv IgM-titer kvarstår ofta 1-2 månader, signifikant IgG-titerstegring.
   
 • PCR-test på nasopharynxsekret (bäst), urin eller serum.


INKUBATIONSTID
 

 • 7-14 dagar, oftast 10-12 dagar


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

PROFYLAX
 

Ingår i Morbilli/Parotit/Rubella vaccinet (M-M-RVAXPRO, Priorix), som består av levande attenuerade virus. Ges på BVC vid 18 månaders ålder och en andra vaccination ges vid 6-8 års ålder i skolan.

Alla ovaccinerade barn som är äldre än 8-9 månader bör vaccineras inför utlandsresa. MPR-vaccinet kan ges redan från 6 månaders ålder om stor risk för smitta föreligger. MPR-vaccin som är givet före 12 månaders ålder räknas inte, utan barnet ska på sedvanligt sätt vaccineras på BVC vid 18 månaders ålder.

Personer som är födda före 1960 har nästan alltid haft mässling som barn och är därmed skyddade. De som är födda på 1960- och 1970-talet kan däremot ha undgått mässlingsinfektion och heller inte fått två doser vaccin. Dessa bör rekommenderas vaccin vid resa till länder med mässlingutbrott. Allmän vaccination av barn mot mässling infördes i Sverige 1971 men vaccinationstäckningen var låg under första delen av 70-talet. I och med införandet av ett tvådosschema med kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin) 1982 ökade andelen vaccinerade.

Vuxna (ett fåtal) som är tidigare ovaccinerade och som inte har haft mässling ska ha två vaccindoser. Intervallet mellan doserna bör vara minst 4 veckor, men det är en fördel om intervallet förlängs, gärna upp mot 5 år. Sjukvårdspersonal, speciellt för de som har kontakt med små och nyfödda barn är det extra viktigt att ha en god immunitet.

Barn under 6 månader, vilkas mor har immunitet, räknas som skyddade.


Postexpositionsprofylax:

Vaccination av icke-immuna individer inom 72 timmar efter exposition för mässling ger god skyddseffekt mot kliniskt insjuknande. Om det gått mer än 72 timmar kan 0,25 ml/kg Gammaglobulin (Beriglobin) 160 mg/ml ges i.m.
Nyförlösta spädbarn och immunsupprimerade individer ges 0,5 ml/kg (maximalt 15 ml).


 


BEHANDLING
 

 • Specifik behandling finns inte
 • Svalt rum, dämpad belysning

ICD-10

Mässlingsencefalit B05.0
Pneumoni som komplikation till mässling B05.2
Otit som komplikation till mässling B05.3
Mässling med tarmkomplikationer B05.4
Mässling med andra specificerade komplikationer B05.8
Mässling utan komplikation B05.9
Komplikation av mässlingsvaccin, enbart (M) Y59.0A
Komplikation av mässling-, parotit-, röda hund-vacciner, kombinerade (MPR) Y59.0D
Vaccination avseende mässling enbart Z24.4
Vaccination avseende mässling-påssjuka-röda hund Z27.4

 

Referenser

Isa, María Beatríz et al. “Measles Virus-Specific Immunoglobulin G Isotype Immune Response in Early and Late Infections.” Journal of Clinical Microbiology 39.1 (2001): 170–174. PMC. Web. 29 Dec. 2017. Länk

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 1831

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Mässling (morbilli)

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Allmän- eller akutläkare till förbandsplats i Mali
Försvarsmakten


Sjuksköterska
Avancerad kirurgisk verksamhet i Solna


AT-läkare
Region Blekinge


Sjuksköterska
Lungonkologiskt centrum


Specialistläkare inom radiologi
Radiologiska kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna och Kullbergska sjukhuset Katrineholm


Öron- näsa- hals Specialist/Överläkare
Öron- näsa- halskliniken Region Sörmland (ÖNH), Eskilstuna, Katrineholm eller Nyköping


Sjuksköterska
Blodbussen


Sjuksköterska
barnneurologimottagningen/ dagvården i Solna


Röntgensjuksköterskor
Radiologiska kliniken, Kullbergska sjukhuset Katrineholm


Specialistläkare/biträdande överläkare
Akademiska barnsjukhuset


Intensivvårdssjuksköterska/ Barnsjuksköterska
Barnintensiven, Barn PMI, Solna


ST-läkare, Gastroenterologi och hepatologi
Verksamhetsområde Specialmedicin, hud och reumatologi


AT-läkare
Ängelholms sjukhus


Erfaren sjuksköterska
intermediärvårdsavdelningen i Solna


Sjuksköterska/uroterapeut
barnneurologimottagningen i Solna


AT-läkare
Lasarettet Trelleborg


AT-läkare
Höglandssjukhuset Eksjö, Länssjukhuset Ryhov, Värnamo sjukhus


Sjuksköterska
Huddinge Neonatalmottagning


AT-läkare
Skånes universitetssjukhus i Malmö/Lund


AT-läkare
Region Norrbotten


Intermediärvårds- sjuksköterska till Barnintensiven (BIVA)
Akademiska sjukhuset


Specialistläkare i Barnortopedi
Verksamhetsområde Ortopedi och Handkirurgi


Verksamhetschef Akademiska laboratoriet
Verksamhetsområde Akademiska laboratoriet


AT-läkare
Lasarettet i Ystad


Biträdande Överläkare i Barnortopedi
Verksamhetsområde Ortopedi och Handkirurgi


Sjuksköterska till resursenheten
Vårdplatsenheten Kullbergska sjukhuset Katrineholm


Sjuksköterska kirurgiska vårdavdelningen
Kirurgi och urologi, Nyköpings lasarett


AT läkare
Lasarettet i Enköping


ST-läkare i plastikkirurgi
Plastik- och käkkirurgi


Pedagogiska läkartjänster
Akademiska sjukhuset

annons
annons
annons