Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

Tularemi (harpest)
Författare Professor , Infektion/Göteborgs Universitet
Granskare Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Uppdaterad 2020-03-01
Specialitet Infektion
Skriv ut
annons


BAKGRUND
 

Orsakas av en intracellulärt växande gram-negativ bakterie, Francisella tularensis. Reservoaren är smågnagare och harar. Koppling finns till lämmelår. En teori gör gällande att bakterien kan överleva bland vattenlevande amöbor mellan år med mycket smågnagare.

Smitta sker genom fyra olika vägar; direktkontakt med sjuka djur, stick av smittad mygga (vanligast i Sverige)/bett av fästing, inandning av partiklar som är förorenande med djurs avföring eller intag av smittat vatten eller föda. Sjukdomen smittar inte mellan människor. Är smittsam på laboratorium.

Sjukdomen förekommer mest i Norrland men fall finns även rapporterade från Svealand och Götaland.

År 2012 rapporterades många fall (590), de flesta från norra Sverige. Följande år blev det färre fall (ca 100-150 fall per år) framför allt från Örebrotrakten och Värmland. 2015 blev det återigen tularemiutbrott (859 fall), de flesta från Norrbotten och Västerbotten medan under 2016 rapporterades färre fall igen (134), 87 fall 2017 och drygt 100 fall 2018. 2019 blev det många fall (>1000) där Dalarna och Gästrikland var mest drabbade.

Tularemi är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. I USA är Francisella tularensis uppmärksammat bland smittämnen klassade som möjlig risk för bioterrorism. Huvuddelen av fallen uppträder juli-oktober.


 

KLINIK OCH SYMTOM
 

 • Hög feber
 • Torrt sår som ibland kan vara obetydligt
 • Svullna regionala lymfkörtlar
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Hosta vid pulmonellt engagemang

Dessa symtom kan vara de enda och ger då en klinisk bild som vid oklar feber. Frekvensen av övriga symtom beror delvis på hur smittan kommit in i kroppen.

Den ulceroglandulära formen dominerar i Sverige och då mest på underbenen. Smittan har då sannolikt spridits via direktkontakt med sjukt djur eller bett av insekt/fästing. Det blir ett sår som ofta föregås av en papel på stället för insektsbettet. En ömmande ulceration uppkommer i samband med eller kort tid efter feberdebuten. Däremot saknas vanligtvis lokal reaktion (t ex rodnad) i sårets omgivning och såret är ofta täckt av en skorpa.

Regionalt till såret finns ömma lymfkörtlar. Vid försenad eller utebliven antibiotikabehandling förstoras körtlarna ytterligare (kan bli hönsäggsstora) samt smälter och rupturerar med rikligt varflöde. Se bilder.

Aerosolsmitta via luftvägarna ger risk för pneumoni, men kan även ge övriga symtombilder.

Aerosolsmitta till ögonen ger ökad risk för konjunktivit. Svullna körtlar kan uppträda framför örat och på halsen (oculoglandulär form)

Om smittan sker oralt, t ex via vatten, kan patienten besväras av faryngit eller tonsillit.

Neurologiska symtom finns också beskrivna.

 

Bild 1
 

ImagesBild 2
 

Rupturerad lymfkörtel vid Tularemi.
KOMPLIKATIONER
 

INKUBATIONSTID
 

 • 1-10 dygn, i genomsnitt 3 dygn


DIAGNOS
 

 • Klinisk
   
 • Serologi. Serokonversion är sällan detekterbar förrän efter 14 dagar med symtom.
   
 • Sårodling utförs endast undantagsvis p g a risk för laboratoriesmitta. Odling eller DNA-extraktion som misstänks innehålla F. tularensis får bara skickas till laboratorier med tillstånd att hantera denna organism, för närvarande Umeå och Folkhälsomyndigheten. Ett speciellt transportmedium kan rekvireras. Bakterien växer långsamt (ofta mer än 10 dagar). Blododlingar är sällan positiva.
   
 • Immunfluorescens
   
 • PCR. Hög specificitet och ca 80 % sensitivitet på ulceroglandulärt prov finns rapporterat. Analyseras på Folkhälsomyndigheten och bakt.lab Umeå Universitetssjukhus. Lyft eventuell krusta och ta prov från sårkanten med bomullsarmerad provtagningspinne.
   
 • LPK, CRP och SR kan variera från normalvärden till måttligt förhöjda.


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Streptokockadenit (ger oftast inte lika stora körtlar, har ibland lymfangitstrimma, spontanperforerar inte).
   
 • Stafylokockinfektion (rodnad finns ofta runt såret till skillnad mot tularemisår).


BEHANDLING
 

Förstahandsval är ciprofloxacin 500 mg x 2 per os i 10 dagar (Ciproxin). Ciprofloxacin rekommenderas även till barn i dosen 15-20 mg/kg/dygn, delat i två doser. Alternativ till vuxna är doxycyklin (Doxyferm) per os 100 mg x 2, 14 dagar och till barn doxycyklin 4-5 mg/kg x1 i 14 dagar. Nya studier har inte påvisat någon risk för missfärgade tänder när doxycyklin ges i korta kurer till barn, se referens nedan Todd et al 2015.

Bakteriens känslighet in vitro är högre för ciprofloxacin än för doxycyklin och aminoglykosider.

Beta-laktamantibiotika (t ex penicillin och cefalosporiner) är inte verksamma.


 

PROFYLAX
 

 • Skyddskläder och handskar vid kontakt med döda gnagare.
   
 • Om en jägare upptäcker vita fläckar på inre organ vid slakt av hare ska slakten avbrytas och händerna tvättas omedelbart.
   
 • Täckande kläder och myggmedel.
   
 • Vaccin saknas.

LÄNKAR
 

Smittskyddsblad - Tularemi (Harpest)


ICD-10

Ulceroglandulär tularemi A21.0
Okuloglandulär tularemi A21.1
Pulmonell tularemi A21.2
Gastrointestinal tularemi A21.3
Generaliserad tularemi A21.7
Andra specificerade tularemiformer A21.8
Tularemi, ospecificerad A21.9
Vaccination avseende tularemi Z23.4

 

Referenser
 

Johansson A, Berglund L, Sjöstedt A, Tärnvik A. Ciprofloxacin for treatment of tularemia. Clin Infect Dis 2001; 33: 267-268. Länk

Eliasson H, Lindbäck J, Nuorti JP, Arneborn M, Giesecke J, Tegnell A. The 2000 tularemia outbreak: a case control study of risk factors in disease-endemic and emergent areas, Sweden. Emerg Infect Dis 2002;8:956-960. Länk

Bäck E. Tularemi påträffas I hela landet. Läkartidningen, 1995 sid 3790-3793.

Eliasson H, Bäck E. Tularemia in an emergent area in Sweden: An analysis of 234 cases in 5 years. Scand J Infect Dis 2007;39:880-9. Länk

Todd et al. No visible dental staining in children treated with doxycycline for suspected Rocky Mountain fever. J Pediatr.2015;166:1246-51. Länk

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 1828

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Tularemi (harpest)

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Sjuksköterska - Dialysmottagningen i Kalmar och Oskarshamn
Länssjukhuset i Kalmar


Psykolog till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


Läkare till specialiserad sjukvård i hemmet
Medicinkliniken, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Intensivvårdssjuksköterska Nyköping Intensivvårdsavdelningen
Nyköpings lasarett


Sjuksköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Två bröstkirurger med onkologiskt intresse
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna


Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


Röntgensjuksköterska
Oskarshamns sjukhus


Specialistläkare/överläkare till palliativ enhet
Södra Älvsborgs sjukhus


Undersköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


ST-läkare akutsjukvård Akutmottagningen
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska/barnmorska till gynekologiska mottagningen
Kvinnokliniken, Nyköpings lasarett


Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm

annons
annons