Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Difteri
Författare Professor , Infektion/Göteborgs Universitet
Granskare Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Uppdaterad 2019-03-22
Specialitet Infektion
Skriv ut

BAKGRUND
 

Difteri orsakas av bakterien Corynebacterium diphtheriae, en grampositiv aerob stav. Det finns tre biotyper; C. diphtheria gravis, intermedius och mitis.

Bakterien bildar toxin om den är infekterad med en bakteriofag. Toxinet hämmar cellulär proteinsyntes. Många bakteriestammar är inte toxinbildande. Reservoaren för C. diphtheriae är friska humana bärare.

Smittar via droppsmitta från hosta, nysning eller via direktkontakt, t ex att man dricker från samma glas. Kan också smitta via sår och material som används vid såromläggning.

Smittbärare kan vara symtomfria.

Endast något enstaka fall i Sverige förekommer med flera års mellanrum. Emellertid förekom ett utbrott 1984 och 1985 i Göteborgsregionen med 13 kliniska fall varav 3 dödsfall och 65 friska bärare. Många drabbade var dåligt vaccinerade missbrukare. Äldre kvinnor har sämre vaccinationsstatus mot difteri jämfört med övriga i Sverige.


 

INKUBATIONSTID
 

 • 1-10 dagar, oftast 2-5 dagar


SYMTOM OCH KLINIK
 

Svalgdifteri
 

 • Halsont
   
 • Beläggningar i svalg och tonsiller, ibland stora membran. Slemhinnan under de membranösa beläggningarna är lättblödande, vilket är differentialdiagnostiskt viktigt för att skilja difteri från mononukleos, streptokocktonsillit och Vincents angina.
difteribild.jpg
 • Feber, lätt förhöjd
   
 • Svullna lymfkörtlar på halsen och submandibulärt, i svåra fall ”tjurnacke”
   
 • Sväljningssvårigheter

Andra manifestationer
 

 • Näsa: blodtingerat sekret från näsan, vitt membran
   
 • Larynx: membran från svalget kan gå ända ned till struphuvudet eller endast finnas lokalt i larynx. Ger heshet och andningssvårigheter.
   
 • Sår: infekterade, ofta smärtsamma, oftast icke toxinbildande bakterier.

Toxineffekter
 

 • Njurinsufficiens
   
 • Myokardit - vanligaste orsaken till dödsfall i modern tid. Hjärtfunktionen och blodtrycket sjunker långsamt dag för dag.
   
 • Pareser i svalg som debuterar tre veckor efter primärinfektion och efter ca fem veckor uppträder pareser i armar, ben och diafragma. Dessa pareser är långsamt reversibla.


DIAGNOS
 

 • Klinisk bild
   
 • Odling med kolad pinne i svalget eller sår. Låt pinnen rulla över membranet i svalget och försök att komma under membranet. Skriv difterimisstanke på remissen.
   
 • Vid positiv odling skall toxintest utföras på isolatet.
   
 • Trombocytopeni, proteinuri och njurpåverkan är tidiga tecken på toxineffekt.
   
 • Tag Hb, LPK, TPK, kreatinin, leverstatus och EKG.


PROFYLAX
 

Difteritoxoid är ett bra vaccin finns som ingår i grundvaccinationsprogrammet. Vaccinet är ett detoxifierat difteritoxin.

Tre doser ges första året (3, 5, 12 mån) och ingår i flera kombinationsvaccin (Tetravac, Infanrix Polio, Infanrix-Polio+Hib, Infanrix Hexa, Pentavac). Vid 5-6 års ålder erbjuds en boosterdos difterivaccin kombinerat med vaccin mot tetanus, pertussis och polio (Boostrix Polio). En femte dos ges vid 14-16 års ålder.

För de barn som är födda till och med 2001 ges booster difteri, tetanus och pertussis först vid 10 års ålder. Efter ca 20 år rekommenderas en ny dos.

Vaccin finns också med endast difterikomponent, Difterivaccine SSI (finns inte i FASS, nationell licens Apotek Scheele). Till vuxna ges som grundvaccination Difterivaccine SSI och som booster DiTebooster eller Boostrix. Eftersom det kan vara svårt att få tag i licensvaccin kan det vara praktiskt att använda någon av kombinationsvaccinerna som används till barn även till ovaccinerade vuxna och dessa kan ges med samma tidsintervall d v s 3, 5 och 12 mån.

Vaccinet har få och lindriga biverkningar. Ömhet över vaccinationsstället är vanligast.

Länk till Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn

Länk till folkhälsomyndigheten - Difteri


 

BEHANDLING
 

Behandling av sjuka
 

 • Difteri-immunglobulin; fortfarande rekommenderas hästimmunglobulin
  80000 E i.m. (licenspreparat).
   
 • Antibiotika: Bensylpenicillin 3 g x 3 i.v. alternativt erytromycin (Abboticin) 1 g x 3 i 10 dagar i.v.
   
 • Difterivaccination (Difterivaccine SSI, licenspreparat). Till tidigare ovaccinerade ges 4 veckor senare dos 2 och sedan dos 3 efter 8-12 månader.

Behandling av friska bärare
 

 • Erytromycin (T. Ery-Max) 250 mg 2 x 2 per os i 7 dagar
   
 • Vaccination
   
 • Kontrollodling: ett dygn efter avslutad behandling påbörjas kontrollodlingar tre dagar i följd från näsa, svalg samt eventuella sår.
   
 • Sjukdomen är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen


LÄNK
 

Smittskyddsblad - DifteriinfektionICD-10

Svalgdifteri A36.0
Difteri i nasofarynx A36.1
Larynxdifteri A36.2
Difteri i hud A36.3
Andra former av difteri A36.8
Difteri, ospecificerad A36.9
Bärare av difteribaciller Z22.2
Vaccination avseende difteri enbart Z23.6

 

Referenser
 

Björkholm B, Olling S, Larsson P, Hagberg L. An outbreak of diphtheria among Swedish alcoholics. Infection 15:354-358, 1987. Länk


 

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 1826

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Difteri

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Psykolog eller fysioterapeut? Se alla lediga tjänster inom hälso- och sjukvård
Försvarsmakten


Sektionsledare till HIV, Hepatit och Tuberkulos mottagning
Akademiska sjukhuset


Verksamhetschef
Barn- och ungdomssjukvården


Flexibel specialistläkare i allmänmedicin
Södertull Din hälsocentral


Specialistläkare i neurologi
Neurologmottagningen i Gävle


Sjuksköterska Hemoterapi
Akademiska sjukhuset


Hematolog
Medicinkliniken, Nyköpings lasarett


ST-läkare Lungsjukdomar
Akademiska sjukhuset


Sjuksköterska natt
Rekonstruktiv plastikkirurgi slutenvård


Forskningssjuksköterska
Karolinska Trial Alliance Prim


Specialistläkare Klinisk Mikrobiologi/Bakteriologi
Akademiska sjukhuset


Specialistläkare/överläkare till Palliativ vård
Akademiska sjukhuset


ST-läkare Klinisk genetik
Akademiska sjukhuset


Vikarierande Vårdadministratör/medicinsk sekreterare
Tema Hjärta och Kärl Huddinge


Intensivvårdssjuksköterskor sökes till Brännskadecentrum
Akademiska sjukhuset


Specialistläkare/BÖL/ÖL vid klinisk fysiologi
Akademiska sjukhuset


Intermediärvårdssjuksköterska till Barnintensiven (BIVA)
Akademiska sjukhuset


Sektionsledare
HIV, Hepatit och Tuberkulos mottagning


Samordnande specialistsjuksköterska
Akademiska sjukhuset


Pedagogiska läkartjänster
Akademiska sjukhuset


Thoraxintensiven söker intensivvårdsjuksköterska
Akademiska sjukhuset


Sjuksköterska till ortopedens avdelning för högspecialiserad ortopedi
Akademiska sjukhuset

annons
annons
annons