Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
annons
annons
Furunkulos och hidroadenit, recidiverande
Författare Professor , Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund
Granskare Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Uppdaterad 2019-01-23
Specialitet Infektion, Hud/Venereologi
Skriv ut

BAKGRUND
 

 • Furunkler är abscesser med ursprung i hårfolliklar i övergången till subcutis. Dessa ger värk, lokal ömhet, omgivande rodnad och ibland feber. Så småningom perforerar furunkeln spontant. Läker ibland med ärrbildning. Recidiverande furunkulos återkommer ofta regelbundet, ibland 5-10 gånger/år, och drabbar inte sällan hela familjer.
   
 • Karbunkler sprider sig i huden, ofta även subcutant, och tömmer sig i multipla ”satellitsinus”. Inte sällan tillstöter bakteriemi.
   
 • Hidroadenit utgår från svettkörtlar och är också en hudabscess. Vanligast förekommande i armhålor, ljumskar, på mammae, labia majora, glutealregionen, lårens insidor.

Etiologi
 

 • S. aureus vid recidiverande furunkulos.
   
 • Vid hidroadenit S. aureus + anaeroba bakterier (Bacteroides arter, Fusobacterium sp., anaeroba streptokocker).

Predisponerande faktorer
 

Man har inte funnit någon säker bakomliggande immundefekt, och det är en gåta varför vissa individer drabbas av ständiga recidiv. Långtidsprognosen är emellertid god med spontan bestående utläkning, men recidiven kan pågå flera år.

Hos vissa patienter har man funnit en nedsatt granulocytfunktion.
Vid recidiverande furunkulos är S. aureus fagtyp II särskilt vanlig, och S. aureusstammarna producerar ofta ett enzym kallat PVL (Panton-Valentine leukocidin) som troligtvis har patogenetisk betydelse.


 

SYMTOM/KLINISKA FYND
 

Intensivt ömmande kutana indurationer som, när abscessen mognar, får en central pustel som kan rupturera spontant.


 

DIFFERENTIALDIAGNOS
 

Mycobacterium marinum infektion
Detta är en ofta förbisedd diagnos. Den yttrar sig oftast som verrucösa subcutana infektioner, oftast på övre extremiteten, där vanlig ”allmän” bakterieodling är negativ. Uppstår framförallt efter kontakt med akvarier i kombination med mindre hudtrauma, t ex vid rengöring av akvariet. Specifik mykobakterieodling, helst från vävnadsbiopsi, krävs för diagnos. Behandling med penicillinpreparat är verkningslös, utan ofta krävs kombinationsbehandling (med t ex doxycyklin, kinoloner, makrolider, trimetoprim-sulfametoxazol).


 

UTREDNING/PROVTAGNING
 

 1. Odling, glöm ej även anaerob odling vid misstanke om hidroadenit.
   
 2. Direktmikroskopi med Gram-färgning.
   
 3. Om mogen, men ej rupturerad, furunkel - odla från punktat, vilket ger säkrare diagnos och minskar risken för kontamination av normalt förekommande hudbakterier.
   
 4. Odla även från vestibulum nasi.


BEHANDLING
 

 • Lindriga fall utan allmänsymtom, lymfangit eller svåra lokalsymtom är ofta självläkande och kräver ingen antibiotikabehandling.
   
 • I svåra och recidiverande fall ges isoxazolyl-penicillin (flukloxacillin) 1 g x 3 per os i 14 dagar.
   
 • Vid penicillinallergi klindamycin 300 mg x 3 p.o, fusidinsyra 500 mg x 2-3 p.o eller cefadroxil 500 mg x 2 p.o.
   
 • Vid anaerob blandinfektion klindamycin eller isoxazolylpenicillin + metronidazol 400 mg x 3 p.o.
   
 • MRSA (Meticillin resistenta S. aureus är ovanliga i Sverige och kan inte behandlas med isoxazolyl-penicillin, utan kräver behandling med andra antibiotika enligt resistensmönster såsom klindamycin, fusidin, rifampicin, trimetoprim-sulfa, linezolid eller, vid multiresistens, intravenöst vancomycin, daptomycin eller ceftarolin.
   
 • Lokal behandling med antibiotika har ingen effekt.
   
 • Undvik om möjligt incisioner, då dessa kan ge ful ärrbildning och endast marginellt påskyndar utläkningen.
   
 • Vid mycket täta recidiv och med påvisad familjesmitta kan eradikeringsförsök av S. aureus (MSSA såväl som MRSA) prövas till samtliga odlingspositiva familjemedlemmar. Den består av daglig desinfektion av hudkostymen med klorhexidin (Hibiscrub), lokalbehandling av näsbärarskap med antibiotikasalva (mupirocin), samt systemisk behandling med rifampicin kombinerat med klindamycin eller fusidinsyra. Dessutom krävs noggranna hygienrutiner med byten av sängkläder, tandborste, rakdon e t c.
   
 • I en studie påvisades god effekt av oral vitamin C-behandling hos patienter med påvisad defekt granulocytfunktion.


BILDARKIV
 

Länk till www.dermis.net - Furunkulos

Länk till www.dermis.net - Karbunkel


ICD-10

Kutan abscess, furunkel och karbunkel i ansiktet L02.0
Kutan abscess, furunkel och karbunkel på halsen L02.1
Kutan abscess, furunkel och karbunkel på bålen L02.2
Kutan abscess, furunkel och karbunkel i sätesregionen L02.3
Kutan abscess, furunkel och karbunkel på extremitet L02.4
Kutan abscess, furunkel och karbunkel, ospecificerad. L02.9

 


Referenser

Demos M, McLeod MP, Nouri K. Recurrent furunculosis: a review of the literature. Br J Dermatol 2012;167:725-32. Länk

Ibler KS, Kromann CB. Recurrent furunculosis – challenges and management: a review. Clin Cosmet Investig Dermatol 2014;7:59-64. Länk

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 179

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Furunkulos och hidroadenit, recidiverande

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Lediga jobb som läkare, sköterska och fysioterapeut.
Försvarsmakten


Nyexaminerad sjuksköterska till Dialysmottagning
Karolinska Universitetssjukhuset


Var med från början i våra nya lokaler! Vi söker sjuksköterska till Gastromedicin och Endokrin i Solna.
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare/överläkare till palliativ enhet
Södra Älvsborgs Sjukhus


Verksamhetschef till Anestesikliniken
Södra Älvsborgs Sjukhus


Med kvinnosjukvård i fokus! Överläkare/Specialist med forskningsintresse
Region Sörmland


Södersjukhusets Dialys dagvård söker Planeringsansvarig sjuksköterska/ arbetsledare
Karolinska Universitetssjukhuset


Sommarvikariat underläkare/läkarassistent 2020
Region Norrbotten


Specialistläkare eller överläkare? Fortsätt din karriär hos oss!
Region Sörmland, Nyköping


Specialistläkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Specialistläkare i klinisk fysiologi eller kardiologi
Region Sörmland


Operationssjuksköterska till operationsavdelningen Anestesikliniken, Nyköpings lasarett
Region Sörmland


Behandla patienter du inte träffar någon annanstans- sjuksköterska till Reuma, Hud och Njurmedicin, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare eller överläkare? Fortsätt din karriär hos oss!
Region Sörmland, Katrineholm


Sjuksköterska till vår Självdialysmottagningen i Rosenlund
Karolinska Universitetssjukhuset


Nattsjuksköterska till Gastromedicin och Endokrin i nya sjukhusbyggnaden, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialist i Allmänmedicin, Helsa vårdcentral Älta
Helsa Primärvård Sverige AB


Specialist i nuklearmedicin
Region Sörmland


Sjuksköterska till Barn- reumatologi, ortopedi och neurologi
Karolinska Universitetssjukhuset


Biomedicinska analytiker till Laboratoriemedicin, Sunderby sjukhus, Luleå
Region Norrbotten


Nyfiken på kompetensår? Vi söker sjuksköterskor till Tema Inflammation och Infektion
Karolinska Universitetssjukhuset


Vill du vara med i satsning på arbetsmiljön? Vi söker specialistläkare! Kvinnokliniken Mälarsjukhuset/ Kullbergska sjukhuset
Region Sörmland


Doktor24 anställer legitimerade läkare som är i början av i sin karriär
Doktor24


Sjuksköterska sökes till LIVA - Långtidsintensiv- vårdsavdelning
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare eller överläkare? Fortsätt din karriär hos oss!
Region Sörmland, Eskilstuna


Strålspecialist/Överläkare eller Specialistläkare inom Onkologi Onkologkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna
Region Sörmland


Akutläkare till Nyköping lasarett
Region Sörmland

annons
annons
annons