Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

Erysipelas - rosfeber
Författare Professor , Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund
Granskare Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Uppdaterad 2019-12-18
Specialitet Hud/Venereologi, Infektion
Skriv ut
annons

BAKGRUND
 

Orsaker/predisponerande faktorer
 

 • Lokalt ödem, t ex venös insufficiens, lymfödem (mammarcancer)
 • Hudskada, vid t ex bensår, eksem, intertriginös svampinfektion

Etiologi

Streptokocker – oftast betahemolytiska grupp A. Även grupp C och G streptokocker förekommer. S.aureus mindre vanligt.


 

SYMTOM
 

 • Akut insättande feber
 • Frossa
 • Illamående, kräkningar
 • Allmänpåverkan
 • Lokal smärta


KLINISKA FYND
 

 • Skarpt avgränsad ytlig infektion med intensiv rodnad som sprider sig successivt
 • Ömhet
 • Svullnad
 • Värmeökning
 • Inte sällan uppstår blåsbildning
 • Abscessbildning kan förekomma vid inslag av stafylokocker
Länk till bilder på erysipelas - rosfeber på www.dermis.net


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Venös trombos
   
 • Cellulit: Diffust kutant-subkutant flegmone, oskarpt avgränsat, ej så ilsket rött. S.aureus vanligaste orsak, men även E.coli, H.influenzae förekommer – den senare med typiskt blålila utseende, ofta i ansiktet, stor risk för sepsis.
   
 • Septisk artrit i axelled: Vid axelledsartrit kan ibland ledkapseln perforeras vid främre bicepssenskidans passage genom kapseln och en rodnad och svullnad drabba ffa överarmen. Orsakas oftast av S.aureus.
   
 • Specialfall - Vibrio vulnificus cellulit: Förekommer i tempererat vatten under de varma månaderna, vanlig i ostron och krabbor. Kan även förekomma i Sverige under varma somrar. Ingångsport är en hudskada där det utvecklas erytematösa lesioner som blir bullösa och så småningom uppstår nekrotiska sår. Ofta samtidig sepsis med chock. Penicillin fungerar inte utan doxycyklin är förstahandspreparat - annars cefalosporiner eller kinoloner.
   
 • Nekrotiserande fasciit, panniculit: Livshotande tillstånd, mycket öm och smärtsam, ibland vesikelbildning samt subcutan gasbildning med knister, snabb spridning till djupare belägna strukturer trots adekvat antibiotikabehandling, kräver tidig kirurgi med incision och ibland radikal utbredd excision av inflammerad och nekrotisk vävnad. Etiologi: Grupp A streptokocker, S.aureus, E.coli, anaeroba tarmbakterier, t ex Clostridium perfringens (gasbrand). Streptokockorsakad sjukdom behandlas med klindamycin (minskar toxinproduktionen) och bensyl-penicillin samt eventuellt IVIG (intravenöst immunglobulin) som kan minska behovet av radikal kirurgi. Gasbrand kan behöva hyperbar syrgasbehandling.
   
 • Furunkel-karbunkel: Central abscess med omgivande rodnad – oftast S.aureus.
   
 • SSSS (Staphylococcal Scalded Skin Syndrome) med utbredd ytlig (splittrar granulosalagret) bullös blåsbildning orsakad av exfoliativt toxin från vissa S.aureus stammar.
   
 • Vinterkräksjuka: Ofta dominerar de akuta symtomen illamående, kräkningar, frossa över lokala symtom, och om inte hela hudkostymen undersöks vid misstanke om calici-infektion kan såväl erysipelas som allvarligare hud-mjukdelsinfektion (Streptococcal Toxic Shock Syndrome/Nekrotiserande fasciit) undgå upptäckt.


UTREDNING/PROVTAGNING
 

 • Oftast klinisk diagnos med typiska symtom.
   
 • Ibland är flebografi eller ultraljud nödvändigt för att utesluta venös trombos. MRI kan vara till hjälp för att utesluta nekrotiserande fasciit/panniculit.
   
 • Sårodling om möjligt från misstänkt ingångsport. Material från hudbiopsi eller subcutan aspiration är dock sällan odlingspositiva, men snabbtest (StrepA) kan vara positivt. Vid abscessbildning punktion med odling.
   
 • Blododling oftast negativ.


BEHANDLING
 

 • Bensylpenicillin (Penicillin G) 1-3 g x 3 i.v initialt i svårare fall med allmänpåverkan, t ex kräkningar. Därefter penicillin V 1-2 g x 3 p.o, total behandlingstid 10-14 dagar.
   
 • Isoxazolyl-penicillin (flukloxacillin) 1 g x 3 p.o, cefalosporin (cefadroxil) 500 mg x 2 p.o, eller klindamycin 300 mg x 3 p.o vid misstanke om stafylokockinfektion.
   
 • Klindamycin eller cefalosporin vid pc-allergi.
   
 • Avsvällande terapi framförallt högläge, eventuell kompression, viktig.
   
 • Vid recidiverande erysipelas pga kvarstående predisponerande faktorer, t ex lymfödem efter mammarcancer behandling, bör profylaktisk långtidsbehandling övervägas. Ofta tillräckligt med t ex penicillin V 1 g x 1 p.o. under lång tid dvs ofta flera år.


ICD-10

Rosfeber A46.9

 
Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 176

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Erysipelas - rosfeber

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


Röntgensjuksköterska
Oskarshamns sjukhus


Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


Sjuksköterska - Dialysmottagningen i Kalmar och Oskarshamn
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna


Sjuksköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Specialistläkare/överläkare till palliativ enhet
Södra Älvsborgs sjukhus


Sjuksköterska/barnmorska till gynekologiska mottagningen
Kvinnokliniken, Nyköpings lasarett


Läkare till specialiserad sjukvård i hemmet
Medicinkliniken, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Undersköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Två bröstkirurger med onkologiskt intresse
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Psykolog till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


Intensivvårdssjuksköterska Nyköping Intensivvårdsavdelningen
Nyköpings lasarett


ST-läkare akutsjukvård Akutmottagningen
Mälarsjukhuset Eskilstuna

annons
annons
annons