Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

Meningit – bakteriell
Författare Professor , Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
Professor , Infektion/Göteborgs Universitet
Granskare Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Uppdaterad 2018-05-23
Specialitet Infektion, Neurologi
Skriv ut
annonsBAKGRUND
 

Bakteriell meningit är en mycket allvarlig infektion, som kan drabba människor i alla åldrar med högst incidens hos nyfödda, barn och ungdomar samt äldre. Snabb och korrekt initial handläggning är avgörande för en god prognos och bör därför kännas till av alla läkare.


Predisponerande faktorer
 

Följande bakomliggande faktorer kan predisponera för bakteriell meningit, men observera att också för övrigt helt friska personer kan drabbas:

 • Alkoholism
 • Diabetes mellitus
 • Nedsatt immunförsvar av annan anledning
 • Skallbasfraktur
 • Främmande material i CNS, t ex likvorshunt, ventrikeldrän

Etiologi
 

Etiologin skiljer sig mellan olika åldersgrupper, men bortsett från nyfödda (< 1 månad), patienter med skallbasfraktur och patienter med främmande material i CNS, dominerar fyra bakterier:

 1. Streptococcus pneumoniae (Pneumokocker)
 2. Neisseria meningitidis (Meningokocker)
 3. Haemophilus influenzae (minskat betydligt sedan införandet av allmän HIb-vaccination)
 4. Listeria monocytogenes

Ovanligare etiologiska agens är gramnegativa stavar t ex E. coli och Klebsiella, streptokocker, Staph. aureus och M. tuberculosis.

Hos nyfödda är vanligaste agens E. coli, grupp B streptokocker och Listeria.
 

Visa översikt: Meningokockinfektioner


 

SYMTOM
 

 • Oftast akut debut, timmar - enstaka dygn
 • Kraftig huvudvärk
 • Feber
 • Illamående och kräkningar
 • Allmänpåverkan
 • Förvirring/omtöckning
 • Påverkat medvetande

Kliniska fynd
 

 • Allmänt status: allmänpåverkan, feber.
   
 • Puls och blodtryck: pulsen vanligen hög, blodtrycket kan vara lågt vid samtidig sepsis, vid högt intrakraniellt tryck kan högt blodtryck och låg puls ses (djupt medvetandesänkt patient).
   
 • Neurologi: nackstyvhet (ej obligat, d v s bakteriell meningit kan förekomma utan nackstyvhet), medvetandesänkning, ibland fokalneurologiska symtom, särskilt hos djupt medvetandesänkt patient med förhöjt intrakraniellt tryck.
   
 • Hud: petechier förekommer vid meningokockmeningit med sepsis.
   
 • Övrigt: ej ovanligt med samtidig pneumoni, otit eller sinuit.


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

INITIAL HANDLÄGGNING
 

Den initiala handläggningen är helt avgörande för utgången. Bakteriell meningit är ett akut tillstånd som skall handläggas med stor skyndsamhet. Telefonkontakt tas med närmaste infektionsklinik.

1. Lumbalpunktion (LP) omedelbart! Andra undersökningar som t ex datortomografi av hjärnan skall ej utföras innan LP är gjord. LP bör vara utförd inom 10-15 minuter efter det att patienten kommit till akutmottagningen. Finns kontraindikation mot LP, t ex tecken till inklämning (djup medv.-löshet + ljusstela pupiller, ändrat andn.-mönster, stigande BT + bradykardi eller reaktionslöshet), eller om patienten står på antikoagulationsbehandling, ges adekvat antibiotikabehandling direkt utan att LP utförs. Likaså om LP misslyckas eller av något annat skäl inte kan utföras, ges antibiotika innan patienten skickas vidare.

Om patienten har tecken på intrakraniell tryckstegring kan insättande av ventrikeldrän och aktiv trycksänkande behandling på neurokirurgisk intensivvårdsavdelning (NIVA) vara aktuellt. Sådan behandling är dock inte vetenskapligt validerad på patienter med bakteriell meningit.

Likvor tas för:
a. cellräkning, glukos, albumin, laktat (1 ml)
b. odling och gramfärgning (1-2 ml)
c. extrarör (2-3 ml) för eventuell senare analys

Obs! Vänta inte på svar av likvoranalysen innan antibiotika ges.
 

Visa översikt: Lumbalpunktion(LP) och likvoranalys

2. Blododling, sätt nålar och ta övriga blodprover (Hb, LPK, diff., TPK, elstatus, leverstatus, PTK, APTT, CRP, p-glukos) samtidigt som LP görs. Odla från andra infektionsfokus om möjligt (hörselgång vid perforerad otit, nasopharynx vid pneumoni eller otit).

3. Antibiotika (se nedan)

4. Kortikosteroider, dexametason 0,15 mg/kg x 4 i fyra dygn med max 10 mg/dos alt Betametason 0,12 mg/kg x 4 i fyra dygn - rekommenderas till alla meningitpatienter. Ges före, eller senast samtidigt som första antibiotikadosen med syfte att minska risken för sekvele.

Seponeras tidigare än efter 4 dygn om meningokocker verifieras och kan också sättas ut tidigare hos alla patienter vid snabb klinisk förbättring.


Vidare handläggning
 

 • Patienten bör vårdas på intensivvårdsavdelning på infektionsklinik, på neuro-IVA eller på allmän IVA
 • Respiratorbehandling ofta nödvändig
 • Ibland behandling av samtidig septisk chock (för mer information se separat behandlingsöversikt Sepsis och septisk chock)
 • Undvik att ge stora mängder kristalloida lösningar.


ANTIBIOTIKA
 

Initialt kan antibiotika väljas enligt nedan (modifieras efter odlingssvar).
 

Vuxna och barn > 6 mån
 

Cefotaxim (Claforan) 3 g x 4 i.v. (< 40 kg 75 mg/kg x 3-4) eller ceftriaxon (Rocephalin) 4 g x 1 i.v. (< 40 kg 100 mg/kg x 1)
+ ampicillin (Doktacillin) 3 g x 4 i.v. ( < 40 kg 100 mg/kg x 3-4)

eller meropenem (Meronem) 2 g x 3 i.v. (< 50 kg 40 mg/kg x 3) som ensam terapi.

Vid "allvarlig" penicillinallergi (urticaria, andningspåverkan, anafylaxi): Moxifloxacin (Avelox) 400 mg x 1 i.v. + vankomycin 1 g x 3 i.v. (15 mg/kg x 3) + trimetoprim/sulfametoxazol (Eusaprim, Bactrim) 20 ml x 2 i.v.

 

Fortsatt antibiotikabehandling efter odlingsresultat och resistensbestämning
 

Behandlingstiden måste alltid ställas i relation till det kliniska förloppet. Nedan anges de behandlingstider som oftast används av författarna till den här översikten. Studier saknas.

Meningokocker:
Bensylpenicillin 3 g x 4 i.v (< 40 kg 100 mg/kg x 3-4) i 5-7 dagar.

Pneumokocker (penicillinkänsliga):
Bensylpenicillin 3 g x 4 i.v, (< 40 kg 100 mg/kg x 3-4) i 10 dagar.

Pneumokocker (penicillinresistenta):
cefotaxim (Claforan) 3 g x 3-4 i.v. (< 40 kg 75 mg/kg x 3-4) + vancomycin 1 g x 3 i.v. i 10 dagar (undvik steroider).

H.influenzae (ampicillinkänslig):
ampicillin (Doktacillin) 3 g x 4 i.v (< 40 kg 100 mg/kg x 3-4) i 10 dagar.

H.influenzae (ampicillinresistent):
cefotaxim (Claforan) 3 g x 3-4 i.v. (< 40 kg 75 mg/kg x 3-4) i 10 dagar eller enligt resistensmönster.

Listeria:
ampicillin (Doktacillin) 3 g x 4 i.v (< 40 kg 100 mg/kg x 3-4) i 10-14 dagar, vid immunosuppression krävs ibland längre behandling.

Övriga: Enligt resistensmönster.

 

ICD-10

Meningit orsakad av pneumokocker G00.1
Meningit orsakad av Haemophilus influenzae G00.0
Bakteriell meningit, ospecificerad G00.9
Meningit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes G01.9
A321 Meningit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes

Meningit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes G01.9
A390 Meningit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes


 
Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 160

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Meningit – bakteriell

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Är du blivande ST-läkare i allmänmedicin och funderar på vart du vill göra din ST?
Landstinget Sörmland


8 av 10 läkare är redan med- Bli medlem du också!
Sveriges Läkarförbund


Legitimerade läkare sökes till KRY
Högtillgänglig vård


Är du allmänspecialist eller sjuksköterska?
Vårdcentralerna Bra Liv


Hur är det att arbeta på Akademiska sjukhuset?
Läs mer här!


Specialist allmänmedicin/ ST läkare
HC Baldersnäs-Arbrå-Kilafors


Våra soldater och sjömän har rätt till kvalificerad vård. Oavsett var de befinner sig.
Försvarsmakten


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


AT- läkare
Kiruna sjukhus


AT-läkare
Ängelholms sjukhus


AT- läkare
Nyköpings lasarett


AT-läkare
Hudiksvalls sjukhus


AT-läkare
Gävle Sjukhus


AT-läkare
Helsingborgs lasarett


AT- läkare
Gällivare sjukhus


AT-läkare
Norrlands universitetssjukhus


AT- läkare
Blekingesjukhuset Karlskrona


AT-läkare
Lasarettet Trelleborg


AT-läkare
Lasarettet i Landskrona


AT- läkare
Piteå Sjukhus


ST- läkare
Akutkliniken Universitetssjukhuset Örebro


AT-läkare
Skellefteå Lasarett


AT-läkare
Hässleholms sjukhus


AT- läkare
Enköpings lasarett


AT- läkare
Kalix sjukhus


AT- läkare
Skånes universitetssjukhus


AT- läkare
AT i Dalarna


Vårdcentralschef
Närhälsan Furulund vårdcentral


AT-läkare
Lycksele Lasarett


AT-läkare
Lasarettet i Ystad

annons
annons