Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Sänka (SR)-utredning
Författare Professor , Infektion/Göteborgs Universitet
Granskare Allmänläkare Helen von Sydow, /
Uppdaterad 2018-04-03
Specialitet Infektion
Skriv utBAKGRUND
 

Sänka (SR) är en klassisk metod att mäta hur snabbt blodkropparna sjunker nedåt i ett rör under 1 timma. Fenomenet orsakas av att röda blodkroppar bildar s k myntrullar vid förändringar i halterna av vissa plasmaproteiner (högmolekylära proteiner; speciellt fibrinogen och immunglobuliner). Metoden beskrevs först av Robin Fåhraeus och utvecklades senare (1921) av Alf Westergren.

Förhöjd SR är ett ospecifikt fynd och kan orsakas av en mängd sjukdomar, men även av andra tillstånd. Internationellt anses SR vara av tveksamt kliniskt värde med undantag för att styra behandling vid temporalisarterit, polymyalgia reumatica samt reumatoid artrit. I Sverige har SR traditionellt sett använts som en sjukdomsmarkör och metoden har fortfarande en plats inom rutinsjukvården.

 

Normalvärden för SR:

 • Kvinnor < 20 mm
 • Män < 15 mm
Mini-SR ger något högre värden.

Rörets läge, eventuellt drag och analystemperatur kan påverka resultatet.

 

Sjukdomar med hög SR
 

 • Bakteriella infektionssjukdomar
  Vid akut bakteriell infektion tar det oftast 2-5 dagar innan fibrinogenökning ger en mätbar förhöjning av SR.
  Oftast har man mest hjälp av SR vid kroniska infektioner t ex osteomyelit, septisk artrit, djupa abscesser samt tuberkulos.
  Andra metoder att mäta inflammation t ex C-reaktivt protein (CRP) och procalcitonin är bättre och snabbare markörer både för diagnostik och för att följa ett infektionsförlopp.
   
 • Icke-infektiösa inflammationer
  T ex autoimmuna sjukdomar, fr a temporalisarterit, polymyalgia reumatica, reumatoid artrit.
   
 • Maligniteter
  T ex Hypernefrom, Myelom, Mb Waldenström.
   
 • Njursjukdomar
  Kronisk njursjukdom ger förhöjd SR sannolikt p g a höga halter fibrinogen.

Andra tillstånd med förhöjd SR
 

 • Graviditet
 • Extrem övervikt
 • Anemi med normal erytrocytmorfologi
 • Hyperkolesterolemi
 • Hög ålder
 • Rubbningar i immunglobulinhalten t ex benign monoklonal gammopati
 • HIV-infektion (ibland)

Vid markant förhöjd SR (> 100 mm) hittar man i ungefär 90 % av fallen någon signifikant bakomliggande sjukdom. Vanligast är infektion, följt av malignitet, njursjukdom och autoimmun bindvävssjukdom.

Det finns ingen gyllene standard för att utreda hög SR, utan man får använda anamnes och status för vägledning inför eventuell fortsatt utredning.

 

ICD-10

Förhöjd sänkningsreaktion R70.0

 

Referenser
 

Fincher R-ME, Page MI. Clinical significance of extreme elevation of the erythocyte sedimentation rate. Arch Intern Med 146:1581, 1986.

Why shouldn´t we determine the erythrocyte sedimentation rate? Jurado 2001, Clin Infect Dis 33; 548-549

 

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 1545

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Sänka (SR)-utredning

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Verksamhetschef Blod- och tumörsjukdomar
Akademiska sjukhuset


Vi söker nu verksamhetschefer till Klinisk kemi, Multidisciplinärt laboratorium och Patientnära laboratorieanalyser
Region Östergötland


Lediga tjänster inom hälso- och sjukvård.
Försvarsmakten


Specialistläkare i allmänmedicin/annan specialitet
VC Ramlösa


AT- läkare
Kiruna sjukhus


Specialistläkare till Psykiatrimottagning Centrum, Affektivt team
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


AT läkare
Lasarettet i Enköping


AT läkare
Gällivare Sjukhus


AT-läkare
Blekingesjukhuset Karlskrona


AT-läkare
Sunderby sjukhus


AT-läkare
Blekingesjukhuset Karlshamn


AT läkare
Kalix sjukhus


AT-läkare
Region Dalarna


AT- läkare
Hässleholms sjukhus


AT- läkare
Kullberska sjukhuset


AT- läkare
Piteå sjukhus


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


AT-läkare
region Jönköping.se


AT-läkare
Lasarettet i Ystad


Läkare till Bra Liv nära. Jobba både digitalt och på en av våra vårdcentraler.
Vårdcentralerna Bra Liv


AT- läkare
Lasarettet i Landskrona


AT- läkare
Mälarsjukhuset i Eskilstuna


AT- läkare
Nyköpings lasarett


Specialist i pediatrik
Barn- och ungdomskliniken, Nyköpings lasarett


AT- läkare
Lasarettet Trelleborg


AT- läkare
Helsingborgs lasarett


AT- läkare
Skånes Universitetssjukhus


AT- läkare
Ängelholns sjukhus

annons
annons
annons