Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Artäremboli / trombos (akut arteriell icke-traumatisk ocklusion i nedre extremiteterna)
Författare Professor , Institutionen för Kirurgiska Vetenskaper/Uppsala Universitet
Granskare Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Uppdaterad 2018-04-07
Specialitet Kärl, Kirurgi
Skriv ut
annonsBAKGRUND
 

Akut extremitetsischemi på tromboembolisk bas medför i allmänhet ett hot mot extremiteten med amputation som sin yttersta konsekvens.

Fördröjd behandling är inte endast ett hot mot extremiteten utan också mot patientens liv.

Vid grav ischemi kan behandling leda till reperfusion som aggraverar skadan.


 

ORSAKER
 

 • Embolism. Vanligen från murala tromber i hjärtat (vid exempelvis infarkt, flimmer eller vänsterkammaraneurysm). Från murala tromber på arteriosklerotiska väggförändringar, vanligen i aorta, eller från tromber i aneurysm. Sällsynta former är tumörembolism (framför allt myxom) eller paradoxal embolism från vensidan via öppetstående foramen ovale.
   
 • Trombos i tidigare friskt kärl. Vid långvarig immobilisering (t ex vid alkoholintoxikation) eller hos patienter med trombofili. Kan även vara ett paramalignt fenomen vid tumörsjukdom. Sällsynt.
   
 • Trombos på basen av avancerade arteriosklerotiska förändringar med tilltagande stenos (”acute on chronic ischaemia”).
   
 • Trombotisk ocklusion i aneurysm, framförallt i a. poplitea.
   
 • Ocklusion av tidigare genomförd kärlkirurgisk rekonstruktion (graft, stent eller stentgraft)


SYMTOM
 

 • Oftast akut insjuknande, vid embolism urakut.
   
 • Initialt diffus obehagskänsla, stumhet, parestesier, och viss svaghet som efter någon timma övergår i ofta intensiv smärta.
   
 • I engelskspråkig litteratur talar man om den akuta ischemins fem P:
  - Pain
  - Pulselessness
  - Pallor
  - Paresthesia
  - Paralysis.
   
 • Vid proximal ocklusion (aorta) kan neurologiska symtom dominera över smärtan.


KLINISKA FYND
 

 • Blekhet, ofta vaxblek initialt
 • Blåcyanotisk fläckighet
 • Blåsbildning
 • Känselbortfall
 • Paralys
 • Lågt ankeltryck
 • Avsaknad av venljud (irreversibel ischemi)
 • Muskelömhet
 • Muskelrigiditet (sent fynd, irreversibel ischemi)


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Traumatisk ocklusion
  - trubbigt våld
  - penetrerande våld
  - iatrogen skada
 • Phlegmasia alba/cerulea dolens (ischemi vid venös trombos)
 • Aortoiliacal dissektion
 • Arteriell spasm
 • Farmakologisk påverkan, t ex ergotism, intra-arteriell injektion av narkotika
 • Kompartmentsyndrom
 • Lågflödestillstånd (t ex hjärtsvikt, endotoxinemi)


UTREDNING
 

Målsättningen är snabb revaskularisering. Varje fördröjning leder till hot mot både extremitet och överlevnad.

Man måste snabbt göra en bedömning av ischemins grad och utifrån denna en tidsplan för hur lång tid man har på sig innan reperfusion skall ha åstadkommits. Denna tid avgör vilka eventuella diagnostiska utredningar – förutom den kliniska – som kan och bör användas.

Vid total akut ischemi uppstår irreversibla nerv- och muskelförändringar efter 4-6 timmar. Oftast går patienten till omedelbar angiografi med möjlighet att starta kateterburen trombolysbehandling.

De andra metoder som står till buds, när tidspressen är mindre, är:
 

 • Duplex (d v s ultraljud)
 • CT-angiografi (MR kan vara ett alternativ, men är sällan tillgängligt på jourtid)
 • Eventuellt intraoperativ angiografi, ssk lämpligt vid tidsbrist


BEHANDLING
 

För att förhindra propagation av den trombotiska processen är heparinisering lämplig, oftast 5.000 IE Heparin i.v. Detta bör dock ske i samråd med narkosläkare med tanke på val av bedövningsform.

För övrigt riktar sig behandlingen mot att återställa cirkulationen. Den viktiga skiljelinjen går om patienten har nervpåverkan (pares eller sensibilitetsbortfall), då man inte kan invänta effekten av trombolys utan tvingas till urakut öppen eller endovaskulär kirurgi:
 

 • Embolektomi med Fogartykateter vid klart emboliinsjuknande och befintlig embolikälla.
   
 • Endovaskulär rekanalisering med trombaspiration, ofta kombinerad med ballongvidgning (PTA) eller stentning.
   
 • Lokal trombolys, vilket tar längre tid men är lämpligt både vid trombos och emboli. Trombolysen skall avslutas med en angiografi för att kartlägga bakomliggande arteriosklerotisk utbredning och ingreppet skall avslutas med en rekonstruktiv åtgärd i form av:

  • ballongdilatation, eventuellt med stent, eller
  • öppen rekonstruktion med en bypass eller trombendartärektomi
  .
 • Rekonstruktion enligt ovan men utan föregående trombolys, vid nervpåverkan och akut trombos


UPPFÖLJNING
 

Under den omedelbara postoperativa perioden efter trombolys eller öppen operation måste patienten övervakas noga för att upptäcka kompartmentsyndrom, blödningar och reocklusion.

Patienter med embolism bör antikoaguleras. De skall utredas med avseende på embolikälla.

Patienter med trombotisk ocklusion bör behandlas med trombocythämmare som acetylsalicylsyra (Trombyl) 75 mg dagligen eller klopidogrel (Plavix) 75 mg dagligen. Dubbel trombocythämning (acetylsalicylsyra + klopidogrel) eller behandling med ticagrelor (Brilique) kan övervägas om patienten har reockluderat efter en tidigare trombos, eller om risken för reocklusion bedöms vara förhöjd. I den nyligen publicerade Euclidstudien var långtidsbehandling med klopidogrel och ticagrelor likvärdiga avseende risk för hjärtinfarkt, stroke, amputation, och blödningskomplikationer, hos patienter med benartärsjukdom.

Patient med akut ischemi skall utan dröjsmål remitteras till kärlkirurg.


 

ICD-10

Emboli och trombos i bukaorta I74.0
Emboli och trombos i andra och icke specificerade delar av aorta I74.1
Emboli och trombos i övre extremitetsartärer I74.2
Emboli och trombos i nedre extremitetsartärer I74.3
Emboli och trombos i extremitetsartärer, ospecificerade I74.4
Emboli och trombos i arteria iliaca I74.5
Emboli och trombos i andra specificerade artärer I74.8
Emboli och trombos i icke specificerad artär I74.9

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
I74 Emboli och trombos i artärReferenser

Plate G, Oredsson S, Lanke J. When is thrombolysis for acute lower limb ischemia worthwhile? Eur J Vasc Endovasc Surg 2009;37:206-12. Länk

Kashyap VS, Gilani R, Bena JF, Bannazadeh M, Sarac TP. Endovascular therapy for acute limb ischemia. J Vasc Surg 2011;53:340-6. Länk

Grip O, Kuoppala M, Acosta S, Wanhainen A, Åkeson J, Björck M. Outcome and complications after intra-arterial thrombolysis for lower limb ischaemia, with or without continuous heparin infusion. Br J Surg 2014; 101: 1105-1112. Länk

Björck M. Akut och kronisk ischemi. Bokkapitel i Kirurgi. Redaktörer Jeppsson, Naredi, Nordenström och Risberg. Fjärde Upplagan 2016. Studentlitteratur.

Ravn H, Björck M. Popliteaaneurysm. Ett relativt ovanligt aneurysm som ändå varje läkare bör känna till. Läkartidningen 2009; 106: 2534-2537

 

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 1529

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Artäremboli / trombos (akut arteriell icke-traumatisk ocklusion i nedre extremiteterna)

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
AT-läkare
Blekingesjukhuset Karlshamn


Specialist i pediatrik
Barn- och ungdomskliniken, Nyköpings lasarett


AT- läkare
Skånes Universitetssjukhus


Specialistläkare i allmänmedicin/annan specialitet
VC Ramlösa


AT- läkare
Kiruna sjukhus


AT- läkare
Piteå sjukhus


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


AT- läkare
Helsingborgs lasarett


AT- läkare
Ängelholns sjukhus


AT-läkare
Sunderby sjukhus


AT-läkare
Lasarettet i Ystad


AT- läkare
Lasarettet i Landskrona


Vi söker nu verksamhetschefer till Klinisk kemi, Multidisciplinärt laboratorium och Patientnära laboratorieanalyser
Region Östergötland


AT-läkare
Region Dalarna


AT- läkare
Hässleholms sjukhus


AT- läkare
Nyköpings lasarett


AT läkare
Lasarettet i Enköping


AT- läkare
Kullberska sjukhuset


AT-läkare
Blekingesjukhuset Karlskrona


AT-läkare
region Jönköping.se


AT läkare
Kalix sjukhus


Läkare till Bra Liv nära. Jobba både digitalt och på en av våra vårdcentraler.
Vårdcentralerna Bra Liv


Lediga tjänster inom hälso- och sjukvård.
Försvarsmakten


Specialistläkare till Psykiatrimottagning Centrum, Affektivt team
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


AT- läkare
Lasarettet Trelleborg


AT läkare
Gällivare Sjukhus


Verksamhetschef Blod- och tumörsjukdomar
Akademiska sjukhuset


AT- läkare
Mälarsjukhuset i Eskilstuna

annons
annons
annons