Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
annons
Hepatit A - akut
Författare Professor , Karolinska institutet/Stockholms läns landsting
Granskare Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Uppdaterad 2019-09-01
Specialitet Infektion, Hepatologi
Skriv ut
annons

BAKGRUND
 

Hepatit A är en globalt mycket utbredd sjukdom, framför allt i utvecklingsländer. De flesta insjuknar i tidiga barnaår och utvecklar då immunitet efter subklinisk sjukdom.

I lågendemiska regioner med hög hygienisk standard, såsom Skandinavien, samt numera även flertalet sydeuropeiska länder är hepatit A en klinisk sjukdom hos vuxna.

Risk för hepatit A-smitta är fortfarande betydande i Östeuropa, Asien, Afrika och Sydamerika. Antalet fall i Sverige har varierat under de senaste 5 åren, men varit cirka 100 fall per år. 1997 var ett epidemiskt år med nästan 700 anmälda fall medan det 2015 bara anmäldes 96.

Antalet inhemska respektive utlandsförvärvade fall varierar men har de sista åren varit ungefär jämt fördelade.

 

Etiologi
 

Hepatit A orsakas av hepatit A-virus (HAV), som är ett icke höljeförsett RNA-virus, cirka 27-29 nm stort och klassat som picornavirus. HAV förökas i levern och utsöndras via gallvägarna till tarmen. Den största virusutsöndringen sker kort före ikterusdebuten och avtar snabbt därefter.

 

Smittvägar
 

 • Fekalt-oralt, både via direkt och indirekt kontakt
 • I förskolemiljö via asymtomatiska blöjbarn
 • Sexuellt bland homosexuella män
 • Epidemiskt när dricksvattentäkter eller födoämnen blir förorenade av fekalier

I Sverige sker spridningen oftast från person till person inom familjer och hushåll
där nära kontakt förekommer.

Indexfallet har ofta smittats utomlands. Under epidemiska år
sprids hepatit A främst bland sprutnarkomaner. I denna grupp kan smittan spridas både som fekal-oral smitta, via sprutdelning under viremifasen (sällsynt), samt genom fekalkontaminerat knark insmugglat i kondomer.

Invandrarbarn med föräldrar från hepatit A-endemiska regioner har, om de är födda i Sverige, liksom etniska svenska barn, ingen immunitet mot sjukdomen. Vid besök i föräldrarnas hemland och umgänge med släkt och jämnåriga kan de smittas med hepatit A-virus utan att utveckla klinisk sjukdom. Dessa barn är ofta smittkällor på förskolor efter hemkomsten till Sverige.

 

Smittsamhet
 

Man brukar räkna med smittsamhet från 2 veckor före till cirka 2 veckor efter ikterusdebuten.


 

KLINIK OCH PROGNOS
 

 • Inkubationstiden vid hepatit A är vanligen 28 dagar (2-6 v).
   
 • Prodromalstadiet är hos vuxna kliniskt märkbart. Ofta föreligger en influensaliknande sjukdomsbild med muskel- och ledvärk, samt feber ibland upp mot 39 ˚C. Detta följs hos 75 % av patienterna av ett ikteriskt stadium.
   
 • Blöjbarn är oftast helt asymtomatiska.
   
 • Någon gång drabbas patienter med hepatit A av ett andra sjukdomsskov efter normalisering av levervärdena. Leverenzym- och bilirubinvärdena stegras då ånyo. Vid ett sådant skov kan hepatit A-virus ofta åter påvisas i avföringen.
   
 • Tiden för normalisering av leverenzymvärdena (ASAT/ALAT) varierar starkt, men cirka 70 % återfår normala levervärden inom 3 månader.
   
 • Patienter med underliggande leversjukdom, såsom kronisk hepatit B/C eller alkoholcirrhos, utvecklar ofta en svår sjukdomsbild med risk för leversvikt.
   
 • Mindre än 1 % av i övrigt friska personer utvecklar fulminant hepatit med leverkoma. Betydligt högre siffror kan ses hos gravida i u-länder.
   
 • Hepatit A leder aldrig till kronisk sjukdom och läker alltså alltid ut.


DIAGNOSTIK
 

 • Vid det akuta insjuknandet kan antikroppar mot HAV (anti-HAV) av IgM-klass påvisas.
   
 • Efter utläkt sjukdom kvarstår antikroppar av IgG-klass livslångt och ger immunitet mot nyinsjuknande.


BEHANDLING
 

Specifik antiviral behandling saknas.


 

PRE- och POSTEXPOSITIONSPROFYLAX
 

Preexpositionsprofylax (reseprofylax)
 

Inför utlandsresor bör hänsyn tagas till:

1) Resmål
2) Resesätt
3) Reslängd
4) Resenärens ålder

Profylax med hepatit A-vaccin ges till vuxna och förskolebarn > 6 mån som ska göra längre resor till högendemiska områden, såsom Asien, Afrika, Syd- och Mellanamerika och Östeuropa.

Till invandrarbarn (> 6 mån) födda i Sverige, vars föräldrar ej kommer från Norden eller Västeuropa, rekommenderas alltid profylax vid resa till föräldrarnas hemland. Risken är annars att barnen vid återkomsten bär på en subklinisk infektion som kan spridas i förskolemiljö.
 

Se vidare behandlingsöversikten: Hepatit A - vaccination


Postexpositionsprofylax med gammaglobulin (Ig) eller vaccin
 

För vuxna som exponerats för hepatit A-virus ges 2 ml gammaglobulin (16,5 %) i.m, barn 7-12 år ges halva dosen. Främst gäller detta familje- och förskoleexponerade (liberalt) individer. Gammaglobulinet ges så snart som möjligt, senast 2 veckor efter exposition.

Numera gäller att för de flesta kan vaccination mot hepatit A ges istället för gammaglobulin. Skyddseffekten är möjligen något bättre med immunglobulin, men vaccinets fördelar gör att vaccination nog är att föredra för flertalet, möjligen med undantag för särskilt känsliga individer som kroniskt leversjuka, gravida och äldre icke-immuna individer.

 

Se vidare behandlingsöversikten: Hepatit A - vaccinationSMITTSKYDDSANMÄLAN
 

Akuta hepatit A-fall ska enligt smittskyddslagen (SmL) anmälas av den läkare som sköter patienten till:
 

 • Folkhälsomyndigheten
 • Smittskyddsläkaren

Smittspårning
 

Det är viktigt att genomföra smittspårning runt det akuta fallet för att erbjuda exponerade individer postexpositionsprofylax med gammaglobulin.


 

LÄNKAR
 

Smittskyddsblad - Hepatit A


ICD-10

Hepatit A med leverkoma B15.0
Hepatit A utan leverkoma B15.9

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
B15 Akut hepatit A

Referenser
 

Koff RS. Hepatitis A. Seminar. Lancet 1998;351:1643-49. Länk

Craig AS, Schafner W. Prevention of hepatitis A with the Hepatitis A Vaccine. N Engl J Med 2004;350:476-81. Länk

Prevention of Hepatitis A Through Active or Passive Immunization:
Recommendations of the Advisory Committee on Immunization
Practices (ACIP) MMWR October 01, 1999 / 48(RR12);1-37. Länk

Victor JC, Monto AS, Surdina TY, SuleimenovaSZ, Vaughan G, Nainan OV, et al. Hepatitis A vaccineversus immune globulin for postexposureprophylaxis. N Engl J Med. 2007;357(17):1685-94. Länk

Parrón I et al. Effectiveness of hepatitis A vaccination as post-exposure prophylaxis. Hum Vaccin Immunother. 2017 Feb;13(2):423-427. Länk

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 1478

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Hepatit A - akut

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


Specialist i allmänmedicin alt. senior handledare i allmänmedicin
Region Kalmar


Specialistläkare till ASIH och palliativ vård
Aleris ASIH Syd


Sjuksköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Avdelningschef – Cytologi/Admin/ Obduktion/Bårhus - Klinisk patologi Diagnostiskt centrum
Region Kalmar


Specialistläkare/överläkare till palliativ enhet
Södra Älvsborgs sjukhus


Sjuksköterska till akutvårdsavdelningen/ intermediärvårds - avdelningen
Mälarsjukhuset, Eskilstuna


Läkare till specialiserad sjukvård i hemmet
Medicinkliniken, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Specialist i allmänmedicin till Nybro Hälsocentral
Region Kalmar


Psykolog till psykiatrisk öppenvårdsmottagning
Psykiatrisk mottagning, Nyköping


Distriktsläkare eller ST-läkare till primärvården
Vårdcentralen Mariefred


Specialistsjuksköterska till intensivvårdsavdelningen Anestesikliniken
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Verkställande direktör (VD)
Folktandvården Sörmland


Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna


Barnmorska till kvinnoavdelningen och förlossningen
Kvinnokliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Intensivvårdssjuksköterska Nyköping Intensivvårdsavdelningen
Nyköpings lasarett


Specialistläkare/överläkare - Affektiva teamet Psykiatrimottagning Mölndal
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska/barnmorska till gynekologiska mottagningen
Kvinnokliniken, Nyköpings lasarett


Avdelningschef – Histologen – Klinisk patologi Diagnostiskt centrum
Region Kalmar


Undersköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Psykolog till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


Sjuksköterska - Medicinmottagning
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska till medicinmottagningen
Vårdplats- och mottagningsenheten, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Sjuksköterska natt till palliativa vårdteamet
Nyköpings lasarett


Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


ST-läkare akutsjukvård Akutmottagningen
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska till psykiatriska akutmottagningen
Psykiatriska kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska - Dialysmottagningen i Kalmar och Oskarshamn
Länssjukhuset i Kalmar

annons
annons
annons
annons