Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Leverpåverkan - örtpreparat/"naturprodukter"
Författare Professor , Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island
Granskare Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg
Uppdaterad 2017-07-17
Specialitet Infektion, Hepatologi, Intoxikation
Skriv ut
annonsBAKGRUND
 

I nedanstående tabell anges de i litteraturen rapporterade misstänkta sambanden mellan örtpreparat/"naturprodukter" och leverskador. I kolumnen över agens kan ett misstänkt skadligt agens förekomma flera gånger – under handelsnamn, samt svenskt, engelskt eller latinskt namn när jag har haft tillgång till detta - för att underlätta för den som enbart har tillgång till ettdera av namnen på den varudeklaration patienten uppvisar.
 

AgensRapporterad leverskadaReferens
Aloe veraAkut hepatitWorld J Gastroent 2005;11:303
Amorphophalus konjacKolestatisk hepatitJ Hepatol 2004;41:1061
Atractylis gummifera LevernekrosTher Drug Monit 2000;22:641, Clin Biochem 2001;34:229
Atractylodis macrophala Förhöjda levervärdenJAMA 1999;282:28
Bipollen HepatitSouth Med J 1999;92:1095
Black CohoshHepatitLiver Transpl 2006;12:989
Bofu-tsu-sho-san ”Liver injury”Nippon Shokakibyo Gakkai Zasshi 2001;98:416
Callilepsis laureola LevernekrosClin Biochem 2001;34:229
Camellia sinensisHepatitJ Hepatol 2006;45:334
Camphor HepatitSouth Med J 2000;93:596
Cascara sagrada Kolestas, portal hypertensionAm J Gastroenterol 2000;95:3634
Centella asiaticaGranulomatös hepatit med cirrhosRev Esp Enferm Dig 2005;97:115
Celandine Kolestatsk hepatit, hepatit, fibrosGastroenterology 1999;117:1234
Chaparral Kolestatisk hepatit, cirrhos, fulminant leversviktArch Int Med 1997;157:913
Chaso, kinesiskt ört-supplement HepatitAnn Int Med 2003;139:488
Chelidonium majus Kolestatsk hepatit, hepatit, fibrosGastroenterology 1999;117:1234
Cimicifuga racemosaHepatitWHO Pharmaceuticals Newsletter 2006; No.4,2
Comfrey Veno-ocklusiv sjukdomBr Med J 1987;295:183
Coptis chinensis Icterus, encefalopatiSingapore Paediatr J 1996;38:180
Crotalaria Veno-ocklusiv sjukdomTher Drug Monit 2000;22:302
Da-Chai-Hu-Tang (Dai-saiko-to) Autoimmun kronisk hepatit, mikrovesikulär steatos, kolestasAm J Gastroenterol 1997;92:703; Dig Dis Sci 1995;40:1845
Dai-saiko-to Autoimmun hepatitAm J Gastroenterol 1997;92:703
Doxidan Kronisk hepatitAnn Int Med 1976;84:290
EcstasyMikrovesikulär steatos, nekroser, lobulär hepatit med koklestas, kronisk hepatitJ Hepatol. 1998 Sep;29(3):394
Ephedra (kinesiskt örtté) Hepatit, autoimmun hepatitAm J Gastroenterol 1996;91:1436; Am J Gastroenterol 2001;96:1654
Fiskmat-ångor Autoimmun hepatitAllergol Immunopathol 2002;30:331
Frossört HepatitBMJ 1989;299:1156
Ganoderma lucidumKolestatisk hepatitJ Hepatol 2004;41:685
Germander Hepatit, fibros, cirrhosAnn Int Med 1992;117:129; Lancet 1992;340:674
Germanium Transaminasstegring, steatosNederl Tijdschr Geneeskunde 1991;25:1134
GlucomannanKolestatisk hepatitJ Hepatol 2004;41:1061
Glycyrrhizae radix Förhöjda levervärdenJAMA 1999;282:28
Grönt teHepatitJ Hepatol 2006;45:334
Hajbrosk HepatitAnn Int Meed 1996;125:780
HeliotropriumVeno-ocklusiv sjukdomTher Drug Monit 2000;22:302
Horse chestnut leafPortal inflammation, steatosBMJ 1996;313:92
Hypericum Hepatit, kolestatisk hepatitWHO SIGNAL July 2000
Impila LevernekrosClin Biochem 2001;34:229
Isabgol Kronisk hepatit (jättecellshepatit)J Hepatol 2000;33:505
Jin Bu Huan (kinesiskt örtté) Hepatit, akut och kronisk, kolestatisk hepatitJ Hepatol 1998;28:165; Arch Int Med 1996;156:899
JohannesörtHepatit, kolestatisk hepatitWHO SIGNAL July 2000
Kalmtabletter HepatitBMJ 1989;299:1156
Kamfer HepatitSouth Med J 2000;93:596
Kampo, japansk örtmedicin HepatitPhytomedicine 2002;9:280
Karpgallblåsa Fulminant leversviktNephrol Dial Transpl 1999;14:2022
Kava Diffus levernekros, intrahepatisk kolestas, fulminant leversviktJ Hepatol 2003;39:62; Dtsch Med Wschr 2001;126:970
Kinesiskt örtté (Chinese herbal medicine, varierande innehåll) HepatitVet Hum Toxicol 1995;37:562
KokainCentrilobulär levernekrosJ Hepatol. 1991 May;12(3):312-5.
Kolmbucha-thé Hepatotoxisk reaktionWHO ADR Newsletter 1997;2:1
Kombucha HepatitAnn Emerg Med 1995;26:660
Larrea tridentata Kolestatisk hepatit, cirrhos, fulminant leversviktArch Int Med 1997;157:913
LipoKinetix HepatitAnn Int Med 2002;136:590
Lycopodium serratum (kinesiskt örtté) Hepatit, akut och kronisk, kolestatisk hepatitJ Hepatol 1998;28:165; Arch Int Med 1996;156:899
Ma-huang (kinesiskt örtté) Hepatit, autoimmun hepatitAm J Gastroenterol 1996;91:1436; Am J Gastroenterol 2001;96:1654
Margosa olja Reye´s syndomGitnick G ed, Current Hepatology , vol 16; 1996:143 (Chicago)
Mediterranean glue thistle Diffus levernekrosTher Drug Monit 2000;22:641
Mentha pulegium LeversviktAnn Int Med 1996;124:726
Mentha pulegium LevernekrosAnn Int Med 1996;124:726; Pediatrics 1996;98:944
Mistel (mistletoe)HepatitBr Med J 1981;282:186
Morinda citrifoliaAkut hepatit, transplantationskrävandeEur J Gastroenterol Hepatol2005;17:445
NeurelaxtabletterKronisk aktiv hepatitBMJ 1989;299:1156
Noni juiceHepatit, transplantationskrävandeEur J Gastroenterol Hepatol 2005;17:445
Onshido, kinesiskt ört-supplement HepatitAnn Int Med 2003;139:488
Onshidou-Genbi-Kounou (kinesisk dietprodukt)HepatitJ Gastroenterol Hepatol 2003;18:354
Paeonia Fulminant leversviktGut 1995;36:146; Am J Gastroenterol 1996;91:2647
Pennyroyal oilLevernekrosAnn Int Med 1996;124:726; Pediatrics 1996;98:944
Piper methysticum Diffus levernekros, intrahepatisk kolestas, fulminant leversviktJ Hepatol 2003;39:62; Dtsch Med Wschr 2001;126:970
Prostata Kolestatisk hepatitAnn Int Med 1997;127:169
Pulegone LevernekrosAnn Int Med 1996;124:726; Pediatrics 1996;98:944
Pyrrolizidin-alkaloider Veno-ocklusiv sjukdomTher Drug Monit 2000;22:302
Remifemin Kolestatisk leverpåverkanLäkartidningen 1995;92:2225
Scullcap (Scutellaria)HepatitBMJ 1989;299:1156
Senecio Veno-ocklusiv sjukdomTher Drug Monit 2000;22:302
Senecio longilobus HepatitGastroenterology 1977;73:349
Senna Pericentral hepatit, kolestatisk hepatit, fulminant leversviktLancet 1991;37:372; Hepatology 1999;550A:1650
Shen-minHepatitJ Clin Gastroenterol 2006;40:629
SkelörtKolestatsk hepatit, hepatit, fibrosGastroenterology 1999;117:1234
Squawmint LevernekrosAnn Int Med 1996;124:726; Pediatrics 1996;98:944
Stenek Kolestatisk hepatit, gallgångsstrikturer, fulminant leversviktArch Int Med 1997;157:913
Symphytum Veno-ocklusiv sjukdomBr Med J 1987;295:183
Syo-saiko-to (japanskt örtté) HepatitDig Dis Sci 1995;40:1845
T´u-san-chi´i (Compositae) Veno-ocklusiv sjukdomTher Drug Monit 2000;22:302
Tegafur Kronisk aktiv hepatit, cirrhosHepato-Gastroenterology 1998;45:2372
TermoxicalHepatitLäkartidningen 2005;28:2071
Teucrium chamaedrys Hepatit, fibros, cirrhosAnn Int Med 1992;117:129; Lancet 1992;340:674
Teucrium polium Fulminant leversviktJ Hepatol 1995;22:597
Teveronika/teärenpris Hepatit, fatalAnn Int Med 1992;117:129
Tussilagofamiljen (Pyrrolizidin-innehållande örter) Veno-ocklusiv sjukdomPediatrics 1995;154:112
UsninsyraHepatitLäkartidningen 2005;28:2071
Valeriana officinalis Fulminant leversviktThérapie 1998;53:77
Vallört Veno-ocklusiv sjukdomAm J Med 1989;87:97
VenencapsanPortal inflammation, steatosBMJ 1996;313:92
Viscum album HepatitBr Med J 1981;282:186
Xiao-chai-hu-tang (japanskt örtté) Hepatit, steatos, kolestas, fibrosDig Dis Sci 1995;40:1845 

ICD-10

Kronisk hepatit, ospecificerad K73.9
Inflammatorisk leversjukdom, ospecificerad K75.9
Leversvikt, ospecificerad K72.9

 

REFERENSER


Navarro V, Khan I, Björnsson E, Seef LB, Serrano J, Hoofnagle JH. Liver Injury from Herbal and Dietary Supplements. Hepatology 2017; 65: 363-373. Länk

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 1403

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Leverpåverkan - örtpreparat/"naturprodukter"

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
ST-läkare till anestesikliniken
Anestesikliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Specialist i allmänmedicin
Ljusdal hälsocentral


Försvarsmedicinsk forskningsrådgivare till Försvarsmedicincentrum
Försvarsmakten


Specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare till Patientområde Huvud-, Hals-, Lung- och Hudcancer
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska till Blodbussen
Karolinska Universitetssjukhuset


Läkare till Bra Liv nära. Jobba både digitalt och på en av våra vårdcentraler.
Vårdcentralerna Bra Liv


Sjuksköterska Natt till Ortopedavdelning K81-83
Karolinska Universitetssjukhuset


Röntgensjuksköterska sökes till Nuklearmedicin Solna
karolinska Universitetssjukhuset


PCI-operatör/biträdande överläkare till Tema Hjärta och Kärl
karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare inom reumatologi till Patientområde Gastro, Hud, REUMA
karolinska Universitetssjukhuset


Sjukskötersketjänst med ansvar för kvalitetsfrågor
Akademiska Sjukhuset


Sjuksköterska till rotation mellan neuro slutenvård och öppenvård, Huddinge
karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska? Avdelning för stamcellstransplantation i Huddinge söker kollega!
karolinska Universitetssjukhuset


Karolinska Trial Alliance söker forskningssjuksköterska till pilotverksamhet med uthyrning av forskningssjuksköterskor
Karolinska Universitetssjukhuset


Överläkare till patientflöde Huvud-Hals Cancer
Karolinska Universitetssjukhuset


Vill du arbeta med strålbehandling?
Akademiska Sjukhuset


Sjuksköterska till takyflödet, elektrofysiologi
karolinska Universitetssjukhuset


ST-chef till Perioperativ medicin och Intensivvård (PMI)
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare till Patientflöde ryggsjukdomar
Karolinska Universitetssjukhuset


Vi söker nu sjuksköterskor som vill jobba natt till vår Kirurgi och Trauma Avdelning (B83) i Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset


Barnsjuksköterska med intresse för barnrättsliga frågor
karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare till Intervention och Ultraljud inom Funktion Bild & Funktion
karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska till Reumatolog- och hudavdelningen i 100-huset
Akademiska Sjukhuset


Vi söker överläkare inom psykiatri och beroendemedicin!
Psykiatrikliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna


Vi utökar nu vår verksamhet och söker nattsjuksköterskor som vill vara med och bedriva högspecialiserad geriatrisk vård tillsammans med oss på Avd. R72-R74(GAVA) i Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset


Nattsjuksköterska Reumatolog och hudavdelningens 7 vårdplatser i 100-huset
Akademiska Sjukhuset


Specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare i anestesiologi och intensivvård till Barn-PMI Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset