Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
annons
EKG-atlas, övriga tillstånd
Författare Docent , Emro Medical AB/
Granskare Seniorprofessor Karl Swedberg, Medicinkliniken/SU/Östra Sjukhuset
Uppdaterad 2019-01-26
Specialitet Kardiologi, Klinisk fysiologi
Skriv ut


INSTRUKTION: Klicka på de röda länkarna nedan för att visa EKG-remsorna (öppnas i ett nytt fönster).Hypertrofi/belastning
 

 • Tecken till vänsterkammarbelastning/myokardpåverkan
  - Sinusrytm
  - Patologisk T-våg i laterala avledningar

   
 • Vänsterkammarhypertrofi exempel 1
  - Sinusrytm
  - Höga R-vågsamplituder i vänstersidiga avledningar samt djupa S-vågor i avlening V1-V3
  - El-axeln är i detta fall normalställd, är dock ofta vänsterställd vid vänsterkammarhypertrofi.
  - Belastningstecken i form av ST-T-förändringar i laterala avledningar.
  - EKG registrerat inför arbetsprov.
   
 • Vänsterkammarhypertrofi exempel 2
  - Sinusrytm 55 slag/min
  - Ordinär överledning
  - Hög amplitud i V3-V6 med förlängd ventrikulär aktiveringstid (VAT) 0,07 s (referens ≤ 0,05 s) samt tydliga negativa T lateralt i V3-V6 och högt lateralt i aVL, I, -aVR.
  - Bilden typisk för vänsterkammarhypertrofi.
   
 • Vänsterkammarhypertrofi exempel 3
  - Sinusrytm 51 slag/min
  - Normal PQ-tid 0,16 s
  - Extremt vänsterställd el-axel i frontalplanet, minus 32 grader.
  - Lätt breddökad QRS 0,13 s uppfyller kriterier för atypiskt vänster skänkelblock utan M-konfiguration
  - Negativa T vågor anteriort och lateralt (V3-V6 samt aVL, I och – aVR)
  - Hög R-S amplitud i V4 med 3,5 mV
  - Bild som vid vänsterkammarhypertrofi.
  - Ekokardiografi visade koncentrisk vänsterkammarhypertrofi med väggtjocklek 13-19 mm.
   
 • Misstänkt vänsterkammarhypertrofi
  - Regelbunden sinusrytm 70 slag/min
  - Normal överledning 0,15 s
  - Normal el-axel 12 grader
  - Förlängd VAT (ventrikulär aktiveringstid) på 0,06 s
  - Negativa T i V5, V6, aVL, I och -aVR
  - Misstanke om vänsterkammarhypertrofi då bara två av de klassiska kriterier för hypertrofi som extrem vänster el-axel, hög R-vågsamplitud, negativ T lateral och förlängd VAT är uppfyllda
  - Ekokardiografi visade hypertrofi med septumtjocklek av 14 mm
   
 • Misstänkt vänsterkammarhypertrofi
  - Sinusrytm 49 slag/min
  - Normalställd el-axel 71 grader
  - Normal QRS-tid 0,112 s
  - Hög amplitud av RS i V4, utbredda bifasiska och negativa T vågor i V2-V5 samt i aVL och I.
  - Misstänkt vänsterkammarhypertrofi
  - Ekokardiografi visade septumtjocklek 16 mm (ref < 13 mm)

  Observera att datortolkning (Tolking av vilo EKG (OBEKRÄFTAD)) som ses uppe till höger är felaktig.
   
 • Högerkammarhypertrofi
  - Sinusrytm
  - Högerställd elaxel
  - Höga R-taggsamplituder, patologisk T-våg i högersidiga avledningar (V1-V4, II, aVF, III)
   
 • Hypertrof Kardiomyopati
  - Sinusrytm 60 slag/min.
  - Förhöjda R-vågsamplituder och markerad T–negativitet i prekordiala avledningar V2-V6.
  - Förlängd VAT (ventricular activation time) vilket mäts från början av QRS till toppen av R-vågen (referens ≤ 0,05 s).
  - De uttalade T-vågsförändringarna kan också vara uttryck för myokardischemi eller annan myokardpåverkan (myokardaffektion) som myokardit. Beakta noggrant anamnes och symtombild.
  - I detta fall visade vänsterkammarangio en uttalad apikal vänsterkammarhypertrofi.
   
 • Högerkammarbelastning
  - Regelbunden sinusrytm, 46 slag/min, med normal överledning (0,18 s).
  - Enstaka SVES ses på rytmremsa (12,5 mm/s registreringshastighet).
  - Utbredd djup T-negativitet i V1 till V4, d v s högersidig, även inferiort i II, aVF och III.
  - Typiskt för högerbelastning som vid till exempel lungemboli.
  - Patienten hade en DT-thoraxkonfirmerad lungemboli och ekokardiografi visade högerkammarbelastningstecken.

Preexitation med deltavåg (WPW - Wolf-Parkinson-Whitesyndrom)
 

 • Preexitation (ex 1)
  - Sinusrytm
  - Kort PQ
  - Deltavåg

  Kammaraktiveringen gör övrig tolkning meningslös!
   
 • Preexitation (ex 2)
  - Sinusrytm
  - Kort PQ
  - Deltavåg
  - Ospecifik T-vågsabnormitet

  OBS! Negativa deltavågor i II, aVF och III får inte tolkas som Q-vågor (tecken på en tidigare genomgången infarkt). Patienten har alltså inte haft en tidigare infarkt!
   
 • Preexitation (ex 3)
  - Sinusrytm, frekvens 65 slag/min
  - Kort PQ-tid (ca 0,10 sek) och deltavåg i flertalet avledningar, d v s extra retledningsbana mellan förmak och kammare.
  - OBS! Q-vågor och ST-T kan inte tolkas på vanligt vis vid preexitation. Således INTE patologiska Q-vågor inferiort även i detta fall.
  - Patologiskt EKG.
   
 • Preexitation (ex 4)
  - Sinusrytm, frekvens 68 slag/min
  - Kort PQ tid 0,108 sek samt deltavågor i V3-V5 som vid preexitation.
  - Inga repolarisationsförändringar, normala T-vågor.

Perikardit
 

Övrigt
 

 • Digitalismedicinering
  - Sinusrytm
  - ST-sänkning av hängmatteform som vid digitalismedicinering
   
 • Brugada
  - Regelbunden sinusrytm, 44 slag/min, med normal överledning (0,18 s).
  - I V1 till V4 ses en välvd ST-höjning med hög J-punkt (> 2 mm) i V2 och V3 med negativ T-våg. Detta är ett Brugada-EKG-mönster typ 1.
  - Brugadas syndrom är en sällsynt orsak till synkope och plötslig död och har beskrivits första gången av bröderna Brugada 1992.
   
 • Pacemaker (ex 1)
  - Regelbundna pacemakerutlösta slag
  - Artefakter från såväl förmaks- som kammarpacing
   
 • Pacemaker (ex 2)
  - Regelbunden kammarpacing, frekvens 70 slag/min.
  - Bakomliggande rytm är förmaksfladder, frekvens 250/min (fladdervågor ses).
  - Pacemakerspik ses före varje QRS och QRS har vänsterskänkelblockutseende, vilket beror på att elektroden är placerad i höger kammare och impulsen sprider sig utanför retledningssystemet till vänsterkammaren.
   
 • Pacemaker (ex 3) (A), extremitetsavledningar (B), bröstavledningar (C)
  - Såväl förmakspacing som kammarpacing motsvarande 60 slag/min.
  - Pacemakerartefakten ses före P-vågen och före QRS.
  - QRS är breddökad som vid vänster skänkelblock då pacemakerelektroden ligger i höger kammare, vilket resulterar i EKG-utseende som vid vänster skänkelblock.
  - I rytmremsan(A) nere på bilden ses enstaka P-vågor utan pacemakerartefakten. Således egen förmaksexcitation utan pacing, vilket sker när sinusexcitationen kommer med lite högre frekvens (80-90 slag/min) vilket leder till inhibering av förmakspacing.
  - Förmakspacade och egna förmakskontraktioner utan pacemakerartefakt ses som ovan beskrivet, alla QRS är kammarpacade (B och C).
   
 • Lång QT
  - Sinusbradykardi 45 slag/min, ordinär överledning.
  - Mindre intraventrikulärt ledningshinder med QRS 0,10 s, ST-T förändring lateralt med nedåtsluttande ST och T-negativitet, kan vara tecken på belastning.
  - Lång QT-tid (QT 0,52 s, korrigerat QT, QTc 0,49 s).
  - Hypokalcemi?
   
 • Lång QT (ex 2)
  - Sinusbradykardi, frekvens 45 slag/min
  - Patologiskt förlängd QT-tid, QT-tid ca 570 ms, QTc (korrigerad QT-tid) ca 550 ms.
   
 • Lång QT (ex 3)
  - Endast extremitetsavledningarna visas. SInusrytm, frekvens 55 slag/min. Mycket lång QT-tid, 740 ms, QTc 710 ms. Hög risk för torsade de pointes VT.
   
 • Ektopisk förmaksrytm
  - Negativ P-våg i avledningarna II, aVF och III
   
 • Ektopisk- och sinusrytm
  a)
  - I vila ses ektopisk förmaksrytm, 60/min, med negativa P i II , aVF, och III med PQ-tid 0,13 s. Normala QRST.

  b)
  - Efter några knäböjningar och därmed viss sympatikotoni ses sinusrytm, 111/min med normala positiva P-vågor i II aVF och III och PQ tid 0,14 s, normala QRST.
   
 • Ospecifika T-vågsförändringar
  - Sinusrytm 69/min.
  - Patologisk flack T i V5 och V6.
  - Fyndet är ospecifikt.
  - Kan ses i samband med olika tillstånd, bland annat begynnande hypertrofi.
   
 • Coronarinsufficiens
  Arbets-EKG vila
  Arbets-EKG arbete
  Arbets-EKG efter arbete
  - Normalt vilo-EKG
  - Vid arbete ses platåformad ST-sänkning i laterala avledningar med formförändring av ST-T-regionen efter arbete.
  - Patologisk EKG–reaktion
  - Fynd som vid reversibel myokardischemi


ICD-10

Hjärtförstoring I51.7
Annan hypertrofisk kardiomyopati I42.2
Pre-excitationssyndrom I45.6
Retledningsrubbning, ospecificerad I45.9
Akut perikardit, ospecificerad I30.9
Andra specificerade hjärtarytmier I49.8

 
Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 1341

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: EKG-atlas, övriga tillstånd

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Kardiolog till Verksamhetsområdet Kardiologi
Gävle


Sjuksköterska till GAVA, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


ST-läkare till Psykiatrin, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Skolsköterska Dammsdal, Vingåker
Region Sörmland


Specialistläkare eller överläkare? Fortsätt din karriär hos oss!
Region Sörmland, Eskilstuna


Specialistläkare till Akutkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna
Region Sörmland


Specialistläkare eller överläkare? Fortsätt din karriär hos oss!
Region Sörmland, Nyköping


Allmänspecialist till Öjebyn, Hällans hälsocentral, Piteå
Region Norrbotten


Sjuksköterska sökes till Funktionsområde Inflammation, avdelning K84
Karolinska Universitetssjukhuset


Sommarvikariat underläkare/läkarassistent 2020
Region Norrbotten


Biomedicinska analytiker till Laboratoriemedicin, Sunderby sjukhus, Luleå
Region Norrbotten


Vill du vara med i satsning på arbetsmiljön? Vi söker specialistläkare! Kvinnokliniken Mälarsjukhuset/ Kullbergska sjukhuset
Region Sörmland


Verksamhetschef till ambulanssjukvården Sörmland
Region Sörmland


Röntgensjuksköterskor till radiologiska kliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna
Region Sörmland


Sjuksköterska till framtidens vårdavdelning Akutvårdsavdelningen på Nyköpings lasarett
Region Sörmland


Nyexaminerad sjuksköterska till Dialysmottagning
Karolinska Universitetssjukhuset


Operationssjuksköterska till operationsavdelningen Anestesikliniken, Nyköpings lasarett
Region Sörmland


Doktor24 anställer legitimerade läkare som är i början av i sin karriär
Doktor24


Sjuksköterska/natt till GAVA, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Distriktssköterska/ BVC sjuksköterska till Mjölkuddens hälsocentral, Luleå
Region Norrbotten


Sjuksköterska till utbildningsmöjlighet inom den barnkirurgiska slutenvården i Solna
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska till Transplantation
Karolinska Universitetssjukhuset


Läkare specialist i allmänmedicin Vårdcentralen Gallerian Eskilstuna
Region Sörmland


BVC-sjuksköterska Vårdcentralen Tunafors Eskilstuna
Region Sörmland


Biomedicinsk analytiker till klinisk fysiologi, Sunderby Sjukhus
Region Norrbotten


Intermediärvårds- sjuksköterska till Barnintensiven (BIVA)
Akademiska sjukhuset


Distriktssköterska / barnsjuksköterska till familjecentralen BVC, Familjecentralen i Strängnäs
Region Sörmland


Specialistläkare i klinisk fysiologi eller kardiologi
Region Sörmland


Sjuksköterska till högspecialiserad vård inom lungkirurgi och lungonkologi
Karolinska Universitetssjukhuset


Ortopediska avdelningen söker sjuksköterska Ortopeden, Nyköping lasarett
Region Sörmland

annons
annons
annons
annons