Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
annons
EKG-atlas, retledningshinder
Författare Docent , Emro Medical AB/
Granskare Seniorprofessor Karl Swedberg, Medicinkliniken/SU/Östra Sjukhuset
Uppdaterad 2019-01-26
Specialitet Kardiologi, Klinisk fysiologi
Skriv ut
annons


INSTRUKTION: Klicka på de röda länkarna nedan för att visa EKG-remsorna (öppnas i ett nytt fönster).



ATRIO-VENTRIKULÄRA BLOCK
 

AV-block I
 

Kännetecknande för AV-block I är att överledningstiden mellan förmak och kammare är förlängd (PQ-tid > 0,22 sek). Alla P-vågor följs av QRS-komplex.
 

 • AV-block I
  - Sinusrytm, PQ-tid 0,26 s
  - Vänsterställd elaxel
  - Pappershastighet 50 mm/sek
  OBS! V1-V6-registreringar saknas


   
 • AV-block I
  - Sinusbradykardi.
  - AV-block I med mycket lång PQ-tid (0,54 s).
  - Lång QT-tid. QTc 499 ms (QTc = QT-tid korrigerat för aktuell hjärtfrekvens).
  - Laterala ospecifika ST-T-förändringar.
  - Generellt låga amplituder
   
 • AV-block I i vila, i regress vid sympatikotoni

  a)
  - Vilo-EKG liggande med sinusrytm 84 slag/min och förlängd överledning 0,34 s som vid AV-block I.
  - Normala kammarkomplex.

  b)
  - EKG taget under cykelbelastning (180 W) med sinusrytm 141 slag/min, överledning normaliseras till 0,14 s vilket ses bäst i V1 och V2.
  - En del muskelartfakter.
  - Splittring av QRS i V4 inom normalvariationen, ses även på vilo-EKG i a).
  - Således regress av AV-block under arbete.


AV-block II, Mobitz typ 1
 

AV-block II med Wenchebackfenomen kallas även AV-block II, Mobitz typ 1. Kännetecknas av att PQ-tiden succesivt förlängs tills P-våg utan efterföljande QRS-komplex uppträder. Bortfaller vartannat QRS-komplex (2:1-blockering) uppfattas det som AV-block II, Mobitz typ 2 (se nedan).
 

 • AV-block II Mobitz typ 1 (Wenkebachfenomen)
  - Sinusrytm.
  - AV-block II Mobitz typ 1 med Wenckebachfenomen.
  - QS-komplex anteriort (V2-V4) som tecken på geomgången transmural anterior infarkt samt patologisk Q-våg inferiort (II, aVF, III) som tecken på genomgången inferior infarkt.


   
 • AV-block II Mobitz typ 1 (Wenkebachfenomen)
  - Endast avledning I, II, III, V1, V3 och V5 visas.
  - Sinusrytm.
  - AV-block II, Mobitz typ 1 med Wenchebachfenomen. PQ-tiden förlängs succesivt vartefter det 8:e QRS-komplexet bortfaller.
  - Bifasiskt T-våg avledning V5.


AV-block II, Mobitz typ 2
 

Kännetecknas av att vissa P-vågor ej överleds till kamrarna, d v s P-våg utan efterföljande kammarkomplex. PQ-tiden är konstant i de överledda slagen. Ovanligare än Mobitz typ 1 och anses allvarligare. Leder i högre grad till totalt AV-block (se nedan).
 

 • AV-block II Mobitz Typ 2
  - Sinusrytm
  - 2:1 blockerade P

   
 • AV-block II Mobitz Typ 2
  - Pappershastighet 25 mm/sek. Endast extremitetsavledningarna visas.
  - Sinusrytm, kammarfrekvens 48 slag/min, förmaksfrekvens 96 slag/min.
  - AV-block II, Mobitz typ 2 med 2:1 blockering.
  - Patologisk Q-våg samt ST-höjning inferiort (II, aVF, III). Reciprok (spegelbild) ST-sänkning lateralt (aVL, -aVR). Således tecken på aktuell inferior infarkt.
   
 • AV Block II Mobitz typ 2
  - EKG sinusrytm 31/min, PQ-tid 0,20s
  - AV-block II, Mobitz typ 2 , 2:1
  - Blockerade P markerade med pil i avledningar V2-V4. Svårare att se i extremitetsavledningar.


AV-block III
 

AV-block III kallas också totalt AV-block, då inga förmaksimpulser överleds till kamrarna. För att asystoli inte skall inträda måste ett ersättningsfokus distalt om blocket ta över. AV-dissociation föreligger, d v s kamrarna och förmaken slår oberoende av varandra.
 

SA - BLOCK
 

 • SA - Block
  - Grundrytm är sinus men efter det 4:e slaget ses en paus betingad av ett sinus-atrial (SA) block där en sinusexcitation inte leder till P-våg utan först nästa sinusexcitation inducerar P som vanligt.
  - SA-block föreligger när pausen är en exakt multipel av föregående RR-intervall.
  - För övrigt ses normal QRST-konfiguration.


SKÄNKELBLOCK
 

Högersidigt skänkelblock
 

Kännetecknas av en andra R-våg (R') i högersidiga avledningar (V1-V2) samt breda trubbiga S-vågor i vänstersidiga avledningar (V5-V6, aVL, I). Även högersidiga repolarisationsförändringar ses (ST-sänkning och negativ T-våg) som under arbete kan vara mer utbredd (V1-V4).
 

 • Högersidigt skänkelblock
  - Sinusrytm.
  - Breddökade QRS-komplex (QRS-duration > 0,12 sek).
  - M-formade QRS avledning V1-V2.
  - Bred S-våg avledning V6.
   
 • Högerskänkelblock och förmaksflimmer
  - Oregelbunden rytm, 60/min, utan tydliga P-vågor men förmaksflimmervågor i V1-V3, breddökade QRS 0,138 s, M-formad i V1 och med T-negativitet i V1, således höger skänkelblock.


Vänstersidigt skänkelblock
 

Kännetecknas av breda R-vågor och repolarisationsförändringar (ST-sänkning samt T-negativitet) i vänstersidiga avledningar (V5-V6, aVL, I) samt breda, djupa S-vågor i högersidiga avledningar (V1-V2). QRS-duration > 0,12 sek.
 


Vänster främre fascikelblock (LAH)
 

Kännetecknas av vänsterställd el-axel i frontalplanet, mindre än –30 grader. QRS-duration ej över 0,12 sek. Liten Q-våg i avledning I samt liten r-våg i avledning III.
 


Vänster bakre fascikelblock (LPH)
 

Kännetecknas av högerställd el-axel > 105 grader, liten r-våg i I och liten q-våg i III, samt normal QRS duration. I anglosaxisk litteratur kallas block på den vänstra bakre fascikeln left posterior hemiblock. I svensk nomenklatur används vänster bakre fascikelblock eller posterobasalt fascikelblock alternativt förkortningen LPH.
 

 • Vänster bakre fascikelblock
  - Sinusrytm 58 slag/min, normal överledningstid (0,13 s)
  - Högerställd el-axel (+113 grader)
  - Liten r-våg i I och liten q-våg i III
  - QRS tid 102 ms.

Bifascikulärt block
 

 • Bifascikulärt block (RBBB + LAH)
  - Sinusrytm
  - Högersidigt skänkelblock
  - Vänsterställd elaxel som vid vänster främre fascikelblock
  - Kallas också bifascikulärt block


   
 • Bifascikulärt block (RBBB + LAH) ex 2
  - Sinusrytm, frekvens 73 slag/min
  - Högerställd el-axel i frontalplanet
  - Högersidigt skänkelblock (RBBB) samt extrem vänsterställd elaxel, –76 grader, således vänstersidigt främre fascikelblock (LAH), d v s bifascikulärt block.
  - Patologiskt EKG


   
 • Bifascikulärt block (RBBB + LAH) ex 3
  - Sinusrytm 87 slag/min
  - Normal PQ-tid 0,18 sek
  - Högersidigt skänkelblock (RBBB) samt extrem vänsterställd elektrisk axel minus 92 grader således vänstersidigt främre fascikelblock (LAH) d v s bifascikulärt block
  - Patologiskt EKG


   
 • Bifascikulärt Block (RBBB + LPH)
  - Sinusrytm 56 slag/min
  - PQ tid vid övre normalgränsen, 0,22 s
  - Bifascikulärt block med höger skänkelblock (RBBB) och vänster bakre fascikelblock (LPH) med extremt högerställd elaxel (+100 grader).
  - I V1 negativ T på grund av RBBB

OBS! Bifascikulärt block kan vara en kombination av höger skänkelblock och vänster främre eller bakre fascikelblock, där det vänstra främre fascikelblocket medför extremt vänsterställd elaxel och där det vänster bakre fascikelblocket medför en extremt högerställd elaxel. Den sistnämnda kombinationen är mycket sällsynt.


 

ICD-10

Atrioventrikulärt block, första graden I44.0
Atrioventrikulärt block, andra graden I44.1
AV-block grad II/Wenckebachs typ I44.1A
AV-block grad II/Mobitz typ II I44.1B
Atrioventrikulärt block, totalt I44.2
Annat och icke specificerat atrioventrikulärt block I44.3
Vänstersidigt främre fascikelblock I44.4
Vänstersidigt bakre fascikelblock I44.5
Vänstersidigt grenblock, ospecificerat I44.7
Högersidigt fascikelblock I45.0
Komplett högergrenblock I45.0A
Inkomplett högergrenblock I45.0B
Annat och icke specificerat högersidigt grenblock I45.1
Bifascikulärt block I45.2

 
Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 1340

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: EKG-atlas, retledningshinder

 
 
 
   



Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.








Kardiolog till Verksamhetsområdet Kardiologi
Gävle


ST-läkare till Psykiatrin, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Sommarvikariat underläkare/läkarassistent 2020
Region Norrbotten


Sjuksköterska till Avdelning 46 hjärta/kärl, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Specialistläkare eller överläkare? Fortsätt din karriär hos oss!
Region Sörmland, Katrineholm


Nattsjuksköterska till Gastromedicin och Endokrin i nya sjukhusbyggnaden, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare till Akutkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna
Region Sörmland


Intermediärvårds- sjuksköterska till Barnintensiven (BIVA)
Akademiska sjukhuset


Sjuksköterska sökes till Funktionsområde Inflammation, avdelning K84
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska sökes till allmänpsykiatriska avdelningen Psykiatriska kliniken i Nyköping
Region Sörmland


Skolsköterska Dammsdal, Vingåker
Region Sörmland


Behandla patienter du inte träffar någon annanstans- sjuksköterska till Reuma, Hud och Njurmedicin, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset


Allmänspecialist till Öjebyn, Hällans hälsocentral, Piteå
Region Norrbotten


Sjuksköterska till utbildningsmöjlighet inom den barnkirurgiska slutenvården i Solna
Karolinska Universitetssjukhuset


Vill du vara med i satsning på arbetsmiljön? Vi söker specialistläkare! Kvinnokliniken Mälarsjukhuset/ Kullbergska sjukhuset
Region Sörmland


Läkare specialist i allmänmedicin Vårdcentralen Gallerian Eskilstuna
Region Sörmland


Distriktssköterska / barnsjuksköterska till familjecentralen BVC, Familjecentralen i Strängnäs
Region Sörmland


Var med från början i våra nya lokaler! Vi söker sjuksköterska till Gastromedicin och Endokrin i Solna.
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska till GAVA, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Specialist i nuklearmedicin
Region Sörmland


Röntgensjuksköterska till Länsklinik Bild- och funktionsmedicin, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Ortopediska avdelningen söker sjuksköterska Ortopeden, Nyköping lasarett
Region Sörmland


Vi söker en engagerad sjuksköterska med intresse av njurmedicin och diabetes
Karolinska Universitetssjukhuset


Distriktssköterska/ BVC sjuksköterska till Mjölkuddens hälsocentral, Luleå
Region Norrbotten


Specialistläkare i klinisk fysiologi eller kardiologi Klinisk fysiologi & nuklearmedicin på Mälarsjukhuset i Eskilstuna alt Nyköpings lasarett
Region Sörmland


Doktor24 anställer legitimerade läkare som är i början av i sin karriär
Doktor24


Specialistläkare eller överläkare? Fortsätt din karriär hos oss!
Region Sörmland, Nyköping


Strålspecialist/Överläkare eller Specialistläkare inom Onkologi Onkologkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna
Region Sörmland


Sjuksköterska till Transplantation
Karolinska Universitetssjukhuset


Operationssjuksköterska till operationsavdelningen Anestesikliniken, Nyköpings lasarett
Region Sörmland

annons
annons
annons