Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
annons
Otit (öroninflammation) - akut
Författare Med dr, överläkare , /Citysjukhuset +7
Granskare Allmänläkare Helen von Sydow, /
Uppdaterad 2015-10-10
Specialitet Infektion, ÖNH
Skriv utBAKGRUND
 

Definition

Akut otitis media (AOM) är en infektion i mellanörat p g a bakterier (80 %) eller virus (10-20 %) eller i kombination, fr a barn 0-2 år.

Varig inflammation eller varig flytning ur mellanörat som har börjat plötsligt, är kortvarig och kan verifieras kliniskt. Buktande färgförändrad trumhinna ogenomskinlig eller chagrinerad med upphävd rörlighet. (LMV/Strama)

Enbart färgförändrad trumhinna som ej buktar är ett osäkert tecken. Genomskinlig men orörlig trumhinna talar för sekretorisk mediaotit (SOM).
 


Incidens
 

Cirka 70 % har haft otit före 2 års ålder. Högst incidens vid 12 månaders ålder.

Sverige har ca 200 000 nya fall per år. 2000 barn rörbehandlas på indikationen recidiverande AOM.Predisponerande
 


Patogenes
 

Virus ger slemhinneskada/slemhinneödem med vätskeläckage och ev senare bakteriell invasion från nasopharynx via örontrumpeten.
 


Bakteriologi
 

 • Pneumokocker 30-50 % (varav 5-10 % betalaktamasproducerande)
 • H. influenzae 15-30 % (varav 10-20 % betalaktamasproducerande)
 • Moraxella catarrhalis 1-9 % (varav 50-90 % betalaktamasproducerande)
 • Grupp A-streptokocker eller GAS 2-5 %


DIAGNOSTIK
 

Kliniska fynd
 

 • Säker AOM: purulent sekretion och/eller perforerad/chagrinerad trumhinna eller buktande, ogenomskinlig, färgförändrad, förtjockad, orörlig trumhinna.
   
 • Osäker AOM: ogenomskinlig, färgförändrad, orörlig ej buktande trumhinna eller trumhinna som ej kan identifieras eller bedömas.
   
 • Ej AOM: Färgförändrad, rörlig trumhinna eller genomskinlig, indragen eller normalställd, orörlig trumhinna (=SOM)

Utredning
 

 • Sjukhistoria: vanligen ÖLI med snabbt insättande öronsmärtor med intervallkaraktär, skrikighet, feber, försämrad aktivitet/aptit/sömn
   
 • Otoskopi - trumhinnebilden varierande, men mest ilsket rodnad. Ibland blekare, men buktande trumhinna; som "nitritfri falukorv". Pus-blod i hörselgången talar för spontanperforerad otit.
   
 • Tympanometri, alternativt Siegels tratt, hjälp vid differentialdiagnostik – visar upphävd rörlighet
   
 • Öronmikroskopi ökar både sensitivitet och specificitet väsentligt


DIFFERENTIALDIAGNOSTIK
 

 • Myringit - trumhinneinflammation
 • Extern otit, circumskript alternativt diffus
 • Hos vuxna – ont i örat, men normalt status – glöm ej titta i svalget (malignitet med referred pain). Käkledsartros.


BEHANDLING
 

 • Barn mellan 1-12 år – aktiv expektans vid enkel AOM och antibiotikabehandling endast om komplicerande faktorer föreligger (smärta trots adekvat smärtlindring, allmänpåverkan, missbildningar i ansiktsskelett eller mellanöra, tillstånd efter skallfraktur, cochleaimplantat, känd mellanöresjukdom, känd hörselnedsättning).
   
 • Antibiotikabehandla: barn < 1 och > 12 år, alla barn med spontanperforerad otit, alla vuxna.
   
 • Antibiotikabehandla barn < 2 år med bilateral AOM
  Patienter med säker AOM oavsett om antibiotikabehandlade eller ej skall kontrolleras om utebliven eller tveksam förbättring inom 2-3 dagar.
  Patienter med osäker AOM utan komplicerande faktorer rekommenderas aktiv expektans.
  Patienter med osäker AOM men med komplicerande faktorer (se ovan) bör utredas mer eller remitteras.
   
 • Antibiotikaval
  - Barn: fenoximetylpenicillin (Kåvepenin) - 25 mg/kg x 3 /dag i 5 dagar
  - Vuxna: fenoximetylpenicillin (Kåvepenin) - 1,6 g x 3 i 5 dagar
  - Vid penicillinallergi: erytromycin (Ery-Max, oral suspension 10 mg/kg x 4). Om osäker pc-allergi - utredas i lugnt skede.
   
 • Analgetika - Paracetamol (Panodil) alternativt ibuprofen (Ipren) (> 6 månaders ålder) som smärtstillande
   
 • Vätska
   
 • Näsdroppar vid nästäppa
   
 • Högläge


KOMPLIKATIONER
 

 • Terapisvikt - om ej symtomregress inom 2 dygn eller recidiv av otit under behandling.

  - Byt till amoxicillin (Amimox 20 mg/kg x 3) eller amoxicillin/klavulansyra (Spektramox).
  - NPH-odling eller från hörselgångsflytning vid perforation.
  - (Om cefalosporin användes märk; Cefamox ej verksamt mot HI)

  Om känd växt av betalaktamasproducerande Haemophilus Influenzae, ges Spektramox.

  Hos patienter med säkerställd pc-allergi och terapisvikt rekommenderades trimetoprim/sulfametoxazol (Bactrim).
   
 • Recidivotit - ny otit inom en månad: ge ny penicillinkur men under 10 dagar eller ev amoxicillin.
   
 • Otosalpingit - vätska bakom intakt trumhinna. Om kvarstående längre än 3 månader: ev remiss för paracentes + plaströr (framför allt vid hörselpåverkan).
   
 • Trumhinneperforation - kvarstående. Perforation av trumhinnan efter 3 månader, risk för infektion - kan opereras.
   
 • Mastoidit - i Sverige 70 fall per år. Har ej ökat trots minskad antibiotikabehandling.
   
 • Labyrintit (p g a toxisk påverkan av innerörat) - ger rotatorisk yrsel och tinnitus. Akut remiss till öronklinik.


UPPFÖLJNING
 

 • Akut otit bör handläggas på primärvårdsnivå.
   
 • Indikationer för akutremiss till ÖNH-specialist eller pediatrisk akutklinik är:
  - Påverkat allmäntillstånd (slöhet, dålig emotionell kontakt, irritabilitet)
  - Minsta tecken till mastoidit (retroaurikulär rodnad, svullnad, ömhet eller utstående öra)
  - Nackstelhet
  - Facialispares
   
 • Kontroll efter cirka 3 månader om misstanke på sequele efter ensidig AOM, barn < 4 år vid dubbelsidig AOM eller AOM+SOM eller vid känd hörselnedsättning eller recidivotit till öronspecialist alt hos intresserad allmänläkare med tillgång till öronmikroskop
   
 • Om komplikation - remiss till öronspecialist
   
 • Barn under 1 år och s k "öronbarn" bör så långt möjligt behandlas och kontrolleras av öronspecialist

Profylax
 

 • Information om egenvård (näsdroppar profylaktiskt vid nästäppa, analgetika, vätska)
   
 • Antibiotikabehandling - vid ÖLI hos barn med täta otitrecidiv (bör handläggas av öronspecialist)
   
 • Adenoidectomi om förstorad adenoid finnes hos öronbarn
   
 • Ventilationsrör - sätts in hos öronbarn efter 3–6 månaders besvär utan läkningstendens. Antingen på grund av otosalpingit eller hög frekvens otiter.
   
 • Vaccination - kanske hos barn > 3 år. Pneumocockvaccin har visats minska frekvensen otiter.

ICD-10

Akut varig mellanöreinflammation H66.0

 

Behandlingsrekommendation
 

Rekommenderad läkemedelsbehandling enligt Läkemedelsverket


Referenser
 

O’Neill P. Acute otitis media. BMJ. 1999 Sept 25; 319(7213): 833-835.

Management of Acute Otitis Media: Update. Evidence Reports/Technology Assessments, No. 198

Investigators: Paul G Shekelle, MD, PhD, Glenn Takata, MD, MS, Sydne J Newberry, PhD, Tumaini Coker, MD, Mary Ann Limbos, MD, MPH, Linda S Chan, PhD, Martha M Timmer, MS, Marika J Suttorp, MS, Jason Carter, BA, Aneesa Motala, BA, Di Valentine, JD, Breanne Johnsen, BA, and Roberta Shanman, MLS.

RAND Corporation. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2010 Nov. Report No.: 11-E004

 

Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 133

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Otit (öroninflammation) - akut

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Specialistläkare Allmänmedicin Läkar-Pool
Närhälsan Göteborgsregionen


Områdeschef Vårdcentralen Halland,
Varberg/Halmstad


Legitimerade läkare sökes till KRY
Högtillgänglig vård


Kirurg, anestesiolog eller ortoped - tjänstgör en kort tid i Mali!
Försvarsmakten


Specialistläkare
Doktor24


Kom och jobba hos oss som sjuksköterska eller barnmorska
Landstinget Sörmland


Specialistläkare/Överläkare - Lungmedicin
Länssjukhuset Kalmar


Specialistläkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatrimottagning Centrum Affektivt team!


Regional ST-läkartjänst inom klinisk mikrobiologi
NU-sjukvården, Område III, Laboratoriemedicin, Klinisk mikrobiologi


ST läkare i neurologi
Neurologiska kliniken

annons