Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

Coccygodyni och Proctalgia fugax
Författare Professor, överläkare , Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Docent , Kirurgi/Stockholm
Granskare Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Uppdaterad 2019-06-21
Specialitet Kirurgi, Gastroenterologi
Skriv ut

COCCYGODYNI
 

Coccygodyni innebär ett smärtsamt tillstånd lokaliserat till coccyx med utstrålning framåt mot analöppningen. Tillståndet sägs vara vanligare hos unga kvinnor och anses uppstå efter trauma mot ryggslutet och ibland också efter barnafödande.

 

Symtom
 

 • Det dominerande symtomet är smärta. Smärtan accentueras när patienten sitter.
   
 • Smärtan kan accentueras av defekation.
   
 • Smärtan är molande, intensiv, lägesberoende och strålar fram mot analöppningen och kan därigenom simulera ett flertal anala sjukdomstillstånd.
   
 • Coccygodyni leder inte till blödning, flytning eller klåda.

Utredning

I samband med den rektala explorationen, som alltid skall göras vid smärttillstånd i denna region, förs undersökarens finger in bakåt ovanför analkanalen och analringen mot coccyxspetsen. Bidigitalt, med pekfingret i ampulla recti och tummen utanför, kan man lätt fatta coccyxspetsen. Om denna sedan vickas, provocerar detta smärta av den typ som patienten sökt för.

Ett annat tecken vid coccygodyni är att patienterna ömmar över någon av lederna mellan coccyges. Hos en del patienter känner man en kraftigt dislocerad coccyx vilket även kan tyda på en genomgången coccyxfraktur. Vid tveksamhet om diagnosen bör magnetröntgen av bäckenet utföras.

Många patienter anger trauma mot coccyx som genes.

 

Behandling

Hos patienter med kort anamnes kan man ha viss effekt av NSAID-preparat.

Alternativet är att i den led som är ömmande injicera lokalbedövningsmedel (förslagsvis lidocain med adrenalin 5 mg/ml + 5 mikrogram/ml 5–20 ml i leden). Om denna behandling upprepas med några dagars mellanrum kan smärtan försvinna. Andra behandlingsmetoder som prövats är fysioterapi, manipulation i narkos och nerv- eller ganglionblockad.

Hos de patienter som har haft långvariga besvär (åratal) som inte visat tendens att avklinga, kan man som sista åtgärd tillgripa coccyxexstirpation. Detta ingrepp är enkelt att utföra, men bör ändå leda till remiss till kirurgklinik. Vid ingreppet placeras patienten på mage i s k "Jack knife" - position och lokalbedövning läggs över nedre coccyxdelen. Ett längsgående snitt läggs över coccyx och sedan kan man luxera fram coccyxspetsen och exartikulera den. Lämpligen användes lokalbedövningsmedel med tillsats av adrenalin (se ovan för dosering).

Infiltration i coccyxlederna måste göras i samband med exartikulationen. Suturering av huden skall göras. Resultatet efter operationen varierar. Den lokaliserade smärtan försvinner visserligen men ofta finns en kvarstående dov smärta, en slags amputationssmärta, som motiverar stor restriktivitet inför eventuell operation.

 

Differentialdiagnoser
 

 • Analfissur – coccygodyni kan genom sin kraftiga smärta simulera analfissur. Smärtan hos patienter med analfissur är också vanligen lokaliserad rakt bakåt. Vid palpation är det därför viktigt att utesluta en bakre analfissur genom inspektion och palpation.
   
 • Analabscess – hos vissa patienter kan det vara svårt att skilja på en tidig analabscess och coccygodyni. Hos patienter med analabscess brukar abscessen vanligen vara lokaliserade till någon av sidorna om analöppningen. Patienter med coccygodyni har dessutom aldrig feber vilket är fallet med patienter med analabscess.
   
 • Neurologiska tillstånd – nervrotsmärtor, nervtumörer, nerventrapment, retrorektala tumörer och levatorsmärta kan likna coccygodyni.


PROCTALGIA FUGAX
 

Proctalgia fugax är benämningen på ett relativt sällsynt egenartat smärttillstånd som drabbar nedre regionen av rektum och analkanalen.

Tillståndet innebär svåra krampartade smärtor, ofta nattetid. Smärtan är ytterst intensiv men kortvarig och upphör efter i de flesta fall några minuter men kan även pågå upptill en halvtimma-timma.

Etiologin till tillståndet är okänt. Smärtan uppges orsakas av ett kramptillstånd i bäckenbottenmuskulaturen.

 

Utredning
 

 • Palpation
   
 • Rektoskopi
   
 • Proktoskopi
   
 • Kolonröntgen

Samtliga dessa undersökningar bör utföras för att utesluta annan sjukdomsgenes.

Vid proctalgia fugax är dessa undersökningar normala.

 

Behandling

Diagnosen ställs på avsaknaden av objektiva fynd och patientens beskrivning av den korta intensiva smärtperioden.

Vanligen brukar sjukdomstillståndet ebba ut efter ett par år, men kan ge livslångt lidande.

Patienten bör få tillståndets godartade natur förklarat för sig. Kramplösande behandling kan prövas liksom adrenerg beta-2-stimulering.

 

Differentialdiagnoser

Den viktigaste åtgärden är att utesluta andra sjukdomstillstånd som rektal-/analcancer med eller utan spridning lokalt kring de sakrala nerverna, men analfissur kan ge likartade symtom.


 

ICD-10

Sjukdomar i sakro-koccygeala regionen som ej klassificeras annorstädes M53.3
Analspasm K59.4

 

Sjukskrivning

Länk till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:

K59 Andra funktionsrubbningar i tarmenReferenser

Kodumuri P, Raghuvanshi S, Bommireddy R, Klezl Z. Coccydynia - could age, trauma and body mass index be independent prognostic factors for outcomes of intervention? Ann R Coll Surg Engl. 2018 Jan;100(1):12-15. Länk

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 1261

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Coccygodyni och Proctalgia fugax

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Läkare till specialiserad sjukvård i hemmet
Medicinkliniken, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Undersköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna


Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


Sjuksköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


Två bröstkirurger med onkologiskt intresse
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska - Dialysmottagningen i Kalmar och Oskarshamn
Länssjukhuset i Kalmar


Intensivvårdssjuksköterska Nyköping Intensivvårdsavdelningen
Nyköpings lasarett


Psykolog till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm

annons
annons