Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Abstinens vid alkoholmissbruk – handläggning
Författare Med dr , Läkarhuset/Göteborg
Granskare Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg
Uppdaterad 2018-11-27
Specialitet Intoxikation, Psykiatri
Skriv ut


BAKGRUND
 

Alkoholabstinens utgör indikation för behandling inom sluten vård. Behandlingen syftar till att förebygga delirium tremens (DT) och abstinenskramper samt att förhindra utveckling av Wernickes encefalopati (vitamin B1-brist).

Delirium tremens debuterar 1-4 dygn efter det att alkoholen börjat elimineras ur kroppen.

Abstinenskramper utvecklas vanligen under det första eller andra dygnet i abstinensfasen.


 

SYMTOM
 

Alkoholabstinens
 

 • Ångest/Oro (se även Psykomotorisk agitation (utagerande))
 • Sömnsvårigheter
 • Tremor
 • Förhöjt blodtryck
 • Pulsökning
 • Förhöjd kroppstemperatur
 • Eventuellt abstinenshallucinos (vanligen synhallucinos, men hörselhallucinationer förekommer också)

Delirium tremens (DT)
 

 • Predeliriösa symtom
 • Abstinenshallucinos
 • Desorientering
 • Taktil hallucinos ("plockighet")
 • Opistotonus och hyperkinesier (vid hjärnstamspåverkan)
 • Dehydrering
 • Hypertermi
 • Slutligen cirkulationssvikt


UTREDNING
 

Anamnes
 

 • Hur länge och hur mycket har patienten druckit?
 • Har patienten tidigare utvecklat delirium tremens (DT) eller kramper i abstinensfas?
 • Har patienten ätit regelbundet under den aktuella missbruksepisoden?
 • Föreligger anamnestiska uppgifter eller kliniska tecken på skalltrauma? OBS! Om skalltrauma misstänks - bör CT-skalle utföras akut!


BEHANDLING
 

Alkoholabstinens
 

Om möjligt låt patienten göra utandningsprov i alkoholmätare (alkometer). När ingen alkohol i utandningsluften kan påvisas, kan abstinensbehandlingen påbörjas enligt följande riktlinjer:
 

 1. Enligt SBU:s rapport angående behandling av alkoholabstinens (2001) är bensodiazepiner bäst dokumenterade. Ge tablett diazepam (Stesolid) 10 mg x 4 + 5 mg vid behov alternativt tablett oxazepam (Sobril) 25 mg x 4 + 10 mg vid behov.
   
 2. Patientens puls styr den fortsatta behandlingen. Pulsen skall hållas under 100 slag/minut.
   
 3. Vid behov ges ytterligare medicinering. Behandlingen sker enligt nedtrappningsschema under cirka en veckas tid.
   
 4. För att förebygga Wernicke-Korsakoff-syndrom behövs höga doser tiamin.

  Tiamin bör ges i dos om minst 200 mg dagligen i 3-5 dygn. Ge inj Vitamin B1 ratiopharm 50 mg/ml (licenspreparat), 2+0+2 intravenöst eller intramusklärt. Alternativt kan inj Neurobion ges intramuskulärt i dos 3 ml x 1 per dygn i 3-5 dygn. Neurobion kan inte ges intravenöst.

  Undvik att ge tiamin intramuskulärt till patienter med trombocytopeni (TPK < 100 x 109/L), koagulopati eller pågående warfarinbehandling med PK-INR > 1,5. Stora muskelhematom kan uppstå.

  Efter parenteral tillförsel rekommenderas peroralt tiamin i dos om 60 mg dagligen i minst en månad. Ge T Oralovite 1 x 2.
   
 5. Droppar alimemazin (Theralen) 40 mg/ml 1-2 ml till natten.
   
 6. Om patienten tidigare haft DT eller kramper i pågående abstinensfas: Ge krampprofylax i form av karbamazepin (Hermolepsin) 200 mg 1 x 3 p.o. under en vecka.

Delirium tremens

Om patienten utvecklat DT krävs Stesolid rektallösning (klysma) 10 mg vid behov. Behandlingen syftar till att få patienten att falla i sömn.

Vid mycket svåra delirier, där behandling enligt ovan inte gett avsedd effekt, föreligger indikation för intensivvårdsbehandling med Stesolid-dropp eller nedsövning med propofol (Diprivan).


 

ICD-10

Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, abstinens F10.3
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, abstinens med delirium F10.4

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
F10 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol

Behandlingsrekommendation
 

Rekommenderad läkemedelsbehandling enligt Läkemedelsverket


Referenser


Goodman & Gilmans The Pharmacological Basis Of Therapeutics, Ninth Edition.
Akut Psykiatri, Jan-Otto Ottoson & Ulf Åsgård, Liber AB, Stockholm (andra upplagan, 1997)

 

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 126

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Abstinens vid alkoholmissbruk – handläggning

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
ST-läkartjänst inom Neurokirurgi
Verksamhetsområde Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi


Intensivvårdssjuksköterska/ Barnsjuksköterska
Barnintensiven, Barn PMI, Solna


Specialistläkare/biträdande överläkare
Akademiska barnsjukhuset


AT-läkare
Hässleholms sjukhus


AT-läkare
Ängelholms sjukhus


AT-läkare
Helsingborgs lasarett


AT-läkare
Region Norrbotten


Sjuksköterska
barnneurologimottagningen/ dagvården i Solna


Öron- näsa- hals Specialist/Överläkare
Öron- näsa- halskliniken Region Sörmland (ÖNH), Eskilstuna, Katrineholm eller Nyköping


Biträdande Överläkare i Barnortopedi
Verksamhetsområde Ortopedi och Handkirurgi


AT-läkare
Region Blekinge


Sjuksköterska
Huddinge Neonatalmottagning


Specialistläkare i Plastikkirurgi
Plastik- och käkkirurgi


Omvårdnadschef
Huddinge, Multisjuka äldre II inklusive Geriatrisk akutvårdsavdelning


AT-läkare
Lasarettet i Landskrona


Verksamhetschef Akademiska laboratoriet
Verksamhetsområde Akademiska laboratoriet


Sjuksköterska/uroterapeut
barnneurologimottagningen i Solna


ST-läkare, Gastroenterologi och hepatologi
Verksamhetsområde Specialmedicin, hud och reumatologi


AT-läkare
Lasarettet i Ystad


ST-läkare i plastikkirurgi
Plastik- och käkkirurgi


Intermediärvårds- sjuksköterska till Barnintensiven (BIVA)
Akademiska sjukhuset


AT läkare
Lasarettet i Enköping


Vi söker AT-läkare
Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Nyköpings lasarett


Allmän- eller akutläkare till förbandsplats i Mali
Försvarsmakten


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


Specialistläkare till Ryggsektionen
Verksamhetsområde Ortopedi och handkirurgi


AT-läkare
Höglandssjukhuset Eksjö, Länssjukhuset Ryhov, Värnamo sjukhus


AT-läkare
Lasarettet Trelleborg


AT-läkare
Skånes universitetssjukhus i Malmö/Lund


Pedagogiska läkartjänster
Akademiska sjukhuset

annons