Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Abstinens vid alkoholmissbruk – handläggning
Författare Med dr , Läkarhuset/Göteborg
Granskare Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg
Uppdaterad 2017-11-27
Specialitet Intoxikation, Psykiatri
Skriv utViktiga frågor i samband med anamnesupptagning:
 

 • Hur länge och hur mycket har patienten druckit?
 • Har patienten tidigare utvecklat delirium tremens (DT) eller kramper i abstinensfas?
 • Har patienten ätit regelbundet under den aktuella missbruksepisoden?
 • Föreligger anamnestiska uppgifter eller kliniska tecken på skalltrauma? OBS! Om skalltrauma misstänks - bör CT-skalle utföras akut!Symtom vid alkoholabstinens
 

 • Ångest/Oro (se även Psykomotorisk agitation (utagerande))
 • Sömnsvårigheter
 • Tremor
 • Förhöjt blodtryck
 • Pulsökning
 • Förhöjd kroppstemperatur
 • Eventuellt abstinenshallucinos (vanligen synhallucinos, men hörselhallucinationer förekommer också)
ALKOHOLABSTINENSBEHANDLING
 

Alkoholabstinens utgör indikation för behandling inom sluten vård. Behandlingen syftar till att förebygga DT och abstinenskramper samt att förhindra utveckling av Wernickes encefalopati (vitamin B1-brist).
DT debuterar 1-4 dygn efter det att alkoholen börjat elimineras ur kroppen.
Abstinenskramper utvecklas vanligen under det första eller andra dygnet i abstinensfasen.
 

Om möjligt låt patienten göra utandningsprov i alkoholmätare (alkometer). När ingen alkohol i utandningsluften kan påvisas, kan abstinensbehandlingen påbörjas enligt följande riktlinjer:
 

 1. Enligt SBU:s rapport angående behandling av alkoholabstinens (2001) är bensodiazepiner bäst dokumenterade. Ge tablet diazepam (Stesolid) 10 mg x 4 + 5 mg vid behov alternativt tablett oxazepam (Sobril) 25 mg x 4 + 10 mg vid behov.
   
 2. Patientens puls styr den fortsatta behandlingen. Pulsen skall hållas under 100 slag/minut.
   
 3. Vid behov ges ytterligare medicinering. Behandlingen sker enligt nedtrappningsschema under cirka en veckas tid.
   
 4. För att förebygga Wernicke-Korsakoff-syndrom behövs höga doser tiamin.

  Tiamin bör ges i dos om minst 200 mg dagligen i 3-5 dygn. Ge inj Vitamin B1 ratiopharm 50 mg/ml (licenspreparat), 2+0+2 intravenöst eller intramusklärt. Alternativt kan inj Neurobion ges intramuskulärt i dos 3 ml x 1 per dygn i 3-5 dygn. Neurobion kan inte ges intravenöst.

  Undvik att ge tiamin intramuskulärt till patienter med trombocytopeni (TPK < 100 x 109/L), koagulopati eller pågående warfarinbehandling med PK-INR > 1,5. Stora muskelhematom kan uppstå.

  Efter parenteral tillförsel rekommenderas peroralt tiamin i dos om 60 mg dagligen i minst en månad. Ge T Oralovite 1 x 2.
   
 5. Droppar alimemazin (Theralen) 40 mg/ml 1-2 ml till natten.
   
 6. Om patienten tidigare haft DT eller kramper i pågående abstinensfas: Ge krampprofylax i form av karbamazepin (Hermolepsin) 200 mg 1 x 3 p.o. under en vecka.
BEHANDLING AV DELIRIUM TREMENS (DT)


Vid alkoholutlöst DT föreligger förutom predeliriösa symtom och abstinenshallucinos även desorientering och taktil hallucinos (”plockighet”). Vid hjärnstamspåverkan utvecklas opistotonus och hyperkinesier.

Ett fullt utvecklat DT leder till dehydrering, hypertermi och slutligen cirkulationssvikt.

Om patienten utvecklat DT krävs Stesolid rektallösning (klysma) 10 mg vid behov. Behandlingen syftar till att få patienten att falla i sömn.

Vid mycket svåra delirier, där behandling enligt ovan inte gett avsedd effekt, föreligger indikation för intensivvårdsbehandling med Stesolid-dropp eller nedsövning med propofol (Diprivan).


 

ICD-10

Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, abstinens F10.3
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, abstinens med delirium F10.4

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
F10 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol

Behandlingsrekommendation
 

Rekommenderad läkemedelsbehandling enligt Läkemedelsverket


Referenser


Goodman & Gilmans The Pharmacological Basis Of Therapeutics, Ninth Edition.
Akut Psykiatri, Jan-Otto Ottoson & Ulf Åsgård, Liber AB, Stockholm (andra upplagan, 1997)

 

Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 126

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Abstinens vid alkoholmissbruk – handläggning

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Överläkare/ Specialistläkare
Operationsenheten i Ängelholm


Specialist allmänmedicin
till Hudiksvall Nordanstig hälsocentraler


2 läkare
Östra Läkargruppen i Kristianstad


Din kompetens behövs till sjukvårdsberedskapen för våra soldater i Mali.
Försvarsmakten


ST-läkare, Klinisk immunologi och transfunsionsmedicin
Region Östergötland


Legitimerade läkare sökes till KRY
Högtillgänglig vård


Vårdenhetschef
till barn- och ungdomssjukvården i Hudiksvall och Bollnäs


Läkare till primärvården
Vårdcentralen Linden Katrineholm


Specialistläkare i allmänmedicin
VC Närlunda i Helsingborg


Sommarvikariat
Region Gävleborg


Specialistläkare - kardiologi
Länssjukhuset i Kalmar


Specialistläkare i allmänmedicin
till VC Tåbelund i Eslöv


Specialistläkare
Doktor24

annons