Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

Anala infektioner, sexuellt överförda
Författare Professor, överläkare , Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Docent , Kirurgi/Stockholm
Granskare Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Uppdaterad 2018-11-04
Specialitet Hud/Venereologi, Infektion, Gastroenterologi
Skriv ut
annons

BAKGRUND
 

De vanligaste sexuellt överförda sjukdomstillstånden i analkanalen och rektum är:
 

Flertalet av dessa infektiösa sjukdomar faller under smittskyddslagen.

Såväl infektioner som traumatiska skador är vanligast bland homosexuella män, men kan även förekomma hos kvinnor som haft analt coitus. Vid analundersökning av patienter som regelmässigt har analt coitus kan man ibland notera att den yttre tvärstrimmiga muskeln (m. sphincter ani externus) är förslappad.


 

KONDYLOM
 

Anala och perianala kondylom är vanliga tillstånd som förekommer hos såväl hetero- som homosexuella.

Kondylom orsakas av humant papillomavirus (HPV). Kondylom är mycket smittsamt och sprids huvudsakligen sexuellt, men även andra smittvägar finns beskrivna. Serotyp 16 och 18 kan leda till cancerutveckling. Kondylom kan även spontanläka liksom vanliga vårtor.

Kondylomen uppträder primärt inom skivepitelzonen av analkanalen och den perianala huden. Cirka 70 % av de som har kondylom på anal hud har även kondylom i analkanalen.
 

Kondylom.jpg

Perianala kondylom

 

Symtom
 

 • Klåda
  Kondylomen ökar fuktigheten kring analöppningen, vilket leder till en viss maceration av huden och klåda.
   
 • Kondylomväxt
  Kondylomen kan anta betydande storlek. De kan bli upp till flera centimeter stora och växa i klasar

Utredning
 

 • Inspektion
  I tidigt skede kan kondylomen ses som millimeterstora förändringar runt analöppningen, men vanligen är de halvcentimeterstora upphöjda vårtliknande förändringar med viss fransighet på ytan.
  OBS! Även könsorganen skall inspekteras!
   
 • Proktoskopi
  Hos individer som haft analt coitus förekommer ofta kondylom inne i analkanalen.
   
 • Ättiksyrapensling
  Det kan vara svårt att skilja kondylom från talgkörtlar på den yttre analhuden. I analkanalen kan kondylom vara svåra att skilja från de papiller som sitter i linea pectinata.
  För differentialdiagnostik kan man använda ättiksyra. Vid pensling med ättika vitnar kondylomen påtagligt, vilket inte talgkörtlarna gör.

Behandling
 

 • Pensling
  Perianala kondylom penslas med podofyllin eller podofyllotoxin (Wartec, Condyline). Penslingen skall göras exakt på kondylomet, eftersom podofyllin är starkt frätande och kan förorsaka sår på huden. Ett alternativt är imikvimod (Aldara) som säljs i krämform. Användning av detta preparat skall ske med stor försiktighet. Samtidigt kan krämen användas i analkanalen.
  OBS! Podofyllin skall inte användas i analkanalen! P g a podophyllinets toxiska egenskaper skall detta preparat inte heller användas till gravida kvinnor.
   
 • Kirurgi
  Om kondylomen är stora, krävs kirurgisk excision i kombination med behandling med läkemedel. Laserbehandling kan användas som alternativ till excision. Före applikation av podofyllin alternativt imikvimod skall huden vara helt läkt.
  Vid anala kondylom krävs oftast full narkos vid operation.
  Recidivfrekvensen efter kondylombehandling är hög och kräver i de flesta fallen upprepade behandlingar.
   
 • Vaccination mot HPV-infektion
  Två typer av vaccin finns i handeln. Sedan 2010 ges HPV-vaccin till unga kvinnor. Om detta vaccin har effekt mot kondylombildning är ännu inte visat, men preliminära resultat verkar lovande. Om vaccinet skulle kunna ges till unga män är ännu ej fastslaget.


GONORRÉ
 

Gonorré orsakas av gonokocker.

Rektal gonorré är vanlig bland homosexuella män och ger sällan några symtom. Detta innebär att smittspridningen av gonorréinfektion är stor.

Även kvinnor kan drabbas av rektal/anal gonorré efter analt coitus.

Incidensen av genital och anal gonorré i Sverige var 2011 11/100 000.

 

Symtom
 

Besvären är vanligen måttliga och inte typiska för enbart gonorré:

 • Klåda
   
 • Blödning
  Vanligtvis små blödningar i samband med defekation som beror på en lättblödande proktit
   
 • Tryck eller tyngdkänsla
   
 • Flytning
  Flytningar i form av slem eller pus
   
 • Diarré
  Sällsynt symtom

Utredning
 

 • Rektoskopi
  Purulent innehåll i ampulla recti ger misstanke om gonorré, liksom proktit.
   
 • Odling
  Odling bör alltid utföras för att fastställa gonorré.
  Tveksamma fall bör remitteras till venerologisk mottagning.

Behandling
 

 • För behandling, se behandlingsöversikt gonorré nedan.
   
 • Gonorré skall anmälas enligt smittskyddslagen och smittspårning skall utföras.
   
 • Kontakt bör tas med venerolog då en ökande andel av gonokockstammarna uppvisar nedsatt känslighet eller resistens mot använda antibiotika.
   
 • Hos många patienter finns en kombination av klamydia och gonorré.
Se även översikt: GonorréSYFILIS
 

Syfilis orsakas av en bakterie, Treponema pallidum.

Sjukdomen har minskat i frekvens vid heterosexuellt umgänge, men är relativt vanlig bland homosexuella män.

Syfilis anses vara smittsam under de första två åren efter smittillfället.

Syfilis kan obehandlad ge upphov till komplikationer i form av kardiovaskulär syfilis eller neurosyfilis.

Totalt smittas något hundratal individer per år i Sverige (genitalt och analt).

 

Symtom
 

 • Sår
  Syfilissår är perianala eller anala. Såren är ofta omgivna av vallartade begränsningar och är ofta oömma. Ofta finner man två sår lokaliserade mitt emot varandra. Såren kan vara svåra att särskilja från analcancer.
   
 • Feber
   
 • Lymfkörtlar
  Förstorade inguinala lymfkörtlar förekommer.
   
 • Utslag på bål och extremiteter
  Symtom på sekundär syfilis kan vara utslag på handflator och fotsulor.

Utredning
 

 • Mikroskopi
  Mikroskopi görs på direktutstryk från sårbotten
   
 • Serologi

Behandling
 

 • Syfilis skall anmälas enligt Smittskyddslagen och smittspårning skall utföras.
   
 • Bensylpenicillin är förstahandspreparat och ges i form av prokain-penicillin (licenspreparat) i.m. Behandling bör ske i samråd med läkare som är väl förtrogen med sjukdomen och dess behandling.
   
 • Lokalbehandlingen med smärtstillande salva kan vara indicerad parallellt med generell behandling.
Se även översikt: SyfilisLYMFOGRANULOMA VENEREUM
 

Sjukdomen orsakas av chlamydia trachomatis som ger upphov till anorektal infektion.

Lymfogranuloma venereum är relativt sällsynt, men förekommer hos homosexuella män. Sjukdomen kan orsaka proktit.

 

Symtom
 

 • Blödning
  Vanligen lättare blödning, men om sjukdomen går obehandlad kan blödningen bli uttalad och ofta uppblandad med purulent slem.
   
 • Allmän sjukdomskänsla

Utredning
 

 • Rektoskopi
  Slemhinnan är rodnad som vid proktit. Om infektionen kvarstår obehandlad kan kraftiga slemhinneförändringar och blödning uppkomma. Inguinala lymfkörtlar ofta förstorade.
   
 • Biopsi
  Mikroskopiskt ses proktitbild, men om infektionen står obehandlad kan samma mikroskopiska förändringar som vid Mb Crohn uppkomma, med ulcerationer av slemhinnan på djupet samt pseudopolypos.
   
 • Odling
  Diagnosen ställs via bakteriologisk odling från rektalslemhinnan

Behandling
 

 • Lymfogranuloma venereum skall anmälas enligt smittskyddslagen och smittspårning skall utföras.
   
 • Behandlingen sker med antibiotika och bör ges av specialist, lämpligen vid hud- eller venerologisk mottagning.


HIV OCH AIDS
 

Smittspridningen av HIV-infektion skedde tidigare framförallt via intravenöst missbruk av narkotika. Numera sker smittspridningen vanligen vid oskyddade anala samlag mellan heterosexuella, men är också vanlig vid homosexuella kontakter.

Senare års utveckling av antiretroviral terapi vid HIV-infektion har medfört att tidigare svåra anala AIDS-manifestationer praktiskt taget försvunnit.

Vid HIV-infektion förekom tidigare ofta Kaposis sarkom, som även kunde vara lokaliserad till rektalslemhinnan.
 

Se även översikt: HIV - symtomatologi och diagnostik

Se även översikt: HIV - behandling 

ICD-10

Kondylom, ospecificerade A63.0X
Gonokockinfektion i anus och rektum A54.6
Primär anal syfilis A51.1
Klamydiainfektion i anus och rektum A56.3
HIV-infektion med andra specificerade sjukdomstillstånd B23.8

 
Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 1258

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Anala infektioner, sexuellt överförda

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna


Psykolog till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


Två bröstkirurger med onkologiskt intresse
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Intensivvårdssjuksköterska Nyköping Intensivvårdsavdelningen
Nyköpings lasarett


Undersköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


Sjuksköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Läkare till specialiserad sjukvård i hemmet
Medicinkliniken, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


Sjuksköterska - Dialysmottagningen i Kalmar och Oskarshamn
Länssjukhuset i Kalmar

annons
annons
annons