Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

annons
Proktit
Författare Docent , Kirurgi/Stockholm
Granskare Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Uppdaterad 2014-07-06
Specialitet Kirurgi, Gastroenterologi
Skriv ut

BAKGRUND
 

Proktit innebär en inflammation i de distala 8-10 cm av rektalmukosan.

För att diagnosen proktit skall kunna ställas krävs att man vid rektoskopi kan se den övre begränsningen av den inflammatoriska förändringen och att slemhinnan ovan proktiten är normal.

Om inflammation finns inom rektoskopets hela räckvidd är diagnosen kolit.


Etiologi

Proktit kan orsakas av flera olika tillstånd:
 

 • Specifika inflammationer – Mb Crohn eller Ulcerös kolit kan debutera med proktit där det fortsatta förloppet avgör den slutgiltiga diagnosen.
   
 • Bakteriella infektioner – ofta sexuellt överförda, t ex gonorré.
   
 • Traumatisk proktit – kan ses vid rektal prolaps eller invagination samt ev efter analt coitus.
   
 • Ischemisk proktit kan uppträda efter kärlskada, ibland efter operationer av kärlförträngningar i lilla bäckenet eller efter operation för cancer recti.
   
 • Läkemedelsinducerade proktiter som beror på irriterande stolpiller. Vid seponering av läkemedlet läker proktiten ut.
   
 • Strålproktit – uppkommer efter strålbehandling av t ex prostatacancer
   
 • Idiopatisk proktit – här finner man ingen fastställbar genes till sjukdomen. En del patienter kan ha förvärvat proktiten genom analt coitus. I andra fall övergår den ”idiopatiska proktiten”i en generell colit.


SYMTOM
 

 • Blödning – oftast ljusröd och skild från feces
   
 • Smärta – oftast dov, molande smärta i analtrakten
   
 • Feber – kan förekomma vid bakteriella proktiter
   
 • Tenesmer – täta trängningar till avföring


UTREDNING
 

 • Anamnes – ljusröd blödning och ibland smärta, feber och tenesmer
   
 • Rektoskopi – slemhinnan är vid proktit granulerad och lättblödande vid beröring. Ca 10 cm upp skall slemhinnan vara blek och icke lättblödande. Ofta ses en skarp gräns mellan förändrad och normal slemhinna. Biopsi bör tas för histopatologisk diagnos.
  Observera att lavemang kan ge rodnad slemhinna, som dock ej är lättblödande. Man kan även rodna i rektalslemhinnan precis som i ansiktet!
   
 • Odling – vid misstanke om bakteriell genes, t ex ökad slembildning, tas odling från rektum och vagina.


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Diagnosen proktit är oftast lätt att ställa, men utredning krävs för att rätt behandling skall ges (se ovan).
   
 • Kolit – om slemhinneförändringarna kan ses inom hela rektoskopets räckvidd (> 15-20 cm ovan anus) är diagnosen kolit. Sannolikt rör det sig om ulcerös kolit eller Mb Crohn och patienten bör remitteras till specialklinik för fortsatt utredning och behandling.
   
 • Annan orsak till blödning – hemorrojder, tumörer etc.


BEHANDLING
 

 • 5-ASA-preparat är förstahandsbehandling vid akut proktit (suppositorieberedningar Asacol och Mesasal 500 mg x 2 eller Pentasa 1g x 1). Behandlingen ges 1-2 ggr/dag under 4-8 veckor. En kombination av peroral och rektal 5-ASA-terapi är effektivare än enbart en beredningsform. Behandlingen bör fortsätta någon vecka efter erhållen remission.
   
 • Steroidklysma – prednisolon eller budesonid ges lämpligen som ett klysma morgon och kväll under en vecka och därefter ett till kvällen i 1-2 veckor. Det senare preparatet har mindre systembiverkningar. Lavemanget skall ej leda till avföring, utan patienten skall hålla kvar det så länge som möjligt. Utläkning ses normalt efter 2-3 veckor. Behandlingen kan upprepas en gång. Patienten bör under behandlingen komma på kontrollrektoskopi.
   
 • Ett alternativ är skumberedning av hydrokortison (Colifoam) som inte ger samma trängningar som ett lavemang.
   
 • Utläkning ses normalt efter 2-3 veckor. Behandlingen kan upprepas en gång. Patienten bör under behandlingen komma på kontrollrektoskopi.
   
 • Steroidsuppositorier – prednisolonsuppositorier kan ges om patienten ej klarar att ta klysma (eller Colifoam) eller om detta ej har haft effekt.
   
 • Om proktiten inte läker ut på två kurer bör patienten remitteras till specialklinik. De kan i dessa fall bli aktuellt med generell steroidbehandling i kombination med sulfasalazin eller mesalazin.
  Bägge dessa preparat finns i suppositorieform. Mesalazin finns även i lösning alternativt skum. De kan ges som underhållsbehandling vid behov. Vilken beredningsform som väljs, beror på patientens önskemål. Lösning respektive skum har fördelen att de fördelas bättre i ampulla recti, men nackdelen att om de tas på morgonen finns risk för ett visst analt läckage.
   
 • Antibiotika – ges vid bakteriellt inslag efter att odlingssvar kommit
   
 • Operativ korrektion – om proktiten beror på rektal invagination eller rektal prolaps krävs ingen särskild lokalbehandling utan patienten bör remitteras till kirurgklinik för operation.
   
 • I de enstaka fall där ingen medicinsk behandling har effekt och blödningen är omfattande, kan man tvingas till att göra en avlastande kolostomi. När avföringgspassagen upphör brukar proktiten läka ut. Om kolostomin senare läggs ned, är risken stor att proktiten och blödningarna återkommer.


ICD-10

Strålningsproktit K62.7
Ulcerös proktit K51.2
Andra specificerade sjukdomar i anus och rektum K62.8

 

Sjukskrivning

Länk till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:

K51 Ulcerös kolit

Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 1257

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Proktit

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Våra soldater och sjömän har rätt till kvalificerad vård. Oavsett var de befinner sig
Försvarsmakten


ST läkare i neurologi
Neurologiska kliniken


Kom och jobba hos oss som sjuksköterska eller barnmorska
Landstinget Sörmland


ST-läkare allmänpsykiatri
Region Gotland


Specialistläkare välkomnas till
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Neuropsykiatrisk mottagning Gamlestaden


Legitimerade läkare sökes till KRY
Högtillgänglig vård


Specialistläkare
Doktor24


Allmänspecialist – månadslön 100 000
Balderkliniken

annons