Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
annons
Lever- och gallvägstumörer, benigna
Författare Professor, överläkare , Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Professor , Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Granskare Professor Roger Henriksson, Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland/Karolinska Universitetssjukhuset/Solna
Uppdaterad 2018-06-08
Specialitet Hepatologi, Onkologi, Kirurgi
Skriv ut
annonsUTREDNING
 

Benigna levertumörer är vanliga och erbjuder differentialdiagnostiska problem i samband med att de ofta accidentellt upptäcks vid ultraljudsundersökning eller datortomografi.

Trots adekvat utredning kan man i vissa fall ej säkert säga om det rör sig om ett benignt eller malignt tillstånd och kan då tvingas till kirurgisk åtgärd.
Ultraljud med intravenös kontrast har visat sig med stor säkerhet kunna karakterisera leverförändringar. Dock blir ett antal kvar som behöver utredas med MR och remitteras till leverkirurgisk multidisciplinär bedömning. Då de oklara tumörerna ofta visar sig vara maligna bör utredningen ske skyndsamt för att förhindra progress och eventuell metastasering.
 

Images
HEMANGIOM
 

 • Vanligaste förekommande benigna levertumören.
   
 • Små kapillära hemangiom är vanliga och saknar helt klinisk betydelse. Större kavernösa hemangiom kan uppta en större del av levern och är sannolikt kongenitala missbildningar.
   
 • Större hemangiom kan vara associerade med ikterus, smärtor samt blödningar.
   
 • Asymtomatiska hemangiom kräver inte någon behandling, medan större i vissa fall kan kräva kirurgisk behandling.


ADENOM
 

 • Förekommer framför allt hos kvinnor i fertil ålder, men kan även förekomma hos män.
   
 • Adenom bör remitteras till leverkirurgisk enhet för ställningstagande till kirurgisk behandling.
   
 • Okarakteristiska buksymtom som ger anledning till utredning är vanligast, men symtomdebuten kan också ske med mer akuta smärtor i epigastriet som följd av en tumörnekros eller subkapsulär blödning.
   
 • Adenom kan vara mycket svåra att skilja från hepatocellulär cancer (HCC), varför de ofta leder till operation.


FOKAL NODULÄR HYPERPLASI

 • Fokal nodulär hyperplasi (FNH) är en tumörliknande förändring i levern som kan uppträda i multipel form.
   
 • Upptäcks ofta av en tillfällighet vid undersökning med ultraljud eller datortomografi.
   
 • Förändringen är hypervaskulär och liksom vid ett levercellsadenom kan det vara svårt att utesluta malignitet.
   
 • Ultraljud med kontrast kan med hög säkerhet bekräfta diagnosen.
   
 • Till skillnad från adenom ger FNH sällan symtom men då också i form av smärta.
   
 • Har diagnosen FNH säkerställts behöver ej operation genomföras och ej heller någon ytterligare uppföljning.


CYSTISK LEVERSJUKDOM
 

 • Cystor i levern är vanligen benigna.
   
 • Förekommer både som enkla och multipla och kan även i vissa fall kommunicera med gallvägarna.
   
 • Symtom i form av ökat bukomfång, smärta, blödning, infektion och i enstaka fall ikterus kan förekomma. Oftast upptäcks dock cystorna av en tillfällighet.
   
 • Om patienten har symtom bör i första hand laparaskopisk ”deroofing” av cystan erbjudas. I de fall då de kommunicerar med gallvägarna bör cystojejunostomi eller fullständig excision väljas.
   
 • Cystor < 8 cm ger vanligen ej symtom. Ultraljudsledd punktion och tömning kan vara av diagnostiskt värde.
   
 • Innan eventuell operation skall radiologisk utredning med CT eller MR göras för att utesluta cystadenom
   
 • Den ovanliga tumören cystadenom anses vara ett förstadium till cystadenocarcinom och kan inte skiljas åt radiologiskt, skall därför excideras radikalt.


HYDATID / ECHINOKOCKCYSTOR
 

 • Vanligaste formen av levercystor i världen. På grund av invandring ser man en ökad frekvens även i Sverige.
   
 • Echinococcus granulosa har hundar, boskap och får som mellanvärd.
   
 • Vanliga symtom är smärtor och fyllnadskänsla i buken och cystan är då vanligen >5 cm stor. Följdsymtom som infektion, ruptur, anafylaxi och gallobstruktion förekommer.
   
 • Diagnosen ställs med stor säkerhet både med ultraljud och datortomografi. Serologi är positiv i 85% av fallen.
   
 • Punktion bör undvikas då klar risk för spridning då uppstår.
   
 • Behandlingen, som är kirurgisk efter preoperativ medicinering med albendazol, innebär resektion eller aspiration samt fyllnad av cystan med skleroserande agens och ”deroofing”. Med denna strategi blir patienten botad i 90 % av fallen.


ENTAMÖBA HISTOLYTICA
 

 • Finns i hela världen där man har dålig hygien. Man infekteras genom att via mat eller vatten svälja cystor.
   
 • Kan ge leverabscesser. Vanligtvis inga symtom, men i vissa fall utvecklas amöbadysenteri.
   
 • Serologi för är positivt i nära 100 %.
   
 • Behandling startas direkt med tablett Metronidazol 750 mg x 3 i 10-14 dagar.


CYSTISK GALLVÄGSSJUKDOM
 

 • Cystbildningar i gallvägarna förekommer både intra- och extrahepatiskt.
   
 • Obstruktion, cholangit, stenbildning och canceromvandling förekommer.
   
 • Behandlingen är kirugisk när det är möjligt. Om förändringarna är intrahepatiska bör man överväga resektion. Vid choledocuscystor är det oftast möjligt att recesera och rekonstruera med en hepaticojejunostomi.
   
 • Patienter med dessa sjukdomar skall remitteras till leverkirurgisk enhet.

ICD-10

Tumör av osäker eller okänd natur i levern, gallblåsan och gallvägarna D37.6
Benign tumör i levern D13.4

 
Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 1241

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Lever- och gallvägstumörer, benigna

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Områdeschef Vårdcentralen Halland,
Varberg/Halmstad


Kom och jobba hos oss som sjuksköterska eller barnmorska
Landstinget Sörmland


ST läkare i neurologi
Neurologiska kliniken


Kirurg, anestesiolog eller ortoped - tjänstgör en kort tid i Mali!
Försvarsmakten


Specialistläkare/Överläkare - Lungmedicin
Länssjukhuset Kalmar


Specialistläkare Allmänmedicin Läkar-Pool
Närhälsan Göteborgsregionen


Specialistläkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatrimottagning Centrum Affektivt team!


Regional ST-läkartjänst inom klinisk mikrobiologi
NU-sjukvården, Område III, Laboratoriemedicin, Klinisk mikrobiologi


Legitimerade läkare sökes till KRY
Högtillgänglig vård


Specialistläkare
Doktor24

annons