Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Perikardit
Författare Professor , Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Granskare Seniorprofessor Karl Swedberg, Medicinkliniken/SU/Östra Sjukhuset
Uppdaterad 2018-09-29
Specialitet Kardiologi
Skriv utBAKGRUND
 

Perikardit är en inflammation i hjärtsäcken, vilken kan vara primär eller sekundär till andra sjukdomstillstånd. Många fall av perikardretning är lindriga och självläker obemärkta. I ett finskt register uppskattades incidensen för sjukhuskrävande akut perikardit till 3,3/100 000. Högst är incidensen bland män i åldern 16-65 år. Mortaliteten är ca 1 % och ökar med stigande ålder och komorbiditeter, såsom svåra infektioner.

Perikardit förekommer ofta med olika grader av myokardit. Myokardit kan också förekomma utan perikardit.

PM – Myokardit
PM – Perikardutgjutning och tamponad
PM – Konstriktiv perikardit

 

Etiologi
 

 • Infektion
  Alla infektiösa agens kan orsaka perikardit. Virus är den vanligaste orsaken i Sverige (Coxsackie B, influensa, herpes, HIV m fl). I utvecklingsländer är tuberkulos den vanligaste orsaken och fall förekommer i Sverige. I de flesta fall kan dock inget agens påvisas.
   
 • Systemsjukdomar
  Perikardit kan orsakas av t ex SLE och vissa andra bindvävssjukdomar.
   
 • Läkemedelsreaktioner
  Övekänslighetsreaktioner mot läkemedel och vaccinationer.


SYMTOM
 

 • Infektionssymtom
  Såsom övre luftvägs- och influensaliknande besvär, feber och gastroenterit, föregår ofta sjukdomen men är inte obligata.
   
 • Bröstsmärta
  Är ofta andnings- och lägeskorrelerad
   
 • Hjärtklappning eller ojämn hjärtrytm
   
 • Andfåddhet


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

SYMTOM
 

Om patientens allmäntillstånd är gott och nedanstående undersökningar ej ger misstanke om allvarlig hjärtpåverkan, behöver ytterligare utredning ej genomföras.

 

Anamnes
 

 • Förlopp
  Kartlägg insjuknandet. Ett subakut insjuknande har sämre prognos.
   
 • Sjukhistoria
  Nyligen genomgången ÖLI? Andra sjukdomar?
   
 • Läkemedel

Status
 

 • Allmäntillstånd
  Eventuellt infektionsbild, allmäntillståndet vanligen gott
   
 • Hjärta
  Gnidningsljud (knarrande karaktär: "fotsteg i nysnö"), varierar med puls, andning och kroppsläge, kan höras bäst i sittande.

Labb
 

 • Elstatus
  Oftast normalt.
   
 • Leverstatus
  Lättare avvikelser
   
 • CRP och SR
  Kan vara förhöjda
   
 • Troponin T
  Kan vara förhöjt som tecken till myokardpåverkan
   
 • Tyreoideastatus
  TSH, T3/T4
   
 • NT-proBNP
  Avspeglar graden av hjärtpåverkan.
   
 • Virusserologi
  Konventionell virusserologi ger sällan utslag vid perimyokardit. Modernare diagnostik med PCR-teknik kan ibland avslöja pågående virusinfektion, men specifikt virus måste då testas.

EKG
 

12-avlednings-EKG kan visa:
 

 • Generella ST-höjningar
 • T-vågsförändringar
 • Grenblock
 • AV-block
 • Extrasystolier

Sådana förändringar antyder myokarditinslag eftersom perikardiet i sig är elektriskt inert.

 

Radiologi
 

 • Lungröntgen
  Hjärtförstoring tyder på hjärtsvikt eller perikardutgjutning, lungstas vid hjärtsvikt.
   
 • Ekokardiografi (UCG)
  Vid misstanke om allvarlig hjärtpåverkan eller osäkerhet kring svårighetsgraden kan en ekokardiografisk undersökning göras. Då kan graden av myokardpåverkan bedömas samt undersökas om det föreligger någon perikardvätska. Prognosen är sämre vid en vätskespalt på över 20 mm eller om tamponad föreligger.


BEHANDLING
 

Initial övervakning på sjukhus med ischemi- och arytmiövervakning kan vara indicerad vid uttalade symtom, oklar klinisk bild eller tecken till dålig prognos, såsom:
 

 • Hög feber
 • Ultraljudsfynd
 • Tecken till myokardit
 • Antikoagulationsbehandling
 • Immunosuppressiv behandling
 • Trauma

Poliklinisk uppföljning är annars tillräcklig. I regel är symtomatisk behandling tillräcklig.


Antiinflammatoriska läkemedel

Om patienten inte har någon hjärtsvikt kan NSAID-preparat ges, t ex ibuprofen 600 mg x 3 i 1-2 veckor. Kolkicin (Colrefuz) har god akuteffekt och minskar risken för återfall. Doser 0,5 mg x 1 (< 70 kg) och 0,5 mg x 2 (> 70 kg).


Övrigt

Steroider är sällan indicerade och ska användas med försiktighet. Specifik behandling kan ges om infektiöst agens kan identifieras.

 

Recidiverande perikardit
 

Återfallsfrekvensen är relativt hög vid en första perikardit. Behandlingen är i första hand den samma som vid första insjuknandet, men indikationen för kolkicin är nu högre. Kolkicin kombineras då ofta med prednisolon 0,2-0,5 mg/kg/dag.

I sällsynta fall där kolkicin och steroider inte räcker för att förhindra återfall kan tyngre immunosuppression bli aktuellt:
 

Som sista utväg kan kirurgiskt avlägsnande med perikardektomi göras.


 

UPPFÖLJNING
 

Patienten bör avhålla sig från tyngre fysisk aktivitet närmaste veckorna eller längre tid om symtom kvarstår.

Hos elittränande individer rekommenderas minst 3 mån avhållsamhet från träning. CRP, EKG-fynd, eller ekokardiografi bör ha normaliserats innan man frikänner för träning.


 

PROGNOS
 

Återfallsfrekvensen är förhållandevis hög och drabbar cirka 30 % av patienter som haft sin första attack av akut perikardit.

Fynd som indikerar sämre prognos vid perikardit:
 

 • Feber (> 38°C)
 • Subakut förlopp
 • Stor perikardutgjutning (> 20 mm på ultraljud)
 • Dåligt svar på NSAID-terapi
 • Tamponad


ICD-10

Akut perikardit, ospecificerad I30.9
Akut perikardit UNS med tamponad I30.9A
Akut perikardit UNS utan tamponad I30.9B
Infektiös perikardit I30.1

 

Referenser
 

 1. Roberts WC. Pericardial heart disease: its morphologic features and its causes. Proceedings. 2005;18(1):38-55. Länk
   
 2. Kyto V, Sipila J, Rautava P. Clinical profile and influences on outcomes in patients hospitalized for acute pericarditis. Circulation. 2014;130(18):1601-6. Länk
   
 3. Imazio M, Belli R, Brucato A, Cemin R, Ferrua S, Beqaraj F, et al. Efficacy and safety of colchicine for treatment of multiple recurrences of pericarditis (CORP-2): a multicentre, double-blind, placebo-controlled, randomised trial. Lancet. 2014;383(9936):2232-7. Länk
   
 4. Imazio M, Brucato A, Adler Y. A randomized trial of colchicine for acute pericarditis. The New England journal of medicine. 2014;370(8):781. Länk
   
 5. 2015 ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases. Eur Heart J 2015:36:2921–2964. doi:10.1093/eurheartj/ehv318. Länk
Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 121

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Perikardit

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Försvarsmedicinsk forskningsrådgivare till Försvarsmedicincentrum
Försvarsmakten


PCI-operatör/biträdande överläkare till Tema Hjärta och Kärl
karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska till rotation mellan neuro slutenvård och öppenvård, Huddinge
karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare inom reumatologi till Patientområde Gastro, Hud, REUMA
karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare i anestesiologi och intensivvård till Barn-PMI Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare till Patientflöde ryggsjukdomar
Karolinska Universitetssjukhuset


Vill du arbeta med strålbehandling?
Akademiska Sjukhuset


Läkare till Bra Liv nära. Jobba både digitalt och på en av våra vårdcentraler.
Vårdcentralerna Bra Liv


Röntgensjuksköterska sökes till Nuklearmedicin Solna
karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare/ biträdande överläkare/överläkare till Klinisk patologi och cytologi i Solna
karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska till Blodbussen
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska? Avdelning för stamcellstransplantation i Huddinge söker kollega!
karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska till takyflödet, elektrofysiologi
karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare till Intervention och Ultraljud inom Funktion Bild & Funktion
karolinska Universitetssjukhuset


Vi söker nu sjuksköterskor som vill jobba natt till vår Kirurgi och Trauma Avdelning (B83) i Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset


Barnsjuksköterska med intresse för barnrättsliga frågor
karolinska Universitetssjukhuset


Nattsjuksköterska Reumatolog och hudavdelningens 7 vårdplatser i 100-huset
Akademiska Sjukhuset


Specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare till Patientområde Huvud-, Hals-, Lung- och Hudcancer
Karolinska Universitetssjukhuset


Karolinska Trial Alliance söker forskningssjuksköterska till pilotverksamhet med uthyrning av forskningssjuksköterskor
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjukskötersketjänst med ansvar för kvalitetsfrågor
Akademiska Sjukhuset


Vi söker överläkare inom psykiatri och beroendemedicin!
Psykiatrikliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna


Specialist i allmänmedicin
Ljusdal hälsocentral


Vi utökar nu vår verksamhet och söker nattsjuksköterskor som vill vara med och bedriva högspecialiserad geriatrisk vård tillsammans med oss på Avd. R72-R74(GAVA) i Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset


Överläkare till patientflöde Huvud-Hals Cancer
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska till Reumatolog- och hudavdelningen i 100-huset
Akademiska Sjukhuset


Sjuksköterska Natt till Ortopedavdelning K81-83
Karolinska Universitetssjukhuset