Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

annons
Perikardit
Författare Professor , Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Granskare Seniorprofessor Karl Swedberg, Medicinkliniken/SU/Östra Sjukhuset
Uppdaterad 2017-10-31
Specialitet Kardiologi
Skriv utBAKGRUND
 

Perikardit är en inflammation i hjärtsäcken, vilken kan vara primär eller sekundär till andra sjukdomstillstånd. Många fall av perikardretning är lindriga och självläker obemärkta. I ett finskt register uppskattades incidensen för sjukhuskrävande akut perikardit till 3,3/100 000. Högst är incidensen bland män i åldern 16-65 år. Mortaliteten är ca 1 % och ökar med stigande ålder och komorbiditeter, såsom svåra infektioner.

Perikardit förekommer ofta med olika grader av myokardit. Myokardit kan också förekomma utan perikardit.

PM – Myokardit
PM – Perikardutgjutning och tamponad
PM – Konstriktiv perikardit


Etiologi
 

 • Infektion
  Alla infektiösa agens kan orsaka perikardit. Virus är den vanligaste orsaken i Sverige (Coxsackie B, influensa, herpes, HIV m fl). I utvecklingsländer är tuberkulos den vanligaste orsaken och fall förekommer i Sverige. I de flesta fall kan dock ingen agens påvisas.
   
 • Systemsjukdomar
  Perikardit kan orsakas av t ex SLE och vissa bindvävssjukdomar.
   
 • Läkemedelsreaktioner
  Övekänslighetsreaktioner mot läkemedel och vaccinationer.


SYMTOM
 

 • Infektionssymtom
  Såsom övre luftvägs- och influensaliknande besvär, feber och gastroenterit, föregår ofta sjukdomen men är inte obligata.
   
 • Bröstsmärta
  Är ofta andnings- och lägeskorrelerad
   
 • Hjärtklappning eller ojämn hjärtrytm
   
 • Andfåddhet


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

SYMTOM
 

Om patientens allmäntillstånd är gott och nedanstående undersökningar ej ger misstanke om allvarlig hjärtpåverkan, behöver ytterligare utredning ej genomföras.


Anamnes
 

 • Förlopp
  Kartlägg insjuknandet. Ett subakut insjuknande har sämre prognos.
   
 • Sjukhistoria
  Nyligen genomgången ÖLI? Andra sjukdomar?
   
 • Läkemedel

Status
 

 • Allmäntillstånd
  Eventuellt infektionsbild, allmäntillståndet vanligen gott
   
 • Hjärta
  Gnidningsljud (knarrande karraktär: "fotsteg i nysnö"), varierar med puls, andning och kroppsläge, kan höras bäst i sittande.

Labb
 

 • Elstatus
  Oftast normalt.
   
 • Leverstatus
  Lättare avvikelser
   
 • CRP och SR
  Kan vara förhöjda
   
 • Troponin T
  Kan vara förhöjt som tecken till myokardpåverkan
   
 • Tyreoideastatus
  TSH, T3/T4
   
 • NT-proBNP
  Avspeglar graden av hjärtpåverkan.
   
 • Virusserologi
  Konventionell virusserologi ger sällan utslag vid perimyokardit. Modernare diagnostik med PCR-teknik kan ibland avslöja pågående virusinfektion, men specifikt virus måste då testas.

EKG

12-avlednings-EKG kan visa:
 

 • Generella ST-höjningar
 • T-vågsförändringar
 • Grenblock
 • AV-block
 • Extrasystolier

Sådana förändringar antyder myokarditinslag eftersom perikardiet i sig är elektriskt inert.


Radiologi
 

 • Lungröntgen
  Hjärtförstoring tyder på hjärtsvikt eller perikardutgjutning, lungstas vid hjärtsvikt.
   
 • Ekokardiografi (UCG)
  Vid misstanke om allvarlig hjärtpåverkan eller osäkerhet kring svårighetsgraden kan en ekokardiografisk undersökning göras. Då kan graden av myokardpåverkan bedömas samt undersökas om det föreligger någon perikardvätska. Prognosen är sämre vid en vätskespalt på över 20 mm eller om tamponad föreligger.


BEHANDLING
 

Initial övervakning på sjukhus med ischemi- och arytmiövervakning kan vara indicerad vid uttalade symtom, oklar klinisk bild eller tecken till dålig prognos, såsom:
 

 • Hög feber
 • Ultraljudsfynd
 • Tecken till myokardit
 • Antikoagulationsbehandling
 • Immunosuppressiv behandling
 • Trauma

Poliklinisk uppföljning är annars tillräcklig. I regel är symtomatisk behandling tillräcklig.


Antiinflammatoriska läkemedel

Om patienten inte har någon hjärtsvikt kan NSAID-preparat ges, t ex ibuprofen 600 mg x 3 i 1-2 veckor. Kolkicin har god akuteffekt och minskar risken för återfall. Doser 0,5 mg x 1 (< 70 kg) och 0,5 mg x 2 (> 70 kg).


Övrigt

Steroider är sällan indicerade och ska användas med försiktighet. Specifik behandling kan ges om infektiöst agens kan identifieras.


Recidiverande perikardit

Återfallsfrekvensen är relativt hög vid en första perikardit. Behandlingen är i första hand den samma som vid första insjuknandet, men indikationen för kolkicin är nu högre. Kolkicin kombineras då ofta med prednisolon 0,2-0,5 mg/kg/dag.

I sällsynta fall där kolkicin och steroider inte räcker för att förhindra återfall kan tyngre immunosuppression bli aktuellt:
 

Som sista utväg kan kirurgiskt avlägsnande med perikardektomi göras.


 

UPPFÖLJNING
 

Patienten bör avhålla sig från tyngre fysisk aktivitet närmaste veckorna eller längre tid om symtom kvarstår.

Hos elittränande individer rekommenderas minst 3 mån avhållsamhet från träning. CRP, EKG-fynd, eller ekokardiografi bör ha normaliserats innan man frikänner för träning.


 

PROGNOS
 

Återfallsfrekvensen är förhållandevis hög och drabbar cirka 30 % av patienter som haft sin första attack av akut perikardit.

Fynd som indikerar sämre prognos vid perikardit:
 

 • Feber (> 38°C)
 • Subakut förlopp
 • Stor perikardutgjutning (> 20 mm på ultraljud)
 • Dåligt svar på NSAID-terapi
 • Tamponad


ICD-10

Akut perikardit, ospecificerad I30.9
Akut perikardit UNS med tamponad I30.9A
Akut perikardit UNS utan tamponad I30.9B
Infektiös perikardit I30.1

 

Referenser
 

 1. Roberts WC. Pericardial heart disease: its morphologic features and its causes. Proceedings. 2005;18(1):38-55.
   
 2. Kyto V, Sipila J, Rautava P. Clinical profile and influences on outcomes in patients hospitalized for acute pericarditis. Circulation. 2014;130(18):1601-6.
   
 3. Imazio M, Belli R, Brucato A, Cemin R, Ferrua S, Beqaraj F, et al. Efficacy and safety of colchicine for treatment of multiple recurrences of pericarditis (CORP-2): a multicentre, double-blind, placebo-controlled, randomised trial. Lancet. 2014;383(9936):2232-7.
   
 4. Imazio M, Brucato A, Adler Y. A randomized trial of colchicine for acute pericarditis. The New England journal of medicine. 2014;370(8):781.
   
 5. 2015 ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases. Eur Heart J 2015:36:2921–2964. doi:10.1093/eurheartj/ehv318
Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 121

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Perikardit

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Legitimerade läkare sökes till KRY
Högtillgänglig vård


Kom och jobba hos oss som sjuksköterska eller barnmorska
Landstinget Sörmland


ST läkare i neurologi
Neurologiska kliniken


Specialistläkare välkomnas till
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Neuropsykiatrisk mottagning Gamlestaden


Få omväxling och gör nytta – tjänstgör en kort tid i Mali.Oavsett var de befinner sig
Försvarsmakten


Specialistläkare
Doktor24


Allmänspecialist – månadslön 100 000
Balderkliniken


ST-läkare allmänpsykiatri
Region Gotland

annons
annons