Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

Hepatit A – vaccination
Författare Professor , Karolinska institutet/Stockholms läns landsting
Granskare Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Uppdaterad 2019-09-01
Specialitet Vaccination/Resor, Infektion, Hepatologi, Virologi
Skriv ut

BAKGRUND
 

Idag finns 5 kända virus som orsakar hepatit: hepatit A, B, C, D och E virus. Dessa orsakar stor morbiditet och mortalitet. Antalet kroniska bärare av de blodöverförda formerna hepatit B och hepatit C beräknas till ca 257 respektive 70 miljoner. Dessa är båda vanlig orsak till levercirrhos och hepatocellulär cancer i stora delar av världen.

De fekal-oralt överförda hepatitformerna A och E orsakar återkommande epidemier, ibland av kolossalformat.

Effektiva vacciner finns idag för hepatit A virus (HAV) och hepatit B virus (HBV), men ännu inte något kommersiellt tillgängligt för övriga hepatitvirus. Ett vaccin för hepatit E finns men har inte blivit tillgängligt av ekonomiska skäl.


 

HEPATIT A-VACCINATION
 

Svenskar, som inte är invandrade från endemiska länder, har mycket låg prevalens av antikroppar mot hepatit A virus (anti-HAV) - de facto den lägsta i världen. Vaccinationsbehovet är således stort vid resor till endemiska områden eller för personer med smittfarligt beteende eller yrkesmässig exposition.

Från den industrialiserade världen reser 30 miljoner människor till endemiska länder varje år. Risken för den ordinäre resenären är 3 fall/1000/månad, men för äventyraren 200 fall/1000/månad.

 

Riskgrupper för hepatit A
 

  • Resenärer
  • Militär personal
  • Högriskgrupper (daghemspersonal, kökspersonal, personal på infektions- och barnkliniker, intravenösa missbrukare, homosexuella män)

Frågan är om inte alla svenskar borde vara vaccinerade, då de flesta mer än en gång reser till endemiska områden. I USA har man tidigare rekommenderat allmän barnvaccination i stater med hög incidens.

 

Profylaxmöjligheter
 

  • Ig (=gammaglobulin), post-expositionsprofylax
  • Vaccination, pre- och post-expositionsprofylax

Immunglobulin (Ig) som pre-expositonsprofylax är förlegat och bör helt ersättas av vaccination, som erbjuder ett långvarigt skydd till skillnad från det kortvariga som erhålls med Ig. Ig används idag enbart som post-expositionsprofylax för de fall där vaccination inte anses räcka.

Vaccination med endast en dos 14 dagar före utresan ger ett gott skydd, som blir mycket långvarigt om en boosterdos ges inom 6–12 månader. Efter 2 doser kan man räkna med en skyddseffekt under 10-20 år.

Vaccination som post-expositionsprofylax jämfört med Ig har visats ge lika gott skydd som Ig och kan ersätta Ig i de flesta situationerna, möjligen med undantag för särskilt känsliga individer som kroniskt leversjuka, gravida och äldre, icke-immuna individer där skyddseffekten anses något bättre med immunoglobulin.

Två vacciner finns registrerade i FASS : Havrix (GlaxoSmithKline, J07B C02) och Avaxim (Sanofi AB, J07B C02).
Nedan beskrivs Havrix som funnits längst på marknaden.

 

Pre-expositionsprofylax (reseprofylax)
 

Vid utlandsresor varierar behovet av vaccination med resmål, ressätt, resans längd och resenärens ålder. Profylax ges främst till resenärer som åker till högendemiska områden som Asien, Afrika, Syd- och Mellanamerika samt Östeuropa. Man bör emellertid vara mycket liberal och vaccinera alla som så önskar.

Till invandrarbarn (ner till 6 månaders ålder) födda i Sverige, rekommenderas alltid profylax vid resa till hemlandet. Vid återkomsten till Sverige riskeras annars spridning i daghemsmiljö via en subklinisk infektion.

På grund av risken för smitta till omgivningen, gäller allmänt att man bör ge barn samma profylax som vuxna, trots att barn i regel får en lindrigt förlöpande sjukdom.

 

Vaccinationsschema
 

En dos Havrix om 1440 ELISA enheter ges i.m. i deltoideusområdet till vuxna.
För barn 1-15 år ges halva dosen.

Boosterdos ges efter 6-12 månader.

Skyddseffekten är minst 10 år och biverkningarna är få (se FASS).


 

KOMBINATIONSVACCIN FÖR HEPATIT A OCH B
 

För resenärer som kan behöva vaccin för både hepatit A och B, finns också kombinationsvacciner tillgängliga.
För vuxna: Twinrix Vuxen
För barn: Twinrix Paediatric och Ambirix avsett för barn och ungdomar.

Twinrix vacciner ges enligt FASS i ett 3-doserat schema: 0, 1 och 6 månader.
Flera studier indikerar att det kan gå lika bra med ett 2-doserat schema.


 

ICD-10

Hepatit A utan leverkoma B15.9
Akut hepatit C B17.1

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
B15 Akut hepatit A
B17 Annan akut virushepatit

Referenser
 

Prevention of Hepatitis A Through Active or Passive Immunization:
Recommendations of the Advisory Committee on Immunization
Practices (ACIP) MMWR October 01, 1999 / 48(RR12);1-37. Länk

Victor JC, Monto AS, Surdina TY, SuleimenovaSZ, Vaughan G, Nainan OV, et al. Hepatitis A vaccine versus immune globulin for postexposureprophylaxis. N Engl J Med. 2007;357(17):1685-94. Länk

Parrón I et al. Effectiveness of hepatitis A vaccination as post-exposure prophylaxis. Hum Vaccin Immunother. 2017 Feb;13(2):423-427. Länk

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 120

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Hepatit A – vaccination

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Intensivvårdssjuksköterska Nyköping Intensivvårdsavdelningen
Nyköpings lasarett


Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


Två bröstkirurger med onkologiskt intresse
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna


Specialistläkare/överläkare till palliativ enhet
Södra Älvsborgs sjukhus


Psykolog till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


ST-läkare akutsjukvård Akutmottagningen
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Röntgensjuksköterska
Oskarshamns sjukhus


Sjuksköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


Undersköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Läkare till specialiserad sjukvård i hemmet
Medicinkliniken, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Sjuksköterska/barnmorska till gynekologiska mottagningen
Kvinnokliniken, Nyköpings lasarett


Sjuksköterska - Dialysmottagningen i Kalmar och Oskarshamn
Länssjukhuset i Kalmar

annons
annons