Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
annons
Vasoaktiva läkemedel – Lathund
Författare Docent, överläkare , Anop-IVA-kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Granskare Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg
Uppdaterad 2016-08-28
Specialitet Anestesi, Kardiologi, Infektion, Allergologi
Skriv utBAKGRUND
 

Vasoaktiva läkemedel användes vid cirkulatorisk instabilitet. Ett vasoaktivt läkemedel har effekter som beror på:

 • Receptorer som är känslig för läkemedlet
 • Dos
 • Vätskevolymstatus
 • Bakomliggande diagnos som orsak till cirkulatorisk instabilitet
 • Andra läkemedel som kan förstärka eller motverka effekterna


VERKNINGSMEKANISM
 

Läkemedel och typ av receptorer:

alfa-1(alfa-2)beta-1beta-2
Noradrenalin++++++++++
Adrenalin+++++++++++++++
Fenylefrin++/++++?0
Dobutamin++++++++
Isoprenalin00++++++++Receptorlokalisation
 

Dominerande lokalisation:
 

 • α-1 Blodkärl
 • β-1 Hjärta
 • β-2 Hjärta, blodkärl, luftvägar


BEHANDLING OCH DOSERING
 

Innan vasoaktiva läkemedel insättes bör följande förutsättningar vara uppfyllda:
 

 • Orsaken till cirkulatorisk instabilitet är känd (Hjärt-EKO, EKG, CVP, pulmonaliskateterisering, hjärtminutvolymsmätning)
   
 • Hypovolemi, utesluten eller behandlad. Eftersträva CVP > 8-10.
   
 • Adekvat övervakning (EKG, invasivt blodtryck, hjärtminutvolymmätning, SvO2, Hjärt-EKO, pulstrycksvariation)
   
 • Adekvat kärlaccess (CVK om möjligt)

Val av vasoaktivt läkemedel sker utifrån:
 

 • Patofysiologisk störning (se tabell)
   
 • Eventuellt kombineras preparat utifrån fysiologisk störning (ex vasoaktiv + kärldilaterare)
PreparatMekanismDos μg/kg/minIndikationerBiverkan
Dobutamin
β-1>β-2>α3-10-20Hjärtsvikt, SepsisTakykardi
Noradrenalin
α+β-1+β-20,01-0,5(1)Sepsis, Extrem vasodilatationIschemi
Adrenalin
α+β-1+β-20,01-0,2(0.4)Cirkulationskollaps, AnafylaxiTakykardi
Isoprenalin
β-1+β-20,01-0,15AV-blockTakykardi, Blodtrycksfall, ArytmiAdrenalins påverkan på receptorerna enligt ovan är dosberoende så att α-effekten ökar med ökad dos.
 


Takyfylaxi kan uppträda (framförallt gäller detta β-1- stimulerande läkemedel). Höga doser kan krävas på grund av receptornedreglering (framför allt vid sepsis).

Svar på katekolaminer vid relativ binjurebarkssvikt kan ökas med fysiologiska doser av steroider (framförallt vid terapiresistent septisk chock eller vid höga doser vasoaktiva). Steroider kan minska dosbehovet av och minska behandlingstiden för vasokativa men påverkar inte säkert outcome vid septisk chock. Adrenalin i lågdos ger huvudsakligen inotropi + vasodilatation och vid högre doser inotropi + vasokonstriktion.

Vid septisk chock är nuvarande konsensusbehandling noradrenalin även om nya studier visar att adrenalin möjligen kan vara likvärdigt. Tillägg av Vasopressin kan också prövas i svåra fall, men är ej förstahandsmedel.

Vid övervägande hjärtsvikt föredras i första hand levosimendan (Simdax) eller milrinon (Corotrop). Dobutamin användes numera sällan på denna indikation.

Dopamin (Giludop) med såväl α+β som dopaminerga (ökad diures) egenskaper användes numera sällan. Dopamin påverkar inte prognosen vid njursvikt, har en rad ogynnsamma långtidseffekter och har en stor individuell variabilitet i serumkoncentration av Dopamin vid en och samma dos. Isoprenalin användes i första hand vid uttalad bradykardi, ex AV-block III. För nitroglycerin, digitalis, milniron och levosimendan hänvisas till kardiologisk litteratur.

Dopexamin användes sällan och är i Sverige avregisrerat.

Vasopressin (pitressin (licensläkemedel)) och vasopressinanaloger (t ex terlipressin) har rapporterats som vasoaktiv substans som tillägg vid terapiresistent septisk chock och som alternativ till adrenalin vid HLR. Behandling med vasopressin är ej registrerat i Sverige och för dessa indikationer.

 

Referenser
 

Vincent et al, Hemodynamic support in septic shock. Intensive care Medicine, 2001:27:s: 80-92

Berg S, chock (kap17), 242-247 . Intensivvård (ed. Larsson A, Rubertsson S) 2012
 

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 1183

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Vasoaktiva läkemedel – Lathund

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


Avdelningschef – Histologen – Klinisk patologi Diagnostiskt centrum
Region Kalmar


Specialistläkare/överläkare - Affektiva teamet Psykiatrimottagning Mölndal
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna


Specialist i allmänmedicin alt. senior handledare i allmänmedicin
Region Kalmar


Sjuksköterska till akutvårdsavdelningen/ intermediärvårds - avdelningen
Mälarsjukhuset, Eskilstuna


Intensivvårdssjuksköterska Nyköping Intensivvårdsavdelningen
Nyköpings lasarett


Specialistsjuksköterska till intensivvårdsavdelningen Anestesikliniken
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Undersköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska till medicinmottagningen
Vårdplats- och mottagningsenheten, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Sjuksköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Verkställande direktör (VD)
Folktandvården Sörmland


Avdelningschef – Cytologi/Admin/ Obduktion/Bårhus - Klinisk patologi Diagnostiskt centrum
Region Kalmar


Sjuksköterska - Medicinmottagning
Länssjukhuset i Kalmar


Specialistläkare till ASIH och palliativ vård
Aleris ASIH Syd


Läkare till specialiserad sjukvård i hemmet
Medicinkliniken, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Psykolog till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


Sjuksköterska till psykiatriska akutmottagningen
Psykiatriska kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska - Dialysmottagningen i Kalmar och Oskarshamn
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska till specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH)
Vårdcentralen Strängnäs


Specialist i allmänmedicin till Nybro Hälsocentral
Region Kalmar


Sjuksköterska/barnmorska till gynekologiska mottagningen
Kvinnokliniken, Nyköpings lasarett


Specialistläkare/överläkare till palliativ enhet
Södra Älvsborgs sjukhus


Distriktsläkare eller ST-läkare till primärvården
Vårdcentralen Mariefred


Sjuksköterska natt till palliativa vårdteamet
Nyköpings lasarett


ST-läkare akutsjukvård Akutmottagningen
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Barnmorska till kvinnoavdelningen och förlossningen
Kvinnokliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Psykolog till psykiatrisk öppenvårdsmottagning
Psykiatrisk mottagning, Nyköping

annons
annons
annons
annons